fbpx
Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Follow Us

Pierwsza pomoc pytania i odpowiedzi

Gdzie szkolimy i czego uczymy?

Nasze szkolenia i obszar działalności .

Gdzie najczęściej prowadzimy szkolenia i kursy z pierwszej pomocy?

Głównym obszarem działalności programu Gotowi Do Ratowania jest województwo dolnośląskie. Szkolenia i kursy z pierwszej pomocy Wrocław prowadzimy najczęściej we Wrocławiu i okolicznych miejscowościach.  Jeżeli jesteś zainteresowany wzięciem udziału i interesuje cię darmowe szkolenie z pierwszej pomocy we Wrocławiu lub darmowy kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu koniecznie skontaktuj się z nami. Pozostajemy do Twojej dyspozycji.

Czy prowadzimy kursy i szkolenia z pierwszej pomocy poza województwem dolnośląskim?

Tak. Jesteśmy w stanie zorganizować szkolenie i kurs z pierwszej Wrocław pomocy poza województwem dolnośląskim. Jednakże logistyka związana z samym szkoleniem wygeneruje dodatkowe koszty a sama organizacja szkolenia będzie wymagać dodatkowych ustaleń. Szkolenia poza województwem dolnośląskim prowadzimy zawsze w dni niepracujące, najczęściej w weekendy.

Jakie są koszty wzięcia udziału w szkoleniu w ramach programu Gotowi Do Ratowania?

Szkolenia, kursy, pokazy z pierwszej pomocy Wrocław, które organizujemy w ramach programu Gotowi Do Ratowania są darmowe i nie wiążą się z rządnymi opłatami. Wyjątek stanowią szkolenia z pierwszej pomocy dla firm i instytucji Wrocław. Takie szkolenia, czyli szkolenia komercyjne są szkoleniami płatnymi. Komercyjne szkolenia z pierwszej pomocy dla firm i instytucji we Wrocławiu prowadzone są tylko i wyłącznie w obrębie miasta Wrocław jak i w samym Wrocławiu.

Jak wygląda kurs pierwszej pomocy dla firm Wrocław

Jak wygląda szkolenie z pierwszej pomocy dla firm i instrukcji we Wrocławiu. Poniżej przedstawiamy przykładowy harmonogram szkolenia z pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu.

Wstęp do szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław

Cześć urazowa kurs pierwszej pomocy dla firm Wrocław

Pierwsza pomoc w zatrzymaniu krążenia. Czego nauczysz się odbywając szkolenie dla pracowników z pierwszej pomocy we Wrocławiu?

Stanu nagłe w pierwszej pomocy. Bezcenna nauka, którą zdobędziesz decydując się na kurs pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu.

Związane z pierwszą pomocą

Pierwsza pomoc .

Definicja pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia osoby poszkodowanej. Czynności te wykonywane są w celu ochrony zdrowia lub życia osoby poszkodowanej. Pierwsza pomoc to również minimalizowanie niekorzystnych następstw wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia poszkodowanego zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej. Pierwsza pomoc to zespół czynności ratunkowych wykonywanych przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia.

Definicja pierwszej pomocy na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych.

Ta sama ustawa definiuje również pojęcie nagłego zagrożenia zdrowotnego – stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Pierwsza pomoc pediatryczna

Pierwsza pomoc pediatryczna to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia poszkodowanego pediatrycznego (dziecka, niemowlaka, noworodka). Kiedy prowadzimy szkolenia z pierwszej pomocy pediatrycznej szczególną uwagę zwracamy na podział poszkodowanych pediatrycznych ze względu na ich wiek, ponieważ działania pierwszo-pomocowe są różne w zależności od wieku poszkodowanego pediatrycznego.

Głównym celem podczas, kiedy realizujemy kurs pierwszej pomocy dla rodziców i opiekunów dzieci jest przygotowanie do natychmiastowego i w pełni profesjonalnego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia dziecka. Dzięki szkoleniu nauczysz się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu pediatrycznemu oraz jak zadbać o bezpieczeństwo własne jak i twoich bliskich.

Gdzie zdobędę wiedzę teoretyczną na temat pierwszej pomocy?

Zapraszamy na naszego bloga o pierwszej pomocy. Blog o pierwszej pomocy to między innymi:

Automatyczny defibrylator zewnętrzny

AED .

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny

AED – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny Wrocław (Automated External Defibrillator AED) – W pełni automatyczne urządzenie, analizujące rytm pracy serca u osoby poszkodowanej, podejmujące po analizie rytmu decyzję o konieczności (lub nie) – przeprowadzenia defibrylacji. Defibrylator AED Wrocław jest niezbędnym ogniwem w łańcuchu przeżycia przy nagłym zatrzymaniu krążenia. Impuls elektryczny jak i cała analiza dokonywana jest poprzez elektrody przyklejone do klatki piersiowej osoby poszkodowanej. AED wydaje komendy głosowe jak i wizualne, zgodnie z którymi osoba obsługująca AED powinna postępować.

Czym jest defibrylacja?

Defibrylacja oznacza zakończenie migotania (fibrylacji) serca. Skuteczna defibrylacja serca jest możliwa kiedy przez mięsień serca przechodzi prąd elektryczny wyzwolony np. przez automatyczny defibrylator zewnętrzny Defibrylacja pozwala na odzyskanie kontroli przez naturalny rozrusznik serca. Defibrylację możemy zatem określić jako „zrestartowanie” zbyt szybko pracującego serca, w którym doszło do migotanie komór obecnego często podczas NZK (nagłe zatrzymanie krążenia). Defibrylacja to zabieg wykonywany w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Defibrylacja to najskuteczniejsza metoda przywracania akcji serca w przypadku migotania komór.

Program PAD

Program PAD (Public Access Defibrillation) to globalna idea polegająca na montażu i dostępności AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) w miejscach publicznych. To program publicznego dostępu do defibrylacji (system powszechnej defibrylacji półautomatycznej w miejscach publicznych), oraz szkoleń z obsługi i zastosowania AED. W programie PAD głównym założeniem jest dostępność i możliwości skorzystania z urządzenia w każdym miejscu i o każdym czasie.