Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Pierwsza pomoc pytania i odpowiedzi – FAQ

Gdzie szkolimy i czego uczymy?

Nasze szkolenia i obszar działalności .

Gdzie najczęściej prowadzimy szkolenia i kursy z pierwszej pomocy?

Naszym głównym obszarem działalności jest województwo dolnośląskie. Prowadzimy szkolenia i kursy z pierwszej pomocy, które realizujemy we Wrocławiu i okolicznych miejscowościach województwa dolnośląskiego.  Jeżeli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w kursie pierwszej pomocy lub interesuje cię  szkolenie z pierwszej pomocy we Wrocławiu lub kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu – skontaktuj się z nami. Pozostajemy do Twojej dyspozycji.

Czy prowadzimy kursy i szkolenia z pierwszej pomocy poza województwem dolnośląskim?

Nasze kursy pierwszej pomocy jesteśmy w stanie zrealizować na terenie całego kraju. Takie szkolenia lub kursy z pierwszej pomocy realizujemy głównie w odpowiedzi na szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy Kusy pierwszej pomocy w firmie , które organizujemy na terenie całego kraju. Jednak głównym obszarem naszej działalności pozostaje województwo dolnośląskie gdzie realizujemy kurs z pierwszej  pomocy Wrocław.

Jakie są koszty kursu pierwszej pomocy? Ile kosztuje szkolenie z pierwszej pomocy? Cena kursu pierwszej pomocy Wrocław.

Cena za kurs z pierwszej pomocy we Wrocławiu, czy szkolenie z pierwszej pomocy we Wrocławiu konstruowana jest każdorazowo indywidualnie przed rozpoczęciem samego kursu. Ceny szkoleń i kursów grupowych (nie firmowych) mogą być dostępne są przy zapisach na dane wydarzenia jeżeli takowe są opublikowane. Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm Wrocław czy kursy pierwszej pomocy dla pracowników każdorazowo wyceniamy ze względu na specyfikę działalności naszych klientów, ilość osób do przeszkolenia i wszystkie pozostałe warunki np. sam program kursu pierwszej pomocy, który konstruujemy zawsze indywidualnie pod potrzeby danej organizacji.

Czy kurs pierwszej pomocy i szkolenie z pierwszej pomocy to to samo?

Kurs pierwszej pomocy a szkolenie z pierwszej pomocy? Kurs z pierwszej pomocy to zdobywanie wiedzy od podstaw. Szkolenie z pierwszej pomocy to ugruntowanie lub po prostu odświeżenie zdobytych wcześniej umiejętności i wiedzy. Szkolenia z pierwszej pomocy realizujemy cyklicznie w firmach, które realizują stale szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników. Kursy pierwszej pomocy odbywają się niejako jednorazowo.

Jak wygląda kurs pierwszej pomocy dla firm Wrocław, Jak wygląda kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy?

Jak wygląda szkolenie z pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu ? Poniżej przedstawiamy przykładowy harmonogram kurs pierwszej pomocy dla pracowników firm Wrocław.

Wstęp do szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław

Cześć urazowa kurs pierwszej pomocy dla firm Wrocław

Pierwsza pomoc w zatrzymaniu krążenia. Czego nauczysz się odbywając szkolenie dla pracowników z pierwszej pomocy we Wrocławiu?

Stanu nagłe w pierwszej pomocy. Bezcenna nauka, którą zdobędziesz decydując się na kurs pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu.

Wszelkie informacje dotyczące programu szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników firm czy kursów pierwszej pomocy dla pracowników dostępne są na stronie: kursy pierwszej pomocy – szkolenia dla firm i instytucji

Związane z pierwszą pomocą

Pierwsza pomoc .

Definicja pierwszej pomocy. Czym jest pierwsza pomoc?

Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia osoby poszkodowanej. Czynności te wykonywane są w celu ochrony zdrowia lub życia osoby poszkodowanej. Pierwsza pomoc to również minimalizowanie niekorzystnych następstw wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia poszkodowanego zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej. Pierwsza pomoc to zespół czynności ratunkowych wykonywanych przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia.

Definicja pierwszej pomocy na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych.

Ta sama ustawa definiuje również pojęcie nagłego zagrożenia zdrowotnego – stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Pierwsza pomoc pediatryczna. Jak uczyć się pierwszej pomocy dzieciom?

Pierwsza pomoc pediatryczna to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia poszkodowanego pediatrycznego (dziecka, niemowlaka, noworodka). Kiedy prowadzimy szkolenia z pierwszej pomocy pediatrycznej szczególną uwagę zwracamy na podział poszkodowanych pediatrycznych ze względu na ich wiek, ponieważ działania pierwszo-pomocowe są różne w zależności od wieku poszkodowanego pediatrycznego.

Głównym celem podczas, kiedy realizujemy kurs pierwszej pomocy dla rodziców i opiekunów dzieci jest przygotowanie do natychmiastowego i w pełni profesjonalnego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia dziecka. Dzięki szkoleniu nauczysz się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu pediatrycznemu oraz jak zadbać o bezpieczeństwo własne jak i twoich bliskich.

Gdzie zdobędę wiedzę na temat pierwszej pomocy?

Zapraszamy na naszego bloga o pierwszej pomocy. Blog o pierwszej pomocy to między innymi:

Jak zdobyć certyfikat z pierwszej pomocy? Co daje certyfikat z pierwszej pomocy?

Kiedy kończymy kurs pierwszej pomocy lub szkolenie z pierwszej pomocy powinniśmy otrzymać poświadczenie jego ukończenia. Najczęstszym zaświadczeniem ukończenia kursu pierwszej pomocy jest certyfikat ukończenia kursu z pierwszej pomocy. Na certyfikacie ukończenia kursu z pierwszej pomocy powinien znaleźć się wykaz programowy kursu, ilość godzin, wymiar praktyczny i teoretyczny kursu z pierwszej pomocy. Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy czy szkolenia z pierwszej pomocy jest dokumentem poświadczającym zdobytą wiedzę, którą certyfikuje firma prowadząca kurs lub szkolenie. Posiadanie certyfikatu ukończenia kursu pierwszej pomocy w niektórych sytuacjach jest wymagane, w niektórych będzie też mocno pomocnym dokumentem.

Automatyczny defibrylator zewnętrzny

AED .

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny

AED – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny Wrocław (Automated External Defibrillator AED) – W pełni automatyczne urządzenie, analizujące rytm pracy serca u osoby poszkodowanej, podejmujące po analizie rytmu decyzję o konieczności (lub nie) – przeprowadzenia defibrylacji. Defibrylator AED Wrocław jest niezbędnym ogniwem w łańcuchu przeżycia przy nagłym zatrzymaniu krążenia. Impuls elektryczny jak i cała analiza dokonywana jest poprzez elektrody przyklejone do klatki piersiowej osoby poszkodowanej. AED wydaje komendy głosowe jak i wizualne, zgodnie z którymi osoba obsługująca AED powinna postępować.

Czym jest defibrylacja?

Defibrylacja oznacza zakończenie migotania (fibrylacji) serca. Skuteczna defibrylacja serca jest możliwa kiedy przez mięsień serca przechodzi prąd elektryczny wyzwolony np. przez automatyczny defibrylator zewnętrzny Defibrylacja pozwala na odzyskanie kontroli przez naturalny rozrusznik serca. Defibrylację możemy zatem określić jako „zrestartowanie” zbyt szybko pracującego serca, w którym doszło do migotanie komór obecnego często podczas NZK (nagłe zatrzymanie krążenia). Defibrylacja to zabieg wykonywany w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Defibrylacja to najskuteczniejsza metoda przywracania akcji serca w przypadku migotania komór.

Program PAD

Program PAD (Public Access Defibrillation) to globalna idea polegająca na montażu i dostępności AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) w miejscach publicznych. To program publicznego dostępu do defibrylacji (system powszechnej defibrylacji półautomatycznej w miejscach publicznych), oraz szkoleń z obsługi i zastosowania AED. W programie PAD głównym założeniem jest dostępność i możliwości skorzystania z urządzenia w każdym miejscu i o każdym czasie.

Jak najlepiej przeszkolić pracowników firmy z pierwszej pomocy?

Kurs pierwszej pomocy w firmie .

Kurs pierwszej pomocy dla pracownika firmy.

W pracy może dojść do nieprzewidzianych wydarzeń zagrażających życiu i zdrowiu pracowników firmy. Nawet z pozoru bezpieczne zadania mogą być przyczyną wypadków. Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić analizę zagrożeń w zakładzie pracy oraz informować pracowników o prawdopodobnym niebezpieczeństwie. Najlepiej przeszkolić pracowników firmy z pierwszej pomocy organizując kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław Wysyłając pracownika na szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław mamy gwarancję, że posiądzie on wiedzę praktyczną w aspektach udzielenia pierwszej pomocy w zakłądzie pracy.

Jak szkolić pracownika z pierwszej pomocy? Szkolenie pracowników w zakresie pierwszej pomocy?

Każdy z pracodawców ma obowiązek wyznaczyć ratownika lub osobę przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jest ona odpowiedzialna zarówno za organizację pomocy, jak i wyposażenie firmowej apteczki. Liczba osób, które powinny być odpowiedzialne w tym zakresie kształtuje się różnie ze względu na stopień ryzyka oraz liczbę zatrudnionych. Osobę taką trzeba przeszkolić na kursie pierwszej pomocy. Poniżej przedstawiamy przykładowy harmonogram szkolenia z pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu.

Jak zorganizować kurs pierwszej pomocy w firmie?

Jak zorganizować kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy ?

Przechodzimy do działania i wybieramy firmę, która zorganizuje nam profesjonalne szkolenie z pierwszej pomocy w firmie. Należy skupić się na doświadczeniu specjalistów szkolących z pierwszej pomocy, kompleksowości oferty firmy, zapleczu sprzętowym i przede wszystkim programie szkolenia jaki zaoferuje nam instytucja szkoleniowa. Nie warto również oszczędzać na czasie, jaki poświęcimy na szkolenie pracowników z pierwszej pomocy. Im częściej szkolimy i im dłuższe jest szkolenie tym lepiej. Jeżeli jako pracodawca wychodzimy z założenia, że musimy przeszkolić np. 50 pracowników w 2 godziny – jest to błędne założenie! Nie ilość się liczy a jakość. W tym przypadku na szali stawiamy ludzkie życie a czasami i zdrowie. W przysłowiowe dwie godziny nie zrobimy dosłownie nic.