Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, RKO. Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Szkolenie z pierwszej pomocy. Oddechy zastępcze.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej. Oddechy ratownicze.

Kontynuujemy rozpoczętą we wpisie to proste jak ABC część 1 serię dotyczącą podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Resuscytacja krążeniowo-oddechowa). Wiemy już jak:

Dziś opisujemy szczegółowo prowadzenie zastępczej wentylacji, czyli oddechy ratownicze u poszkodowanego.

Czy po 30 uciśnięciach klatki piersiowej poszkodowanego, musimy wykonać 2 oddechy ratownicze?

NIE MUSIMY. Możemy tylko uciskać (szybko i mocno) klatkę piersiową poszkodowanego.

Zastępczą wentylację u poszkodowanego prowadzimy jeżeli jesteśmy przeszkoleni w tym aspekcie oraz jeżeli mamy środki ochrony osobistej, które zapewnią nam bezpieczeństwo podczas tej procedury. W każdym innym przypadku, jeżeli nie wiemy jak prowadzić oddechy zastępcze, nie ćwiczyliśmy lub nie mamy środków, które nas zabezpieczą, np. maski do prowadzenia oddechów – odstępujemy od ich wykonania.

 

Jeżeli jesteś przeszkolony w prowadzeniu oddechów ratowniczych – połącz uciśnięcia klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi. Jeśli nie jesteś przeszkolony lub nie potrafisz wykonać oddechów ratowniczych, prowadź resuscytację tylko i wyłącznie uciskając (szybko i mocno) klatkę piersiową poszkodowanego.

 

Pocket Mask, maska do prowadzenia oddechów zastępczych – co to jest?

Maska do sztucznego oddychania (Pocket Mask, CPR Mask) to naszym zdaniem jedno z najlepszych dostępnych zabezpieczeń do prowadzenia zastępczej wentylacji poszkodowanego w pierwszej pomocy. Posiada zawór zwrotny z filtrem, który ochroni nas i zapobiegnie np. przed kontaktem z płynami ustrojowymi poszkodowanego.

 

Pierwsza pomoc. RKO. Resuscytacja krażeniowo-oddechowa. Oddechy ratownicze.

Pocekt mask.

 

Wyposażona jest w nadmuchiwany kołnierz uszczelniający, ustnik, filtr antybakteryjny, jednokierunkowy zawór zwrotny i króciec do podawania tlenu. Odpowiednie zastosowanie skutecznie ochroni nas przed zakażeniami oraz dzięki temu że szczelnie przylega do części ustno-nosowej wentylacja będzie łatwiejsza i skuteczniejsza.

Pierwsza pomoc. RKO. Resuscytacja krażeniowo-oddechowa. Oddechy ratownicze.

Pocekt mask.

 

W jakich sytuacjach wykonujemy lub nie wykonujemy oddechów ratowniczych?

Oddechy wykonujemy zawsze jeżeli potrafimy i wiemy jak je wykonać, jeżeli ćwiczyliśmy tą procedurę wcześniej, oraz jeżeli mamy środki ochrony osobistej. Jeżeli nie jesteśmy przeszkoleni w prowadzeniu zastępczej wentylacji – skupiamy się tylko i wyłącznie na wysokiej jakości uciśnięciach klatki piersiowej u poszkodowanego.

Osoby przeszkolone, które są w stanie wykonać oddechy ratownicze, powinny prowadzić naprzemienne uciśnięcia klatki piersiowej i oddechy ratownicze, co może być dodatkowo korzystne, u dzieci, oraz poszkodowanych, u których doszło do zatrzymania krążenia w wyniku asfiksji (zamartwicy, uduszenia), a także wówczas, gdy przyjazd zespołu ratownictwa medycznego się opóźnia.

 

Pierwsza pomoc. RKO. Resuscytacja krażeniowo-oddechowa. Oddechy ratownicze.

Pierwsza pomoc. RKO. Resuscytacja krażeniowo-oddechowa. Oddechy ratownicze. Od lewej przed oddechem, po prawej – oddech i widoczne uniesienie klatki piersiowej poszkodowanego. Źródło: www.gotowidoratowania.pl materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy, kursy pierwszej pomocy dla firm Wrocław.

 

Oddechy wykonujemy jeżeli jest to możliwe. Jeżeli poszkodowany ma np. urazy twarzoczaski, które uniemożliwiają prowadzenie oddechów, odstępujemy od tej procedury. Wentylacja usta-nos jest akceptowalną alternatywą dla wentylacji usta-usta. Można ją rozważyć, jeśli usta poszkodowanego są np. zranione lub nie można ich otworzyć bądź trudno jest uzyskać szczelność przy wentylacji usta-usta. U małych dzieci i niemowląt prowadzimy wentylację zastępczą metodą usta-usta-nos (obejmujemy jednocześnie usta i nos dziecka).

Czy przed wykonaniem oddechów, poszukujemy „na ślepo” ciał obcych w jamie ustnej poszkodowanego.

Nie poszukujemy „na ślepo” żadnych ciał obcych w jamie ustnej poszkodowanego.

Jak prawidłowo wykonać oddechy ratownicze u osoby dorosłej wykorzystując maskę do RKO?

Po 30 uciśnięciach ponownie udrożnij drogi oddechowe poszkodowanego


Odchylając głowę poszkodowanego ku tyłowi (Rękoczyn czoło – żuchwa)


Załóż maskę do RKO zgodnie z instrukcją (u osób dorosłych częścią nosową na nos, u niemowlaka – odwrotnie)


Kciukiem i palcem wskazującym ręki spoczywającej na czole DOCIŚNIJ MOCNO CZEŚĆ NOSOWĄ maski do twarzy poszkodowanego


DOCISKAJĄC MOCNO DOLNĄ CZEŚĆ MASKI utrzymuj jednocześnie uniesienie żuchwy


Maska musi szczelnie przylegać do twarzy poszkodowanego


Weź normalny oddech i obejmij ustami ustnik maski, obserwując klatkę piersiową, wdmuchuj (zwykły regularny wdech) powoli powietrze do maski, poświęci na wdech około 1 sekundy, tak wykonany oddech ratunkowy jest skuteczny


Utrzymując drogi oddechowe drożne (odgięcie głowy czoło – żuchwa), odsuń usta od ustnika maski i obserwuj opadanie klatki piersiowej podczas wydechu. Klaka piersiowa powinna opaść, powietrze powinno wydostać się powrotnie.


Weź kolejny normalny oddech i raz jeszcze wdmuchaj powietrze do maski, tak aby uzyskać dwa skuteczne oddechy ratownicze. Nie przerywaj uciśnięć klatki piersiowej na dłużej niż 10 sekund, aby wykonać dwa oddechy. Następnie bez zbędnych przerw ułóż ręce we właściwy sposób na mostku poszkodowanego i wykonaj kolejne 30 uciśnięć klatki piersiowej.


Kontynuuj uciśnięcia klatki piersiowej wraz z oddechami ratowniczymi w stosunku 30:2.

Jak prawidłowo wykonać oddechy ratownicze u osoby dorosłej (bez maski do RKO)?

Po 30 uciśnięciach ponownie udrożnij drogi oddechowe poszkodowanego odchylając głowę poszkodowanego ku tyłowi (Rękoczyn czoło – żuchwa) .


Pierwsza pomoc. RKO. Resuscytacja krażeniowo-oddechowa. Oddechy ratownicze.

Pierwsza pomoc. RKO. Resuscytacja krażeniowo-oddechowa. Oddechy ratownicze. Odchylenie (udrożnienie dróg oddechowych) głowy ku tyłowi, zatkanie skrzydełek nosa. Źródło: www.gotowidoratowania.pl materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy, kursy pierwszej pomocy dla firm Wrocław.


Kciukiem i palcem wskazującym ręki spoczywającej na czole zaciśnij skrzydełka nosa poszkodowanego, utrzymują jednocześnie uniesienie żuchwy, rozchyl usta poszkodowanego.

 

Pierwsza pomoc. RKO. Resuscytacja krażeniowo-oddechowa. Oddechy ratownicze.

Pierwsza pomoc. RKO. Resuscytacja krażeniowo-oddechowa. Oddechy ratownicze. Odchylenie (udrożnienie dróg oddechowych) głowy ku tyłowi, zatkanie skrzydełek nosa. Źródło: www.gotowidoratowania.pl materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy, kursy pierwszej pomocy dla firm Wrocław.


Weź normalny oddech i obejmij ustami usta poszkodowanego. Upewnij się, że obejmujesz usta szczelnie.

 

Pierwsza pomoc. RKO. Resuscytacja krażeniowo-oddechowa. Oddechy ratownicze.

Pierwsza pomoc. RKO. Resuscytacja krażeniowo-oddechowa. Oddechy ratownicze. Szczelne objęcie ust poszkodowanego własnymi ustami. Wykonanie regularnego wdechu, który trwa około 1 sekundy. Źródło: www.gotowidoratowania.pl materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy, kursy pierwszej pomocy dla firm Wrocław.

 

Obserwując klatkę piersiową, wdmuchuj (zwykły regularny wdech) powoli powietrze do ust poszkodowanego, poświęci na wdech około 1 sekundy, tak wykonany oddech ratunkowy jest skuteczny.

 

Pierwsza pomoc. RKO. Resuscytacja krażeniowo-oddechowa. Oddechy ratownicze.

Pierwsza pomoc. RKO. Resuscytacja krażeniowo-oddechowa. Oddechy ratownicze. PO prawej stronie widoczne uniesienie się klatki piersiowej poszkodowanego. Po lewej, klatka piersiowa w stanie spoczynku, tuż przed wdechem. Źródło: www.gotowidoratowania.pl materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy, kursy pierwszej pomocy dla firm Wrocław.

 

Utrzymując drogi oddechowe drożne (odgięcie głowy czoło – żuchwa), odsuń usta od ust poszkodowanego i obserwuj opadanie klatki piersiowej podczas wydechu. Klaka piersiowa powinna opaść, powietrze powinno wydostać się powrotnie.

 

Pierwsza pomoc. RKO. Resuscytacja krażeniowo-oddechowa. Oddechy ratownicze.

Pierwsza pomoc. RKO. Resuscytacja krażeniowo-oddechowa. Oddechy ratownicze. Po wdechu pozwalamy klatce piersiowej poszkodowanego swobodnie opaść. Odsuwamy usta i puszczamy skrzydełka nosa. Źródło: www.gotowidoratowania.pl materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy, kursy pierwszej pomocy dla firm Wrocław.

 

Weź kolejny normalny oddech i raz jeszcze wdmuchaj powietrze do ust poszkodowanego, tak aby uzyskać dwa skuteczne oddechy ratownicze.


Nie przerywaj uciśnięć klatki piersiowej na dłużej niż 10 sekund, aby wykonać dwa oddechy. Następnie bez zbędnych przerw ułóż ręce we właściwy sposób na mostku poszkodowanego i wykonaj kolejne 30 uciśnięć klatki piersiowej.


Kontynuuj uciśnięcia klatki piersiowej wraz z oddechami ratowniczymi w stosunku 30:2.

Przypominamy: Prowadząc oddechy ratownicze, należy poświęcić około 1 sekundy na wdech, dostarczając objętość odpowiednią do osiągnięcia widocznego uniesienia się klatki piersiowej. Stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wentylacji pozostaje 30:2. W celu wykonania wentylacji nie należy przerywać uciśnięć klatki piersiowej na dłużej niż 10 sekund.

Odpowiednia objętość wprowadzanego powietrza

Osoby wykonujące RKO powinny dążyć do wykonywania wdechu przez 1 sekundę objętością wystarczającą do uzyskania uniesienie się klatki piersiowej poszkodowanego. Nadmierne szybkie i forsowne oddechy doprowadzą do rozdęcia żołądka, powrotu treści żołądkowej lub hiperwentylacji poszkodowanego. Zatem w pierwszej pomocy przyjmujemy zasadę – wdech przez jedną sekundę, do widocznego uniesienia się klatki piersiowej. Pamiętamy również że maksymalna przerwa w uciskaniu klatki piersiowej celem wykonania dwóch oddechów ratowniczych nie powinna przekraczać łącznie 10 sekund.

Z ratowniczymi pozdrowieniami,
Gotowi Do Ratowania

[/vc_column][/vc_row]

Wirtualna kawa dla ratownika? Czemu nie! Naszego ratowniczego bloga tworzymy z ogromną pasją i zaangażowaniem, wkładamy w nasze materiały dużo pracy starając się, by były one rzetelne. Co najważniejsze, abyś dzięki temu co właśnie czytasz wiedział lub wiedziała, jak udzielić pierwszej pomocy drugiej osobie, kiedy zajdzie taka potrzeba. Jeśli chcesz, możesz w zamian podarować nam wirtualną kawę. Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy! 

Postaw nam kawę na buycoffee.to