Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Szkolenie kurs pierwszej pomocy pediatrycznej. Kurs pierwszej pomocy dla rodziców Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dzieciom Wrocław.

Pierwsza pomoc pediatryczna

Szkolenie z pierwszej pomocy dla rodziców i opiekunów dzieci

Ucz się pierwszej pomocy i ...

Ratuj życie i zdrowie dziecka !

Szkolenie z pierwszej pomocy pediatrycznej pozwala przygotować rodziców i opiekunów dzieci do udzielenia pomocy dziecku w sytuacji zagrożenia jego życia i zdrowia.
Jesteś ...

Pierwszym ratownikiem dla Twojego dziecka!

Gdzie najczęściej dochodzi do wypadków lub zdarzeń, w których życie lub zdrowie dziecka jest zagrożone? W domu lub w miejscu, gdzie dziecko jest pod stałą opieką. Zatem pierwszymi ratownikami będziecie Wy! Rodzice i opiekunowie dzieci. To wy „kupicie” ten „cenny czas” do przyjazdu zespołów ratownictwa. To Wy, rodzice i opiekunowie dzieci, dzięki prostym czynnością i odpowiedniemu przygotowaniu uratujecie dziecko.

Niebezpieczeństwa!

Czy jako rodzic będziesz w stanie pomóc dziecku?

Co zagraża dzieciom? Jednymi z głównych przyczyn śmiertelności wśród niemowląt oraz dzieci są zdarzenia codzienne. Urazy, stany nagłe takie jak gorączka, niedrożność dróg oddechowych, przypadkowe zatrucia, poparzenia... Czy jako rodzic będziesz w stanie pomóc dziecku w takich sytuacjach? Zdecydowanie tak! Musisz tylko posiąść wiedzę, przede wszystkim praktyczną - jak udzielić pierwszej pomocy dziecku.

Pierwsza pomoc pediatryczna .

Szkolenie z pierwszej pomocy dla rodziców i opiekunów dzieci.

Celem szkolenia jest przygotowanie rodzica lub opiekuna dziecka do natychmiastowego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia dziecka. Dzięki szkoleniu nauczysz się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu pediatrycznemu oraz jak zadbać o bezpieczeństwo własne jak i twoich bliskich.

Umiejętności, które zdobędziesz .

Po szkoleniu będziesz między innymi potrafił:

Ocenić stan poszkodowanego dziecka, prawidło wezwać pomoc, wykonać prawidłowo pozycję boczną, ocenić podstawowe parametry życiowe dziecka, wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową dzieci i niemowląt, właściwie postępować przy zadławieniu, zaopatrywać złamania, zwichnięcia, skręcenia, zranienia, krwotoki, postępować w wybranych stanach nagłych u dzieci.

małe

Grupy

Szkolenia z pierwszej pomocy dla rodziców prowadzimy w grupach maksymalnie 10 - 12 osobowych. Skupiamy się głównie na ćwiczeniach praktycznych - 80% kursu. W tym kursie liczy się jakość nie ilość. Nastawiamy się głównie na aspekty praktyczne udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym pediatrycznym.

świetna

Atmosfera

Doskonała atmosfera, na tym nam zależy! Szkolenia z pierwszej pomocy pediatrycznej prowadzimy na tzw. ``luzie`` - dbając o komfort uczestników zarówno fizyczny jak i psychiczny. Wszystko po to, aby nasi kursanci mogli czuć się swobodnie podczas nauki i zdobywania umiejętności praktycznych.

doskonałe

Zaplecze

Sprzęt szkoleniowy w postaci zaawansowanych fantomów niemowlaków, młodszych i starszych dzieci, treningowe defibrylatory AED, kamizelki do treningu postępowania w niedrożności dróg oddechowych, środki opatrunkowe, apteczki pierwszej pomocy, torby ratownicze, środki ochrony indywidualnej ...

Kurs pierwszej pomocy dla rodziców

Program szkolenia .

Czas trwania szkolenia: około 4-6h zegarowych

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:

charakterystyka udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym pediatrycznym


aspekty prawne pierwszej pomocy


wsparcie psychologiczne i komunikacja z poszkodowanym pediatrycznym


łańcuch przeżycia

2. Ocena stanu poszkodowanego, sytuacji i miejsca zdarzenia:

bezpieczeństwo: własne, poszkodowanego, świadków zdarzenia


prawidłowe wezwanie pomocy


ocena i kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu poszkodowanego dziecka


ocena obrażeń i szybkie badanie urazowe poszkodowanego dziecka

3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa u dzieci:

postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym


przyczyny zatrzymania krążenia u dzieci


resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci

4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED) i jego zastosowanie u dzieci:

PAD - program powszechnego dostępu do defibrylacji


zasada działania i użycie AED u dzieci


algorytmy postępowania BLS/AED u dzieci

5. Wybrane stany nagłe:

omdlenie


drgawki, dreszcze


epilepsja, atak padaczki


wysoka temperatura u dziecka, gorączka i stany podgorączkowe


ciało obce w drogach oddechowych, zachłyśnięcie, całkowita i częściowa niedrożność dróg oddechowych


hipoglikemia, hiperglikemia


anafilaksja, uczulenia


wstrząs


porażenie prądem


bezdech


użądlenie, pogryzienie, ukąszenie


hipotermia i hipertermia u dzieci

zatrucia

6. Urazy i krwotoki:

tamowanie i zaopatrywanie krwotoków, ran szarpanych, zmiażdżeń, amputacji


opatrywanie ran i zranień


oparzenia termiczne, chemiczne


złamania, zwichnięcia, skręcenia


urazy głowy u dzieci

Ćwiczenia:

wezwanie pomocy


ocena stanu poszkodowanego dziecka


pozycja boczna u dzieci


resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci


użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego u dzieci


zaopatrywanie i tamowanie ran, krwawień i krwotoków


zaopatrywanie urazów, złamań, zwichnięć, skręceń, oparzeń


ewakuacja i transport poszkodowanego dziecka


Gdzie i kiedy na SOR, Centra urazowe dla dzieci, Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

 

Dodatkowo zawsze podczas ćwiczeń wprowadzamy różne scenariusze symulacyjne z wysokim stopniem odwzorowania realiów zdarzenia.

 

BLOK DODATKOWY. „Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2021”

nowe wytyczne i rekomendacje ERC 2021

Po szkoleniu:

Każdy z kursantów otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia w wersji PL/EN, zestaw materiałów, oraz dostęp do indywidualnej bazy wiedzy online.

Bezpieczeństwo kursantów!

Reżim sanitarny na naszych szkoleniach to podstawa bezpieczeństwa nas jak i naszych kursantów. Zawsze dbaliśmy i będziemy dbać o zachowanie najwyższego stopnia ochrony obecnych na szkoleniach osób. Do dyspozycji kursantów są środki ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek jednorazowych, gogli, przyłbic, masek jednorazowych, fartuchów ochronnych, płynów do dezynfekcji.

Pracujemy w grupach do 10 osób na jednym szkoleniu. Kursanci pracują na wyznaczonych stanowiskach szkoleniowych. Zachowujemy odpowiednią odległość pomiędzy stanowiskami. Każdorazowo zmieniamy środki ochrony indywidualnej, dezynfekujemy sprzęt szkoleniowy, a nasi instruktorzy dbają o zachowanie standardów bezpieczeństwa. Szkolenia zawsze prowadzone są w wysokim reżimie sanitarnym i z zachowaniem rygorystycznych zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Brak nadchodzących wydarzeń.
Zapytaj o szkolenie

Kontakt .

Po otrzymaniu zapytania skontaktujemy się zwrotnie drogą emaliową na podany w zapytaniu adres i przekażemy wszelkie niezbędne informacje dot. szkolenia.

  Wpisz imię i nazwisko (wymagane):

  Wpisz adres email (wymagane):

  Wybierz województwo (wymagane):

  Wybrane szkolenie:

  Interesują mnie również pozostałe szkolenia (opcjonalnie):

  Nasze szkolenia z pierwszej pomocy

  Kursy pierwszej pomocy .

  Zobacz czego nauczysz się na szkoleniach z pierwszej pomocy z zespołem GOTOWYCH DO RATOWANIA.
  Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm instytucji Wrocław kurs pierwszej pomocy dla firm Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław

  Kurs pierwszej pomocy dla firm i instytucji.

  Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firm i instytucji.

  Podstawowe i zaawansowane kursy z pierwszej pomocy dla firm i instytucji.

  szkolenia pierwsza pomoc w firmie Wrocław kurs pierwszej pomocy dla pracowników firm we Wrocławiu pierwsza pomoc BHP Wrocław kursy z pierwszej pomocy szkolenia z pierwszej pomocy dolnośląskie

  Kurs z pierwszej pomocy - wsparcie służb BHP.

  Kursy z pierwszej pomocy dla firm i instytucji.

  Szkolenie z pierwszej pomocy - wsparcie służb BHP

  Wydarzenie safety day w firmie, kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław, wydarzenie firmowe pierwsza pomoc, bezpieczeństwo pracowników Wrocław, kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu

  Eventy “Health & Safety Day”

  Firmowy dzień z pierwszą pomocą.

  Integracja dla bezpieczeństwa.

  Szkolenie z pierwszej pomocy podstawowe Wrocław kurs pierwszej pomocy

  Podstawowy kurs z pierwszej pomocy dla każdego.

  Podstawy udzielania pierwszej pomocy.

  4-8 godzinne szkolenie z pierwszej pomocy dla osób chcących poznać podstawowe zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy.

  Szkolenie z pierwszej pomocy zaawansowane Wrocław kurs pierwszej pomocy

  Zaawansowany kurs z pierwszej pomocy dla każdego.

  Zaawansowane kursy i szkolenia z pierwszej pomocy.

  8-16 godzinny kurs pierwszej pomocy.

  kurs z pierwszej pomocy we Wrocłąwiu kursy i szkolenia z pierwszej pomocy dla rodziców, kurs pierwszej poomcy dla kierowców, szkolenie z pierwszej pomocy Wrocław, Wrocławki kurs pierwszej pomocy, indywidualne szkolenie z pierwszej pomocy

  Zobacz wszystkie kursy i szkolenia z pierwszej pomocy.

  Kursy i szkolenia z pierwszej pomocy dla każdego.

  Dla rodziców, dla kierowców, dla dzieci, indywidualne ...

  Szkolenie z pierwszej pomocy pediatrycznej Wrocław kurs pierwszej pomocy dla rodziców i opiekunów dzieci

  Kurs pierwszej pomocy pediatrycznej dla rodziców.

  Pierwsza pomoc pediatryczna. Szkolenie z pierwszej pomocy.

  4-8 godzinne szkolenie dla opiekunów i rodziców dzieci.

  szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży Wrocław kurs pierwszej pomocy dla dzieci Wrocław szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław kurs pierwsza pomoc dla dzieci

  Kurs pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży.

  Szkolenie z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży.

  ``Mali ratownicy`` uczą udzielać się pierwszej pomocy.

  szkolenia pierwsza pomoc online w firmie Wrocław kurs pierwszej pomocy przez internet dla pracowników firm we Wrocławiu pierwsza pomoc BHP Wrocław kursy pierwszej pomocy szkolenia z pierwszej pomocy dolnośląskie webinaria online pierwsza pomoc

  Kursy pierwszej pomocy online.

  Pierwsza pomoc kursy online.

  Kurs pierwszej pomocy przez internet.