fbpx
Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław służby BHP kurs pierwszej pomocy w ramach BHP Wrocław kurs pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław bezpieczeństwo i higiena pracy pierwsza pomoc Wrocław
Szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników w ramach wsparcia służb BHP

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firm w ramach wsparcia służb BHP

Kompleksowe szkolenia i kursy z pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu.

Wspieramy służby BHP w organizacji szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników firm we Wrocławiu.

Jesteś osobą odpowiedzialną za BHP w zakładzie pracy?

W każdym miejscu pracy może dojść do zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi. Jako osoba odpowiadająca za bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP) doskonale wiesz, że na każdym pracodawcy leży obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa, a pracodawca musi wyznaczyć osoby odpowiedzialne za udzielania pierwszej pomocy.

W ramach prowadzonych przez Ciebie szkoleń z zakresu BHP pomożemy Ci odpowiednio przeszkolić pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Poprowadzimy dla Ciebie kompleksowe kursy i szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników w firmie, dzięki którym wyszkolisz i wyznaczysz kompetentne osoby do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

Dynamiczne, zaskakująco, w pełni profesjonalnie!

Bezpieczna firma to bezpieczny pracownik!

Jak szkolimy? 80 % ćwiczeń, 20% teorii.

Wspierając służby BHP odpowiedzialne za organizację szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników firmy organizujemy kursy, które są kursami praktycznymi! Na szkoleniach i kursach z pierwszej pomocy dla pracowników firm we Wrocławiu skupiamy się w głównej mierze na ćwiczeniach, symulacjach i pozoracjach zdarzeń.

Wsparcie służb BHP w organizacji kursu pierwszej pomocy

Jesteśmy ratownikami, udzielamy wsparcia służbom BHP .

Jako osoba odpowiedzialna za BHP w Twoim zakładzie pracy, otrzymasz od nas pełne wsparcie w organizacji szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników. Pracujemy zgodnie z europejskimi i światowymi standardami w dziedzinie medycyny ratunkowej. Doskonale znamy również standardy bezpieczeństwa w wielu obszarach działalności gospodarczej.

Udzielimy Ci jako osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i higienę pracy pełnego wsparcia w zorganizowaniu kursu pierwszej pomocy w Twojej firmie. Przygotowujemy pracowników do zmierzenia się z trudnymi sytuacjami, tak aby w 100% wywiązali się z obowiązku udzielania pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc w ramach BHP .

Szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników firm we Wrocławiu w ramach wsparcia służb BHP.

Celem szkolenia pracowników w ramach BHP jest organizacja kursu pierwszej pomocy w firmie oraz przygotowanie ich do przeprowadzenia akcji ratunkowej w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia. Dzięki szkoleniu z pierwszej pomocy pracownicy firm i instytucji nauczą się, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy oraz jak zadbać o bezpieczeństwo własne jak i osób w najbliższym otoczeniu.

Umiejętności .

Po kursie pierwszej pomocy w ramach BHP pracownik będzie potrafił między innymi:

Ocenić stan poszkodowanego, prawidło wezwać pomoc, wykonać prawidłowo pozycję bezpieczną, ocenić podstawowe parametry życiowe, wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, użyć defibrylatora AED, właściwie postępować przy zadławieniu, zaopatrywać złamania, zwichnięcia, skręcenia, zranienia, krwotoki, postępować w wybranych stanach nagłych. To tylko wybrane aspekty, które pracownicy wyniosą po szkoleniach z GOTOWYMI DO RATOWANIA.

Bezpieczna firma .

Udzielimy Ci wsparcia w zorganizowaniu punktów pierwszej pomocy w firmie.

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnego zabezpieczenia pracowników firmy, w kontekście udzielania pierwszej pomocy, punktów medycznych, wyposażenia w profesjonalne apteczki pierwszej pomocy w firmie – skontaktuj się z nami! Prowadzimy usługi doradcze oraz sprzedaż własnych produktów. Mamy ratownicze know-how w dziedzinie bezpieczeństwa pracowników.

Liczy się jakość!

Jak wspieramy służby BHP w organizacji kursów pierwszej pomocy?

Szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników firmy we Wrocławiu w ramach BHP prowadzimy dla dowolnej ilości uczestników.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników firm we Wrocławiu w ramach BHP prowadzimy dla dowolnej ilości uczestników. Program kursu z pierwszej pomocy dla pracowników budowany jest każdorazowo i indywidualnie w zależności od profilu działalności firmy. W programie uwzględniamy zawsze zagadnienia, które opieramy o najczęściej występujące w pracy wypadki i zagrożenia. Program szkolenia z pierwszej pomocy w ramach wsparcie służb BHP każdorazowo konsultujemy z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie. Kursanci ćwiczą wspólnie ze sobą w różnych konfiguracjach zgodnie z skonstruowanym programem szkolenia. W trakcie naszych szkoleń nastawiamy się głównie na trening pracy zespołowej. Pamiętaj, że szkolenie z pierwszej pomocy w ramach BHP przygotujemy dla Ciebie indywidualnie i zgodnie z obszarem, w którym świadczysz usługi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Profesjonaliści w 100%

Zaplecze dostępne na szkoleniach w ramach wsparcia służb BHP

Na naszych szkoleniach z pierwszej pomocy dla pracowników firm, wspierając służby BHP, do dyspozycji kursantów oddajemy zaawansowany sprzęt szkoleniowy. Wszystko po to, aby jak najbardziej odwzorować realne sytuacje i potencjalne zagrożenia, do których przygotowujemy pracowników na kursie.

Zaawansowane fantomy do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej z symulacją krążenia, symulacją oddechu, drożności dróg oddechowych. Fantomy urazowe, pełnowymiarowe postaci. Treningowe defibrylatory AED. Kamizelki do treningu postępowania w niedrożności dróg oddechowych. W pełni wyposażone apteczki, torby i plecaki ratownicze, oraz dodatkowy sprzęt szkoleniowy i symulacyjny w zależności od charakterystyki i profilu działalności firmy. Wszystko po to, aby szkolenie i kurs pierwszej pomocy w firmie był jak najbardziej efektywny.

Zobacz zaplecze szkoleniowe dostępne na kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy we Wrocławiu

Komfortowe szkolenia i kursy z pierwszej pomocy

Atmosfera

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firm Wrocław cechuje doskonała atmosfera! Doskonała atmosfera, na tym nam zależy! Szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników prowadzimy na tzw. ``luzie``.

Dbamy o komfort uczestników zarówno fizyczny jak i psychiczny.
Atmosfera jest bardzo ważna, ułatwia przyswajanie wiedzy a przede wszystkim realizację zadań, czyli ćwiczenia praktyczne. Skupiamy się głównie na sytuacjach pierwszo-pomocowych z jakimi potencjalnie spotkają się kursanci a są to sytuacje stresujące. Odpowiednia atmosfera na szkoleniu pozwala nam przygotować uczestników do tego jak radzić sobie ze stresem własnym jak i poszkodowanego, tak aby mogli skutecznie udzielić pierwszej pomocy.

235

przeprowadzonych szkoleń

1880

godzin szkoleniowych

1200

przeszkolonych osób

Będziemy Twoim partnerem w organizacji szkoleń z pierwszej pomocy w firmie.

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy we współpracy ze służbami BHP.

Współpracujemy z wieloma służbami BHP, w wielu zakładach pracy, firmach i instytucjach. Każdorazowo wspieramy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy będąc partnerem pierwszego wyboru.
Kompleksowe szkolenie z pierwszej pomocy dla firm

Program szkolenia .

Czas szkolenia ustalany jest indywidualnie w zależności od ilości pracowników. Standardowy czas prezentowanego poniżej szkolenia wynosi maksymalnie do 8 godzin zegarowych.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firm we współpracy ze służbami BHP. Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firm we Wrocławiu. Program kursu budowany jest każdorazowo i indywidualnie w zależności od profilu działalności firmy. Nigdy nie szkolimy szablonowo i zawsze dostosowujemy się do potrzeb naszego klienta. Poniżej prezentujemy „standardowy program szkolenia” oraz ćwiczeń.

NOWOŚĆ! BLOK DODATKOWY.
„Pierwsza pomoc w dobie SARS-CoV-2”

jak udzielać pierwszej pomocy w dobie pandemii koronawirusa


jak dbać o własne bezpieczeństwo


środki ochrony indywidualnej


wstępny wywiad epidemiologiczny


prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem AED a COVID-19


pierwsza pomoc w stanach nagłych w dobie pandemii koronawirusa


pierwsza pomoc w urazach a COVID-19

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:

charakterystyka pierwszej pomocy


aspekty prawne pierwszej pomocy


wsparcie psychologiczne i komunikacja z poszkodowanym


łańcuch przeżycia

2. Ocena stanu poszkodowanego, sytuacji i miejsca zdarzenia:

bezpieczeństwo: własne, poszkodowanego, świadków zdarzenia


prawidłowe wezwanie pomocy


ocena i kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu poszkodowanego


ocena obrażeń i szybkie badanie urazowe poszkodowanego

3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa osoby dorosłej:

postępowanie z osobą nieprzytomną


przyczyny zatrzymania krążenia

resuscytacja krążeniowo-oddechowa

4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED):

PAD - program powszechnego dostępu do defibrylacji


zasada działania i użycie AED


algorytmy postępowania BLS/AED

5. Wybrane stany nagłe:

omdlenie


udar mózgu


ostry zespół wieńcowy (zawał serca)


epilepsja


ciało obce w drogach oddechowych


hipoglikemia, hiperglikemia


anafilaksja


wstrząs


porażenie prądem

6. Urazy i krwotoki:

tamowanie i zaopatrywanie krwotoków, ran szarpanych, zmiażdżeń, amputacji


opatrywanie ran i zranień


oparzenia


złamania, zwichnięcia, skręcenia

Ćwiczenia:

wezwanie pomocy


ocena poszkodowanego


pozycja boczna


resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej


użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego


zaopatrywanie i tamowanie ran oraz krwotoków


zaopatrywanie urazów, złamań, zwichnięć, skręceń, oparzeń


ewakuacja i transport poszkodowanego

Dodatkowo zawsze podczas ćwiczeń wprowadzamy różne scenariusze symulacyjne z wysokim stopniem odwzorowania realiów zdarzenia.  Jest zaskakująco i dynamicznie!

Bezpieczeństwo kursantów!

Reżim sanitarny na naszych szkoleniach to podstawa bezpieczeństwa nas jak i naszych kursantów. Zawsze dbaliśmy i będziemy dbać o zachowanie najwyższego stopnia ochrony obecnych na szkoleniach osób. Do dyspozycji kursantów są środki ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek jednorazowych, gogli, przyłbic, masek jednorazowych, fartuchów ochronnych, płynów do dezynfekcji.

Pracujemy w grupach do 10 osób na jednym szkoleniu. Kursanci pracują na wyznaczonych stanowiskach szkoleniowych. Zachowujemy odpowiednią odległość pomiędzy stanowiskami. Każdorazowo zmieniamy środki ochrony indywidualnej, dezynfekujemy sprzęt szkoleniowy, a nasi instruktorzy dbają o zachowanie standardów bezpieczeństwa. Szkolenia zawsze prowadzone są w wysokim reżimie sanitarnym i z zachowaniem rygorystycznych zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Kurs z pierwszej pomocy dla pracowników w ramach BHP

Po szkoleniu

Po odbyciu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia kursu w wersji polskiej jak i angielskiej. Certyfikat opatrzony jest indywidualnym numerem ewidencyjnym, zawiera wykaz programu oraz ilość godzin szkolenia.

Po odbyciu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje również wszelkie niezbędne materiały edukacyjne w formie drukowanej oraz indywidualnego dostępu do bazy wiedzy online. Otrzymane dokumenty potwierdzają zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Po szkoleniu sporządzamy również protokół z przeprowadzonego kursu, który zawiera imienną listę kursantów oraz omówionych i przećwiczonych tematów. Dokument ten przekazywany jest w formie protokołu służbą BHP i potwierdza realizację szkolenia w firmie, zakładzie pracy czy instytucji.

Pierwsza pomoc szkolenie pracowników Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firmy Wrocław.

Wszyscy zadowoleni!

Dziękujemy ślicznie! Po spotkaniu wszyscy byli zadowoleni!

Sylwia Santander Consumer Bank

Szkolenie było mega!

Nauczyłam się wczoraj bardzo dużo! Czuję, że nabyłam praktycznej wiedzy.

Magdalena Trans.eu Group S.A.

Bardzo praktyczne szkolenie

Świetne, bardzo praktyczne szkolenie. wiele emocji, dużo humoru, ale przede wszystkim kilogramy wiedzy, którą każdy powinien poznać. wielkie dzięki za oswojenie nas z tak ważnym tematem (...)

Monika Trans.eu Group S.A.

Pierwsza pomoc szkolenie pracowników Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firmy Wrocław.

Polecam każdemu

Każda firma powinna zorganizować z wami takie szkolenia! Dziękujemy bardzo, jesteśmy zadowoleni. Pełen profesjonalizm i mnóstwo praktyki.

Sylwia ARCAPOL Sp. z o.o.

Pierwsza pomoc szkolenie pracowników Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firmy Wrocław.

Jesteśmy po ogromnym wrażeniem

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie i w świetnej atmosferze. Polecamy każdemu!

Anna Krajowa Administracja Skarbowa, oddział Wrocław

Pierwsza pomoc szkolenie pracowników Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firmy Wrocław.

Świetne szkolenia w firmie! Bardzo praktyczne.

Świetne szkolenia, bardzo praktyczne! Dziękujemy serdecznie. Będziemy polecać wszystkim.

Agnieszka Unia Machines Sp. z o.o.

Pierwsza pomoc szkolenie pracowników Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firmy Wrocław.

Pełny profesjonalizm!

Dziękujemy za świetlnie przeprowadzone szkolenie, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem!

Magdalena Atotech Poland

szkolenia kursy z pierwszej pomocy dla firm Wrocław

Jesteśmy bardzo zadowoleni!

Serdecznie dziękujemy za szkolenie, wszyscy uczestnicy są bardzo zadowoleni z przekazanej wiedzy. Mamy nadzieję, że uda nam się doszkolić pozostałą załogę AMW.

Anna Agencja Mienia Wojskowego Oddział we Wrocławiu

Pierwsza pomoc szkolenie pracowników Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firmy Wrocław.

Sposób organizacji szkolenia spełniał wysokie standardy!

Chciałabym podziękować w imieniu całej grupy za przeprowadzone szkolenie oraz dużą dawkę wiedzy 🙂 Grupa jest bardzo zadowolona, a sposób organizacji szkolenia spełniał wysokie standardy 🙂

Julia Hegelmann Polska Oddział Wrocław

Doświadczenie .

Jesteśmy ratownikami medycznymi, instruktorami Europejskiej Rady Resuscytacji, instruktorami pierwszej pomocy, specjalistami medycyny ratunkowej.

Nasze doświadczenie zdobywaliśmy w różnych warunkach ratując ludzkie życie i zdrowie. Jesteśmy profesjonalistami! Jesteśmy dumni z tego co robimy! Niesiemy misję społeczną ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Zawsze i wszędzie. 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Jesteśmy GOTOWI DO RATOWANIA!

Pierwsza pomoc szkolenie pracowników Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firmy Wrocław.

Wszyscy zadowoleni!

Dziękujemy ślicznie! Po spotkaniu wszyscy byli zadowoleni!

Sylwia Santander Consumer Bank

Szkolenie było mega!

Nauczyłam się wczoraj bardzo dużo! Czuję, że nabyłam praktycznej wiedzy.

Magdalena Trans.eu Group S.A.

Bardzo praktyczne szkolenie

Świetne, bardzo praktyczne szkolenie. wiele emocji, dużo humoru, ale przede wszystkim kilogramy wiedzy, którą każdy powinien poznać. wielkie dzięki za oswojenie nas z tak ważnym tematem (...)

Monika Trans.eu Group S.A.

Pierwsza pomoc szkolenie pracowników Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firmy Wrocław.

Polecam każdemu

Każda firma powinna zorganizować z wami takie szkolenia! Dziękujemy bardzo, jesteśmy zadowoleni. Pełen profesjonalizm i mnóstwo praktyki.

Sylwia ARCAPOL Sp. z o.o.

Pierwsza pomoc szkolenie pracowników Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firmy Wrocław.

Jesteśmy po ogromnym wrażeniem

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie i w świetnej atmosferze. Polecamy każdemu!

Anna Krajowa Administracja Skarbowa, oddział Wrocław

Pierwsza pomoc szkolenie pracowników Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firmy Wrocław.

Świetne szkolenia w firmie! Bardzo praktyczne.

Świetne szkolenia, bardzo praktyczne! Dziękujemy serdecznie. Będziemy polecać wszystkim.

Agnieszka Unia Machines Sp. z o.o.

Pierwsza pomoc szkolenie pracowników Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firmy Wrocław.

Pełny profesjonalizm!

Dziękujemy za świetlnie przeprowadzone szkolenie, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem!

Magdalena Atotech Poland

szkolenia kursy z pierwszej pomocy dla firm Wrocław

Jesteśmy bardzo zadowoleni!

Serdecznie dziękujemy za szkolenie, wszyscy uczestnicy są bardzo zadowoleni z przekazanej wiedzy. Mamy nadzieję, że uda nam się doszkolić pozostałą załogę AMW.

Anna Agencja Mienia Wojskowego Oddział we Wrocławiu

Pierwsza pomoc szkolenie pracowników Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firmy Wrocław.

Sposób organizacji szkolenia spełniał wysokie standardy!

Chciałabym podziękować w imieniu całej grupy za przeprowadzone szkolenie oraz dużą dawkę wiedzy 🙂 Grupa jest bardzo zadowolona, a sposób organizacji szkolenia spełniał wysokie standardy 🙂

Julia Hegelmann Polska Oddział Wrocław

Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm Wrocław, kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy

Sama praktyka! Polecam gorąco!

Szkolenie super! Sama praktyka! Głównie ćwiczenia i różne sytuacje pozorowane. Łatwo nie było, ale o to chodzi. Polecam!

Tomek

Pierwsza pomoc szkolenie pracowników Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firmy Wrocław.

Pokazują prawdziwe sytuacje!

Prze*ajebiste szkolenie (...). Sceny i filmy z życia pokazują prawdziwe sytuacje!

Jakub https://gotowidoratowania.clickmeeting.com/

Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu

Polecam!

Polecam kursy pediatryczne PP. Dobrze spędzone 4 godziny - niezbędna wiedza i dużo ćwiczeń praktycznych.

Iza https://www.facebook.com/izaizaiz/posts/2626537497589104

Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu

Dzięki za świetny kurs.

Dzięki za świetny kurs. Szacunek za profesjonalizm i umiejętności przekazywania wiedzy praktycznej. Polecam wszystkim i dziękuję za przekazanie takiej ilości wiedzy w tak prosty i zrozumiały sposób!

Marina https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2709002572662120&id=100006572115184

Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu

Było super!

Było super! Dużo informacji praktycznie. Bardzo miły Pan ratownik który chętnie tłumaczy wszystko i odpowiada. Przyjemna atmosfera.

Anastasiia https://www.facebook.com/anastasiya.chala/posts/3066444690109546

Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu

Praktyczne podejście.

Pasja, chęć ciągłego podnoszenia swojej wiedzy zarówno merytorycznej jak i praktycznej, setki godzin poświęconych na edukację innych, podejście praktyczne do każdego zagadnienia, dopasowanie do konkretnej grupy odbiorców od dzieci po osoby dorosłe. Czego chcieć więcej?

Łukasz https://www.facebook.com/lukasz.koterwa/posts/3092420534124709

Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu

Pasja i zaangażowanie.

Pasja, zaangażowanie..bezinteresowna chęć niesienia pomocy!!! każdemu!!!

Katarzyna https://www.facebook.com/kasia.kostyszyn.5/posts/365610964077417

Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu

Wspaniała inicjatywa!

Wspaniała inicjatywa. Zdecydowanie polecam bo warto się szkolić to nic nie kosztuje a możemy dzięki teku uratować czyjeś życie ludzkie.

Zbigniew https://www.facebook.com/zbigniew.lewicki.3/posts/1980136212036001

Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu

Bardzo polecam!

Bardzo polecam. Uczestniczyłam w szkoleniu Gotowi Do Ratowania Jestem pod wielkim wrażeniem. Szkolenie, wiedza merytoryczna i prowadzenie szkolenia na bardzo wysokim poziomie. Prowadzący szkolenie tak przekazywał informacje, że chciało się go słuchać. Duży plus za poczucie humoru i umiejętność zainteresowania słuchaczy.

Monika https://www.facebook.com/moniazmuda/posts/2311319772233097

Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu

Znają się na rzeczy!

Miałam niesamowita przyjemność przejść szkolenie z Pierwszej Pomocy z Grześkiem w pracy - nie żałuje ani minuty poświęconej na to przedsięwzięcie! Grzesiek - godny zaufania, znający się na rzeczy facet. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych 🙂 gorąco polecam!

Kasia https://www.facebook.com/kas.lukasik/posts/2401721213172615

Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu

Jak najbardziej polecam!

Jak najbardziej polecam! Każdy kto chce posiąść jakąś merytoryczną wiedzę na temat pierwszej pomocy oraz zdrowia powinien zajrzeć na tę stronę bądź uczestniczyć w jednej z akcji organizowanej przez Gotowych Do Ratowania

Tomasz https://www.facebook.com/SilesianBear/posts/1988397521197157

Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu

Świetnie prowadzone szkolenie.

Świetnie prowadzone szkolenie. Warto korzystać z tego rodzaju szkoleń!

Wanda https://www.facebook.com/wanda.danielczyk/posts/2488230367885502

Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu

Dobra robota!

Świetnie poprowadzony kurs z pierwszej pomocy pediatrycznej. W przystępny sposób przekazana wiedza i możliwość przećwiczenia na fantomach. Dobra robota!

Anna https://www.facebook.com/anna.palikowska/posts/2173656776058338

Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu

Ogólnie rewelacja polecam wszystkim takie szkolenia!

Byłam dziś na szkoleniu w kątach wrocławskich, super sprawa, pan prowadzący wytłumaczył wszystko Perfect. Ogólnie rewelacja polecam wszystkim takie szkolenia.

Marzena https://www.facebook.com/marzena.jas.9/posts/2165602636836322

Uczestnicy i partnerzy

Zaufali nam .

Są GOTOWI DO RATOWANIA!
Wsparcie służb BHP szkolenia pierwsza pomoc.

Skontaktuj się z nami.

Potrzebujesz wsparcia w zorganizowani kursu pierwszej pomocy w firmie w ramach szkoleń z BHP? Jesteś odpowiedzialny/na za obszar bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji? Pracujesz w służbach BHP? Jesteśmy dla Ciebie!

Napisz do Nas. Po otrzymaniu zapytania skontaktujemy się zwrotnie drogą emaliową lub telefoniczną a na podany w zapytaniu adres email przekażemy wszelkie niezbędne informacje dot. szkolenia.

    Wpisz imię i nazwisko (wymagane):

    Wpisz adres email (wymagane):

    Wpisz nr. telefonu kontaktowego (wymagane):

    Liczba pracowników do przeszkolenia (wymagane):

    Wybierz rodzaj szkolenia dla pracowników (wymagane):