Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy Wrocław kurs pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu
Dynamicznie i zaskakująco. W pełni profesjonalnie! Koniec z nudą!

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firm – Wrocław.

Kompleksowe szkolenia i kursy z pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu.

Kompleksowe szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników firm we Wrocławiu.

Bezpieczna firma to ...bezpieczny pracownik !

W każdym miejscu pracy może dojść do zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi. Pamiętajmy, że na każdym pracodawcy leży obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa. Jako pracodawcy musimy zapewnić pracownikom swobodny dostęp do apteczek pierwszej pomocy oraz musimy wyznaczyć osoby odpowiedzialne do udzielania pierwszej pomocy. Pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Kompleksowe kursy i szkolenia z pierwszej pomocy dla firm, który organizujemy przeznaczone są dla pracowników wyznaczonych w firmie do udzielania pierwszej pomocy, oraz dla wszystkich chętnych, którzy chcą posiąść tą ważną wiedzę i umiejętności.
Dynamiczne, energetyczne, zaskakująco!

Koniec z nudą! Pełna petarda! !

Jak szkolimy? 80 % ćwiczeń, 20% teorii. Na szkoleniach i kursach z pierwszej pomocy dla pracowników firm we Wrocławiu
skupiamy się w głównej mierze na ćwiczeniach, symulacjach i pozoracjach zdarzeń.
Znamy się na tej ``robocie``!

Jesteśmy ratownikami .

Najpierw uczymy, jak opanować stres i emocje, później uczymy kursantów jak poruszać się w algorytmach ratowniczych. Kursanci nigdy do końca nie wiedzą czego mogą się spodziewać i co może ich zaskoczyć w sytuacjach, z którymi się zmierzą.

Przygotowujemy ludzi do zmierzenia się z trudnymi sytuacjami, tak aby mogli powiedzieć z dumą „wiem, jak uratować ludzkie życie i zdrowie”.

Bezpieczna firma .

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firm Wrocław.

Celem przeszkolenia pracowników z pierwszej pomocy jest przygotowanie ich do przeprowadzenia akcji ratunkowej w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia. Dzięki szkoleniu z pierwszej pomocy pracownicy firm i instytucji nauczą się, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy oraz jak zadbać o bezpieczeństwo własne jak i osób w najbliższym otoczeniu.

Umiejętności .

Po szkoleniu pracownik będzie potrafił między innymi:

Ocenić stan poszkodowanego, prawidło wezwać pomoc, wykonać prawidłowo pozycję bezpieczną, ocenić podstawowe parametry życiowe, wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, użyć defibrylatora AED, właściwie postępować przy zadławieniu, zaopatrywać złamania, zwichnięcia, skręcenia, zranienia, krwotoki, postępować w wybranych stanach nagłych. To tylko wybrane aspekty, które pracownicy wyniosą po szkoleniach z GOTOWYMI DO RATOWANIA.

Liczy się jakość nie ilość!

Małe grupy

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy we Wrocławiu prowadzimy dla dowolnej ilości uczestników, jednak ćwiczenia przeprowadzamy w małych 6-10 osobowych grupach.

Program kursu pierwsza pomocy dla firm Wrocław budowany jest każdorazowo i indywidualnie w zależności od profilu działalności firmy. W programie uwzględniamy zawsze zagadnienia, które opieramy o najczęściej występujące w pracy wypadki i zagrożenia. Kursanci ćwiczą wspólnie ze sobą w różnych konfiguracjach. W parach, w zespołach, w grupach. W trakcie naszych szkoleń nastawiamy się głównie na trening pracy zespołowej.

Profesjonaliści w 100%

Zaplecze

Na naszych szkoleniach z pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu go dyspozycji kursantów oddajemy zaawansowany sprzęt szkoleniowy. Wszystko po to aby jak najbardziej odwzorować realne sytuacje.

Zaawansowane fantomy do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej z symulacją krążenia, symulacją oddechu, drożności dróg oddechowych. Treningowe defibrylatory AED. Kamizelki do treningu postępowania w niedrożności dróg oddechowych. W pełni wyposażone apteczki, torby i plecaki ratownicze, oraz dodatkowy sprzęt szkoleniowy i symulacyjny w zależności od charakterystyki i profilu działalności firmy. Wszystko po to, aby szkolenie i kurs pierwszej pomocy w firmie był jak najbardziej efektywny.

Profesjonaliści w 100%

Atmosfera

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy Wrocław cechuje doskonała atmosfera!

Doskonała atmosfera, na tym nam zależy! Szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników prowadzimy na tzw. ``luzie``. Dbamy o komfort uczestników zarówno fizyczny jak i psychiczny. Atmosfera jest bardzo ważna, ponieważ sytuacje z jakimi się potencjalnie zderzymy są stresujące. Uczymy, jak radzić sobie ze stresem własnym jak i poszkodowanego.

235

przeprowadzonych szkoleń

1880

godzin szkoleniowych

1200

przeszkolonych osób

Program, czego się nauczysz?

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firm Wrocław

Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm. Szkolenie to pozwala przygotować pracowników firmy do profesjonalnego udzielenia pomocy osobie poszkodowanej w sytuacji, kiedy jej życie i zdrowie jest zagrożone.
Kompleksowe szkolenie z pierwszej pomocy dla firm

Program szkolenia .

Czas szkolenia ustalany jest indywidualnie w zależności od ilości pracowników. Standardowy czas prezentowanego poniżej szkolenia wynosi maksymalnie do 8 godzin zegarowych.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm Wrocław. Kurs pierwszej pomocy dla pracowników we Wrocławiu. Program kursu budowany jest każdorazowo indywidualnie w zależności od profilu działalności firmy. Nigdy nie szkolimy szablonowo i zawsze dostosowujemy się do potrzeb naszego klienta. Poniżej prezentujemy „standardowy program szkolenia” oraz ćwiczeń.

NOWOŚĆ! BLOK DODATKOWY.
„Pierwsza pomoc w dobie SARS-CoV-2”

jak udzielać pierwszej pomocy w dobie pandemii koronawirusa


jak dbać o własne bezpieczeństwo


środki ochrony indywidualnej


wstępny wywiad epidemiologiczny


prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem AED a COVID-19


pierwsza pomoc w stanach nagłych w dobie pandemii koronawirusa


pierwsza pomoc w urazach a COVID-19

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:

charakterystyka pierwszej pomocy


aspekty prawne pierwszej pomocy


wsparcie psychologiczne i komunikacja z poszkodowanym


łańcuch przeżycia

2. Ocena stanu poszkodowanego, sytuacji i miejsca zdarzenia:

bezpieczeństwo: własne, poszkodowanego, świadków zdarzenia


prawidłowe wezwanie pomocy


ocena i kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu poszkodowanego


ocena obrażeń i szybkie badanie urazowe poszkodowanego

3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa osoby dorosłej:

postępowanie z osobą nieprzytomną


przyczyny zatrzymania krążenia


resuscytacja krążeniowo-oddechowa

4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED):

PAD - program powszechnego dostępu do defibrylacji


zasada działania i użycie AED

algorytmy postępowania BLS/AED

5. Wybrane stany nagłe:

omdlenie


udar mózgu


ostry zespół wieńcowy (zawał serca)


epilepsja


ciało obce w drogach oddechowych


hipoglikemia, hiperglikemia


anafilaksja


wstrząs


porażenie prądem

6. Urazy i krwotoki:

tamowanie i zaopatrywanie krwotoków, ran szarpanych, zmiażdżeń, amputacji


opatrywanie ran i zranień


oparzenia


złamania, zwichnięcia, skręcenia

Ćwiczenia:

wezwanie pomocy


ocena poszkodowanego


pozycja boczna


resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej


użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego


zaopatrywanie i tamowanie ran oraz krwotoków


zaopatrywanie urazów, złamań, zwichnięć, skręceń, oparzeń


ewakuacja i transport poszkodowanego

Dodatkowo zawsze podczas ćwiczeń wprowadzamy różne scenariusze symulacyjne z wysokim stopniem odwzorowania realiów zdarzenia.  Jest zaskakująco i dynamicznie!

Bezpieczeństwo kursantów!

Reżim sanitarny na naszych szkoleniach to podstawa bezpieczeństwa nas jak i naszych kursantów. Zawsze dbaliśmy i będziemy dbać o zachowanie najwyższego stopnia ochrony obecnych na szkoleniach osób. Do dyspozycji kursantów są środki ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek jednorazowych, gogli, przyłbic, masek jednorazowych, fartuchów ochronnych, płynów do dezynfekcji.

Pracujemy w grupach do 10 osób na jednym szkoleniu. Kursanci pracują na wyznaczonych stanowiskach szkoleniowych. Zachowujemy odpowiednią odległość pomiędzy stanowiskami. Każdorazowo zmieniamy środki ochrony indywidualnej, dezynfekujemy sprzęt szkoleniowy, a nasi instruktorzy dbają o zachowanie standardów bezpieczeństwa. Szkolenia zawsze prowadzone są w wysokim reżimie sanitarnym i z zachowaniem rygorystycznych zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław.

Po szkoleniu

Po odbyciu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia kursu oraz ...

Po odbyciu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia kursu, wykaz programu szkolenia oraz wszelkie niezbędne materiały edukacyjne w formie drukowanej, oraz indywidualnego dostępu do bazy wiedzy online. Dokumenty potwierdzają zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Po szkoleniu sporządzamy również protokół z przeprowadzonego szkolenia, który zawiera imienną listę kursantów oraz omówionych i przećwiczonych tematów.

Sama praktyka! Polecam gorąco!

Szkolenie super! Sama praktyka! Głównie ćwiczenia i różne sytuacje pozorowane. Łatwo nie było, ale o to chodzi. Polecam!

Tomek

Pokazują prawdziwe sytuacje!

Prze*ajebiste szkolenie (...). Sceny i filmy z życia pokazują prawdziwe sytuacje!

Jakub https://gotowidoratowania.clickmeeting.com/

Sposób organizacji szkolenia spełniał wysokie standardy!

Chciałabym podziękować w imieniu całej grupy za przeprowadzone szkolenie oraz dużą dawkę wiedzy 🙂 Grupa jest bardzo zadowolona, a sposób organizacji szkolenia spełniał wysokie standardy 🙂

Julia Hegelmann Polska Oddział Wrocław

Jesteśmy bardzo zadowoleni!

Serdecznie dziękujemy za szkolenie, wszyscy uczestnicy są bardzo zadowoleni z przekazanej wiedzy. Mamy nadzieję, że uda nam się doszkolić pozostałą załogę AMW.

Anna Agencja Mienia Wojskowego Oddział we Wrocławiu

Polecam!

Polecam kursy pediatryczne PP. Dobrze spędzone 4 godziny - niezbędna wiedza i dużo ćwiczeń praktycznych.

Iza https://www.facebook.com/izaizaiz/posts/2626537497589104

Dzięki za świetny kurs.

Dzięki za świetny kurs. Szacunek za profesjonalizm i umiejętności przekazywania wiedzy praktycznej. Polecam wszystkim i dziękuję za przekazanie takiej ilości wiedzy w tak prosty i zrozumiały sposób!

Marina https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2709002572662120&id=100006572115184

Było super!

Było super! Dużo informacji praktycznie. Bardzo miły Pan ratownik który chętnie tłumaczy wszystko i odpowiada. Przyjemna atmosfera.

Anastasiia https://www.facebook.com/anastasiya.chala/posts/3066444690109546

Praktyczne podejście.

Pasja, chęć ciągłego podnoszenia swojej wiedzy zarówno merytorycznej jak i praktycznej, setki godzin poświęconych na edukację innych, podejście praktyczne do każdego zagadnienia, dopasowanie do konkretnej grupy odbiorców od dzieci po osoby dorosłe. Czego chcieć więcej?

Łukasz https://www.facebook.com/lukasz.koterwa/posts/3092420534124709

Pasja i zaangażowanie.

Pasja, zaangażowanie..bezinteresowna chęć niesienia pomocy!!! każdemu!!!

Katarzyna https://www.facebook.com/kasia.kostyszyn.5/posts/365610964077417

Doświadczenie .

Jesteśmy ratownikami medycznymi, instruktorami Europejskiej Rady Resuscytacji, instruktorami pierwszej pomocy, pasjonatami medycyny ratunkowej.

Nasze doświadczenie zdobywaliśmy w różnych warunkach ratując ludzkie życie i zdrowie. Jesteśmy profesjonalistami! Jesteśmy dumni z tego co robimy! Niesiemy misję społeczną ratowania życia i zdrowia ludzkiego.Zawsze i wszędzie. 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Jesteśmy GOTOWI DO RATOWANIA!

Uczestnicy i partnerzy

Zaufali nam .

Są GOTOWI DO RATOWANIA!
Zapytaj o kurs pierwszej pomocy dla pracowników we Wrocławiu.

Kontakt .

Po otrzymaniu zapytania skontaktujemy się zwrotnie drogą emaliową na podany w zapytaniu adres i przekażemy wszelkie niezbędne informacje dot. szkolenia.

  Wpisz imię i nazwisko (wymagane):

  Wpisz adres email (wymagane):


  Wpisz nr. telefonu kontaktowego (wymagane):

  Liczba pracowników do przeszkolenia (wymagane):

  Wybierz rodzaj szkolenia dla pracowników (wymagane):

  Szkolenie dla firm Wrocław, kurs pierwszej pomocy dla firm Wrocław, kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy Wrocław, szkolenie z pierwszej pomocy Wrocław, pierwsza pomoc Wrocław, szkolenie z pierwszej pomocy dla firm. Szkolenia i kursy z pierwszej pomocy dla firmy i instytucji we Wrocławiu. Pierwsza pomoc w firmie Wrocław. Kurs pierwsza pomoc w firmie Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu. Pierwsza pomoc w biurze. Pierwsza pomoc w sektorze HORECA Wrocław. Pierwsza pomoc w komunikacji i transporcie Wrocław. Pierwsza pomoc w przemyśle i budownictwie Wrocław. Szkolenia w z pierwszej pomocy BHP Wrocław.