fbpx
Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy Wrocław kurs pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu
Dynamicznie i zaskakująco. W pełni profesjonalnie! Koniec z nudą!

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firm – Wrocław.

Kompleksowe szkolenia i kursy z pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu.

Kompleksowe szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników firm we Wrocławiu.

Bezpieczna firma to?
Bezpieczny pracownik!

W każdym miejscu pracy może dojść do zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi. Pamiętajmy, że na każdym pracodawcy leży obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa. Jako pracodawcy musimy zapewnić pracownikom swobodny dostęp do apteczek pierwszej pomocy oraz musimy wyznaczyć osoby odpowiedzialne w firmie do udzielania pierwszej pomocy. Pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Kompleksowe kursy i szkolenia z pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu, które organizujemy przeznaczone są dla pracowników wyznaczonych w firmie do udzielania pierwszej pomocy, oraz dla wszystkich chętnych, którzy chcą posiąść tą ważną wiedzę i umiejętności. Dodatkowo to świetny sposób na integrację i trening pracy zespołowej dla Twoich pracowników. Zorganizuj szkolenie z pierwszej pomocy w firmie. Zapraszamy na kurs pierwszej pomocy dla pracowników we Wrocławiu.

Dynamiczne, profesjonalnie, zaskakująco!

Koniec z nudą! Pełna petarda! !

Jak szkolimy? 80 % ćwiczeń, 20% teorii.

Na szkoleniach i kursach z pierwszej pomocy dla pracowników firm we Wrocławiu skupiamy się w głównej mierze na ćwiczeniach, symulacjach i pozoracjach zdarzeń.
Na kursie pierwszej pomocy liczy się praktyka!

Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm Wrocław.

Jesteśmy ratownikami, znamy się na tej robocie .

Najpierw uczymy, jak opanować stres i emocje, później uczymy kursantów jak poruszać się sprawnie w ratowniczych algorytmach. Na szkoleniach kursanci nigdy do końca nie wiedzą czego mogą się spodziewać i co może ich zaskoczyć w sytuacjach, z którymi się zmierzą.

Przygotowujemy ludzi do zmierzenia się z trudnymi sytuacjami - tak, aby mogli poradzić sobie bez problemu w sytuacji, kiedy ludzkie życie i zdrowie jest zagrożone, oraz, tak, aby mogli powiedzieć o sobie z dumą „wiem, jak uratować ludzkie życie i zdrowie”. Kurs pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu da Twoim pracownikom możliwość przygotowani się do przeprowadzenia w pełni profesjonalnej akcji ratunkowej.

Bezpieczna firma .

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firm Wrocław.

Celem szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników jest przygotowanie ich do przeprowadzenia akcji ratunkowej w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia. Dzięki szkoleniu z pierwszej pomocy pracownicy firm i instytucji nauczą się, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy oraz jak zadbać o bezpieczeństwo własne jak i osób w najbliższym otoczeniu.

Umiejętności .

Po szkoleniu pracownik będzie potrafił między innymi:

Ocenić stan poszkodowanego, prawidło wezwać pomoc, wykonać prawidłowo pozycję bezpieczną, ocenić podstawowe parametry życiowe, wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, użyć defibrylatora AED, właściwie postępować przy zadławieniu, zaopatrywać złamania, zwichnięcia, skręcenia, zranienia, krwotoki, postępować w wybranych stanach nagłych. To tylko wybrane aspekty, które pracownicy wyniosą po szkoleniach z GOTOWYMI DO RATOWANIA.

Liczy się jakość!

Małe grupy

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy we Wrocławiu prowadzimy dla dowolnej ilości uczestników, jednak ćwiczenia przeprowadzamy w małych 6-10 osobowych grupach.

Program kursu pierwsza pomocy dla firm Wrocław budowany jest każdorazowo i indywidualnie w zależności od profilu działalności firmy. W programie uwzględniamy zawsze zagadnienia, które opieramy o najczęściej występujące w pracy wypadki i zagrożenia. Kursanci ćwiczą wspólnie ze sobą w różnych konfiguracjach. W parach, w zespołach, w grupach. W trakcie naszych szkoleń nastawiamy się głównie na praktyczny trening pracy zespołowej.

Profesjonaliści w 100%

Zaplecze

Decydując się na nasze szkolenie z pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu do dyspozycji kursantów oddamy zaawansowany sprzęt szkoleniowy. Wszystko po to aby jak najbardziej odwzorować realne sytuacje i skutecznie przeprowadzić ćwiczenia praktyczne.

Zaawansowane fantomy do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej z symulacją krążenia, symulacją oddechu, drożności dróg oddechowych. Pełnowymiarowe fantomy urazowe, treningowe defibrylatory AED, kamizelki do treningu postępowania w niedrożności dróg oddechowych. W pełni wyposażone apteczki, torby i plecaki ratownicze, oraz dodatkowy sprzęt szkoleniowy i symulacyjny w zależności od charakterystyki i profilu działalności firmy. Wszystko po to, aby kurs pierwszej pomocy w firmie był jak najbardziej efektywny.

Zobacz zaplecze szkoleniowe dostępne na kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy we Wrocławiu

Profesjonaliści w 100%

Atmosfera

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy Wrocław to przede wszystkim doskonała atmosfera!

Doskonała atmosfera, na tym nam zależy! Szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników prowadzimy na tzw. ``luzie``. Dbamy o komfort uczestników zarówno fizyczny jak i psychiczny. Atmosfera jest bardzo ważna, pomaga w przyswajaniu wiedzy oraz w realizacji postawionych przed kursantami zadań – ćwiczeń. Wszystko po to, aby szkolenie było jak najbardziej efektywne.

240

Przeprowadzonych szkoleń oraz kursów pierwszej pomocy w firmie Wrocław.

2010

Godzin szkoleniowych na szkoleniach z pierwszej pomocy dla pracowników firm we Wrocławiu.

1260

Przeszkolonych osób na szkoleniach z pierwszej pomocy dedykowanych dla pracowników firm we Wrocławiu.

Program. Czego uczą się kursanci na szkoleniach z pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu?

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firm Wrocław.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm. Kurs pierwszej pomocy w firmie pozwala przygotować pracowników do profesjonalnego udzielenia pomocy osobie poszkodowanej w sytuacji, kiedy jej życie i zdrowie jest zagrożone.
Kompleksowe szkolenie z pierwszej pomocy dla firm

Program szkolenia .

Czas szkolenia ustalany jest indywidualnie w zależności od ilości pracowników. Standardowy czas prezentowanego poniżej szkolenia wynosi maksymalnie do 8 godzin zegarowych.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm Wrocław. Kurs pierwszej pomocy dla pracowników we Wrocławiu. Program kursu budowany jest każdorazowo indywidualnie w zależności od profilu działalności firmy. Nigdy nie szkolimy szablonowo i zawsze dostosowujemy się do potrzeb naszego klienta. Poniżej prezentujemy „standardowy program szkolenia” oraz ćwiczeń.

NOWOŚĆ! BLOK DODATKOWY.
„Pierwsza pomoc w dobie SARS-CoV-2”

jak udzielać pierwszej pomocy w dobie pandemii koronawirusa


jak dbać o własne bezpieczeństwo


środki ochrony indywidualnej


wstępny wywiad epidemiologiczny


prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem AED a COVID-19


pierwsza pomoc w stanach nagłych w dobie pandemii koronawirusa


pierwsza pomoc w urazach a COVID-19

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:

charakterystyka pierwszej pomocy


aspekty prawne pierwszej pomocy


wsparcie psychologiczne i komunikacja z poszkodowanym


łańcuch przeżycia

2. Ocena stanu poszkodowanego, sytuacji i miejsca zdarzenia:

bezpieczeństwo: własne, poszkodowanego, świadków zdarzenia


prawidłowe wezwanie pomocy


ocena i kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu poszkodowanego


ocena obrażeń i szybkie badanie urazowe poszkodowanego

3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa osoby dorosłej:

postępowanie z osobą nieprzytomną


przyczyny zatrzymania krążenia

resuscytacja krążeniowo-oddechowa

4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED):

PAD - program powszechnego dostępu do defibrylacji


zasada działania i użycie AED


algorytmy postępowania BLS/AED

5. Wybrane stany nagłe:

omdlenie


udar mózgu


ostry zespół wieńcowy (zawał serca)


epilepsja


ciało obce w drogach oddechowych


hipoglikemia, hiperglikemia


anafilaksja


wstrząs


porażenie prądem

6. Urazy i krwotoki:

tamowanie i zaopatrywanie krwotoków, ran szarpanych, zmiażdżeń, amputacji


opatrywanie ran i zranień


oparzenia


złamania, zwichnięcia, skręcenia

Ćwiczenia:

wezwanie pomocy


ocena poszkodowanego


pozycja boczna


resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej


użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego


zaopatrywanie i tamowanie ran oraz krwotoków


zaopatrywanie urazów, złamań, zwichnięć, skręceń, oparzeń


ewakuacja i transport poszkodowanego

Dodatkowo zawsze podczas ćwiczeń wprowadzamy różne scenariusze symulacyjne z wysokim stopniem odwzorowania realiów zdarzenia.  Jest zaskakująco i dynamicznie!

Bezpieczeństwo kursantów!

Reżim sanitarny na naszych szkoleniach to podstawa bezpieczeństwa nas jak i naszych kursantów. Zawsze dbaliśmy i będziemy dbać o zachowanie najwyższego stopnia ochrony obecnych na szkoleniach osób. Do dyspozycji kursantów są środki ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek jednorazowych, gogli, przyłbic, masek jednorazowych, fartuchów ochronnych, płynów do dezynfekcji.

Pracujemy w grupach do 10 osób na jednym szkoleniu. Kursanci pracują na wyznaczonych stanowiskach szkoleniowych. Zachowujemy odpowiednią odległość pomiędzy stanowiskami. Każdorazowo zmieniamy środki ochrony indywidualnej, dezynfekujemy sprzęt szkoleniowy, a nasi instruktorzy dbają o zachowanie standardów bezpieczeństwa. Szkolenia zawsze prowadzone są w wysokim reżimie sanitarnym i z zachowaniem rygorystycznych zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław.

Po szkoleniu.

Po odbyciu szkolenia z pierwszej pomocy dla firm Wrocław, każdy uczestnik kursu pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu otrzymuje imienny certyfikat ukończenia kursu w wersji polskiej jak i angielskiej. Certyfikat opatrzony jest indywidualnym numerem ewidencyjnym. Na certyfikacie umieszczone zostają między innymi informacje o rodzaju odbytego szkolenia z pierwszej pomocy, wykaz programowy kursu oraz czas.

Kursanci kończąc szkolenie z pierwszej pomocy w firmie otrzymują również wszelkie niezbędne materiały edukacyjne w formie drukowanej oraz indywidualny dostęp do bazy wiedzy online. Po szkoleniu sporządzamy również protokół z przeprowadzonego kursu, który zawiera imienną listę kursantów oraz omówionych i przećwiczonych tematów.

Pierwsza pomoc szkolenie pracowników Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firmy Wrocław.

Polecam każdemu

Każda firma powinna zorganizować z wami takie szkolenia! Dziękujemy bardzo, jesteśmy zadowoleni. Pełen profesjonalizm i mnóstwo praktyki.

Sylwia ARCAPOL Sp. z o.o.

Pierwsza pomoc szkolenie pracowników Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firmy Wrocław.

Jesteśmy po ogromnym wrażeniem

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie i w świetnej atmosferze. Polecamy każdemu!

Anna Krajowa Administracja Skarbowa, oddział Wrocław

Pierwsza pomoc szkolenie pracowników Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firmy Wrocław.

Świetne szkolenia w firmie! Bardzo praktyczne.

Świetne szkolenia, bardzo praktyczne! Dziękujemy serdecznie. Będziemy polecać wszystkim.

Agnieszka Unia Machines Sp. z o.o.

Pierwsza pomoc szkolenie pracowników Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firmy Wrocław.

Pełny profesjonalizm!

Dziękujemy za świetlnie przeprowadzone szkolenie, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem!

Magdalena Atotech Poland

szkolenia kursy z pierwszej pomocy dla firm Wrocław

Jesteśmy bardzo zadowoleni!

Serdecznie dziękujemy za szkolenie, wszyscy uczestnicy są bardzo zadowoleni z przekazanej wiedzy. Mamy nadzieję, że uda nam się doszkolić pozostałą załogę AMW.

Anna Agencja Mienia Wojskowego Oddział we Wrocławiu

Pierwsza pomoc szkolenie pracowników Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firmy Wrocław.

Sposób organizacji szkolenia spełniał wysokie standardy!

Chciałabym podziękować w imieniu całej grupy za przeprowadzone szkolenie oraz dużą dawkę wiedzy 🙂 Grupa jest bardzo zadowolona, a sposób organizacji szkolenia spełniał wysokie standardy 🙂

Julia Hegelmann Polska Oddział Wrocław

Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm Wrocław, kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy

Sama praktyka! Polecam gorąco!

Szkolenie super! Sama praktyka! Głównie ćwiczenia i różne sytuacje pozorowane. Łatwo nie było, ale o to chodzi. Polecam!

Tomek

Pierwsza pomoc szkolenie pracowników Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firmy Wrocław.

Pokazują prawdziwe sytuacje!

Prze*ajebiste szkolenie (...). Sceny i filmy z życia pokazują prawdziwe sytuacje!

Jakub https://gotowidoratowania.clickmeeting.com/

Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu

Polecam!

Polecam kursy pediatryczne PP. Dobrze spędzone 4 godziny - niezbędna wiedza i dużo ćwiczeń praktycznych.

Iza https://www.facebook.com/izaizaiz/posts/2626537497589104

Doświadczenie .

Jesteśmy ratownikami medycznymi, instruktorami Europejskiej Rady Resuscytacji, instruktorami pierwszej pomocy, pasjonatami medycyny ratunkowej.

Nasze doświadczenie zdobywaliśmy w różnych warunkach ratując ludzkie życie i zdrowie. Jesteśmy profesjonalistami! Jesteśmy dumni z tego co robimy! Niesiemy misję społeczną ratowania życia i zdrowia ludzkiego.Zawsze i wszędzie. 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Jesteśmy GOTOWI DO RATOWANIA!

Oni już postawili na na kurs pierwszej pomocy dla pracowników firm we Wrocławiu.

Zaufali nam .

Zaufali nam i są GOTOWI DO RATOWANIA!
Zapytaj o szkolenie z pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu.

Kontakt .

Po otrzymaniu zapytania skontaktujemy się zwrotnie drogą emaliową na podany w zapytaniu adres i przekażemy wszelkie niezbędne informacje dot. szkolenia.

  Wpisz imię i nazwisko (wymagane):

  Wpisz adres email (wymagane):

  Wpisz nr. telefonu kontaktowego (wymagane):

  Liczba pracowników do przeszkolenia (wymagane):

  Wybierz rodzaj szkolenia dla pracowników (wymagane):

  Zorganizuj szkolenie z pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu. Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy Wrocław, Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy we Wrocławiu. Szkolenie z pierwszej pomocy Wrocław, pierwsza pomoc Wrocław, szkolenie z pierwszej pomocy dla firm. Szkolenia i kursy z pierwszej pomocy dla firmy i instytucji we Wrocławiu. Pierwsza pomoc w firmie Wrocław. Kurs pierwsza pomoc w firmie Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu. Pierwsza pomoc w biurze Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w ramach BHP we Wrocławiu. Szkolenia z pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Pierwsza pomoc w przemyśle i budownictwie Wrocław. bhp Wrocław pierwsza pomoc, kurs pierwszej pomocy dla firm w ramach BHP, kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy we Wrocławiuszkolenie z pierwszej pomocy bezpieczeństwo i higiena pracy Wrocławpierwsza pomocszkolenie z pierwszej pomocy dla firmKurs pierwsza pomoc w firmieSzkolenie BHP z pierwszej pomocy we WrocławiuBHP Pierwsza pomoc w biurze. Pierwsza pomoc HORECA Wrocław. Szkolenia w z pierwszej pomocy BHP Wrocław. Kursy pierwsza pomoc służby BHP Wrocław.