Wpisz szukane słowa, pomożemy znaleźć to czego szukasz

Jakich informacji szukasz?

Gotowi Do Ratowania

Nagłe zatrzymanie krążenia, AED, defibrylacja, pierwsza pomoc

Jak bardzo ważny jest ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA

Podziel się:

Jak bardzo ważny jest ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA!

Każdego roku w wyniku Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK) umiera około 400 000 Europejczyków, z tego aż 350 000 przypadków ma miejsce poza szpitalem. 5-7 minut od nagłego zatrzymania serca bez reakcji społecznej i prowadzenia RKO oraz co najważniejsze bez  defibrylacji – poszkodowany umiera. Przeżycia do wypisu ze szpitala wynoszą obecnie około 5-10%. Jak można podeniść przżywalność przy NZK? Reagować! Jak najszybciej, ponieważ to szybka reakcja społeczeństwa (1-2 minut) RATUJE ŻYCIE!

Podjęcie RKO przez świadków zdarzenia jest kluczowym działaniem przed przyjazdem karetki pogotowia (do 8 minut w mieście zajmuje dotarcie służbom medycznym do poszkodowanego, do 15 minut zajmuje służbom medycznym dojazd do poszkodowanego poza miastem).

Nagłe zatrzymanie krążenia, AED, defibrylacja, pierwsza pomoc

Nagłe zatrzymanie krążenia, resuscytacja krążeniowo-oddechowa


Nagłe zatrzymanie krążenia, AED, defibrylacja, pierwsza pomoc

Nagłe zatrzymanie krążenia, AED, defibrylacja, RKO

Nasza (społeczeństwa, świadków zdarzenia) natychmiastowa pomoc jest zatem niezbędna! Wczesne podjęcie resuscytacji  i prawidłowe wykonanie defibrylacji (w ciągu 1-2 minut) skutkuje przeżywalnością powyżej 60%.

ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA!

Łańcuch przeżycia, pierwsza pomoc, defibrylacja, defibrylator, AED

Łańcuch przeżycia – Europejska Rada Resuscytacji

Wczesne rozpoznanie zatrzymania krążenia i wezwanie służb ratowniczych (aby zapobiec NZK)

każdy z nas powinien umieć ocenić zagrożenie, rozpoznać zatrzymanie krążenia, umiejętnie podjąć działania pierwszo - pomocowe, wykonać RKO

Wczesne podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej - RKO (aby zyskać na czasie i “kupić go” dla poszkodowanego)

natychmiastowa resuscytacja może podwoić, a nawet potroić szanse przeżycia osoby, u której doszło do zatrzymania krążenia

Wczesna defibrylacja (aby przywrócić prawidłową czynność serca)

resuscytacja w połączeniu z defibrylacją w czasie 3-5 minut od utraty przytomności może skutkować przeżywalnością nawet do 75%.

Wczesne podjęcie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych i odpowiednia opieka poresuscytacyjna (aby przywrócić jakość życia)

działania podjęte na miejscu przez Zespół Ratownictwa medycznego i jak najszybszy transport do szpitala, gdzie można wdrożyć specjalistyczne leczenie.

Nie bój się pomagać 
Reaguj 
Nie bądź obojętny 

Z ratowniczymi pozdrowieniami,
Gotowi Do Ratowania

Podziel się:
Dodaj komentarz