Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Pierwsza pomoc. Złamanie, zwichnięcie ,skręcenie. Szkolenie pierwsza pomoc Wrocław.

Pierwsza pomoc. Jak poradzić sobie w sytuacji złamania, zwichnięcia czy skręcenia.

Obrażenia narządu ruchu są przeważnie skutkiem działania urazu mechanicznego, chociaż zdarzają się również (znacznie rzadziej) obrażenia powstające w wyniku procesów chorobowych w kościach. Mówimy wtedy o złamaniach patologicznych. Złamaniom najczęściej towarzyszy krwawienie do okolicznych tkanek, dlatego tak ważną w pierwszej pomocy jest znajomość algorytmów postępowania w krwotokach, szczególnie jeżeli chodzi o złamania otwarte. Jak skutecznie opanować krwotok? przeczytacie we wpisie pierwsza pomoc w krwotokach i krwawieniach.

Pierwsza pomoc. Złamanie, zwichnięcie ,skręcenie. Szkolenie pierwsza pomoc Wrocław.

Kurs pierwszej pomocy. Blok poświęcony pierwszej pomocy w urazach. Stabilizacja, zaopatrzenie poszkodowanego z urazem kończyny dolnej. Wykorzystanie szyn typu splint. Źródło: www.gotowidoratowania.pl materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy Wrocławkursy pierwszej pomocy.

W niektórych „obszarach urazowych” związanych ze złamaniami, krwotoki są śmiertelnie niebezpieczne i mogą prowadzić do hipowolemii lub wstrząsu. Szczególnie w złamaniach kończyn dolnych – kości udowe lub złamaniach miednicy. W pierwszym przypadku możemy tracić ≤1–1,5 l krwi, w drugim przypadku ≤2–2,5 l. Występujące krwawienia mogą być również większe przy złamaniach otwartych z racji uszkodzenia skóry, przy złamaniach zamkniętych może również dochodzić do uszkodzenia tętnic oraz przerwaniu nerwów co powoduje niedowład kończyny oraz zaburzenia jej czucia.

Pierwsza pomoc. Jak poradzić sobie w sytuacji złamania, zwichnięcia czy skręcenia.

Pierwsza pomoc. Jaka jest różnica pomiędzy złamaniem, skręceniem a zwichnięciem?

Najczęstsze urazy w obrębie układu kostno-stawowego to złamania, skręcenia i zwichnięcia. Pomiędzy tymi stanami urazowymi występują różnice, które musimy znać chcąc udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Złamania dzielimy na złamania otwarte i zamknięte z przemieszczeniem lub bez przemieszczenia. Złamania otwarte to takie, które naruszają tkanki i przerywają ciągłość skóry, to im towarzyszy najczęściej krwotok. Złamania zamknięte – odwrotne, uszkodzona struktura kostna znajduje się pod tkankami i skórą – nie naruszając jej. Złamania z przemieszczeniem to taki stan, w których odłamy kostne złamanej kończyny przemieszczają się względem złamanej kości.

Pierwsza pomoc. Złamanie, zwichnięcie ,skręcenie. Szkolenie pierwsza pomoc Wrocław.

Pierwsza pomoc w złamaniu, zwichnięciu, skręceniu. Stabilizacja, zaopatrzenie poszkodowanego z urazem kończyny dolnej. Wykorzystanie szyn SAM Splint. Źródło: sammedical.com

Najczęstsze objawy występujące w tych stanach urazowych są przede wszystkim:

Ból.

Obrzęk i deformacja kończyny.

Uniemożliwiony ruch kończyny lub kończyn.

W złamaniu otwartym – rany, krwawienia i krwotoki – uwidoczniona jest kość oraz ewentualnie jej odłamy.

Pierwsza pomoc. Jak poradzić sobie w sytuacji złamania, zwichnięcia czy skręcenia.

Co to jest zwichnięcie?

Zwichnięcie dotyczy głównie stawów i definiuje się je jako całkowitą utratę kontaktu kości z powierzchniami stawowymi (lub samych powierzchni stawów względem siebie). Innymi słowy końce kości lub powierzchnie stawów przemieszczają się względem siebie, poza ich fizjologiczne położenie, w obrębie danego stawu, w którym się znajdują. Zwichnięcie wiąże się z ogromnym bólem. Często jest on tak silny, że uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Staw zostaje wówczas całkowicie zdeformowany – zazwyczaj przyjmuje nietypowy wygląd.

Pierwsza pomoc. Złamanie, zwichnięcie ,skręcenie. Szkolenie pierwsza pomoc Wrocław.

Pierwsza pomoc w złamaniu, zwichnięciu, skręceniu. Od lewej. Zdjęcia RTG. Złamanie kości promieniowej, zwichnięcie stawu kolanowego. Źródło: google.com

Obrzęk pojawia się szybko. Dopóki taki staw nie zostanie nastawiony przy pomocy lekarza nie będzie prawidłowo funkcjonował, tj. prawidłowo się ruszał. Co więcej, każda próba ruchu będzie wywoływała nasilenie dolegliwości bólowych. Czasami zdarza się, że staw ulega samoczynnej repozycji – w takim przypadku pacjent nie odczuwa aż tak dużego dyskomfortu. Jednak tego typu sytuacje to raczej rzadkość.

Zwichnięcie, najczęstsze objawy:

Utrata łączności powierzchni stawowych.

Silny ból.

Duży obrzęk.

Ograniczenie ruchomości kończyny lub ruch patologiczny, np. zginanie kończyny w miejscu, w którym normalnie nie występuje.

Pierwsza pomoc. Jak poradzić sobie w sytuacji złamania, zwichnięcia czy skręcenia.

Co to jest skręcenie i jakie są jego objawy?

Pierwsza pomoc. Złamanie, zwichnięcie ,skręcenie. Szkolenie pierwsza pomoc Wrocław.

Pierwsza pomoc w złamaniu, zwichnięciu, skręceniu. Poszkodowany urazowy. Uraz powstały w wyniku potknięcia podczas biegania. Skręcenie stawu skokowego prawego. Uraz kolana lewego. Zabezpieczenie stawu skokowego po urazie polegało na stabilizacji z wykorzystaniem dwóch szyn typu splint, oraz bandaży elastycznych. Wykonano elewację kończyny. Lewe kolano po urazie (otarcia) zostało zabezpieczone opatrunkami jałowymi (gazy), bandażem podtrzymującym oraz siatką codofix. Źródło: www.gotowidoratowania.pl materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy Wrocławkursy pierwszej pomocy.

Skręcenie to uraz polegający na przekroczeniu fizjologicznego zakresu ruchu w stawie. Na skutek skręcenia może np. dojść do uszkodzenia torebki stawowej, więzadeł, chrząstki stawowej, przyczepów ścięgien, a niekiedy także uszkodzenia fragmentów kostnych. Różnica pomiędzy skręceniem a zwichnięciem polega na tym, że w skręceniu nie dochodzi do całkowitej utraty kontaktu powierzchni stawowych tak jak w przypadku zwichnięcia.

Najczęstsze objawy skręcenia to:

Ból w okolicy stawu ograniczający jego ruchomość.

Nasilają go próby wykonania ruchu.

Obrzęk i wylew krwawy w miejscu uszkodzonych włókien torebki stawowej.

Wzmożone ocieplenie skóry w okolicy stawu.

Pierwsza pomoc. Złamanie, zwichnięcie ,skręcenie. Szkolenie pierwsza pomoc Wrocław.

Pierwsza pomoc w złamaniu, zwichnięciu, skręceniu. Opuchlizna oraz wybroczyny powstałe w sutek skręcenia stawu skokowego. Źródło: google.com

Pierwsza pomoc. Jak poradzić sobie w sytuacji złamania, zwichnięcia czy skręcenia.

Pierwsza pomoc w złamaniu, zwichnięciu i skręceniu. Unieruchamiamy zgodnie z zasadą Potta.

W pierwszej pomocy w związku z urazami takimi jak złamania, zwichnięcia czy skręcenia, podstawą naszych działań będzie unieruchomienie kończyn zgodnie z zasadą Potta. Zasada Potta – to określenie algorytmu postępowania medycznego w przypadku w/w urazów.

W przypadku złamania kości długiej należy zastosować unieruchomienie obejmujące złamaną kość oraz dwa sąsiadujące stawy.

W przypadku urazu w obrębie stawu unieruchomienie musi obejmować staw i dwie sąsiednie kości, które go tworzą.

Pierwsza pomoc. Złamanie, zwichnięcie ,skręcenie. Szkolenie pierwsza pomoc Wrocław.

Od lewej. Stabilizacja przedramienia z wykorzystaniem chust trójkątnych. Podwieszenie kończyny na temblaku wykonanym z chusty trójkątnej. Źródło: google.com

Pierwsza pomoc. Złamanie, zwichnięcie ,skręcenie. Szkolenie pierwsza pomoc Wrocław.

Pierwsza pomoc w złamaniu, zwichnięciu, skręceniu. Stabilizacja, zaopatrzenie poszkodowanego z urazem górnej. Wykorzystanie szyny SAM Splint. Źródło: sammedical.com

Postępowanie zgodnie z zasadą Potta ma na celu:

Zmniejszenie bólu.

Zmniejszenie ryzyka przebicia skóry przez odłamy kostne i spowodowania powikłań pod postacią złamania otwartego.

Zmniejszenie obrzęku.

Minimalizację ryzyka potencjalnego uszkodzenie pęczka naczyniowo-nerwowego.

Zasada Potta nie dotyczy kości udowej, ze względu na przebieg tętnicy udowej. W przypadku złamania kości udowej należy unieruchomić całą kończynę. Oczywiście w przypadku złamań otwartych powodujących krwawienia lub krwotoki, najpierw je tamujemy i zabezpieczamy opatrunkiem. Krwotok zawsze ma pierwszeństwo. Dopiero w kolejnych etapach zabieramy się za unieruchomienie zgodnie z zasadą Potta.

Pierwsza pomoc. Jak poradzić sobie w sytuacji złamania, zwichnięcia czy skręcenia.

Pierwsza pomoc w złamaniu, skręceniu i zwichnięciu. Algorytm postępowania.

Krok 1. Zadbaj o własne bezpieczeństwo, upewnij się, że można bezpiecznie podejść do poszkodowanego.

Krok 2. Przeprowadź wywiad SAMPLE oraz szybkie badanie urazowe. Dowiedz się co się stało, zapytaj o symptomy, zlokalizuj urazy, ewentualnie wyeksponuj je poprzez rozcięcie odzieży. Przeczytaj:  jak w pierwszej pomocy przeprowadzić wywiad z poszkodowanymOcena stanu poszkodowanego w pierwszej pomocyWywiad SAMPLE.

Krok 3. Jeśli w wyniku urazu powstała silnie krwawiąca rana, zatamuj oraz zabezpiecz krwotok opatrunkami. Pamiętaj krwotok ma pierwszeństwo. Przeczytaj: jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku krwotokuPierwsza pomoc, jak zatamować krwotok?

Krok 4. Poleć poszkodowanemu, aby usiadł np. na ziemi. Zadbaj o komfort poszkodowanego, dbaj o jego bezpieczeństwo, asekuruj poszkodowanego. Do przyjęcia wygodnej pozycji przez poszkodowanego możesz wykorzystać dosłownie wszystko co znajduje się w bliskim otoczeniu, np. meble, krzesła, naturalne podpory itd. Pomóż poszkodowanemu przyjąć najwygodniejszą dla niego pozycję. Zapewni to komfort psychiczny jak i zmniejszy odczuwalny ból.

Pierwsza pomoc. Złamanie, zwichnięcie ,skręcenie. Szkolenie pierwsza pomoc Wrocław.

Pierwsza pomoc w złamaniu, zwichnięciu, skręceniu. Zaopatrzenie urazu stawu kolanowego z wykorzystaniem szyn SAM Splint oraz bandaży elastycznych. Źródło: sammedical.com

Krok 5. Kończynę, która boli w wyniku doznanego urazu, należy ustabilizować ręcznie w takiej pozycji, w której poszkodowany będzie odczuwał najmniejsze dolegliwości. Stabilizuj kończynę zawsze w pozycji zastanej, nawet w przypadku jej nienaturalnego wyglądu lub znacznych deformacji. Nigdy nie “ustawiaj” kończyn w pozycji fizjologicznej.

Krok 6. Z bolących (urazowych) kończyn usuń, pierścionki, zegarki, opaski, inną biżuterię. W przypadku urazów kończyn dolnych, poluzuj sznurowanie obuwia lub je usuń (rozetnij i zdejmij).

Krok 7. Ustabilizuj kończynę w pozycji zastanej, wygodnej dla poszkodowanego. Do stabilizacji kończyn możesz wykorzystać wszystko co masz pod ręką, kiedy nie posiadasz szyn do stabilizacji takich jak szyny typu splint (szyny piankowe) czy szyn Kramera. Do ustabilizowania kończyn możesz wykorzystać np.

Zwinięte grube gazety.

Koce.

Elementy ubrań.

Ciało poszkodowanego, do którego przybandażujesz kończynę i podwiesisz na temblaku.

Wszelkie elementy, które nadają się do stabilizacji – improwizuj.

Pamiętaj. Zawsze stabilizuj kończynę zgodnie z zasadą Potta. Dąż do odciążenia i ograniczenia ruchu urażonej kończyny. Stabilizując i bandażując kończyny zawsze staraj się pozostawić uwidocznione palce kończyn. Dzięki temu będzie można sprawdzać ich ukrwienie oraz ciepłotę. Jeśli poszkodowany jest w stanie się poruszać i samodzielnie dojechać do szpitala, powinien od razu po zabezpieczeniu urazu udać się na najbliższy szpitalny oddział ratunkowy (SOR), w innym przypadku wezwij zespół ratownictwa medycznego.

Pamiętaj. Zadbaj o komfort cieplny poszkodowanego oraz udzielaj wsparcia psychicznego poszkodowanemu.

Pierwsza pomoc. Jak poradzić sobie w sytuacji złamania, zwichnięcia czy skręcenia.

Pierwsza pomoc w urazie ramiona, przedramienia, ręki.

Uraz kości kończyny górnej (ramię, przedramię, ręka) unieruchom zgodnie z zasadą Potta. Dąż do unieruchomienia dwóch stawów sąsiadujących z kością, tak aby się nie zginały. Możesz umieścić rękę na chuście trójkątnej, temblaku, koszuli, części garderoby – w pozycji najwygodniejszej dla poszkodowanego. Ograniczy to ruchomość oraz zmniejszy ból odczuwany w okolicy kończyny.

Uraz stawu kończyny górnej (bark, łokieć, nadgarstek, stawy w palcach) – postaraj się unieruchomić dwie kości sąsiadujące z bolącym stawem (tak, aby nie można zginać ani prostować ręki w bolącym stawie) – w pozycji najwygodniejszej dla poszkodowanego. Ograniczy to ruchomość oraz zmniejszy ból odczuwany w okolicy kończyny.

Pierwsza pomoc. Złamanie, zwichnięcie ,skręcenie. Szkolenie pierwsza pomoc Wrocław.

Pierwsza pomoc w złamaniu, zwichnięciu, skręceniu. Od lewej. Stabilizacja kończyny za pomocą grubych zwiniętych gazet. Podwieszenie kończyny na temblaku wykonanym z chusty trójkątnej. Źródło: mp.pl 

Pierwsza pomoc. Złamanie, zwichnięcie ,skręcenie. Szkolenie pierwsza pomoc Wrocław.

Pierwsza pomoc w złamaniu, zwichnięciu, skręceniu. Stabilizacja palca dłonic z wykorzystaniem szyny SAM Splint. Źródło: sammedical.com

Pierwsza pomoc. Jak poradzić sobie w sytuacji złamania, zwichnięcia czy skręcenia.

Pierwsza pomoc w urazie kończyn dolnych.

Uraz kości kończyny dolnej (udo, podudzie, kości stopy) – postaraj się unieruchomić dwa stawy sąsiadujące z bolącą kością, tak aby się nie zginały (możesz ostrożnie przywiązać kończynę do zdrowej nogi za pomocą dostępnych materiałów, tak aby uniemożliwić poruszanie) – w pozycji najwygodniejszej dla poszkodowanego

Uraz stawu kończyny dolnej (biodro, kolano, kostka) – jeśli poszkodowany nie rusza nogą i znajduje się w komfortowej pozycji, to może w niej zostać, jeżeli nie – postaraj się unieruchomić dwie kości sąsiadujące z bolącym stawem – w pozycji najwygodniejszej dla poszkodowanego.

Pierwsza pomoc. Złamanie, zwichnięcie ,skręcenie. Szkolenie pierwsza pomoc Wrocław.

Pierwsza pomoc w złamaniu, zwichnięciu, skręceniu. Kończyna dolna ustabilizowana w pozycji zastanej z wykorzystaniem grubego koca. Źródło: mp.pl 

Pamiętaj. Wstępnie kończyny możesz stabilizować ręcznie. Możesz też poprosić świadka zdarzenia lub samego poszkodowanego o stabilizację i podtrzymanie kończyny.

Pierwsza pomoc. Jak poradzić sobie w sytuacji złamania, zwichnięcia czy skręcenia.

Pierwsza pomoc w złamaniach, zwichnięciach i skręceniach. Co mieć w apteczce pierwszej pomocy?

Podstawą działań w pierwszej pomocy w przypadku złamań, skręceń, zwichnięć jest ich stabilizacja. Zatem w apteczce powinny znajdować się przede wszystkim bandaże, te podtrzymujące jak i elastyczne, chusty trójkątne i bardzo pomocne w stabilizacji kończyn szyny typu splint.

Pierwsza pomoc. Złamanie, zwichnięcie ,skręcenie. Szkolenie pierwsza pomoc Wrocław.

Pierwsza pomoc w złamaniu, zwichnięciu, skręceniu. Szyny SAM Splint. Źródło: sammedical.com

Dodatkowo pomocnymi będą zapinki do bandaży, różnego rodzaju plastry bez opatrunku. W przypadku złamań otwartych, gdzie niezbędne będzie tamowanie krwawień i krwotoków, z apteczki oczywiście wyciągniemy różnego rodzaju gazy jałowe, i skonstruujemy z nich opatrunki. Warto posiadać również jednorazowe okłady chłodzące, które po ich aktywacji przyniosą ulgę szczególnie w przypadku skręceń.

kursy pierwszej pomocy, kurs pierwszej pomocy, kurs pierwszej pomocy Wrocław, szkolenie z pierwszej pomocy we Wrocławiu, kurs pierwszej pomocy w firmie, kurs pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław


Wirtualna kawa dla ratownika? Czemu nie!

Naszego ratowniczego bloga tworzymy z ogromną pasją i zaangażowaniem, wkładamy w nasze materiały dużo pracy starając się, by były one rzetelne. Co najważniejsze, abyś dzięki temu co właśnie czytasz wiedział lub wiedziała, jak udzielić pierwszej pomocy drugiej osobie, kiedy zajdzie taka potrzeba.
Jeśli chcesz, możesz w zamian podarować nam wirtualną kawę.
Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy! 

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Z ratowniczymi pozdrowieniami,
GOTOWI DO RATOWANIA

Szkolenie z pierwszej pomocy. Wrocław Kurs pierwszej pomocy.

Opisanych w artykule interwencji nauczysz się w praktyczny sposób wybierając się na nasz kurs pierwszej pomocy . Szkolenie z pierwszej pomocy z zespołem GOTOWI DO RATOWANIA pozwoli nabyć Ci praktyczne umiejętności i odnaleźć się w sytuacji związanej z pierwsza pomoc. Wiedza teoretyczna z zakresu pierwsza pomoc kurs, którą nabywasz musi być uzupełniana praktyką. Zapraszamy na szkolenia z pierwszej pomocy we Wrocławiu oraz kursy pierwszej pomocy.   

GOTOWI DO RATOWANIA to: szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, szkolenia z pierwszej pomocy dla firm Wrocław, kursy z pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu, pierwsza pomoc szkolenia Wrocław, kursy z pierwszej pomocy dla rodziców Wrocław, zaawansowany kurs pierwszej pomocy Wrocław, podstawowy kurs pierwszej pomocy Wrocław Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław Kurs pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław