Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Aspekty prawne pierwszej pomocy

Pierwsza Pomoc a prawo

Kategorycznie zabraniamy Wam ratować!
… ale tylko i wyłącznie w JEDNYM, JEDYNYM przypadku – kiedy Wasze życie lub zdrowie jest zagrożone.

W każdym innym przypadku – działacie! Ponieważ liczy się każda sekunda.

Każdy z nas może być świadkiem zdarzenia, w którym ktoś będzie potrzebował (pierwszej) pomocy. Większość z nas myśli, że do tego potrzebne są jakieś super moce (odpowiednie kwalifikacje) – nic bardziej mylnego. Sprawa jest bardzo prosta! Wystarczy chcieć, trochę poćwiczyć, później znowu trochę poćwiczyć i jak przyjdzie, co, do czego – jesteśmy gotowi. Najgorsza opcja to przejść obojętnie i nie zareagować. Wtedy mamy problem.

Co na to prawo?

Otóż każdy z nas obywateli ma prawny obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, nie wspominając już o tym moralnym. Temat warunkują nam akty prawne, a za nie NIEUDZIELENIE pomocy grozi nawet do 3 lat pozbawienia wolności (art. 162 KK).

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa ten, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

W praktycznie każdym obszarze występują art. prawne nakładające na nas jako obywateli obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, są to między innymi:

art. 162 kodek karnegy


art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym


art. 4 ustawy o państwowym ratownictwie medycznym


art. 207 kodeksu pracy


art. 93 kodeksu wykroczeń.

Czy wystarczy TYLKO zadzwonić?

Nie!Tam leży człowiek. Nie wiem, co mu jest, ja tylko przejeżdżałem. Proszę wysłać karetkę…” Art. 4. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym nakazuje nam powiadomić służby, jednocześnie art. 162 KK nakazuje nam jednocześnie udzielić pierwszej pomocy, art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym nakazuje udzielić pomocy w ruchu drogowym itd. …

Wezwanie służb w pierwszej pomocy

Wezwanie służb w pierwszej pomocy

Kiedy jesteśmy zwolnieni z nałożonego na nas obowiązku?

Najprościej rzecz ujmując, kiedy NASZE życie i zdrowie jest zagrożone np. osoba, która wymaga naszej interwencji znajduje się z płonącym budynku. Pamiętajcie, że wasze bezpieczeństwo, jako osób podejmujących działanie pierwszo – pomocowe jest PRIORYTETEM.

Nie widziałem, jak, dlatego nie pomogłem/łam? To naprawdę nic trudnego!

Ktoś, stracił przytomność – oceniamy oddech – nie oddycha – uciskamy klatkę piersiową 30 razy, robimy 2 wdechy. Jeżeli nie chcemy, nie potrafimy lub nie możemy robić wdechów u poszkodowanego – tylko uciskamy klatkę – proste? TAK!

Ktoś krwawi – zaopatrujemy opatrunkami wszystkie miejsce krwawienia, uciskamy, dokładamy opatrunki, uciskamy i tak do skutku – proste? TAK!

Wypadek samochodowy pierwsza pomoc szkolenie

Wypadek samochodowy pierwsza pomoc – szkolenie. Źródło: www.gotowidoratowania.pl materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy Wrocławkursy pierwszej pomocy.

Jeżeli chodzi o umiejętność udzielania pierwszej pomocy, to chyba, każdy zna podstawy. Każdy z Nas miał takie szkolenia, czy to na kursie na prawo jazdy, na szkoleniu BHP, w szkole … Ważne, aby nie być obojętnym! Nawet, kiedy już wszystko zawiedzie, kiedy emocje wezmą górę … ale odpowiednio wezwiemy służby, będziemy przy naszym poszkodowanym, będziemy go wspierać i NIE BĘDZIEMY obojętni – to już mamy SUKCES!

Nie pomagam, ponieważ zaszkodzę i poniosę tego konsekwencje?!

To mit! Nie można nas ukarać za to, że chcieliśmy komuś pomóc, i nam się nie udało. Jeżeli trzymamy się zasad pierwszej pomocy, nie przekraczamy naszych uprawnień – nikt nie pociągnie nas do odpowiedzialności.

Prawo nas chroni!

Warto wspomnieć w tym miejscu także, że osoba udzielająca pierwszej pomocy jest objęta ochroną prawną wg, Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w oparciu o Kodeks Karny, mówiącym o ochronie przewidzianej dla osoby udzielającej pierwszej pomocy. Osoba udzielająca pierwszej pomocy korzysta z ochrony, jaka przysługuje funkcjonariuszowi publicznemu. Ponad to osoba ratująca może wykorzystać mienie osób trzecich w celu ratowania życia lub zdrowa poszkodowanych. Przepisy te nie tylko chronią osobę ratującą życie przed złamaniem nietykalności cielesnej, ale także stanowi ochronę prawną w przypadku poniesionej szkody na mieniu jak i w przypadku zdrowia. Pisząc wprost – pamiętajmy, że ratując ludzkie zdrowie lub życie jak najbardziej możemy poświęcić dobra niższego rzędu na rzecz dóbr wyższego rzędu. Ludzkie życie to dobro najwyższego rzędu. Jeżeli zatem zastanawiacie się czy możecie wybić szybę w samochodzie, aby wydostać z niego dziecko, które nie oddycha – jak najbardziej możecie i nie poniesiecie za to żadnych konsekwencji.

Pierwsza pomoc, prawo a pierwsze pomoc, szkolenia pierwsza pomoc wrocław

Czy możemy rozciąć ubranie poszkodowanego, aby skutecznie zatamować krwotok? TAK! Źródło: www.gotowidoratowania.pl materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy Wrocławkursy pierwszej pomocy.

Art. 5 Ustawy o Państwowym ratownictwie Medycznym

Osoba udzielająca pierwszej pomocy albo kwalifikowanej pierwszej pomocy, osoba wchodząca w skład zespołu ratownictwa medycznego, osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym, dyspozytor medyczny podczas wykonywania swoich zadań oraz wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego wykonujący zadania, o których mowa w art. 29 ust. 5, korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. –Kodeks karny (Dz.U. z 2017r. poz. 2204 oraz z 2018r. poz.20, 305 i663) dla funkcjonariuszy publicznych.

Osoba, o której mowa w ust. 1, może poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Nie bój się pomagać 
Reaguj 
Nie bądź obojętny 

Z ratowniczymi pozdrowieniami,
Gotowi Do Ratowania

Wirtualna kawa dla ratownika? Czemu nie! Naszego ratowniczego bloga tworzymy z ogromną pasją i zaangażowaniem, wkładamy w nasze materiały dużo pracy starając się, by były one rzetelne. Co najważniejsze, abyś dzięki temu co właśnie czytasz wiedział lub wiedziała, jak udzielić pierwszej pomocy drugiej osobie, kiedy zajdzie taka potrzeba. Jeśli chcesz, możesz w zamian podarować nam wirtualną kawę. Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy! 

Postaw nam kawę na buycoffee.to