fbpx
Wpisz szukane słowa, pomożemy znaleźć to czego szukasz

Jakich informacji szukasz?

Image Alt

Pierwsza pomoc – szkolenia dla firm i instytucji

Bezpieczna firma! .

Szkolenia i kursy z pierwszej pomocy dla firm

W każdym miejscu pracy może dojść do zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi. Pamiętajmy, że na każdym pracodawcy leży obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa. Jako pracodawcy musimy zapewnić pracownikom swobodny dostęp do apteczek pierwszej pomocy oraz musimy wyznaczyć osoby odpowiedzialne do udzielania pierwszej pomocy. Pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Kursy i szkolenia z pierwszej pomocy dla firm, który organizujemy przeznaczone są dla pracowników wyznaczonych w firmie do udzielania pierwszej pomocy, oraz dla wszystkich chętnych, którzy chcą posiąść tą ważną wiedzę i umiejętności.

Kurs pierwszej pomocy Wrocław

Grupy

Szkolenie prowadzimy dla dowolnej ilości uczestników, jednak ćwiczenia przeprowadzamy w małych 6-10 osobowych grupach. Program kursu budowany jest każdorazowo i indywidualnie w zależności od profilu działalności firmy. W programie uwzględniamy też zagadnienia, które opieramy o najczęściej występujące w pracy wypadki i zagrożenia

Kurs pierwszej pomocy Wrocław

Zaawansowany sprzęt szkoleniowy

Fantomy do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej z symulacją krążenia, symulacją oddechu, drożności dróg oddechowych. Treningowe defibrylatory AED. Kamizelki do treningu postępowania w niedrożności dróg oddechowych. Środki opatrunkowe, w pełni wyposażone apteczki, torby i plecaki ratownicze, dodatkowy sprzęt szkoleniowy i symulacyjny w zależności od charakterystyki i profilu Państwa działalności. Wszystko po to aby szkolenie i kurs pierwszej pomocy w firmie był jak najbardziej efektowny.

Bezpieczna firma .

Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm i instytucji

Celem szkolenia pracowników z pierwszej pomocy jest przygotowanie ich do natychmiastowego przeprowadzenia akcji ratunkowej w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia. Dzięki szkoleniu z pierwszej pomocy pracownicy firm i instytucji nauczą się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy i jak zadbać o bezpieczeństwo własne jak i osób w najbliższym otoczeniu.

Umiejętności, które zdobędzie pracownik po szkoleniu z pierwszej pomocy dla firm .

Po szkoleniu pracownik będzie między innymi potrafił:

Ocenić stan poszkodowanego, prawidło wezwać pomoc, wykonać prawidłowo pozycję bezpieczną, ocenić podstawowe parametry życiowe, wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, użyć defibrylatora AED, właściwie postępować przy zadławieniu, zaopatrywać złamania, zwichnięcia, skręcenia, zranienia, krwotoki, postępować w wybranych stanach nagłych.

Zostań naszym partnerem. Niech pracownicy twojej firmy będą GOTOWI DO RATOWANIA. Zorganizuj własnym współpracownikom profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy dostosowane indywidualnie do potrzeb twojego biznesu, a w twojej firmie czy instytucji wzrośnie poziom bezpieczeństwa wśród współpracowników.

Partnerstwo z GOTOWYMI DO RATOWANIA i organizacja cyklicznych szkoleń z pierwszej pomocy to również świetny sposób na integrację i budowanie relacji wśród pracowników, nie wspominając o budowaniu wizerunku twojej firmy jako odpowiedzialnej społecznie! .

Profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy dla firm.
Gotowi Do Ratowania

Program .

Czas szkolenia ustalany jest indywidualnie w zależności od ilości pracowników. Standardowy czas prezentowanego poniżej szkolenia wynosi maksymalnie do 8 godzin zegarowych.

Program kursu budowany jest każdorazowo indywidualnie w zależności od profilu Państwa działalności. Poniżej prezentujemy standardowy program szkolenia oraz ćwiczeń.

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:

charakterystyka pierwszej pomocy


aspekty prawne pierwszej pomocy


wsparcie psychologiczne i komunikacja z poszkodowanym


łańcuch przeżycia

2. Ocena stanu poszkodowanego, sytuacji i miejsca zdarzenia:

bezpieczeństwo: własne, poszkodowanego, świadków zdarzenia


prawidłowe wezwanie pomocy


ocena i kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu poszkodowanego


ocena obrażeń i szybkie badanie urazowe poszkodowanego

3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa osoby dorosłej:

postępowanie z osobą nieprzytomną


przyczyny zatrzymania krążenia


resuscytacja krążeniowo-oddechowa

4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED):

PAD - program powszechnego dostępu do defibrylacji


zasada działania i użycie AED

algorytmy postępowania BLS/AED

5. Wybrane stany nagłe:

omdlenie


udar mózgu


ostry zespół wieńcowy (zawał serca)


epilepsja


ciało obce w drogach oddechowych


hipoglikemia, hiperglikemia


anafilaksja


wstrząs


porażenie prądem

6. Urazy i krwotoki:

tamowanie i zaopatrywanie krwotoków, ran szarpanych, zmiażdżeń, amputacji


opatrywanie ran i zranień


oparzenia


złamania, zwichnięcia, skręcenia

Ćwiczenia:

wezwanie pomocy


ocena poszkodowanego


pozycja boczna


resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej


użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego


zaopatrywanie i tamowanie ran oraz krwotoków


zaopatrywanie urazów, złamań, zwichnięć, skręceń, oparzeń


ewakuacja i transport poszkodowanego

Dodatkowo zawsze podczas ćwiczeń wprowadzamy różne scenariusze symulacyjne z wysokim stopniem odwzorowania realiów zdarzenia.  Jest zaskakująco i dynamicznie 🙂

Partnerzy projektu Gotowi Do Ratowania

Zaufali nam .

Wspierają projekt i pomagają w niesieniu misji Gotowych Do Ratowania

Zapisz się na szkolenie .

Gotowi Do Ratowania

Pozostałe szkolenia .

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc. Szkolenia podstawowe.

Podstawy pierwszej pomocy.

4 godzinny kurs podstawowy dla osób chcących poznać podstawowe zagadnienia pierwszo pomocowe.

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc. Szkolenia rozbudowane.

Rozbudowane szkolenie z pierwszej pomocy.

8 godzinny rozbudowany kurs pierwszej pomocy dla osób chcących poznać zagadnienia pierwszo pomocowe.

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc pediatryczna.

Dla rodziców i opiekunów dzieci.

6 godzinny kurs pierwszej pomocy pediatrycznej dla rodziców i opiekunów dzieci.

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Pokazy i wydarzenia.

Pokazy i szkolenia z pierwszej pomocy.

Szkolenia i pokazy z pierwszej pomocy podczas wydarzeń.

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc. Dla dzieci i młodzieży.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży.

Szkolenia i pokazy z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży.

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Szkolenia dla firm i instytucji.

Zaawansowane kursy pierwszej pomocy dla firm i instytucji.

Podstawowe i zaawansowane kursy pierwszej pomocy dla firm i instytucji.

Szkolenie dla firm Wrocław, kurs pierwszej pomocy dla firm Wrocław, kurs pierwszej pomocy, szkolenie z pierwszej pomocy Wrocław, pierwsza pomoc Wrocław, szkolenie z pierwszej pomocy dla firm.