fbpx
Wpisz szukane słowa, pomożemy znaleźć to czego szukasz

Jakich informacji szukasz?

Image Alt

Pierwsza pomoc – szkolenia dla firm i instytucji

Bezpieczna firma! .

W każdym miejscu pracy może dojść do zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi. Pamiętajmy, że na każdym pracodawcy leży obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa, w tym zapewnienia dostępu do apteczek pierwszej pomocy oraz wyznaczenia osób odpowiedzialnych do jej udzielania. Osoby te powinny być odpowiednio w tym zakresie przeszkolone. Kursy, który organizujemy przeznaczone są dla pracowników wyznaczonych w firmie do udzielania pierwszej pomocy, oraz dla wszystkich chętnych pracowników, którzy chcą posiąść tą ważną wiedzę i umiejętności.

Kurs pierwszej pomocy Wrocław

Grupy

Szkolenie prowadzimy dla dowolnej ilości uczestników, jednak ćwiczenia przeprowadzamy w małych 6-10 osobowych grupach. Program kursu budowany jest każdorazowo i indywidualnie w zależności od profilu Państwa działalności. W programie uwzględniamy też zagadnienia, które opieramy o najczęściej występujące w pracy wypadki i zagrożenia

Kurs pierwszej pomocy Wrocław

Sprzęt szkoleniowy

Fantomy do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej z symulacją krążenia, symulacją oddechu, drożności dróg oddechowych. Treningowe AED. Kamizelki do treningu postępowania w niedrożności dróg oddechowych. Środki opatrunkowe, w pełni wyposażone apteczki, torby i plecaki ratownicze, dodatkowy sprzęt szkoleniowy i symulacyjny w zależności od charakterystyki i profilu Państwa działalności.

Bezpieczna firma .

Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm i instytucji

Celem szkolenia jest przygotowanie do natychmiastowego i w pełni profesjonalnego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia. Dzięki szkoleniu pracownicy firm i instytucji nauczą się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy i jak zadbać o bezpieczeństwo własne jak i osób w najbliższym otoczeniu.

Umiejętności, które zdobędzie pracownik .

Po szkoleniu pracownik będzie między innymi potrafił:

Ocenić stan poszkodowanego, prawidło wezwać pomoc, wykonać prawidłowo pozycję boczną, ocenić podstawowe parametry życiowe, wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, użyć defibrylatora AED, właściwie postępować przy zadławieniu, zaopatrywać złamania, zwichnięcia, skręcenia, zranienia, krwotoki, postępować w wybranych stanach nagłych.

Zostań naszym partnerem i wpieraj program GOTOWI DO RATOWANIA. Jako firma czy instytucja zorganizujesz własnym współpracownikom profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy dostosowane indywidualnie do potrzeb Twojego biznesu, a w Twojej firmie czy instytucji wzrośnie poziom bezpieczeństwa wśród Twoich współpracowników.

Partnerstwo z GOTOWYMI DO RATOWANIA i organizacja cyklicznych szkoleń z pierwszej pomocy to również świetny sposób na integrację i budowanie relacji wśród pracowników, nie wspominając o budowaniu wizerunku Twojej firmy jako odpowiedzialnej społecznie! .

100% dochodu ze szkoleń komercyjnych przekazujemy na rzecz rozwoju programu GOTOWI DO RATOWANIA.
Gotowi Do Ratowania

Program .

Czas szkolenia ustalany jest indywidualnie w zależności od ilości pracowników. Standardowy czas prezentowanego poniżej szkolenia wynosi: 6-8 h zegarowych.

Program kursu budowany jest każdorazowo indywidualnie w zależności od profilu Państwa działalności. Poniżej prezentujemy standardowy program szkolenia oraz ćwiczeń.

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:

charakterystyka pierwszej pomocy


aspekty prawne pierwszej pomocy


wsparcie psychologiczne i komunikacja z poszkodowanym


łańcuch przeżycia

2. Ocena stanu poszkodowanego, sytuacji i miejsca zdarzenia:

bezpieczeństwo: własne, poszkodowanego, świadków zdarzenia


prawidłowe wezwanie pomocy


ocena i kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu poszkodowanego


ocena obrażeń i szybkie badanie urazowe poszkodowanego

3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa osoby dorosłej:

postępowanie z osobą nieprzytomną


przyczyny zatrzymania krążenia


resuscytacja krążeniowo-oddechowa

4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED):

PAD - program powszechnego dostępu do defibrylacji


zasada działania i użycie AED

algorytmy postępowania BLS/AED

5. Wybrane stany nagłe:

omdlenie


udar mózgu


ostry zespół wieńcowy (zawał serca)


epilepsja


ciało obce w drogach oddechowych


hipoglikemia, hiperglikemia


anafilaksja


wstrząs


porażenie prądem

6. Urazy i krwotoki:

tamowanie i zaopatrywanie krwotoków, ran szarpanych, zmiażdżeń, amputacji


opatrywanie ran i zranień


oparzenia


złamania, zwichnięcia, skręcenia

Ćwiczenia:

wezwanie pomocy


ocena poszkodowanego


pozycja boczna


resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej


użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego


zaopatrywanie i tamowanie ran oraz krwotoków


zaopatrywanie urazów, złamań, zwichnięć, skręceń, oparzeń


ewakuacja i transport poszkodowanego

Dodatkowo zawsze podczas ćwiczeń wprowadzamy różne scenariusze symulacyjne z wysokim stopniem odwzorowania realiów zdarzenia.  Jest zaskakująco i dynamicznie 🙂

Partnerzy projektu Gotowi Do Ratowania

Zaufali nam .

Wspierają projekt i pomagają w niesieniu misji Gotowych Do Ratowania

Zapisz się na szkolenie .

Gotowi Do Ratowania

Pozostałe szkolenia .

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc. Szkolenia podstawowe.

Podstawy pierwszej pomocy.

4 godzinny kurs podstawowy dla osób chcących poznać podstawowe zagadnienia pierwszo pomocowe.

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc. Szkolenia rozbudowane.

Rozbudowane szkolenie z pierwszej pomocy.

8 godzinny rozbudowany kurs pierwszej pomocy dla osób chcących poznać zagadnienia pierwszo pomocowe.

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc pediatryczna.

Dla rodziców i opiekunów dzieci.

6 godzinny kurs pierwszej pomocy pediatrycznej dla rodziców i opiekunów dzieci.

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Pokazy i wydarzenia.

Pokazy i szkolenia z pierwszej pomocy.

Szkolenia i pokazy z pierwszej pomocy podczas wydarzeń.

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc. Dla dzieci i młodzieży.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży.

Szkolenia i pokazy z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży.

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Szkolenia dla firm i instytucji.

Zaawansowane kursy pierwszej pomocy dla firm i instytucji.

Podstawowe i zaawansowane kursy pierwszej pomocy dla firm i instytucji.