Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, RKO. Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Szkolenie z pierwszej pomocy. Ocena oddechu u poszkodowanego.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Szkolenie z pierwszej pomocy. Ocena oddechu u poszkodowanego.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej. Ocena ABC.

Kontynuujemy rozpoczętą we wpisie to proste jak ABC część 1 serię dotyczącą podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (resuscytacja krążeniowo-oddechowa). Wiemy już jak zadbać o nasze bezpieczeństwo – proste jak ABC część 2 wiemy również jak ocenić stan świadomości poszkodowanego – proste jak ABC część 3. Dziś szczegółowy instruktarz jak ocenić stan osoby poszkodowanej metodą ABC?

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Szkolenie z pierwszej pomocy. Ocena oddechu u poszkodowanego.

ABC = Airway + Breathing + Circulation

Po uprzednim sprawdzeniu bezpieczeństwa własnego, świadków zdarzenia oraz samego poszkodowanego, po ocenie stanu przytomności poszkodowanego (świadomości) przechodzimy do oceny stanu osoby poszkodowanej. Jest to kluczowy moment w całym algorytmie, ponieważ na podstawie oceny ABC, podejmiemy decyzję czy przejdziemy do uciśnięć klatki piersiowej i wdechów ratowniczych (30:2), czy też ułożymy poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Oceny stanu poszkodowanego dokonujemy metodą ABC.

airway – udrożnienie dróg oddechowych za pomocą tzw. rękoczynu czoło-żuchwa.
breathing – sprawdzenie oddechu metodą widzę, słyszę, czuje.
circulation – sprawdzenie oznak krążenia.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Szkolenie z pierwszej pomocy. Ocena oddechu u poszkodowanego.

A – Airway – Udrożnienie dróg oddechowych.

udrożnij drogi oddechowe poszkodowanego stosując rękoczyn czoło-żuchwa

umieść jedną dłoń na czole poszkodowanego, dwoma palcami podtrzymaj żuchwę

jednocześnie odchyl głowę poszkodowanego ku tyłowi

Szkolenie z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy, resuscytacja krażeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Udrożnienie dróg oddechowych. Od lewej. 1. Umieść dłoń na czole poszkodowanego. Palce drugiej dłoni umieść na żuchwie poszkodowanego (nie na częściach miękkich). 2 Odchyl jednocześnie głowę poszkodowanego ku tyłowi. Drogi oddechowe są drożne. Źródło: GOTOWI DO RATOWANIA, szkolenia z pierwszej pomocy, kurs pierwszej pomocy – materiały własne.

Dzięki temu zabiegowi drogi oddechowe poszkodowanego staną się drożne a ty będziesz mógł ocenić oddech. U nieprzytomnej osoby leżącej na wznak język zapada się w dół, co w połączeniu z opadaniem żuchwy może spowodować groźną niedrożność oddechowąPrawidłowe udrożnienie dróg oddechowych jest zatem bardzo istotnym elementem. Czy mogę odchylić głowę u poszkodowanego urazowego? Tak! Według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji osoby nieposiadające wykształcenia medycznego – stosują odchylenie głowy i rękoczyn czoło-żuchwa w każdym przypadku. Priorytetem jest udrożnienie dróg oddechowych, ocena oddechu i podjęcie dalszych działań a w konsekwencji ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Również nie należy tracić czasu na poszukiwanie „na ślepo” ciał obcych w jamie ustnej na tym jak i w późniejszych etapach.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Szkolenie z pierwszej pomocy. Ocena oddechu u poszkodowanego.

B – Breathing – Sprawdzenie oddechu

U nieoddychającej osoby, już po około 5 minutach dochodzi do nieodwracalnych zmian neurologicznych. Tlen nie jest dostarczany do mózgu, składniki odżywcze znajdujące się we krwi nie są dostarczane do kluczowych organów człowieka. Człowiek umiera. Zatem jak najszybciej musimy dokonać oceny oddechu. Przy udrożnionych drogach oddechowych sprawdzamy oddech posługując się schematem:

słyszę

czuję

widzę

Pochylamy się nad głową poszkodowanego przybliżając swoje ucho do ust i nosa poszkodowanego. Staramy się usłyszeć (słyszę) wydychane powietrze z ust poszkodowanego. Staramy się poczuć (czuję) ciepło wydychanego powietrza na własnym policzku. Obserwujemy (widzę) jednocześnie klatkę piersiową poszkodowanego.

Szkolenie z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy, resuscytacja krażeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Ocena oddechu. Słyszę. Czuję. Widzę. Źródło: GOTOWI DO RATOWANIA, szkolenia z pierwszej pomocy, kurs pierwszej pomocy – materiały własne.

Na sprawdzenie oddechu należy poświęcić dokładnie 10 sek. W tym czasie powinniśmy zaobserwować ruchy klatki piersiowej, poczuć i usłyszeć co najmniej 2 oddechy u poszkodowanego. Jest to dolna i jedyna granica, która mówi nam że poszkodowany NIE WYMAGA dalszego procedowania algorytmu tj. uciśnięć klatki piersiowej – że jego serce pracuje i, że oddycha. Na tej podstawie ułożymy poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Przy ocenie oddechu możemy sobie pomóc w wyjątkowych sytuacjach, kładąc rękę na klatce piersiowej poszkodowanego, tak aby ewentualnie poczuć jej ruchy. Robimy to np. w sytuacji, kiedy poszkodowany jest ubrany w grubą kurtkę, której nie mogliśmy rozpiąć, lub kiedy jest np. ciemno.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Szkolenie z pierwszej pomocy. Ocena oddechu u poszkodowanego.

1 oddech lub 0 oddechów lub „nie jestem pewien/pewna”? Oddech nieprawidłowy!

Usłyszenie minimum 2 oddechów w przeciągu 10 sekund, gwarantuje nam 12 oddechów/min. Czyli oddech prawidłowy. Co w przypadku kiedy nie słyszymy oddechów, nie jesteśmy pewni lub usłyszeliśmy tylko jeden oddech? Kiedy nie usłyszeliśmy i nie poczuliśmy oddechów u poszkodowanego lub kiedy nie jesteśmy pewni – przechodzimy od razu do uciśnięć klatki piersiowej (30)! Kiedy usłyszeliśmy przez 10 sekund JEDEN oddech? Również przechodzimy do uciśnięć klatki piersiowej (30)! ponieważ, jest to oddech agonalny. 

 

Oddech agonalny (gasping) nazywany również „rybim oddechem” to nieregularne próby „łapania powietrza” –  są częste w okresie następującym bezpośrednio po zatrzymaniu krążenia. Bardzo często oddech agonalny bywa mylony z prawidłową czynnością oddechową i występuje on w blisko w 40% przypadków NZK (Nagłe Zatrzymanie Krążenia – pierwsza pomoc). Świadkowie opisują agonalny oddech jako słabe oddechy, ciężki oddech z wysiłkiem lub głośne, przerywane westchnięcia.

Podkreślamy raz jeszcze – 2 oddechy minimum! 0, 1, „nie jestem pewny/pewna?” – przechodzimy do 30 uciśnięć klatki piersiowej.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Szkolenie z pierwszej pomocy. Ocena oddechu u poszkodowanego.

C – Circulation – Krążenie

Krążenie. UWAGA! Po zmianie wytycznych ERC (Europejskiej Rady ResuscytacjiNIE DOKONUJEMY SPRAWDZENIA TĘTNA na tętnicach u poszkodowanego. Rozpoznanie zatrzymania krążenia stanowi wyzwanie. Sprawdzanie tętna na tętnicy szyjnej (czy w jakiejkolwiek innej okolicy) jest nieskuteczną metodą potwierdzania obecności czy braku krążenia. Ocena tętna przez osoby bez wykształcenia medycznego jest trudne i czasochłonne, często też wykonywane błędnie. Oznaką zatrzymania krążenia mogą być również np. zmiany w wyglądzie skóry poszkodowanego, takie jak bladość i niebieskawe zabarwienie związane z sinicą, ale podkreślamy one również nie mogą być traktowane jako kryteria rozpoznania zatrzymania krążenia.

Szkolenie z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy, resuscytacja krażeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Ocena ABC. C – circulation – krążenie. Od wielu lat w pierwszej pomocy NIE SPRAWDZAMY TĘTNA na tętnicach u poszkodowanego. Jest to trudne, łatwo o pomyłkę. Nie tracimy zbędnych sekund. Sprawdzanie tętna na tętnicy szyjnej (lub innej tętnicy) nie jest dokładną metodą potwierdzania obecności lub braku krążenia i dotyczy to zarówno ratowników bez wykształcenia medycznego, jak i personelu medycznego. Źródło: GOTOWI DO RATOWANIA, szkolenia z pierwszej pomocy, kurs pierwszej pomocy – materiały własne.

Świadkowie zdarzenia powinni podejrzewać zatrzymanie krążenia i rozpoczynać RKO, jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha prawidłowo.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Szkolenie z pierwszej pomocy. Ocena oddechu u poszkodowanego.

Uwaga na drgawki!

Konsekwencją zatrzymania krążenia jest nagły spadek przepływu krwi przez mózg, co może powodować epizod drgawek! Często jest on mylnie rozpoznawany jako atak padaczki. Zatem jako świadkowie zdarzenia powinniśmy podejrzewać zatrzymanie krążenia u każdego poszkodowanego z drgawkami i/lub nieprawidłowym oddechem.

Wirtualna kawa dla ratownika? Czemu nie! Naszego ratowniczego bloga tworzymy z ogromną pasją i zaangażowaniem, wkładamy w nasze materiały dużo pracy starając się, by były one rzetelne. Co najważniejsze, abyś dzięki temu co właśnie czytasz wiedział lub wiedziała, jak udzielić pierwszej pomocy drugiej osobie, kiedy zajdzie taka potrzeba. Jeśli chcesz, możesz w zamian podarować nam wirtualną kawę. Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy! 

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Z ratowniczymi pozdrowieniami,
GOTOWI DO RATOWANIA