Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Pierwsza pomoc pediatryczna.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Pierwsza pomoc.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci.

Zatrzymanie krążenia i oddychania u dzieci bardzo często spowodowane jest niedotlenieniem. Migotanie komór oraz aktywność elektryczna bez tętna występują zdecydowanie rzadziej niż u poszkodowanych dorosłych ze względu na małą częstość występowania pierwotnych chorób serca. Reasumując. U osób dorosłych główną przyczyną NZK (nagłe zatrzymanie krążenia) są choroby serca i zaburzenia rytmu serca, wymagające defibrylacji, u dzieci główną pierwotną przyczynę śmierci stanowi niewydolność oddechowa i krążeniowa.

Niemniej chorobowość i śmiertelność wskutek zatrzymania krążenia i oddychania pozostają wysokie, ponieważ w wielu przypadkach głębokie niedotlenienie prowadzi do niewydolności wielonarządowej u dzieci. W przypadku poza szpitalnych NZK (nagłe zatrzymanie krążenia) przeżycie wynosi między 6 a 12%. W warunkach szpitalnych, kształtuje się na poziomie około 27%. Powyższe statystyki podkreślają zatem znaczenie jak najwcześniejszego rozpoznania objawów fizjologicznych i podjęcia jak najwcześniej właściwych interwencji.

 

Nadmienimy też, że głównymi rytmami związanymi z zatrzymaniem krążenia u dzieci są rytmy niedefibrylacyjne. Zatem prowadzenie wysokiej jakości uciśnięć klatki piersiowej i właściwa wentylacja w przypadku zatrzymania krążenia u dzieci są kluczowe dla przeżycia.

ZAPAMIĘTAJ!

U osób dorosłych dominuje sercowopochodna przyczyna NZK i rytmy do defibrylacji. U dzieci zaś przyczyna oddechowa i rytmy nie do defibrylacji.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Pierwsza pomoc.

Podział poszkodowanych pediatrycznych ze względu na wiek.

Postępowanie jak i cały algorytm będzie zależny od wieku poszkodowanego dziecka i będzie w pewnych obszarach nieco się różnił. W pierwszej pomocy, podstawowych jak i zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych oraz w medycznych czynnościach ratunkowych dzieci dzielimy na trzy grupy ze względu na ich wiek.

noworodki - dzieci do czwartego tygodnia życia

niemowlęta – dzieci pomiędzy ukończonym czwartym tygodniem życia a dwunastym miesiącem życia

dzieci – pomiędzy pierwszym rokiem życia a okresem pokwitania

W zależności od grupy wiekowej w niektórych obszarach algorytmu będziemy postępowali odmiennie. Zwracamy też uwagę na fakt, że nastolatki – dzieci, u których występują cechy pokwitania, z punktu widzenia resuscytacji będziemy traktować jak osoby dorosłe. Kategorię wiekowe „dzieci” możemy też podzielić na dzieci młodsze 2-6 lat i dzieci starsze 6–13 lat i dalej – nastolatkowie. W ogólnym podziel przyjmujemy jednak podejście noworodek, niemowlak, dziecko.

ZAPAMIĘTAJ!

Podział poszkodowanych dzieci ze względu na ich wiek ma kluczowe znaczenie w postępowaniu. Nieco inaczej będziemy prowadzić resuscytację krążeniowo oddechową u małego dziecka, nieco inaczej u dziecka starszego czy nastolatka. Mimo, że obowiązujące algorytm jest taki sam, w niektórych jego częściach wystąpią nieznaczne różnice, np. w udrażnianiu dróg oddechowych.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Pierwsza pomoc.

Schemat postępowania dla zabiegów resuscytacyjnych u dzieci

Osobom bez wykształcenia medycznego, czy osobom, które nie odbyły specjalistycznych kursów udzielającym pierwszej pomocy poszkodowanym pediatrycznym zaleca się stosowanie standardu postępowania jak u osób dorosłych. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, rozpocznij resuscytację od 30 uciśnięć klatki piersiowej, następnie wykonaj 2 oddechy. Pracujemy zatem w schemacie 30:2 jak w przypadku osób dorosłych.

To podejście jest o tyle słuszne, ponieważ daje poszkodowanemu pediatrycznemu szanse na przeżycie. Świadek zdarzenia nie musi się zastanawiać nad przebiegiem algorytmu odmiennego dla dziecka i osoby dorosłej, nie musi analizować „czy to jeszcze dziecko, a może już dorosły” – po prostu w każdej grupie wiekowej działa w ten sam usystematyzowany sposób – 30 uciśnięć i 2 wdechy.

ZAPAMIĘTAJ!

Stosowanie algorytmu dla dorosłych przez osoby, które nie zostały przeszkolone, nie pamiętają lub nie są pewne algorytmu pediatrycznej jest jak najbardziej akceptowalne oraz korzystniejsze niż nie podjęcie żadnego działania. Pamiętajmy – wszystkie zabiegi resuscytacyjne rabują życie!

kursy pierwszej pomocy, kurs pierwszej pomocy, kurs pierwszej pomocy Wrocław, szkolenie z pierwszej pomocy we Wrocławiu, kurs pierwszej pomocy w firmie, kurs pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław


Wirtualna kawa dla ratownika? Czemu nie!

Naszego ratowniczego bloga tworzymy z ogromną pasją i zaangażowaniem, wkładamy w nasze materiały dużo pracy starając się, by były one rzetelne. Co najważniejsze, abyś dzięki temu co właśnie czytasz wiedział lub wiedziała, jak udzielić pierwszej pomocy drugiej osobie, kiedy zajdzie taka potrzeba.
Jeśli chcesz, możesz w zamian podarować nam wirtualną kawę.
Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy! 

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Jednakże kluczowe ze względu na przeżywalności dzieci i dalsze rokowania jest zmodyfikowanie algorytmu dla dorosłych o pierwsze 5 oddechów „na start”. Wynika to z faktu, że większość za- trzymań krążenia u dzieci wynika z asfiksji (niedotlenienie organizmu spowodowane zaburzeniami oddychania), co pociąga za sobą konieczność wentylacji, aby resuscytacja była skuteczna. Zatem algorytm będzie wyglądał w następujący sposób 5 oddechów : 30 uciśnięć : 2 oddechy : 30:2:30:2 itd. W niniejszym wpisie, w całości będziemy opierać się właśnie o takie podejście.

RKO dzieci resuscytacja dziecko pierwsza pomoc dziecko pomoc pediatryczna resuscytacja krążeniowo oddechowa kurs pierwszej pomocy dzieci Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla rodziców

Pierwsza pomoc pediatryczna dzieciom. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych dzieci. Opracowanie własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy. Opracowano na podstawie Wytycznych ERC 2015.

ZAPAMIĘTAJ!

Algorytm RKO dla osób dorosłych może być bezpiecznie stosowany u nieprzytomnych, nieoddychających prawidłowo dzieci. Dla osób, które przeszły dodatkowe szkolenie i wykonują RKO u dzieci lub u poszkodowanych tonących, bardziej właściwe będzie postępowanie obejmujące wykonanie 5 oddechów ratowniczych z następowym uciskaniem klatki piersiowej i opóźnieniem wezwania pomocy, gdy wymaga to oddalenia się z miejsca zdarzenia z powodu braku.

 

Wyjaśnienie dot. również obowiązującego algorytm 5:15:2. Kogo dotyczy? Osoby przeszkolone w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, personel medyczny w zakresie podstawowych jak i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych pracują w algorytmie 5:15:2 czyli pierwsze 5 oddechów „na start”, 15 uciśnięć klatki piersiowej, 2 wdechy, i dalej 15:2, 15:2 …

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Pierwsza pomoc.

Krok 1. Oceń bezpieczeństwo.

Przypominamy, nasze własne bezpieczeństwo jako osób udzielających pierwszej pomocy to priorytet! Na ten aspekt zwracamy szczególną uwagę rodzicom i opiekunom dzieci. Rodzice zrobią dosłownie wszystko, aby ratować własne dzieci. Przysłowiowo wejdą za dzieckiem w ogień i zrobią wszystko, aby mu pomóc. Niestety z perspektywy medycyny ratunkowej to zawsze kolejny poszkodowany. Zatem jako rodzice musimy pamiętać, aby bezwzględnie ostudzić emocje i zadbać o swoje własne bezpieczeństwo. Jeżeli sami staniemy się poszkodowanymi w żaden sposób nie pomożemy naszym dzieciom. Doskonałym przykładem jest instrukcja użycia maski tlenowej w samolocie. Obsługa zawsze zwraca szczególną uwagę na to, aby najpierw osoby dorosłe zakładały maskę w przypadku dekompresji, a w drugiej kolejności zakładały ją dzieciom.

ZAPAMIĘTAJ!

Narażając siebie na niebezpieczeństwo, narażasz także poszkodowane dziecko, któremu nie będziesz mógł pomóc!

Pamiętaj o środkach ochrony osobistej takich jak rękawiczki i maska do RKO, jeżeli taką posiadasz. Maski do RKO możesz używać również u dzieci – odwracając ją o 90 stopni zgodnie z instrukcją. Środki ochrony osobistej stosuj zawsze w przypadku dzieci obcych.  Pamiętaj również o obowiązujących rekomendacja w związku z sytuacją epidemiczną SARS-COV-2 powodująca COVID-19.

Pierwsza pomoc środki ochrony indywidualnej kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu

Pierwsza pomoc pediatryczna dzieciom. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Środki ochrony indywidualnej. Opracowanie własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Pierwsza pomoc.

Krok 2. Oceń czy dziecko reaguje.

Tak jak w przypadku osób dorosłych, u starszych dzieci złap dziecko za ramiona, delikatnie potrząśnij i zapytaj: „halo, czy mnie słyszysz, czy wszystko w porządku?!” Jeżeli podejrzewamy u dziecka uraz, podchodząc do dziecka stabilizujemy w pierwszej kolejności głowę i odcinek szyjny kręgosłupa. Zawsze starajmy się podejść do poszkodowanego od strony nóg, o ile mamy taką możliwość. Zapewni to przytomnemu dziecku komfort i nie zostanie ono zaskoczone nagle, kiedy np. z za jego głowy pojawi się obca dla niego osoba.

Ocena przytomności świadomości niemowlaka RKO dzieci resuscytacja dziecko pierwsza pomoc dziecko pomoc pediatryczna resuscytacja krążeniowo oddechowa kurs pierwszej pomocy dzieci Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla rodziców

Pierwsza pomoc pediatryczna dzieciom. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Ocena stanu dziecka. Oceniamy reakcję na bodźce, stan świadomości i przytomność poszkodowanego. Materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy

W przypadku niemowląt starajmy się mówiąc do poszkodowanego pediatrycznego, również sprawdzić reakcję na bodźce takie jak dotyk. Możemy np. dotykać niemowlę po stopie – stymulować – i obserwować, czy dziecko reaguje, rusza się, oddycha. Jeżeli dziecko jest nieprzytomne, ale oddychające, najlepszym wyjściem będzie ułożenie go w pozycji bezpiecznej o ile nie ma widocznych urazów. Jak prawidłowo ocenić oddech – opiszemy w następnych krokach. Jeżeli dziecko oddycha i reaguje pozostawiamy je w pozycji zastanej, staramy dowiedzieć się co się stało, jak się czuje i w razie potrzeby wzywamy pomoc. Pamiętamy też, aby regularnie oceniać stan dziecka i stale je monitorować, w przypadku, kiedy jest przytomne (porusza się, płacze i reaguje na bodźce).

Ocena przytomności świadomości niemowlaka RKO dzieci resuscytacja dziecko pierwsza pomoc dziecko pomoc pediatryczna resuscytacja krążeniowo oddechowa kurs pierwszej pomocy dzieci Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla rodziców

Pierwsza pomoc pediatryczna dzieciom. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Ocena stanu dziecka. Oceniamy reakcję na bodźce, stan świadomości i przytomność poszkodowanego. Dotykamy stópkę, obserwujemy reakcje. Materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy

ZAPAMIĘTAJ!

Delikatnie stymuluj dziecko i głośno zapytaj np. „Czy wszystko w porządku?”.

Ocena przytomności świadomości niemowlaka RKO dzieci resuscytacja dziecko pierwsza pomoc dziecko pomoc pediatryczna resuscytacja krążeniowo oddechowa kurs pierwszej pomocy dzieci Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla rodziców

Pierwsza pomoc pediatryczna dzieciom. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Ocena stanu dziecka. Oceniamy reakcję na bodźce, stan świadomości i przytomność poszkodowanego. Dotykamy dłonie, podszczypujemy, obserwujemy reakcje. Materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Pierwsza pomoc.

Krok 3. Zawołaj głośno o pomoc.

Kiedy oceniliśmy stan świadomości dziecka, dziecko nie reaguje na bodźce w tym momencie głośno wołamy o pomoc. Nie jest to jeszcze wezwanie służb ratunkowych czy zespołu ratownictwa medycznego pod nr. 112. W tym momencie organizujemy sobie pomoc partnera lub innego świadka zdarzenia. Będzie on niezbędny w całym procesie ratowania dziecka, pomoże nam podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej, będzie naszą asystą podczas wzywania służb ratunkowych.

kursy pierwszej pomocy, kurs pierwszej pomocy, kurs pierwszej pomocy Wrocław, szkolenie z pierwszej pomocy we Wrocławiu, kurs pierwszej pomocy w firmie, kurs pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław


Wirtualna kawa dla ratownika? Czemu nie!

Naszego ratowniczego bloga tworzymy z ogromną pasją i zaangażowaniem, wkładamy w nasze materiały dużo pracy starając się, by były one rzetelne. Co najważniejsze, abyś dzięki temu co właśnie czytasz wiedział lub wiedziała, jak udzielić pierwszej pomocy drugiej osobie, kiedy zajdzie taka potrzeba.
Jeśli chcesz, możesz w zamian podarować nam wirtualną kawę.
Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy! 

Postaw nam kawę na buycoffee.to
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Pierwsza pomoc.

Krok 4. Udrożnij drogi oddechowe u dziecka.

Jeżeli dziecko jest w pozycji na brzuchu, delikatnie odwracamy je na plecy. Pamiętajmy – wszystkie czynności resuscytacyjne musimy prowadzić również na twardym podłożu. Zatem niemowlaki będziemy wyciągać z łóżeczka. Sugerujemy położenie dziecka np. na podłodze i ograniczenie wysokości znajdującego się dziecka. Prowadzenie RKO np. na blacie czy stole może poprzez ogromny stres rodzica doprowadzić do jego upadku co za skutkuje wtórnymi obrażeniami u małego poszkodowanego.

Udrożnij drogi oddechowe u dziecka rękoczynem czoło-żuchwa. Jedną rękę umieść na czole palce drugiej (lub opuszki palca) pod żuchwą dziecka i unieś ją. Nie naciskaj na tkanki miękkie pod bródką, może to spowodować niedrożność dróg oddechowych. Jest to szczególnie ważne u niemowląt.

Udrożnienie dróg oddechowych u dzieci RKO dzieci resuscytacja dziecko pierwsza pomoc dziecko pomoc pediatryczna resuscytacja krążeniowo oddechowa kurs pierwszej pomocy dzieci Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla rodziców

Pierwsza pomoc pediatryczna dzieciom. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Udrożnienie dróg oddechowych dziecka do 1 roku życia oraz dziecka powyżej 1 roku życia. Różnica w “odchyleniu” głowy w w/w grupach wiekowych. U niemowlaka (do 1 roku życia) drogi oddechowe są drożne, kiedy głowa znajduje się w tzw. pozycji neutralnej, u starszych dzieci kiedy głowa znajduje się w pozycji tzw. “węszącej” (głowa odchylona nieco ku tyłowi. Materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy

W przypadku dzieci do 1 roku życia głowę odchylasz do pozycji neutralnej. Drogi oddechowe stają się wtedy drożne. Pozycja neutralna u niemowląt pokazana została na powyższym zdjęciu. U dzieci starszych głowę odchylisz nieco bardziej ku tyłowi do tzw. pozycji „węszącej” (patrz zdjęcie). U nastolatków – głowę odchylisz całkowicie ku tyłowi. Różnice w udrażnianiu dróg oddechowych w poszczególnych grupach wiekowych dzieci wynikają z ich budowy anatomicznej.

Udrożnienie dróg oddechowych u dzieci RKO dzieci resuscytacja dziecko pierwsza pomoc dziecko pomoc pediatryczna resuscytacja krążeniowo oddechowa kurs pierwszej pomocy dzieci Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla rodziców

Pierwsza pomoc pediatryczna dzieciom. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. W przypadku dzieci młodszych i nastolatków również występują różnice w udrażnianiu dróg oddechowych. Młodsze dzieci – głowa w pozycji tzw. “węszącej” w przypadku młodzieży – głowa odchylona całkowicie ku tyłowi tak jak podczas udrażniania dróg oddechowych u osoby dorosłej. Różnice w udrażnianiu dróg oddechowych w poszczególnych grupach wiekowych dzieci wynikają z ich budowy anatomicznej. Materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy

Udrożnienie dróg oddechowych u dzieci RKO dzieci resuscytacja dziecko pierwsza pomoc dziecko pomoc pediatryczna resuscytacja krążeniowo oddechowa kurs pierwszej pomocy dzieci Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla rodziców

Pierwsza pomoc pediatryczna dzieciom. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Pozycja neutralna w przypadku udrażniania dróg oddechowych dzieci do 1 roku życia – drogi oddechowe drożne (po lewej). Drogi oddechowe niedrożne (prawa strona). Materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Pierwsza pomoc.

Krok 5. Oceń, czy dziecko oddycha.

Aby ocenić czy oddech dziecka jest prawidłowy trzymając odchyloną głowę dziecka (lub w pozycji neutralnej u niemowlaka) przyłóż ucho do jego ust. Jednocześnie obserwuj klatkę piersiową i brzuszek (czy się unoszą i opadają) i staraj się wyczuć na policzku wydychane przez dziecko powietrze oraz je usłyszeć. Metoda ta nazywana jest „czuję, słyszę, widzę”. Dzięki temu jednocześnie lub wybiórczo będziemy w stanie zaobserwować, poczuć lub usłyszeć oddechy i ocenić ich prawidłowość u dziecka.

Obserwuj ruchy klatki piersiowej.

Słuchaj nad nosem i ustami dziecka szmerów oddechowych.

Poczuj ruch powietrza na swoim policzku.

Aby ocenić czy oddech dziecka jest prawidłowy trzymając odchyloną głowę dziecka (lub w pozycji neutralnej u niemowlaka) przyłóż ucho do jego ust. Jednocześnie obserwuj klatkę piersiową i brzuszek (czy się unoszą i opadają) i staraj się wyczuć na policzku wydychane przez dziecko powietrze oraz je usłyszeć. Metoda ta nazywana jest „słyszę, czuję patrzę”. Dzięki temu jednocześnie lub wybiórczo będziemy w stanie zaobserwować, poczuć lub usłyszeć oddechy i ocenić ich prawidłowość u dziecka. Należy pamiętać, że w sytuacji epidemicznej związanej z SARS-COV-2 oceny oddechu dokonujemy tylko i wyłącznie poprzez obserwację klatki piersiowej i brzucha dziecka. Nie zbliżamy twarzy do nosa i ust poszkodowanego. Oczywiście mówimy o sytuacji, kiedy pomocy udzielamy obcemu dziecku.

 

Procesu oceny oddechu dokonuj w tym momencie nie dłużej niż 10 sekund. Licz do 10 lub poproś partnera (świadka zdarzenia) o zmierzenie czasu. Dobrą metodą na właściwe policzenie jest odliczanie 121, 122, 123, aż do 130. Gwarantuje nam to policzenie dokładnie 10 sekund w dziesięć sekund, nie krócej i nie dłużej.

 

Jeżeli podczas oceny oddechu udało się policzyć, poczuć lub zaobserwować 2 oddechy (1 oddech to wdech i wydech) możemy uznać, że dziecko oddycha prawidłowo. 2 oddechy na 10 sekund to niezbędne minimum.  Jeżeli policzyliśmy 1 oddech lub nie zaobserwowaliśmy w ogóle oddechów, lub nie jesteśmy pewni przechodzimy do dalszych działań resuscytacyjnych. Jeżeli dziecko oddycha prawidłowo (2 i więcej oddechów/10 sekund) układamy dziecko w pozycji bezpiecznej na boku, wzywamy pomoc i stale monitorujemy naszego poszkodowanego. Podczas układania oddychającego nieprzytomnego poszkodowanego na boku zwracamy również szczególną uwagą na urazy.

Ocena oddechu dziecka RKO dzieci resuscytacja dziecko pierwsza pomoc dziecko pomoc pediatryczna resuscytacja krążeniowo oddechowa kurs pierwszej pomocy dzieci Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla rodziców pierwsza pomoc pediatryczna

Pierwsza pomoc pediatryczna dzieciom. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Ocena oddechu dziecka metodą “czuję, słyszę, widzę” Przykładając ucho do ust i nosa dziecka staramy się usłyszeć wydychane powietrzem poczuć je i obserwujemy czy klatka piersiowa dziecka się unosi. Materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy

Ocena oddechu dziecka RKO dzieci resuscytacja dziecko pierwsza pomoc dziecko pomoc pediatryczna resuscytacja krążeniowo oddechowa kurs pierwszej pomocy dzieci Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla rodziców

Pierwsza pomoc pediatryczna dzieciom. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Ocena oddechu dziecka metodą “czuję, słyszę, widzę” Przykładając ucho do ust i nosa dziecka staramy się usłyszeć wydychane powietrzem poczuć je i obserwujemy czy klatka piersiowa dziecka się unosi. Materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy

ZAPAMIĘTAJ!

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości czy dziecko oddycha prawidłowo, postępuj tak, jakby oddech był nieprawidłowy. Jeden oddech jest oddechem nieprawidłowym. W pierwszych kilku minutach po zatrzymaniu krążenia dziecko może nabierać kilka wolnych, nieregularnych oddechów (gasping). Jest to wskazanie do resuscytacji.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Pierwsza pomoc.

Krok 6. Wezwij pomoc.

W tym momencie, tuż po udrożnieniu dróg oddechowych i ocenie oddechu wzywamy pomoc dzwoniąc pod nr. 999 lub 112. Pamiętajmy, jeżeli jesteśmy sami nie mamy nikogo do pomocy, pod numer alarmowy będziemy dzwonić po minucie prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dziecka, w innym przypadku, kiedy mamy osobę, która może wykonać za nas telefon prosimy ją o to działanie, a sami rozpoczynamy RKO.

ZAPAMIĘTAJ!

Wezwanie pomocy po minucie prowadzenia RKO uwarunkowane jest najpierw dostarczeniem dziecku powietrza i rozprowadzeniem utlenowanej krwi za pomocą uciśnięć klatki piersiowej. Dosłownie na star „napędzamy” organizm dziecka do działania, dając mu „bombę” z tlenem i „motywujemy” tym samy jego serce poprzez uciśnięcia klatki piersiowej.

Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji wyraźnie rekomendują, kiedy wezwać pomoc:

„Dla ratowników ważne jest, aby wezwać pomoc tak szybko, jak to możliwe, gdy tylko dziecko straci przytomność. Gdy jest więcej niż jeden ratownik, jeden z nich rozpoczyna resuscytację, podczas gdy drugi idzie po pomoc.

 

“Gdy jest tylko jeden ratownik, prowadzi on resuscytację przez około minutę lub 5 cykli, zanim uda się po pomoc. Aby zminimalizować czas trwania przerwy w RKO, możliwe jest przeniesienie niemowlęcia lub małego dziecka do miejsca wzywania pomocy.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Pierwsza pomoc.

Krok 7. Wykonaj pięć oddechów ratunkowych.

Jeśli dziecko nie oddycha lub oddycha nieprawidłowo wykonaj pięć (5) pierwszych oddechów ratowniczych.

Wdechy u niemowląt:

Upewnij się, że głowa znajduje się w pozycji neutralnej, ponieważ kiedy niemowlę leży na plecach, głowa jest zazwyczaj przygięta i może wymagać niewielkiego odchylenia (zrolowany ręcznik/koc wsunięty pod górną część tułowia może pomóc utrzymać właściwą pozycję).

Unieś żuchwę, nabierz powietrza, obejmij szczelnie swoimi ustami usta i nos dziecka, upewniając się, że nie ma przecieku powietrza. Jeśli u starszego niemowlęcia nie można objąć ust i nosa, można próbować objąć swoimi ustami albo usta, albo nos niemowlęcia (jeśli tylko nos – należy zacisnąć usta, aby powietrze nie wydostawało się na zewnątrz).

Powoli wdmuchuj powietrze do ust i nosa niemowlęcia przez 1 sekundę, w ilości wystarczającej do widocznego uniesienia się klatki.

Utrzymując odchylenie głowy i uniesienie żuchwy, odsuń swoje usta od ust poszkodowanego i obserwuj, czy podczas wydechu opada klatka piersiowa.

Nabierz ponownie powietrza i powtórz opisaną sekwencję pięć razy.

Oddechy ratownicze u dziecka RKO dzieci resuscytacja dziecko pierwsza pomoc dziecko pomoc pediatryczna resuscytacja krążeniowo oddechowa kurs pierwszej pomocy dzieci Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla rodziców pierwsza pomoc pediatryczna

Pierwsza pomoc pediatryczna dzieciom. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Wykonanie wdechów ratowniczych u niemowląt. Materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy

Oddechy ratownicze u dziecka RKO dzieci resuscytacja dziecko pierwsza pomoc dziecko pomoc pediatryczna resuscytacja krążeniowo oddechowa kurs pierwszej pomocy dzieci Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla rodziców pierwsza pomoc pediatryczna

Pierwsza pomoc pediatryczna dzieciom. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Wykonanie wdechów ratowniczych u niemowląt. Czerwona linia  pokazuje klatkę piersiową przed i w trakcie wykonywania wdechu. Widoczne uniesienie klatki piersiowej dziecka (prawa strona). Materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy

Wdechy u dzieci powyżej 1 roku życia:

Zapewnij drożność dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i uniesienie żuchwy.

Kciukiem i palcem wskazującym ręki leżącej na czole zaciśnij miękkie części nosa.

Rozchyl usta dziecka, ale zapewnij uniesienie żuchwy.

Nabierz powietrza, obejmij szczelnie swoimi ustami usta dziecka, upewniając się, że nie ma przecieku powietrza.

Ponownie nabierz powietrza i powtórz opisaną sekwencję pięć razy - oceń jakość oddechu, obserwując klatkę piersiową dziecka. Klatka piersiowa dziecka powinna się unosić i opadać jak przy normalnym oddechu.

Wykonaj powolny wydech do ust dziecka trwający około 1 sekundy, obserwując równocześnie unoszenie się klatki piersiowej.

Utrzymując odchylenie głowy i uniesienie żuchwy, odsuń swoje usta od ust poszkodowanego i obserwuj, czy podczas wydechu opada klatka piersiowa.

Oddechy ratownicze u dziecka RKO dzieci resuscytacja dziecko pierwsza pomoc dziecko pomoc pediatryczna resuscytacja krążeniowo oddechowa kurs pierwszej pomocy dzieci Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla rodziców pierwsza pomoc pediatryczna

Pierwsza pomoc pediatryczna dzieciom. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Wykonanie wdechów ratowniczych u dzieci powyżej 1 roku życia. Materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy

Co zrobić, jeżeli podczas oddechów ratunkowych klatka piersiowa dziecka się nie unosi?

 

Zarówno u niemowlęcia, jak i u dziecka, jeśli wykonanie skutecznego oddechu natrafia na trudność, drogi oddechowe mogą być niedrożne:

Otwórz usta dziecka i usuń z nich wszelkie widoczne przeszkody, nie próbuj usuwać ciała obcego na ślepo.

Popraw ułożenie głowy. Upewnij się, że głowa jest prawidłowo odchylona, żuchwa uniesiona oraz czy szyja nie jest nadmiernie odgięta.

ZAPAMIĘTAJ!

Podejmij do pięciu prób w celu uzyskania efektywnych oddechów, jeśli nadal są nieskuteczne, rozpocznij uciskanie klatki piersiowej.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Pierwsza pomoc.

Krok 8. Oceń oznaki życia.

Po wykonanej sekwencji pierwszych pięciu startowych oddechów ratunkowych oceń stan dziecka. Poszukuj oznak takich jak ruch, kaszel, wydawane dźwięki, reakcje lub prawidłowy oddech (minimum 2/10 sekund). Na etap oceny poświęcasz nie więcej niż 10 sekund. Zwróć uwagę na oddechy agonalne (nieregularne pojedyncze westchnienia) – przypominamy to wskazanie do dalszych działań resuscytacyjnych i nieprawidłowy oddech. W przypadku stwierdzenia prawidłowego oddechu, kiedy dziecko jest nieprzytomne, ułóż je w pozycji bezpiecznej i stale monitoruj.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Pierwsza pomoc.

Krok 9. Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej dziecka.

W przypadku braków oznak krążenia (prawidłowy oddech, reakcje, kaszel itp.) rozpocznij uciśnięcia klatki piersiowej dziecka. W sekwencji 30 uciśnięć i dalej 2 oddechy. U wszystkich dzieci uciskamy dolną połowę mostka. Uciśnięcia powinny być wystarczająco mocne, aby obniżyć mostek dziecka przynajmniej na głębokość jednej trzeciej wymiaru przednio tylnego klatki piersiowej. Przyjmujemy zasadę uciśnięć „szybkich i mocnych” Nie należy obawiać się siły nacisku i potencjalnie wyrządzonych z tego powodu urazów klatki piersiowej.

 

Podczas uciśnięć klatki piersiowej dziecka pozwalamy się jej całkowicie rozprężać, czyli powracać do stanu pierwotnego i tak kontynuujemy uciśnięcia w tempie 100 do 120 uciśnięć na minutę. Po wykonaniu 30 uciśnięć wykonujemy 2 oddechy ratownicze i powtarzamy całą sekwencję 30:2 od początku.

Uciśnięcia klatki piersiowej u dziecka RKO dzieci resuscytacja dziecko pierwsza pomoc dziecko pomoc pediatryczna resuscytacja krążeniowo oddechowa kurs pierwszej pomocy dzieci Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla rodziców pierwsza pomoc pediatryczna

Pierwsza pomoc pediatryczna dzieciom. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Prawidłowo wykonane uciśnięcie klatki piersiowej dziecka. Od lewej – klatka piersiowa została uciśnięta, klatka piersiowa powróciła do stanu pierwotnego (rozprężyła się) Nazywamy to “relaksacją klatki piersiowej”.  Materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy

Uciśnięcia klatki piersiowej u niemowląt

 

Uciśnięcia wykonuj opuszkami dwóch palców w dolnej części mostka. Tak aby obniżyć mostek o przynajmniej jedną trzecią wymiaru przednio-tylnego klatki piersiowej lub około 4 cm.

Uciśnięcia klatki piersiowej u dziecka RKO dzieci resuscytacja dziecko pierwsza pomoc dziecko pomoc pediatryczna resuscytacja krążeniowo oddechowa kurs pierwszej pomocy dzieci Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla rodziców pierwsza pomoc pediatryczna

Pierwsza pomoc pediatryczna dzieciom. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Prawidłowo wykonane uciśnięcie klatki piersiowej dziecka do 1 roku życia. Uciśnięcia wykonujemy opuszkami dwóch palców w dolnej części mostka dziecka. Zwracamy uwagą aby nie uciskać nadbrzusza.  Materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy

Uciśnięcia klatki piersiowej u dzieci powyżej 1. roku życia

 

Aby uniknąć uciśnięć nadbrzusza, zlokalizuj wyrostek mieczykowaty poprzez znalezienie miejsca, w którym dolne żebra łączą się ze sobą. Należy umieścić nadgarstek jednej dłoni na mostku, na szerokość jednego palca powyżej wyrostka mieczykowatego.

Uciśnięcia klatki piersiowej u dziecka RKO dzieci resuscytacja dziecko pierwsza pomoc dziecko pomoc pediatryczna resuscytacja krążeniowo oddechowa kurs pierwszej pomocy dzieci Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla rodziców pierwsza pomoc pediatryczna

Pierwsza pomoc pediatryczna dzieciom. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Należy ustawić się pionowo nad klatką piersiową poszkodowanego, wyprostować ramiona i uciskać tak, aby obniżyć mostek przynajmniej o jedną trzecią wymiaru przednio tylnego klatki piersiowej lub o około 5 cm.  Przyjmujemy zasadę “uciskamy szybko i mocno” Materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy

Uciśnięcia klatki piersiowej u dziecka RKO dzieci resuscytacja dziecko pierwsza pomoc dziecko pomoc pediatryczna resuscytacja krążeniowo oddechowa kurs pierwszej pomocy dzieci Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla rodziców pierwsza pomoc pediatryczna

Pierwsza pomoc pediatryczna dzieciom. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Prawidłowo wykonane uciśnięcie klatki piersiowej dziecka powyżej 1 roku życia. Uciśnięcia wykonujemy nasadą dłoni unosząc palce ku górze tak aby nie wywierać nacisku na żebra.  Materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy

Uciśnięcia klatki piersiowej u dziecka RKO dzieci resuscytacja dziecko pierwsza pomoc dziecko pomoc pediatryczna resuscytacja krążeniowo oddechowa kurs pierwszej pomocy dzieci Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla rodziców pierwsza pomoc pediatryczna

Pierwsza pomoc pediatryczna dzieciom. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. W przypadku większych dzieci łatwiej będzie to osiągnąć przy użyciu dwóch rąk ze splecionymi palcami, tak jak w przypadku prowadzenia RKO u osób dorosłych. Materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Pierwsza pomoc.

Krok 10. Wykonaj 2 oddechy ratunkowe i kontynuuj resuscytację w schemacie 30:2.

Powtarzaj całą sekwencję w układzie 30:2:30:2:30 … Wdechy i uciśnięcia wykonuj zgodnie z opisem pkt. powyżej pamiętając o podziale wiekowym dzieci. Resuscytację kontynuuj nieprzerwanie aż do przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego lub innych służb, lub do całkowitego wyczerpania własnych sił, do powrotu oznak krążenia. Czynności resuscytacyjne możesz przerwać również w sytuacji, kiedy zagraża ci bezpośrednie niebezpieczeństwo.

 

Podczas prowadzenia RKO możesz dokonywać zmian z partnerem lub świadkiem zdarzenia. Ważne, aby dokonać zmiany w sposób płynny i nie wydłużający przerwy w czynnościach resuscytacyjnych. Najlepiej odpowiednio wcześniej zakomunikować potrzebę zmiany i zrobić to na „trzy, dwa, jeden już”

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Pierwsza pomoc.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa niemowląt (do 1 roku życia). WIDEO.

Pierwsza pomoc pediatryczna dzieciom. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa niemowląt (do 1 roku życia).  Materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Pierwsza pomoc.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci młodszych (powyżej 1 roku życia). WIDEO.

Pierwsza pomoc pediatryczna dzieciom. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci młodszych (powyżej 1 roku życia).  Materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci. Pierwsza pomoc.

Zapamiętaj!

Czas dostarczania wdechu powinien trwać około 1 s, jak w postępowaniu (RKO) u osób dorosłych.

Liczy się wysoka jakość prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Minimalizuj przerwy pomiędzy uciśnięciami oraz oddechami ratowniczymi. Pozwalaj klatce piersiowej się rozprężać tj. po każdym uciśnięciu powracać do jej pierwotnego stanu, nie odrywaj jednak rąk od klatki piersiowej dziecka. Zmieniaj się z partnerem, kiedy poczuje, że opadasz z sił, jednak zmiany dokonuj w sposób płynny i zsynchronizowany.

Bezwzględnie unikaj „pompowania” dziecka. Objętość powietrza jaką musisz dostarczyć równa się mniej więcej objętości powietrza w Twojej jamie ustnej. Zwielokrotniona i nadmierna objętości powietrza dostarczona dziecku spowoduje również dostarczenie go do żołądka dziecka – jest to bardzo niewskazane.

W przypadku uciśnięć klatki piersiowej należy uciskać dolną część mostka na głębokość przynajmniej jednej trzeciej wymiaru przednio-tylnego klatki piersiowej lub na głębokość 4 cm u niemowlęcia i 5 cm u dziecka. Każde dziecko jest zbudowane nieco inaczej, zatem przyjęcie głębokości 1/3 wymiaru przednio tylnego klatki piersiowej będzie stosowne. Pamiętaj i zwróć uwagę, aby nie uciskać nadbrzusza.

Jeżeli nie jesteś osobą przeszkoloną w prowadzeniu resuscytacji u dzieci stosuj algorytm 5:30:2 tak jak w przypadku resuscytacji osób dorosłych z modyfikacją o pierwsze 5 oddechów na start. Taki algorytm może być z powodzeniem stosowany we wszystkich grupach wiekowych dzieci.

5 oddechów początkowych jest kluczowe w algorytmie resuscytacji u dzieci.

W celu udrożniania dróg oddechowych u dzieci do 1 roku życia „odchyl” głowę do pozycji neutralnej.

Dopiero po minucie prowadzenia resuscytacji wezwij pomoc, jeżeli jesteś sam.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Pierwsza pomoc.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osób dorosłych?

Szkolenie z pierwszej pomocy pediatrycznej. Pierwsza pomoc pediatryczna Wrocław Kurs pierwszej pomocy dla rodziców Wrocław. Pierwsza pomoc dziecku.

kursy pierwszej pomocy, kurs pierwszej pomocy, kurs pierwszej pomocy Wrocław, szkolenie z pierwszej pomocy we Wrocławiu, kurs pierwszej pomocy w firmie, kurs pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław


Wirtualna kawa dla ratownika? Czemu nie!

Naszego ratowniczego bloga tworzymy z ogromną pasją i zaangażowaniem, wkładamy w nasze materiały dużo pracy starając się, by były one rzetelne. Co najważniejsze, abyś dzięki temu co właśnie czytasz wiedział lub wiedziała, jak udzielić pierwszej pomocy drugiej osobie, kiedy zajdzie taka potrzeba.
Jeśli chcesz, możesz w zamian podarować nam wirtualną kawę.
Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy! 

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Z ratowniczymi pozdrowieniami,
GOTOWI DO RATOWANIA

Źródła:

1. Polska Rada Resuscytacji (PRC).
„Wytyczne resuscytacji 2015” http://www.prc.krakow.pl/wytyczne.html

2. European Resuscitation Council (ERC). „BLS”
https://www.erc.edu/courses/basic-life-support

3. European Resuscitation Council (ERC). „ERC Guidelines 2015”
https://cprguidelines.eu/

4. Jacek Kleszczyński. Wydawnictwo PZWL. „Stany nagłe u dzieci”.

5. International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR)
https://www.ilcor.org/home/

6. Medycyna Praktyczna mp.pl, SOR. „Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci”
https://nagle.mp.pl/resuscytacja/dzieci/dzieci_artykuly/79724,podstawowe-zabiegi-resuscytacyjne-u-dzieci.html

7. Jasmeet Soar, Gavin D. Perkins, Jerry Nolan red. wyd. pol. Juliusz Jakubaszko. Górnicki Wydawnictwo Medyczne Wydawnictwo. Wrocław 2016, wyd.3
„ABC resuscytacji zgodne z Wytycznymi ERC 2015”

Blog o pierwszej pomocy i ratownictwie.
https://www.gotowidoratowania.pl/blog-gotowych-do-ratowania/

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób dorosłych, pierwsza pomoc
https://www.gotowidoratowania.pl/resuscytacja-krazeniowo-ddechowa-osoba-dorosla/

Nagłe zatrzymanie krążenia, jak udzielić pierwszej pomocy?
https://www.gotowidoratowania.pl/nzk-nagle-zatrzymanie-krazenia/

Ocena stanu poszkodowanego w pierwszej pomocy.
https://www.gotowidoratowania.pl/abcde-ocena-stanu-poszkodowanego-w-pierwszej-pomocy/

Wywiad SAMPLE, jak przeprowadzić wywiad z poszkodowanym?
https://www.gotowidoratowania.pl/wywiad-sample-pierwsza-pomoc/