Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Szkolenie kurs pierwszej pomocy pediatrycznej. Kurs pierwszej pomocy dla rodziców Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dzieciom Wrocław.
Rodzice i opiekunowie uczą się jak ratować życie i zdrowie dzieci!

Kurs pierwszej pomocy dla rodziców – Wrocław.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla rodziców we Wrocławiu.

Liczy się każda sekunda. Najbliższe
szkolenie za:

Pierwsza pomoc dzieciom. Ucz się pierwszej pomocy i ...

Ratuj życie i zdrowie dziecka !

Wyobraź sobie sytuację, kiedy Twoje dziecko nie oddycha zaledwie przez kilka minut. To bardzo niebezpieczna zagrażająca życiu i zdrowiu dziecka sytuacja. Bezdech, niedrożność dróg oddechowych dziecka, bo o nich mowa doprowadzają co nieodwracalnych zmian lub powodują śmierć dziecka. Czy jako rodzic lub opiekun dziecka potrafiłbyś odpowiednio zareagować?
Jesteś ...

Pierwszym ratownikiem dla Twojego dziecka!

Gdzie najczęściej dochodzi do wypadków lub zdarzeń, w których życie lub zdrowie dziecka jest zagrożone? W domu lub w miejscu, gdzie dziecko jest pod stałą opieką. Zatem pierwszymi ratownikami będziecie Wy! Rodzice i opiekunowie dzieci. To wy „kupicie” ten „cenny czas” do przyjazdu zespołów ratownictwa. To Wy, rodzice i opiekunowie dzieci, dzięki prostym czynnością i odpowiedniemu przygotowaniu uratujecie dziecko.

Niebezpieczeństwa!

Czy jako rodzic będziesz w stanie pomóc dziecku?

Co zagraża dzieciom? Jednymi z głównych przyczyn śmiertelności wśród niemowląt oraz małych dzieci są zdarzenia codzienne. Urazy, stany nagłe takie jak biegunki, gorączka, zadławienie, przypadkowe zatrucia, poparzenia... Czy jako rodzic będziesz w stanie pomóc dziecku w takich sytuacjach? Zdecydowanie tak! Musisz tylko posiąść wiedzę teoretyczna i przede wszystkim praktyczną.

Pierwsza pomoc dzieciom .

Szkolenie z pierwszej pomocy dla rodziców i opiekunów dzieci.

Celem kursu pierwszej pomocy dzieciom jest przygotowanie rodzica lub opiekuna dziecka do natychmiastowego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia dziecka. Dzięki szkoleniu z pierwszej pomocy dla rodziców nauczysz się, jak prawidłowo udzielić pomocy poszkodowanemu pediatrycznemu oraz jak zadbać o bezpieczeństwo własne jak i twoich bliskich.

Umiejętności .

Po szkoleniu rodzic będzie między innymi potrafił:

Ocenić stan poszkodowanego dziecka, prawidło wezwać pomoc, wykonać prawidłowo pozycję boczną, ocenić podstawowe parametry życiowe dziecka, wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową dzieci i niemowląt, właściwie postępować przy zadławieniu, zaopatrywać złamania, zwichnięcia, skręcenia, zranienia, krwotoki, postępować w wybranych stanach nagłych u dzieci.

małe

Grupy

Szkolenie z pierwszej pomocy dla rodziców we Wrocławiu prowadzimy w grupach maksymalnie 10 osobowych na jedno szkolenie. Skupiamy się głównie na ćwiczeniach praktycznych (80% kursu) oraz na bieżąco przekazywanej informacji zwrotnej do kursanta. W tym kursie liczy się jakość nie ilość. Nastawiamy się głównie na aspekty praktyczne udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym pediatrycznym.

świetna

Atmosfera

Doskonała atmosfera, na tym nam zależy! Szkolenia z pierwszej pomocy pediatrycznej prowadzimy na tzw. ``luzie`` - dbając o komfort uczestników zarówno fizyczny jak i psychiczny. Wszystko po to, aby nasi kursanci mogli czuć się swobodnie podczas nauki i zdobywania umiejętności praktycznych.

doskonałe

Zaplecze

Sprzęt szkoleniowy w postaci zaawansowanych fantomów niemowlaków, młodszych i starszych dzieci, treningowe defibrylatory AED, kamizelki do treningu postępowania w niedrożności dróg oddechowych, środki opatrunkowe, apteczki pierwszej pomocy, torby ratownicze, środki ochrony indywidualnej ...

Program, czego się nauczysz?

Kurs pierwszej pomocy dla rodziców Wrocław

Kurs pierwszej pomocy dla rodziców. Szkolenie to pozwala przygotować rodziców i opiekunów dzieci do profesjonalnego udzielenia pomocy dziecku w sytuacji, kiedy życie i zdrowie dziecka jest zagrożone.
Kurs pierwszej pomocy dla rodziców

Program szkolenia .

Czas trwania szkolenia wynosi około 4 - 6h zegarowych w zależności od przyjętego programu szkolenia.

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:

charakterystyka udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym pediatrycznym


aspekty prawne pierwszej pomocy


wsparcie psychologiczne i komunikacja z poszkodowanym pediatrycznym


łańcuch przeżycia

2. Ocena stanu poszkodowanego, sytuacji i miejsca zdarzenia:

bezpieczeństwo: własne, poszkodowanego, świadków zdarzenia


prawidłowe wezwanie pomocy


ocena i kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu poszkodowanego dziecka


3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa u dzieci:

postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym


przyczyny zatrzymania krążenia u dzieci


resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci

4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED) i jego zastosowanie u dzieci:

PAD - program powszechnego dostępu do defibrylacji


zasada działania i użycie AED u dzieci


algorytmy postępowania BLS/AED u dzieci

5. Wybrane stany nagłe:

omdlenie


drgawki, dreszcze


epilepsja, atak padaczki


wysoka temperatura u dziecka, gorączka i stany podgorączkowe


ciało obce w drogach oddechowych, zachłyśnięcie, całkowita i częściowa niedrożność dróg oddechowych


hipoglikemia, hiperglikemia


anafilaksja, uczulenia


wstrząs


porażenie prądem


bezdech


użądlenie, pogryzienie, ukąszenie


hipotermia i hipertermia u dzieci

6. Urazy i krwotoki:

tamowanie i zaopatrywanie krwotoków, ran szarpanych, zmiażdżeń, amputacji

opatrywanie ran i zranień

oparzenia

złamania, zwichnięcia, skręcenia


urazy głowy u dzieci

Ćwiczenia:

wezwanie pomocy


ocena stanu poszkodowanego dziecka


pozycja boczna u dzieci


resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci


użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego u dzieci


zaopatrywanie i tamowanie ran, krwawień i krwotoków


zaopatrywanie urazów, złamań, zwichnięć, skręceń, oparzeń


ewakuacja i transport poszkodowanego dziecka


Gdzie i kiedy na SOR, Centra urazowe dla dzieci, Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

 

Dodatkowo zawsze podczas ćwiczeń wprowadzamy różne scenariusze symulacyjne z wysokim stopniem odwzorowania realiów zdarzenia.

 

BLOK DODATKOWY. „Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2021”

nowe wytyczne i rekomendacje ERC 2021

BLOK DODATKOWY. „Pierwsza pomoc w dobie SARS-CoV-2”

jak udzielać pierwszej pomocy w dobie pandemii koronawirusa


jak dbać o własne bezpieczeństwo


środki ochrony indywidualnej


wstępny wywiad epidemiologiczny


prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem AED a COVID-19


pierwsza pomoc w stanach nagłych w dobie pandemii koronawirusa


pierwsza pomoc w urazach a COVID-19

Po szkoleniu:

Każdy z kursantów otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia w wersji PL/EN, zestaw materiałów, oraz dostęp do indywidualnej bazy wiedzy online.

Bezpieczeństwo kursantów!

Reżim sanitarny na naszych szkoleniach to podstawa bezpieczeństwa nas jak i naszych kursantów. Zawsze dbaliśmy i będziemy dbać o zachowanie najwyższego stopnia ochrony obecnych na szkoleniach osób. Do dyspozycji kursantów są środki ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek jednorazowych, gogli, przyłbic, masek jednorazowych, fartuchów ochronnych, płynów do dezynfekcji.

Pracujemy w grupach do 10 osób na jednym szkoleniu. Kursanci pracują na wyznaczonych stanowiskach szkoleniowych. Zachowujemy odpowiednią odległość pomiędzy stanowiskami. Każdorazowo zmieniamy środki ochrony indywidualnej, dezynfekujemy sprzęt szkoleniowy, a nasi instruktorzy dbają o zachowanie standardów bezpieczeństwa. Szkolenia zawsze prowadzone są w wysokim reżimie sanitarnym i z zachowaniem rygorystycznych zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Brak nadchodzących wydarzeń.
Kurs pierwszej pomocy dzieciom Wrocław

Kurs pierwszej pomocy dla rodziców Wrocław .

Nasze szkolenia z pierwszej pomocy dla rodziców prowadzimy w centrum Wrocławia. Klimatyzowane nowoczesne sale szkoleniowe, komfortowe warunki, dogodny dojazd. Podczas kursu z pierwszej pomocy dzieciom we Wrocławiu, kursanci mają dostęp do zimnych i ciepłych napojów, zdrowych przekąsek. Kursy prowadzimy w trybie weekendowym (sobota lub niedziela) w dwóch blokach godzinowych - dopołudniowych i popołudniowych. Ilość miejsc w grupie w danym bloku godzinowym wynosi maksymalnie 10-12 osób.
Zapytaj o szkolenie

Kontakt .

Po otrzymaniu zapytania skontaktujemy się zwrotnie drogą emaliową na podany w zapytaniu adres i przekażemy wszelkie niezbędne informacje dot. szkolenia.

    Wpisz imię i nazwisko (wymagane):

    Wpisz adres email (wymagane):

    Telefon kontaktowy (wymagane):

    Preferowana pora i dzień szkolenia (wymagane):

    Wybrane szkolenie: