Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

resuscytacja, rko, covid-19, sars-cov-2, wytyczne erc, europejska rada resuscytacji, pierwsza pomoc koronawirus

Prowadzenie RKO w dobie pandemii COVID-19. Pierwsza pomoc a koronawirus. Nowe wytyczne i rekomendacje.

Pierwsza pomoc, nowe wytyczne i rekomendacje!

Prowadzenie RKO w dobie pandemii COVID-19

O udzielaniu pierwszej pomocy w dobie pandemii koronawirusa pisaliśmy już we artykule jak udzielić pierwszej pomocy w sytuacji SARS-CoV-2 i COVID-19? W dzisiejszym wpisie skupimy się głównie na aspekcie prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej w dobie panującej pandemii koronawirusa (COVID-19).

Pierwsza pomoc jest często kluczową częścią postępowania w przypadku urazów i nagłych zachorowań. Pomimo aktualnych obaw związanych z epidemią koronawirusa (COVID-19) i koncentracją na zapobieganiu jej rozprzestrzeniania i leczeniu chorych w społeczeństwie nadal występują obrażenia i choroby niezwiązane z koronawirusem. Zapewnienie szybkiej i skutecznej pierwszej pomocy może zapobiec dodatkowemu obciążeniu systemu opieki zdrowotnej, umożliwiając zaopatrzenie prostych obrażeń lub chorób na miejscu, bez wzywania karetki pogotowia lub zabrania poszkodowanego do szpitala. Takie postępowanie może również zapobiegać niepotrzebnemu narażeniu poszkodowanego na kontakt z wirusem(1).

Pierwsza pomoc, nowe wytyczne i rekomendacje!

Koronawirus, COVID-19, SARS-CoV-2 a pierwsza pomoc?

Czy powinniśmy udzielać pierwszej pomocy w dobie pandemii koronawirusa?  Zdecydowanie tak! To nie tylko nasz prawny, ale i moralny obowiązek. Czy powinniśmy bać się zakażenia koronawirusem podczas udzielania pierwszej pomocy? Zdecydowanie nie! ale musimy pamiętać o podstawie naszych działań, czyli o zachowaniu własnego bezpieczeństwa oraz o nowych obostrzeniach i wytycznych, które od niedawna nas obowiązują w temacie udzielania pierwszej pomocy.

resuscytacja, rko, covid-19, sars-cov-2, wytyczne erc, europejska rada resuscytacji, pierwsza pomoc koronawirus
Pierwsza pomoc, nowe wytyczne i rekomendacje!

Pierwsza pomoc, bezpieczeństwo, koronawirus (COVID-19)

Priorytetem naszych działań jest nasze bezpieczeństwo. Przypominamy ponownie. Zanim rozpoczniemy udzielanie pierwszej pomocy najpierw dbamy o nasze bezpieczeństwo, później o bezpieczeństwo świadków zdarzenia, na końcu o poszkodowanego. Przypominamy:

Oceń miejsca zdarzenia.

Stosuj środki ochrony indywidualnej.

Zadbaj o bezpieczeństwo.

Zadbaj o bezpieczeństwo świadków zdarzenia.

Zadbaj o bezpieczeństwo poszkodowanego.

Pierwsza pomoc, nowe wytyczne i rekomendacje!

Pierwsza pomoc - koronawirus. Wstępny wywiad epidemiologiczny to podstawa.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią koronawirusa (COVID-19) bezwzględnie pierwszym krokiem, który musimy poczynić przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań jest zebranie wstępnego „wywiadu epidemiologicznego” Pisząc wprost – musimy pozyskać jak najbardziej wiarygodne informacje dot.:

Czy osoba potrzebująca naszej pomocy przebywała w krajach objętych kwarantanną, czy przebywała zagranicą?

Czy miała kontakt z osobami objętymi kwarantanną, czy sam była lub jest objęta kwarantanną?

Czy choruje bądź chorowała lub ma objawy charakterystyczne dla COVID-19?

Zadbaj o bezpieczeństwo świadków zdarzenia.

Zadbaj o bezpieczeństwo poszkodowanego.

Dzięki zebranym informacjom będziemy wiedzieć, „z kim mamy doczynienia” Od zebranego wywiadu będzie również zależeć nasze dalsze postępowanie. Od zebranego wywiadu będzie również zależeć przygotowanie się zespołu ratownictwa medycznego czy innych służb ratunkowych, ponieważ te informacje przekażemy dyspozytorowi podczas wzywania pomocy.

Załóż, że każdy poszkodowany jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i odpowiednio do tego postępuj. Poszkodowany może nie mieć objawów infekcji a mimo to być nosicielem wirusa.(1)

Pierwsza pomoc, nowe wytyczne i rekomendacje!

Pierwsza pomoc - koronawirus. Środki ochrony indywidualnej (osobistej).

Tak jak wcześniej pisaliśmy. U podstaw naszych działań leży nasze własne bezpieczeństwo. W tzw. normalnych warunkach (nie pandemii) zawsze stosujemy środki ochrony indywidualnej takie jak rękawiczki jednorazowe czy maski do RKO (tzw. Pocket Mask). W dobie panującej pandemii koronawirusa (COVID-19) ilość rekomendowanych środków ochrony indywidualnej znacząco się zwiększa. Jeżeli tylko mamy taką możliwość podczas udzielania pierwszej pomocy stosujemy dodatkowo:

Gogle ochronne.

Dodatkowe pary rękawiczek (zakładamy jedne na drugie).

Maski, czy to jednorazowe, czy wielokrotnego użytku.

Przyłbice ochronne.

resuscytacja, rko, covid-19, sars-cov-2, wytyczne erc, europejska rada resuscytacji, pierwsza pomoc koronawirus
Pierwsza pomoc, nowe wytyczne i rekomendacje!

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa a koronawirus (COVID-19)? Podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Najważniejsze zmiany.

Podstawowe zalecenia dotyczące prowadzenia zabiegów resuscytacyjnych w pierwszej pomocy wyglądają następująco.

Rozpoznajemy zatrzymanie krążenia, jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha prawidłowo.

Ocenę przytomności poszkodowanego wykonujemy poprzez potrząśnięcie za ramiona i głośne zapytanie

Ocenę oddechu wykonujemy tylko i wyłącznie poprzez obserwację klatki piersiowej i brzucha – poszukujemy ruchów świadczących o prawidłowym oddychaniu. Odstępujemy zatem od oceny oddechu metodą „widzę-słyszę-czuję”. Nie udrażniamy dróg oddechowych poszkodowanego metodą czoło-żuchwa. Nie zbliżamy twarzy do nosa i ust poszkodowanego.

Staramy zasłonić się usta poszkodowanego ręcznikiem, szmatką, częścią garderoby lub nakładamy poszkodowanemu jednorazową maskę, jeżeli mamy taka możliwość.

Nie stosujemy oddechów zastępczych tzw. ratowniczych „usta-usta” u osób dorosłych. Jeżeli jesteśmy przeszkoleni i potrafimy wykonywać oddechy ratunkowe, wykonujemy je jedynie u dzieci w połączeniu z uciśnięciami klatki piersiowej.

Osoby dorosłe (…) Osoby udzielające pomocy powinny rozważyć zasłonięcie ust poszkodowanego szmatką lub ręcznikiem przed rozpoczęciem uciskania klatki piersiowej i defibrylacją z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Może to zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w powietrzu podczas uciśnięć klatki piersiowej. (3)

resuscytacja, rko, covid-19, sars-cov-2, wytyczne erc, europejska rada resuscytacji, pierwsza pomoc koronawirus

Dzieci (…) O ile przyczyna kardiogenna zatrzymania krążenia nie jest prawdopodobna („nagła utrata świadomości w obecności świadków”), należy także udrożnić drogi oddechowe i wykonywać oddechy ratownicze, zgodnie z Wytycznymi 2015 o ile ratownik potrafi i chce to zrobić, mając na względzie, iż zgodnie z Wytycznymi 2015, zwiększa to ryzyko infekcji (jeśli dziecko ma COVID-19), ale znacząco poprawia końcowe wyniki leczenia (2)

resuscytacja, rko, covid-19, sars-cov-2, wytyczne erc, europejska rada resuscytacji, pierwsza pomoc koronawirus

Jeśli dostępny jest automatyczny defibrylator (AED), włączamy urządzenie i postępujemy zgodnie z instrukcjami wizualno-głosowymi. Pamiętamy jednak o zaniechaniu prowadzenia oddechów ratunkowych.

Po zakończeniu resuscytacji jak najszybciej myjemy lub dezynfekujemy ręce, i kontaktujemy się z lokalnymi władzami (SANEPID).

Po zakończeniu resuscytacji ratownicy powinni jak najszybciej umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować ręce żelem do rąk na bazie alkoholu i skontaktować się z lokalnymi władzami medycznymi w celu uzyskania informacji na temat badań przesiewowych po kontakcie z osobą z podejrzeniem lub potwierdzeniem COVID-19.(1)

Szkolenie z pierwszej pomocy. Wrocław Kurs pierwszej pomocy.
Pierwsza pomoc, nowe wytyczne i rekomendacje!

Ryzyko zakażenia związane z resuscytacją krążeniowo-oddechową (RKO) u pacjentów z COVID-19?

Głównym mechanizmem przenoszenia zakażenia SARS-CoV-2 jest kontakt z wydzielinami dróg oddechowych pacjenta poprzez bezpośredni kontakt lub poprzez dotykanie skażonych powierzchni. Wydzieliny dróg oddechowych są nazywane kropelkami (rozmiar > 5–10 mikronów) lub cząsteczkami zawieszonymi w powietrzu (< 5 mikronów). Kropelki opadają na powierzchnie w promieniu 1–2 metrów od dróg oddechowych pacjenta, podczas gdy cząsteczki zawieszone w powietrzu mogą tam pozostawać przez dłuższy czas. (1) Ryzyko zakażenia znacząco zminimalizujemy lub ograniczymy w 100% stosując kombinację następujących czynników:

Załóż, że każdy poszkodowany jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i odpowiednio do tego postępuj. Poszkodowany może nie mieć objawów infekcji a mimo to być nosicielem wirusa.

Stosuj środki ochrony indywidualnej.

Wykonuj bezwzględnie polecenia służb i stosuj się do dyspozycji wydanych np. przez dyspozytora medycznego.

Dotykaj tylko tego, co jest absolutnie niezbędne, pamiętając, że zarówno poszkodowany jak i wszystkie powierzchnie wokół niego mogą być zanieczyszczone przez wirusa(1).

Jeśli poszkodowany reaguje i jest w stanie wykonywać polecenia dotyczące samodzielnego udzielenia sobie pierwszej pomocy, udziel porady z bezpiecznej odległości (2 m). Jeśli poszkodowany posiada osłonę twarzy / maskę, zachęć go do noszenia jej podczas udzielania pierwszej pomocy. Jeśli członkowie rodziny chcą udzielić poszkodowanemu bezpośredniej pomocy można ich instruować w tym zakresie. Niekiedy trzeba będzie na miejsce udzielania pierwszej pomocy donieść np. środki opatrunkowe, bandaże itp.(1).

Po zakończeniu udzielania pierwszej pomocy(1):

Zdejmij i wyrzucić wszelkie środki ochrony indywidualnej

Dokładnie umyj ręce gorącą wodą i mydłem, zdezynfekuj.

Tak szybko, jak to możliwe wypierz wszystkie ubrania.

Bądź przygotowany na kwarantannę i przestrzegaj krajowych wytycznych, jeśli wystąpią u ciebie objawy COVID-19 po udzieleniu pierwszej pomocy.

resuscytacja, rko, covid-19, sars-cov-2, wytyczne erc, europejska rada resuscytacji, pierwsza pomoc koronawirus
resuscytacja, rko, covid-19, sars-cov-2, wytyczne erc, europejska rada resuscytacji, pierwsza pomoc koronawirus
resuscytacja, rko, covid-19, sars-cov-2, wytyczne erc, europejska rada resuscytacji, pierwsza pomoc koronawirus
resuscytacja, rko, covid-19, sars-cov-2, wytyczne erc, europejska rada resuscytacji, pierwsza pomoc koronawirus
resuscytacja, rko, covid-19, sars-cov-2, wytyczne erc, europejska rada resuscytacji, pierwsza pomoc koronawirus
resuscytacja, rko, covid-19, sars-cov-2, wytyczne erc, europejska rada resuscytacji, pierwsza pomoc koronawirus
Pierwsza pomoc, nowe wytyczne i rekomendacje!

Zmiana w wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.

Wytyczne te wydano 24 kwietnia 2020, będą one podlegać zmianom wraz z rozwojem wiedzy i doświadczenia w zakresie leczenia COVID-19. Ze względu na zróżnicowany poziom zaawansowania pandemii mogą istnieć różnice dotyczące praktyki klinicznej w poszczególnych krajach. Wytyczne Europejskiej jak i Rolskiej Rady Resuscytacji to swoiste rekomendacje do czasowej modyfikacji aktualnego algorytmu postępowania. Aktualne wytyczne dot. RKO i algorytmów postępowania obowiązujące od 2015r. nie ulegają zmianie, zostają jedynie modyfikowane za pomocą „nakładki – rekomendacji” na czas trwania pandemii związanej z SARS-Cov-2 i COVID-19. Wytyczne oraz rekomendacje dot. postępowania z poszkodowanymi w związku z COVID-19 dostępne są na stronach Polskiej Rady Resuscytacji European Resuscitation Council oraz International Liaison Committee.

Z ratowniczymi pozdrowieniami,
GOTOWI DO RATOWANIA

Wirtualna kawa dla ratownika? Czemu nie! Naszego ratowniczego bloga tworzymy z ogromną pasją i zaangażowaniem, wkładamy w nasze materiały dużo pracy starając się, by były one rzetelne. Co najważniejsze, abyś dzięki temu co właśnie czytasz wiedział lub wiedziała, jak udzielić pierwszej pomocy drugiej osobie, kiedy zajdzie taka potrzeba. Jeśli chcesz, możesz w zamian podarować nam wirtualną kawę. Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy! 

Postaw nam kawę na buycoffee.to