Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

PIerwsza pomoc epilepsja padaczka jak udzielić pierwszej pomocy szkolenie z pierwszej pomocy Wrocław kurs pierwszej pomocy dla firm Wrocław

Atak epileptyczny, padaczka, drgawki. Jak udzielić pierwszej pomocy?

Napad padaczkowy.

Epilepsja.

Epilepsja, potocznie nazywana padaczką, to jedno z najczęściej występujących schorzeń neurologicznych. Według definicji światowej Organizacji Zdrowia pojęciem padaczki określa się przewlekłe zaburzenia czynności mózgu o różnym źródle pochodzenia, cechujące się nawracającymi napadami. Padaczka jest najczęstszą chorobą neurologiczną wieku dziecięcego. W 75% początek choroby przypada na wiek do 19 roku życia. Nierzadko występuje ona już w pierwszym roku życia. W Polsce choruje na eiplepsję blisko 400 000 osób, na świecie blisko 1% całej populacji. Podział padaczek według jej przyczyny obejmuje trzy grupy:

padaczki objawowe – gdy znana jest przyczyna np. wada mózgu

padaczki kryptogenne – gdy padaczka ma cechy objawowe, ale nie udaje się dostępnymi metodami ustalić czynnika przyczynowego

padaczki idiopatyczne – gdy czynnikiem decydującym w pojawieniu się padaczki może być czynnik genetyczny (dla kilku z nich został już zlokalizowany gen odpowiedzialny za ich ujawnienie się)

Napad padaczkowy.

Napady i ich rodzaje.

Napady są następstwem nadmiernego wyładowania czynności bioelektrycznej w komórkach nerwowych. Warunkiem rozpoznania padaczki jest ich powtarzalność. Zatem jeden incydentalny „napad” epileptyczny nie oznacza choroby. Napady epileptyczne dzieli się na ogólne i częściowe. Istotą napadów uogólnionych jest występowanie wyładowań padaczkowych w obu półkulach mózgu jednocześnie i mogą one być napadami drgawkowymi (napięcie mięśni ciała i drgawki) i nie drgawkowymi (krótkotrwałe zaburzenia świadomości).

 

Napady częściowe charakteryzują się występowaniem wyładowań padaczkowych w określonym obszarze jednej półkuli mózgowej, mogą przebiegać jako napady bez utraty świadomości i złożone, w których świadomość jest zaburzona w różnym stopniu. Częściowe napady epileptyczne wiążą się z różnymi objawami klinicznymi np. zaburzenia węchu, smaku, równowagi, drgawki jednej połowy ciała lub jednej kończyny, zaburzenia świadomości, zaburzenia poznawcze, dezorientacja itp.

Napad padaczkowy.

Jak udzielić pierwszej pomocy w napadzie padaczkowym?

zadbaj o bezpieczeństwo

zachowaj spokój, napady ustępują najczęściej po kilku (2-3) minutach

zadbaj o bezpieczeństwo poszkodowanego i otoczenie wokół niego. Poszkodowany musi być umieszczony z dala od przedmiotów np. mebli, wody, ruchu ulicznego, pracujących urządzeń itp.

podczas napadu padaczkowego ochraniaj głowę poszkodowanego podkładając od nią własne dłonie, nie trzymaj sztywno poszkodowanego, pozostaw napad jego naturalnemu przebiegowi

zapewnij poszkodowanemu drożność dróg oddechowych ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej na boku

po napadzie należy zapewnić komfort i wsparcie psychiczne poszkodowanemu, który jest w stanie dezorientacji

jeżeli napady występują po sobie, trwają dłużej niż 7 minut lub poszkodowany nie odzyskuje świadomości – wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego

Napad padaczkowy.

Czego nie należy robić?

wkładać choremu czegokolwiek między zęby

krępować ruchy ciała chorego, tym samym powstrzymywać napadu epileptycznego

przewozić chorego do szpitala, chyba że chory ma kilka następujących po sobie napadów bez odzyskania świadomości lub napad trwa dłużej niż 7 minut – wtedy wzywamy Zespół Ratownictw Medycznego

ingerować w zachowanie chorego w czasie, gdy jest jeszcze w stanie dezorientacji tuż po napadzie, w niektórych sytuacjach może prowadzić to do agresji ze strony poszkodowanego

Wirtualna kawa dla ratownika? Czemu nie! Naszego ratowniczego bloga tworzymy z ogromną pasją i zaangażowaniem, wkładamy w nasze materiały dużo pracy starając się, by były one rzetelne. Co najważniejsze, abyś dzięki temu co właśnie czytasz wiedział lub wiedziała, jak udzielić pierwszej pomocy drugiej osobie, kiedy zajdzie taka potrzeba. Jeśli chcesz, możesz w zamian podarować nam wirtualną kawę. Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy! 

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Z ratowniczymi pozdrowieniami,
GOTOWI DO RATOWANIA