Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Bezpieczeństwo podczas pierwszej pomocy rękawiczki, pierwsza pomoc, zakażenie, zarażenie, ratownik, pierwsza pomoc szkolenie Wrocław kurs pierwszej pomocy

Udzielanie pierwszej pomocy a nasze własne bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo osoby ratujące. Bezpieczeństwo ratownika.

Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy.

Bezpieczeństwo osoby ratujące. Bezpieczeństwo ratownika. Udzielanie pierwszej pomocy a nasze własne bezpieczeństwo.

Jedną z najważniejszych zasad w ratownictwie jest zasada:” nasze własne bezpieczeństwo to priorytet”. Pisząc wprost - kiedy sytuacja wokoło nas, jako osób udzielających pierwszej pomocy, czy medycznych czynności ratunkowych - jest na tyle niebezpieczna - możemy wtedy nie ratować (nie udzielać pierwszej pomocy).

Jeżeli coś lub ktoś BEZPOŚREDNIO zagraża naszemu zdrowiu lub życiu jako ratującym, możemy odstąpić od czynności udzielania pomocy, czy medycznych czynności ratunkowych.

Bezpieczeństwo podczas pierwszej pomocy rękawiczki, pierwsza pomoc, zakażenie, zarażenie, ratownik, pierwsza pomoc szkolenie Wrocław kurs pierwszej pomocy

Bezpieczeństwo własne podczas udzielania pierwszej pomocy. “Dzień Ratownictwa Medycznego 2019” Źródło: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2735139366517243&set=ms.c.eJxFkcmNAzAMAzta6D76byxYOmK~_A0kc09ae6qtVqW3lf~%3BaAPxAHxnInpaZvogHSmxPiOiFWnGjX8ak9YIKVNYJGSh6Y1P~
_V3SQIxObcyi5uKE1DsCIXOztY0TjQDziBLUyV6uPwWN6oxNHRS8nAhCXB4HHzFQtRqI9T~%3BRVULGhrcUOFb4H6JBvbeo~_jh6MgDzYmz6OZEuijfj8Xr~%3BXdD
~%3BGdYMg~-.bps.a.2735137953184051 Autor: Fotografia Ratownicza Waldemar Szańkowski (https://www.facebook.com/FotografiaRatowniczaWSZ)

Bezpieczeństwo własne podczas udzielania pierwszej pomocy.

Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy to priorytet.

Kontekst naszego własnego bezpieczeństwa jest już nam znany. Bezpośrednie zagrożenie naszego zdrowia lub życia = odstąpienie od wszelkich czynności ratunkowych.  Zatem jak dbać o nasze własne bezpieczeństwo? Po pierwsze prawidłowa ocena całej sytuacji, miejsca zdarzenia, wszystkiego co dzieje się wokoło poszkodowanego, któremu chcemy pomóc. Przede wszystkim przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań musimy dokonać analizy tego co spowodowało, że ktoś potrzebuje pomocy. Być może obrażenia u poszkodowanego wynikają z urazów powstałych podczas pożaru, a może coś na poszkodowanego spadło, może coś się „wali”, może obrażenia były wynikiem potrącenia przez pojazd, czyli poszkodowany znajdował lub znajduje się w niebezpiecznym dla nas środowisku?

 

Wnioski? Zanim zaczniemy udzielać pierwszej pomocy – zeskanujmy dokładnie całe otoczenie wokoło poszkodowanego, tym bardziej wokoło nas samych. Zastanówmy się czy to co spowodowało, że nasz poszkodowany potrzebuje naszej pomocy nie zagraża bezpośrednio nam? Później zastanówmy się czy otoczenie wokoło nas nie zmienia się lub nie zmieni się dynamicznie za chwilę, co szybko za skutkuje zagrożeniami dla nas jako dla osób ratujących.

 

Na koniec dokonując całej analizy sytuacji zastanówmy się czy osoby, który są wokoło nas tj. świadkowie zdarzenia są bezpieczni? To bardzo ważne – ponieważ kiedy świadkowe zdarzenia, czy nasi potencjalni partnerzy, którzy będą nam pomagać – staną się kolejnymi poszkodowanymi, będziemy mieli bardziej skompilowaną sytuację i więcej osób do ratowania.

Bezpieczeństwo podczas pierwszej pomocy rękawiczki, pierwsza pomoc, zakażenie, zarażenie, ratownik, pierwsza pomoc szkolenie Wrocław kurs pierwszej pomocy

Bezpieczeństwo własne podczas udzielania pierwszej pomocy. “Mali: 15 osób zginęło w wyniku zawalenia się budynku w Bamako” Źródło: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-09-02/mali-15-osob-zginelo-w-wyniku-zawalenia-sie-budynku-w-bamako/ Autor: Pixabay/ zdjęcie ilustracyjne

Bezpieczeństwo własne podczas udzielania pierwszej pomocy.

Kontekst oceny sytuacji?

Udzielasz pierwszej pomocy drugiemu kierowcy? Zastanów się czy miejsce, w którym się znajdujecie jest bezpieczne? Czy ruch został wstrzymany? Czy w bezpieczny sposób można dotrzeć do poszkodowanego? Czy pojazd, w który się znajduje nie powoduje jakiś zagrożeń. Czy miejsce takiego zdarzenia jest odpowiednio oznaczone (zabezpieczone)? Pożar? Chcesz udzielić pierwszej pomocy osobie poparzonej? Zwróć uwagę na to czy obydwoje nie jesteście zagrożeni przez czynniki takie jak toksyny, dym, wysoką temperaturę itp.?

 

Czy istnieje zagrożenie związane z ogniem? Czy istnieje zagrożenie porażenia prądem, niestabilne struktury takie jak lód, woda, zbocza, osuwiska, zawalenia itp. Czy istnieje jakieś zagrożenie ze strony osób trzecich, awantura, bójka? Osoby pod wpływem środków, a może groźne zwierzęta?

 

Jak widać czynników ryzyka i zagrożeń jest wiele. Należy pamiętać, że ocena sytuacji, miejsca zdarzenia w danej chwili zależy od nas i nie zawsze będzie to sytuacje tzw. „zero-jeden” jak w powyższych przykładach. Być może w pierwszym etapie oceny sytuacji i miejsca zdarzenia wszystko będzie wyglądać „na w miarę ok” a syt. zmieni się później i zmieni się dynamicznie. Zatem musimy jako ratownicy czy osoby udzielające pierwszej pomocy być stale czujni i stale w miarę możliwości dokonywać powtórnej oceny naszego bezpieczeństwa.

Najpierw nasze bezpieczeństwo, później bezpieczeństwo świadków zdarzenia, na końcu poszkodowany.

Bezpieczeństwo podczas pierwszej pomocy rękawiczki, pierwsza pomoc, zakażenie, zarażenie, ratownik, pierwsza pomoc szkolenie Wrocław kurs pierwszej pomocy

Bezpieczeństwo własne podczas udzielania pierwszej pomocy. “Car erupts in flames” Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=4IObb6bGrGw&ab_channel=KHON2News Autor: KHON2News 

Bezpieczeństwo własne podczas udzielania pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc w rękawiczkach czy bez?

Przed przystąpieniem do udzielania pierwszej pomocy należy pamiętać o zastosowaniu (w miarę możliwości) środków ochrony osobistej. W naszych działaniach będą to przede wszystkim rękawiczki jednorazowe. Czy jeżeli ich nie mamy to możemy nie udzielać pierwszej pomocy? Na pewno nie możemy wychodzić z założenia„nie mam rękawiczek, nie ratuję”. Należy pamiętać, że nie każda sytuacja pierwszo-pomocowa będzie od nas wymagać stosowania środków ochrony indywidualnej, a rękawiczki takimi zdecydowanie są. Prowadzenie RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) w większości przypadków nie będzie od nas wymagać ubrania rękawiczek jednorazowych.

 

Uciskanie środka klatki piersiowej w NZK (nagłe zatrzymanie krążenia), do tego przez t-shirt osoby poszkodowanej jest bezpiecznym i nie wymaga stosowania rękawiczek. Wklejenie elektrod z AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny), również nie będzie wymagało zakładania rękawiczek. Ułożenie osoby nieprzytomnej oddychającej w prawidłowy sposób w pozycji na boku – też nie będzie wymagać stosowania rękawiczek. Tak samo działania pierwszo-pomocowe związane z utratami przytomności (omdleniami), stanami nagłymi takimi jak hipo i hiper glikemia i innymi – nie będziemy musieli raczej używać rękawiczek.

kursy pierwszej pomocy, kurs pierwszej pomocy, kurs pierwszej pomocy Wrocław, szkolenie z pierwszej pomocy we Wrocławiu, kurs pierwszej pomocy w firmie, kurs pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław


Wirtualna kawa dla ratownika? Czemu nie!

Naszego ratowniczego bloga tworzymy z ogromną pasją i zaangażowaniem, wkładamy w nasze materiały dużo pracy starając się, by były one rzetelne. Co najważniejsze, abyś dzięki temu co właśnie czytasz wiedział lub wiedziała, jak udzielić pierwszej pomocy drugiej osobie, kiedy zajdzie taka potrzeba.
Jeśli chcesz, możesz w zamian podarować nam wirtualną kawę.
Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy! 

Postaw nam kawę na buycoffee.to
Bezpieczeństwo podczas pierwszej pomocy rękawiczki, pierwsza pomoc, zakażenie, zarażenie, ratownik, pierwsza pomoc szkolenie Wrocław kurs pierwszej pomocy

Bezpieczeństwo własne podczas udzielania pierwszej pomocy. “25.12.2019 – Wypadek drogowy – DK12 Buczyna” Źródło: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2909530885744756&set=ms.c.eJxFkNkNRDEIAztaOdzuv7FViOD9jgbLRgi6osrTLD1~_coEwQGTJyQHGaxT9AYWcBqIDLDqDNSdpYue45hgZF5huBqQNcA10Rtoa
~%3BowYcOwWO6HblN0UNUZoZ9QZoK86fItlg8hvSxcjdsv7B~%3BcftD5x~%3BAErPz4r.bps.a.2909529322411579
Autor: Fotografia Ratownicza Waldemar Szańkowski (https://www.facebook.com/FotografiaRatowniczaWSZ)

Osoby niebędące pracownikami ochrony zdrowia mogą bezpiecznie prowadzić uciśnięcia klatki piersiowej i używać AED, ponieważ ryzyko infekcji podczas prowadzenia uciśnięć, jak i urazów spowodowanych przypadkowym wyładowaniem podczas stosowania AED jest bardzo niskie.

– Wytyczne resuscytacji 2021, Polska Rada Resuscytacji, tłumaczenie wytycznych European Resuscitation Council

Zatem kiedy najczęściej będziemy musieli zakładać rękawiczki? Na pewno w sytuacjach, kiedy będziemy mieli do czynienia z poszkodowanymi tzw. „brudnymi”. Taki poszkodowany to poszkodowany np. urazowy – z widocznymi krwotokami, krwawieniami, złamaniami, deformacjami, zmiażdżeniami itp. Jako poszkodowanego „brudnego” będziemy również określać poszkodowanych z dużą ilością płynów ustrojowych na sobie, np. wymiocin, moczu, kału itp. tym bardziej jeżeli w w/w wydzielinach potencjalnie znajduje się krew. W takich syt. udzielanie pierwszej pomocy i zabezpieczenie siebie poprzez zakładanie rękawiczek – jest jak najbardziej wskazane. Zakładać rękawiczki będziemy również, kiedy zdecydujemy, że chcemy je założyć i ta decyzja będzie należeć do nas.

Bezpieczeństwo własne podczas udzielania pierwszej pomocy.

Ryzyko zakażenia? Czy jest i czy jest duże czy małe?

Jest i jest stosunkowo … małe, jeżeli rozpatrujemy działania w warunkach pierwszej pomocy. W medycznych czynnościach ratunkowych na poziomie Zespołów Ratownictwa Medycznego czy w późniejszych etapach na poziomie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych obowiązują ścisłe przepisy i standardy dotyczące ochrony osób udzielających pomocy. Jednak w takich warunkach pracownicy systemu ratownictwa mają do czynienia z zupełnie innym rodzajem działań w związku z osobami poszkodowanymi. Na poziomie działań w pierwszej pomocy ryzyka zakażenia są stosunkowo niskie i w większości przypadków naszych działań będziemy raczej bezpieczni, jeżeli myślimy w kontekście ryzyka potencjalnego zakażenia materiałami zakaźnymi.

 

Z punktu widzenia ryzyka potencjalnego zakażenia materiał zakaźny można podzielić na następujące grupy(2):

 

materiał dużego ryzyka – krew i płyny ustrojowe zanieczyszczone krwią, wydzielina pochwy, nasienie;

materiał małego ryzyka – płyn mózgowo-rdzeniowy, stawowy, opłucnowy, otrzewnowy, osierdziowy, owodniowy;

materiał bardzo małego ryzyka – kał, mocz, ślina, plwocina, wydzielina z nosa, łzy, pot (ryzyko rośnie, gdy w wymienionych wyżej materiałach biologicznych znajduje się krew).

 

Patrząc na powyższy podział materiałami dużego ryzyka będzie krew i płyny ustrojowe zanieczyszczone krwią. W takim przypadku, kiedy będziemy udzielać pierwszej pomocy powinniśmy mieć rękawiczki i bezwzględnie zadbać o kontekst bezpieczeństwa. Co zrobić, jeżeli ich nie mamy, a chcemy udzielać pierwszej pomocy? W prosty sposób możemy je sobie zorganizować. Np.  prosząc świadka zdarzenia o przyniesienie z pobliskiego sklepu, apteki, miejsca, gdzie mogą być dostępne. Możemy zatrzymać kierowcę i poprosić o apteczkę, w której takowe się znajdują. Możemy zapytać świadków zdarzenia czy nie mają takowych przy sobie. Sposobów na organizację rękawiczek jest wiele i nie jest to trudne, aby je sobie szybko zorganizować.

 

Częsta obawa to kontekst zakażenia wirusami HIV, HBV, HBC w ujęciu płynów ustrojowych. W tym przypadku pragniemy uspokoić. Procentowo to bardzo niskie ryzyko, cytując(3):

Do zakażenia personelu medycznego dochodzi zwykle po przypadkowym ukłuciu się igłą iniekcyjną lub po kontakcie błon śluzowych albo otwartych ran z dużą ilością zakażonej krwi. Prawdopodobieństwo zakażenia wynosi 0,3% w przypadku ukłucia igłą i 0,09% w przypadku kontaminacji błon śluzowych.

– International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach. Wydanie 8. Rozdz. 22

Udokumentowano JEDEN przypadek zakażenia się przez kontakt nieuszkodzonej skóry z zakażoną krwią (…)

– International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach. Wydanie 8. Rozdz. 22

Błędne jest przekonanie, że wszystkie płyny ustrojowe są potencjalnie zakaźne. Płyny ustrojowe, które nie stanowią źródła zakażenia HBV, HBC i HIV to łzy, pot, ślina, mocz, kał, wymiociny, wydzieliny z nosa i plwocina, jeżeli nie zawierają widocznej domieszki krwi.

– International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach. Wydanie 8. Rozdz. 22

Podsumowując powyższe. Ryzyka zakażenia w kontakcie z osobami, którym będziemy udzielać pierwszej pomocy są raczej małe. Zatem – po pierwsze – udzielania pierwszej pomocy nie należy się bać. Po drugie – jeżeli mamy rękawiczki stosujmy je zawsze. Jeżeli nie mamy rękawiczek – w prosty sposób możemy sobie je zorganizować. Po trzecie, nie każda sytuacja pierwsze pomocowa będzie od nas wymagać ich użycia, ponieważ nie zawsze będziemy mieć do czynienia z poszkodowanym tzw. „brudnym” (kontakt z krwią) I najważniejsze – nie możemy wychodzić z założenia „NIE MAM RĘKAWICZEK TO NIE RATUJĘ”.

 

Oczywiście bardzo ważnym aspektem ratowania (udzielania pierwszej pomocy) będą działania polegające na pracy z poszkodowanymi urazowymi, czyli takimi poszkodowanymi w kontakcie z którymi jesteśmy potencjalnie narażeni na ryzyka zakażeń (krew, płyny ustrojowe z krwią). W tym wypadku nasza ochrona jest obowiązkową i w ogólnym kontekście bezpieczeństwo to priorytet.

Bezpieczeństwo własne podczas udzielania pierwszej pomocy.

Zdejmowanie rękawiczek – jak robić to skutecznie i bezpiecznie?

Sytuacja epidemiczna Sars-Cov-2, COVID-19 a udzielanie pierwszej pomocy. Przypominamy również o udzielaniu pierwszej pomocy w kontekście rekomendacji ERC dot. COVID-19.
W takich syt. podejście do tematu środków ochrony indywidualnej i zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa nieco się zmienia. Szerzej opisaliśmy temat w poniższych artykułach.

kursy pierwszej pomocy, kurs pierwszej pomocy, kurs pierwszej pomocy Wrocław, szkolenie z pierwszej pomocy we Wrocławiu, kurs pierwszej pomocy w firmie, kurs pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław


Wirtualna kawa dla ratownika? Czemu nie!

Naszego ratowniczego bloga tworzymy z ogromną pasją i zaangażowaniem, wkładamy w nasze materiały dużo pracy starając się, by były one rzetelne. Co najważniejsze, abyś dzięki temu co właśnie czytasz wiedział lub wiedziała, jak udzielić pierwszej pomocy drugiej osobie, kiedy zajdzie taka potrzeba.
Jeśli chcesz, możesz w zamian podarować nam wirtualną kawę.
Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy! 

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Z ratowniczymi pozdrowieniami,
GOTOWI DO RATOWANIA

Źródła:


(1)https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/211957,bezpieczenstwo-ratownika
(2)https://www.mp.pl/pacjent/gastrologia/choroby/watroba/50954,postepowanie-w-przypadku-narazenia-na-zakazenie-wirusowe-przenoszone-droga-krwi
(3)International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach. John Emory Campbell, Roy Lee Alson. 2017. Wydawnictwo: Medycyna Praktyczna
(4)Wytyczne ERC 2021. Wytycznych resuscytacji 2021. Polska Rada Resuscytacji – https://www.prc.krakow.pl/wytyczne_2021.html European Resuscitation Council – https://cprguidelines.eu/