Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Pierwsza pomoc koronawirus covid-19 sars-cov-2 epidemia pandemia

Jak udzielić pierwszej pomocy w sytuacji SARS-CoV-2 i COVID-19

Pierwsza pomoc w dobie pandemii koronawirusa.

Udzielanie pierwszej pomocy a COVID-19

Nawet w czasie pandemii nie jesteśmy zwolnieni z obowiązku udzielenia pierwszej pomocy, kiedy życie lub zdrowie drugiego człowieka jest zagrożone. W obecnej sytuacji epidemiologicznej, w dobie panującej pandemii SARS-CoV-2, wirusa wywołującego chorobę COVID-19, udzielanie pierwszej pomocy to w dalszym ciągu nie tylko nasz prawny, ale i moralny obowiązek. Jak zatem w obecnej sytuacji podejść do tematu bezpieczeństwa własnego, poszkodowanego, świadków zdarzenia?

Pierwsza pomoc w dobie pandemii koronawirusa.

Bezpieczeństwo to priorytet!

Pisaliśmy o tym nie raz i ta zasada się nie zmienia. Bez względu na okoliczności, najpierw dbamy o bezpieczeństwo własne, później świadków zdarzenia, na końcu o bezpieczeństwo poszkodowanego. W obecnej sytuacji dochodzi nam dodatkowy obszar bezpieczeństwa, o który musimy zadbać – służby ratunkowe (o czym napiszemy nieco później). O aspektach zachowania bezpieczeństwa w pierwszej pomocy pisaliśmy już we wpisie pierwsza pomoc ocena bezpieczeństwa własnego przy okazji publikacji serii artykułów dot. resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej. Zachęcamy zatem do zapoznania się z artykułami.

Pierwsza pomoc w dobie pandemii koronawirusa.

Poszkodowany, który potrzebuje naszej pomocy (potencjalnie) zakażony COVID-19?

W obecnej sytuacji epidemiologicznej bezwzględnie pierwszym krokiem, który musimy poczynić przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań jest zebranie wstępnego „wywiadu epidemiologicznego” pisząc wprost – musimy pozyskać jak najbardziej wiarygodne informacje:

Czy osoba potrzebująca naszej pomocy przebywała w krajach objętych kwarantanną, czy przebywała zagranicą?

Czy miała kontakt z osobami objętymi kwarantanną, czy sam była lub jest objęta kwarantanną?

Czy choruje bądź chorowała lub ma objawy charakterystyczne dla COVID-19?

Takie informacje zdobywamy od samego poszkodowanego (o ile mamy taka możliwość), od świadków zdarzenia, od rodziny, generalnie z otoczenia. To niezwykle ważne, abyśmy pozyskali na wstępie te informacje. Dadzą one nam obraz sytuacji, będziemy wiedzieli, jak postępować z poszkodowanym, jakie odpowiednie środki bezpieczeństwa zastosować i co najważniejsze podczas wzywania służb ratunkowych będziemy mogli te informacje przekazać np. podczas rozmowy telefonicznej z dyspozytorem. Dzięki temu np. zespół ratownictwa medycznego czy inne służby ratunkowe odpowiednio przygotują się do odebrania od nas poszkodowanej osoby. Jeżeli nie znamy i nie jesteśmy w stanie wcześniej zebrać wymienionych wyżej informacji dobrą strategią będzie założenie, że osoba poszkodowana z definicji jest osobą zakażoną COVID-19. (może ona również nie wykazywać objawów zakażenia COVID-19 i być nieświadomym nosicielem).

Pierwsza pomoc w dobie pandemii koronawirusa.

Jakie zachować środki ostrożności w pierwszej pomocy w związku z COVID-19?

 1. Staraj się unikać kontaktu z poszkodowanym i rozmawiaj z nim z odległości minimum 1 metra.
 2. Zbierając wywiad SAMPLE zadaj na wstępie pytania o objawy grypopochodne, kwarantannę, najbliższe otoczenie, kontakty z osobami w kwarantannie, wyjazdy za granicę itd.
 3. Bezwzględnie stosuj środki ochrony osobistej – w działaniach pierwszo-pomocowych rękawiczki, najlepiej zakładając 2 pary (jedną parę zakładaj na drugą). Jeżeli masz możliwość stosuj maskę/maseczkę i okulary ochronne.
 4. Ogranicz kontakt do minimum (jeżeli jest taka możliwość) i stosuj zabiegi wyłącznie ratujące zdrowie i życie, np. tamowanie krwotoków czy resuscytację.
 5. Ogranicz ilość osób postronnych (świadków zdarzenia) lub ilość osób udzielających pierwszej pomocy (jeżeli to możliwe).
Pierwsza pomoc w dobie pandemii koronawirusa.

Wezwanie służb ratunkowych a COVID-19

W każdej sytuacji pierwszo-pomocowej, szczególnie tej związanej z dusznością, bólem w klatce piersiowej, napadem astmy, problemem z oddychaniem, wysokimi gorączkami bezwzględnie zadbaj o profilaktykę i bezpieczeństwo własne. Zachowaj odpowiednią odległość od poszkodowanego, stosuj środki ochrony osobistej. Wzywając służby ratunkowe bezwzględnie przekaż informacje o objawach. To bardzo ważne, aby powiadomić o podejrzeniu zakażenia personel medyczny. Przekaż te informacje już na etapie rozmowy z dyspozytorem. Dzięki temu zespoły, które przybędą na miejsce odpowiednio się zabezpieczą, a w konsekwencji nie zostaną narażone na zakażenie. Brak tych informacji, nieprzekazanie ich lub zatajenie za skutkuje „wyłączeniem” zespołu ratownictwa medycznego lub innych służb z systemu i w tej sytuacji nie będą mogły udzielać pomocy innym potrzebującym.

Od tego czy zbierzesz informacje od poszkodowanego zależy bezpieczeństwo nie tylko Twoje, ale i świadków zdarzenia, rodziny, osób postronnych, personelu medycznego i innych obywateli.

Kampania #NieKłamMedyka #NieOkłamujMedyka.
Źródło: https://www.facebook.com/GotowiDoRatowania/

Pierwsza pomoc w dobie pandemii koronawirusa.

Resuscytacja krążeniowo oddechowa a COVID-19? Nagłe Zatrzymanie Krążenia a koronawirus SARS-CoV-2

Pierwsza pomoc koronawirus covid-19 sars-cov-2 epidemia pandemia

Jak prowadzić resuscytację u osób chorych na COVID-19 lub kiedy podejrzewamy u nich zakażenie koronawirusem? Przyjmujemy (jeżeli nie wynika to z wywiadu), że każdy chory z NZK (nagłe zatrzymanie krążenia) w trakcie epidemii może być zakażony.

 1. Rozpoznawaj zatrzymanie krążenia na podstawie obserwacji braku oznak życia i normalnego oddechu.Nie przykładaj ucha ani policzka w pobliże ust pacjenta w celu wysłuchania lub wyczucia jego oddechu. Schemat ABC (ocena oddechu metodą „słyszę – widzę – czuję”) udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy ku tyłowi, zbliżenie policzka to ust i nosa poszkodowanego i nasłuchiwanie/wyczuwanie oddechów – w obecnej sytuacji NIE OBOWIĄZUJĄ i NIE SĄ ZALECANĄ METODĄ OCENY ODDECHU. Postaraj się ocenić ruchy (unoszenie się) klatki piersiowej.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do rozpoznania zatrzymania krążenia rozpocznij uciskanie klatki piersiowej i kontynuuj je do czasu przybycia pomocy.
 3. Upewnij się, czy zespół ratownictwa medycznego jest w drodze i czy otrzymał informacje zebrane w wywiadzie epidemiologicznym dot.
  COVID-19/SARS-CoV-2
 4. Jeśli istnieje ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 połóż na twarzy pacjenta ręcznik lub inną tkaninę, by zakryć jego usta i nos. Do chwili przybycia zespołu ratownictwa medycznego ogranicz się do uciskania klatki piersiowej i defibrylacji. Splecione ręce połóż na środku klatki piersiowej, a następnie wykonuj mocne i szybkie uciśnięcia. Uciskaj szybko i mocno.
 5. Jeżeli jest dostępne AED – włącz urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami – wczesne użycie defibrylatora znacząco zwiększa szansę pacjenta na przeżycie i jednocześnie nie zwiększa ryzyka zakażenia.
Szkolenie z pierwszej pomocy. Wrocław Kurs pierwszej pomocy.
Pierwsza pomoc w dobie pandemii koronawirusa.

Postępowanie w NZK u dzieci a SARS-CoV-2

Pierwsza pomoc koronawirus covid-19 sars-cov-2 epidemia pandemia

U dzieci zatrzymanie krążenia w wyniku przyczyn sercowych jest raczej mało prawdopodobne (u dzieci rzadziej niż u dorosłych przyczyną NZK są choroby układu krążenia, zawał mięśnia sercowego, udary mózgu, zatorowość płucna itd.) Najczęstszą przyczyną nagłego zatrzymania krążenia u dzieci jest natomiast ostra niewydolność oddechowa. Sprawia to, że wentylacja (oddechy ratownicze, oddechy zastępcze) zastępcza ma zasadnicze znaczenie dla przeżycia poszkodowanego pediatrycznego (dziecka). Jeśli dziecko nie oddycha prawidłowo i nikt nie podejmie żadnych czynności ratunkowych, dojdzie do zatrzymania czynności serca.

 

To prawda, że wykonanie oddechów ratunkowych zwiększy ryzyko przeniesienia SARS-CoV-2 na ratownika lub na dziecko. Jest ono jednak małe w porównaniu z ryzykiem niepodjęcia żadnych działań, co z pewnością doprowadzi do zgonu dziecka. Prawdopodobnie znasz dziecko, u którego doszło do pozaszpitalnego zatrzymania krążenia. W obecnej sytuacji „społecznej kwarantanny” w większości czasu opiekunowie dzieci znajdują się z nimi w domu.

 

W postępowaniu w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia najważniejsze jest szybkie wezwanie zespołu ratownictwa medycznego oraz natychmiastowe podjęcie działań ratowniczych. Przypominamy. 5:30:2:30:2 (algorytm BLS dla osób dorosłych zmodyfikowane o pięć pierwszych oddechów ratunkowych na start) lub 5:15:2:15:2 (algorytm BLS dla osób przeszkolonych w kwalifikowanej pierwszej pomocy, PALS/ALS dla służb ratunkowych, zespołów ratownictwa medycznego).

Pierwsza pomoc w dobie pandemii koronawirusa.

Pomogliśmy, co robimy dalej?

Po zakończonej akcji pierwszo-pomocowej unikaj kontaktu rąk z twarzą.  Ściągając rękawiczki wywiń je wewnętrzną stroną na zewnątrz. Nie dotykaj przy zdejmowaniu rękawiczek drugiej rękawiczki gołą dłonią. Zdejmując rękawiczki staraj się uchwycić je od spodu (od wewnętrznej strony), od strony nadgarstka. Zdezynfekuj lub umyj dokładnie ręce ciepłą wodą i mydłem. Możesz poprosić o środek dezynfekcyjny przybyłych na miejsce ratowników. Gdy istnieje podejrzenie, że osoba, której pomogłeś jest zakażona koronawirusem skontaktuj się poprzez infolinię sanepidu, Narodowego Funduszu Zdrowia (800-190-590) lub najbliższego oddziału obserwacyjno-zakaźnego z lekarzem (lista szpitali zakaźnych). Postępuj zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.

Pierwsza pomoc w dobie pandemii koronawirusa.

W domu. Pierwsza pomoc koronawirus.

W związku z obostrzeniami wynikającymi z ogłoszonego w Polsce stanu epidemii, spędzamy czas w domu z naszymi bliskimi. Pamiętaj oni też mogą wymagać pomocy, ale skoro przebywasz z nimi w domu – i tak nic się nie zmieni w ryzyku zakażenia. Jeśli jednak napotkasz osobę potrzebującą pomocy poza miejscem swojego zamieszkania, np. w drodze do sklepu, czy w kolejce do apteki – potraktują ją jak potencjalnie zakażoną COVID-19.

Pierwsza pomoc w dobie pandemii koronawirusa.

Ogólne zasady – epidemia SARS-CoV-2, COVID-19

Przypominamy. W czasie epidemii koronawirusa zostań w domu! Ogranicz wyjścia do niezbędnego minimum. Wszelkie niezbędne informacje jak chronić się przed koronawirusem? co robić w przypadku podejrzenia u siebie koronawirusa? i inne niezbędne informacje w związku z koronawirusem znajdziesz na stronach:

https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.who.int/

Wirtualna kawa dla ratownika? Czemu nie! Naszego ratowniczego bloga tworzymy z ogromną pasją i zaangażowaniem, wkładamy w nasze materiały dużo pracy starając się, by były one rzetelne. Co najważniejsze, abyś dzięki temu co właśnie czytasz wiedział lub wiedziała, jak udzielić pierwszej pomocy drugiej osobie, kiedy zajdzie taka potrzeba. Jeśli chcesz, możesz w zamian podarować nam wirtualną kawę. Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy! 

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Z ratowniczymi pozdrowieniami,
GOTOWI DO RATOWANIA

Opisanych w artykule interwencji nauczysz się w praktyczny sposób wybierając się na nasz kurs pierwszej pomocy . Szkolenie z pierwszej pomocy z zespołem GOTOWI DO RATOWANIA pozwoli nabyć Ci praktyczne umiejętności i odnaleźć się w sytuacji związanej z pierwsza pomoc. Wiedza teoretyczna z zakresu pierwsza pomoc kurs, którą nabywasz musi być uzupełniana praktyką. Zapraszamy na szkolenia z pierwszej pomocy we Wrocławiu oraz kursy pierwszej pomocy.   

GOTOWI DO RATOWANIA to: szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, szkolenia z pierwszej pomocy dla firm Wrocław, kursy z pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu, pierwsza pomoc szkolenia Wrocław, kursy z pierwszej pomocy dla rodziców Wrocław, zaawansowany kurs pierwszej pomocy Wrocław, podstawowy kurs pierwszej pomocy Wrocław Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław Kurs pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław