Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Pierwsza pomoc w podtopieniu. Jak pomóc tonącemu. Kurs z pierwszej pomocy Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm Wrocław.

Na pomoc tonącemu

Na pomoc tonącemu.

Pierwsza pomoc. Jak pomóc tonącemu?

Jedną z częstszych przyczyn zgonów Polsce, szczególnie w okresie wakacyjnym, są utonięcia. W takich sytuacjach największy wpływ na szanse uratowania życia i wyzdrowienia ma czas. Na ratunek musimy ruszać od razu i jak najszybciej, co znacząco wpływa na okres niedotlenienia organizmu poszkodowanego. Drugim najważniejszym aspektem, jest natychmiastowe podjęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia. Szybkie podjęcie akcji ratunkowej (zmniejszenie czasu niedotlenienia) oraz szybkie podjęcie resuscytacji niesie w późniejszej opiece poresuscytacyjnej, dobre rokowania powrotu do zdrowia – szczególnie u pacjentów z zachowanym spontanicznym krążeniem.

Zapamiętaj! Szybka reakcja, szybka akcja ratunkowa, szybkie podjęcie resuscytacji!

Na pomoc tonącemu.

Jak toniemy?

Wbrew obiegowej opinii, nie jest to spektakularny „proces”, krzyki, machanie rękami i wołanie „pomocy, pomocy” Toniemy „po cichu” Machanie rękami, pryskanie wodą i krzyk podczas takich dramatycznych chwil można zobaczyć tylko w telewizji. W realnym życiu to naprawdę rzadkość. Jak to najczęściej wygląda:

Usta tonących na przemian znajdują raz nad, a raz pod poziomem lustra wody. Nie znajdują się nad powierzchnią lustra wody wystarczająco długo, by zrobić wydech, wdech, poszkodowany zatem nie jest w stanie krzyknąć „pomocy, pomocy”. Osoba, która tonie oddycha bardzo szybko, ponieważ chce nabrać powietrza zanim znów znajdzie się pod wodą. Taki poszkodowany nie jest w stanie krzyczeć.

Poszkodowany nie będzie również potrafił machać spektakularnie rękami, ponieważ będzie je odruchowo rozkładał i wykonywał nimi ruchy, które “pozwolą mu” się utrzymać na powierzchni.

Osoba tonąca, nie potrafi też kontrolować ruchów, ponieważ nie jest w stanie się uspokoić, dlatego też nie dopłynie do nas jako do osoby ratującej, będzie mu też ciężko złapać np. koło ratunkowe, które wyląduje za daleko – dla tonącego jest to bardzo trudne.

Ciało osoby tonącej znajduje się w pionowej pozycji, nie potrafi zatem machać nogami, tak jak w przypadku zwykłego pływania.

Pierwsza pomoc w podtopieniu. Jak pomóc tonącemu. Kurs z pierwszej pomocy Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm Wrocław.

Ludzie toną po cichu, walcząc na powierzchni wody przez kilkadziesiąt sekund (średnio 20 – 60 sek.) zanim pójdą pod wodę. Dzieci toną w basenach, znajdując się kilka metrów od swoich opiekunów, którzy w ogóle nie są tego świadomi. Raz jeszcze podkreślimy – toniemy po cichu!

Na pomoc tonącemu.

Na co zwracać uwagę?

Charakterystyczne objawy mogące wskazywać na osobę, która się topi, to między innymi:

Głowa w wodzie, usta na poziomie lustra wody.

Głowa przechylona do tyłu i otwarte usta.

Szklane oczy i puste spojrzenie.

Zamknięte oczy.

Włosy opadające na czoło lub oczy.

Nogi nie pracują, pozycja pionowa.

Gwałtowne łapanie powietrza.

Nieudane próby płynięcia w określonym kierunku (osoba próbuje płynąć, ale stoi w miejscu).

Próby płynięcia na plecach.

Film promujący kampanię KWP w Olsztynie „Zobacz. Przeżyj”, której celem jest zwrócenie uwagi osób wypoczywających nad wodą na zagrożenia wynikające z ich zachowania, jak i otoczenia. Intencją organizatorów akcji jest doprowadzenie do poprawy letniego bezpieczeństwa, a przede wszystkim spadku liczby utonięć. Reżyserem filmu filmu jest Michał Bartoszewicz z firmy Auris Media Group. 

Na pomoc tonącemu.

Tonięcie z perspektywy medycyny ratunkowej.

Tonięcie to proces skutkujący pierwotnym zatrzymaniem oddechu spowodowanym podtopieniem lub zanurzeniem w cieczy. Podtopienie to stan, w którym twarz poszkodowanego znajduje się pod powierzchnią wody(1). W obu przypadkach z uwagi na niedrożność dróg oddechowych dochodzi do niedoboru tlenu w tkankach i nieprawidłowego poziomu dwutlenku węgla we krwi.  Po podtopieniu, a przed wystąpieniem skurczu krtani, dochodzi do wstrzymania oddechu i wówczas poszkodowany połyka duże ilości cieczy. W czasie wstrzymania oddechu i trwania skurczu krtani rozwija się szereg niekorzystnych w organizmie procesów związanych z niedotlenieniem i wzrostem dwutlenku węgla w organizmie. W dalszym etapie u tonącego słabną odruchy i zaczyna on aspirować wodę do płuc. Czynność serca zwalnia i dochodzi do zatrzymania krążenia.

Na pomoc tonącemu.

Tonięcie z perspektywy medycyny ratunkowej.

Najważniejszy w takiej sytuacji to bezpieczeństwo własne! Szczególnie musimy zadbać o bezpieczeństwo własne w sytuacji ratowania właśnie osób tonących. Rokrocznie wiele osób ginie przy próbach ratowania tonących. W sytuacji ratowania osoby tonącej zwykła umiejętność pływania może nie wystarczyć. Nie przeceniajmy zatem naszych możliwości.  Osoba tonąca walcząc o życie skorzysta dosłownie z każdej okazji, aby choć na chwilę wyjść ponad lustro wody. Podpływający nieprzeszkolony do tego ratownik, może zatem “stać się dla tonącego kołem ratunkowym”, “ostatnią deską ratunku” co w konsekwencji może być tragiczne w skutkach dla ratującego i ratowanego.

Pierwsza pomoc w podtopieniu. Jak pomóc tonącemu. Kurs z pierwszej pomocy Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm Wrocław.

Pierwsza pomoc w podtopieniu. Jak pomóc tonącemu. Od lewej. Rzutka ratunkowa, koło ratunkowe, kamizelka ratunkowa.

Zaleca się osobom nieprzeszkolonym unikanie wchodzenia do wody! Działanie, jeśli to tylko możliwe, powinno ograniczać się do prób dosięgnięcia ratowanego za pomocą dostępnych przedmiotów: lin, rzutek ratunkowych, kijów, części ubrań, długich przedmiotów, wioseł itd. Wchodzić do wody, jeśli nie ma się odpowiedniego przeszkolenia, można tylko w ostateczności! Ratujemy zatem z brzegu, pomostu, ewentualnie z dostępnych środków pływających takich jak np. łodzie.

Pierwsza pomoc w podtopieniu. Jak pomóc tonącemu. Kurs z pierwszej pomocy Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm Wrocław.

Pierwsza pomoc w podtopieniu. Jak pomóc tonącemu. Rzutka ratunkowa YAK 25 metrów. Źródło: www.h2oshop.pl

Na pomoc tonącemu.

Pierwsza pomoc w podtopieniu.

1. Osoby będące świadkami zdarzenia nad akwenem wodnym powinny niezwłocznie zawiadomić służby ratownicze dzwoniąc na numer alarmowy 112. Warto również zainstalować na swoich smartfonach aplikację RATUNEK, (Google PLAY oraz App Store) za pośrednictwem, której uzyskamy bardzo szybką pomoc nad wodą, a ratownicy od razu nas zlokalizują.

Pierwsza pomoc w podtopieniu. Jak pomóc tonącemu. Kurs z pierwszej pomocy Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm Wrocław.

Pierwsza pomoc w podtopieniu. Jak pomóc tonącemu. Aplikacja RATUNEK. Google PLAYApp Store

2. Jeżeli nie narażamy na niebezpieczeństwo, możemy spróbować wyciągnięcia tonącego na brzeg.

3. Jeżeli poszkodowany znajduje się jeszcze w wodzie, jest w procesie holowania do brzegu, jesteśmy już na płyciźnie, blisko brzegu, i jest on nieprzytomny, już w tym momencie należy udrożnić mu drogi oddechowe. Jeśli nie oddycha, należy wykonywać na start 5 oddechów ratowniczych.

4. Po wyciągnięciu poszkodowanego na brzeg należy sprawdzić stan świadomości (czy jest przytomny, czy reaguje).

Źródło: www.gotowidoratowania.pl materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocykursy pierwszej pomocy dla firm Wrocław.

5. Jeżeli nie reaguje, udrażniamy drogi oddechowe odchylając głowę poszkodowanego ku tyłowi, a następnie sprawdzamy, czy oddycha. W tym celu kładziemy jedną rękę na czole, a drugą pod brodą poszkodowanego (rękoczyn czoło-żuchwa) i pochylamy się nad jego twarzą. Staramy się wyczuć, wysłuchać oddech, jednocześnie obserwujemy również klatkę piersiową (czy się porusza). Na sprawdzenie oddechu poświęcamy dokładnie 10 sekund.

Źródło: www.gotowidoratowania.pl materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocykursy pierwszej pomocy dla firm Wrocław.

6. Musimy wyczuć/zaobserwować minimum 2 oddechy. Jeżeli poszkodowany nie oddycha (0 oddechów, 1 oddech, lub nie jesteśmy pewni oddechów) i w wodzie nie wykonywano oddechów ratunkowych, wykonujemy 5 oddechów na start, a następnie rozpoczynamy uciskanie klatki piersiowej 30 razy (na środku mostka kładziemy splecione obie dłonie i uciskamy nadgarstkami na głębokość 5-6 cm).

Źródło: www.gotowidoratowania.pl materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocykursy pierwszej pomocy dla firm Wrocław.

7. Następnie wykonujemy 2 wdechy i powtarzamy 30 uciśnięć klatki piersiowej.

Źródło: www.gotowidoratowania.pl materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocykursy pierwszej pomocy dla firm Wrocław.

Jeżeli nie mamy maseczki służącej do prowadzenia oddechu (np. pocket mask, CPR mask, maska ratownicza itd.), decyzja co do jego podjęcia u poszkodowanego jest indywidualna i należy do osoby ratującej. Pamiętajmy! Bezpieczeństwo własne to nasz priorytet. W takiej sytuacji możemy tylko i aż uciskać klatkę piersiową (uciskamy szybko i mocno).

8. Jeżeli jest dostępne AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) należy go użyć i postępować zgodnie z instrukcjami wizualno-głosowymi wydawanymi przez urządzenie.

9. Resuscytację krążeniowo – oddechową prowadzimy do czasu przyjazdu służb ratunkowych i zmiany nas przez służby ratownicze.  

10. Pamiętaj aby dbać zawsze o termikę poszkodowanego. Osusz go w miarę możliwości i okryj, minimalizując utraty ciepła.

5 oddechów na start – zawsze u osoby podtopionej, niezależnie od wieku. 5:30:2:30:2 ….

Na pomoc tonącemu.

Woda w płucach i w żołądku.

Woda, która dostała się do płuc, nie jest przeszkodą w prowadzeniu wentylacji na wczesnym etapie akcji ratunkowej. Ma znaczenie tylko dla dalszej opieki, jeśli akcja ratunkowa się powiedzie. Woda wypita przez tonącego podczas prób ratowania stwarza nam już większe problemy podczas resuscytacji. Bierne przesunięcie treści pokarmowej z żołądka do przełyku występuje w 2/3 przypadków u osób, u których prowadzi się oddechy ratownicze i aż w 80% u poszkodowanych podczas uciśnięć klatki piersiowej(1). Jest to o tyle niebezpieczna sytuacja, że grozi trudnością w utrzymaniu drożności dróg oddechowych i stwarza duże niebezpieczeństwo zachłyśnięcia. Co zatem robimy? Obracamy poszkodowanego na bok z utrzymaniem głowy na boku, tak aby treść pokarmowa wylała się. Trzymając głowę podczas obracania chronimy kręgosłup szyjny, który mógł ulec uszkodzeniu.

Na pomoc tonącemu.

Bezpieczeństwo nad wodą to podstawa. Odpowiedzialność i zdrowy rozsądek przede wszystkim!

Pierwsza pomoc w podtopieniu. Jak pomóc tonącemu. Kurs z pierwszej pomocy Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm Wrocław.

Pierwsza pomoc w podtopieniu. Jak pomóc tonącemu. Źródło: dzienniklodzki.pl

Pierwsza pomoc w podtopieniu. Jak pomóc tonącemu. Kurs z pierwszej pomocy Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm Wrocław.

Pierwsza pomoc w podtopieniu. Jak pomóc tonącemu. Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Pierwsza pomoc w podtopieniu. Jak pomóc tonącemu. Kurs z pierwszej pomocy Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm Wrocław.

Pierwsza pomoc w podtopieniu. Jak pomóc tonącemu. Źródło: Kampania informacyjna WOPR. Pomorze Zachodnie.

Wybieraj strzeżone akweny wodne, które są Ci znane.

Unikaj wchodzenia do wody oznakowanej zakazami kąpieli.

Nie odpływaj daleko od brzegu.

Nie spożywaj alkoholu przed wejściem do wody.

Nigdy nie skacz do wody na tzw. „główkę” szczególnie w akwenach nieznanych, grozi to urazem kręgosłupa w najlepszym przypadku.

Nie wchodź do wody po dłuższym przebywaniu na słońcu, ochładzaj się stopniowo.

Podczas pływania na sprzęcie wodnym zawsze miej kamizelkę ratunkową, nawet jeżeli doskonale pływasz.

Używaj sprzętu pływającego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zawsze stosuj się do zaleceń ratownika WOPR.

Zwracaj uwagę na prawidłowe zachowanie się innych osób zwłaszcza dzieci i młodzieży podczas pobytu nad wodą.

Nie pozostawiaj dzieci bez kontroli nawet na krótką chwilę!

Pierwsza pomoc w podtopieniu. Jak pomóc tonącemu. Kurs z pierwszej pomocy Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm Wrocław.

Pierwsza pomoc w podtopieniu. Jak pomóc tonącemu. WOPR. Źródło: www.sopot.pl

PAMIĘTAJ! TONIEMY PO CICHU!

Z ratowniczymi pozdrowieniami,
GOTOWI DO RATOWANIA

Źródła:

(1) Medycyna Praktyczna, mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/145731,ratowanie-tonacego
(2) International Liaison Committee on Resuscitation, https://www.ilcor.org/
(3) www.gotowidoratowania.pl, materiały własne, https://www.gotowidoratowania.pl/?s=resuscytacja