Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Pierwsza pomoc w firmie.

Czy warto i jak szkolić z pierwszej pomocy pracowników firmy lub instytucji?

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników. Kurs pierwszej pomocy w firmie.

Czy warto i jak szkolić z pierwszej pomocy pracowników firmy lub instytucji?

Nie tylko warto, ale i trzeba! Ale zacznijmy od początku. W miejscu pracy, czy w drodze do niej, może dojść do nieprzewidzianych wydarzeń. Nawet z pozoru bezpieczne zadania, które na co dzień realizują np. pracownicy w obszarach pracy biurowej mogą być przyczyną wypadków. I nie, nie mamy tu na myśli przysłowiowego i “prawilnego skaleczenia się papierem do drukarki” – chociaż to też wypadek w pracy i też musimy udzielić takiej osobie (pierwszej) pomocy ? W pracy codziennej zdarzyć może się dosłownie wszystko. Pracownik schodząc po schodach może skręcić, zwichnąć lub złamać nogę, wchodząc do pomieszczenia biurowego może przytrzasnąć palce drzwiami…

…nie wspominamy już o porażeniach prądem, skaleczeniach, uderzeniach w głowę, poparzeniach czy stanach nagłych takich jak ostry zespół wieńcowy czy napad epilepsji lub innych wynikających np. z chorób przewlekłych. A myśląc w kategorii firm produkcyjnych – skala potencjalnych wypadków i obrażeń znacznie nam się rozszerza, głównie o tzw. poszkodowanych urazowych.

Niezależnie od rodzaju działalności firmy czy instytucji pracownicy w każdej chwili mogą po prostu ulec wypadkowi i naszym obowiązkiem jako pracodawców czy pracowników jest udzielenie im pierwszej pomocy, oraz zapewnienie środków do takiego działania.

Kolejnym aspektem „wypadkowości w pracy” są odwiedziny klienta w firmie czy instytucji. Taka osoba również może ulec wypadkowi lub mogą się w związku z odwiedzającym gościem pojawić inne bliżej nieokreślone sytuacje, które będą zagrażać jego życiu i zdrowiu.

Reasumując – czy w obszarach naszej pracy zawodowej może dojść do sytuacji, kiedy pracownik będzie udzielał pierwszej pomocy? Tak. Czy jest to jego obowiązek? Tak! Czy jako pracodawca musimy przeszkolić pracowników z pierwszej pomocy i zapewnić ku temu środki? Tak!

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników. Kurs pierwszej pomocy w firmie

Kodeks pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy.

Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić analizę zagrożeń w zakładzie pracy oraz informować pracowników o prawdopodobnym niebezpieczeństwie. Pracodawca musi również przekazać informacje o zasadach postępowania w przypadkach awarii i innych sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia.

Dodatkowo jako pracodawcy obowiązkowo musimy zapewnić swoim pracownikom podstawowe środki potrzebne do udzielanie pierwszej pomocy w firmie oraz udostępnić listę osób przeszkolonych w tym zakresie. W każdym miejscu pracy powinny znaleźć się zatem odpowiednio wyposażone apteczki pierwszej pomocy oraz w każdy miejscu pracy powinni znajdować się pracownicy, którzy wiedzą, jak udzielić pierwszej pomocy w firmie i którzy tej pierwszej pomocy udzielą.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Pierwsza pomoc w firmie.
Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników. Kurs pierwszej pomocy w firmie.

Pracownik wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy.

Każdy z pracodawców ma obowiązek wyznaczyć osobę lub osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Taka osoba jest odpowiedzialna zarówno za organizację pomocy, jak i wyposażenie firmowej apteczki. Liczba osób, które powinny być odpowiedzialne w tym zakresie kształtuje się różnie ze względu na stopień ryzyka oraz liczbę zatrudnionych osób w miejscu pracy.

 

Wygląda to następująco:

Niski stopień ryzyka (biura, biblioteki, hotele itp.):

Średni stopień ryzyka (produkcja, montaż, magazyn itp.):

 

Wysoki stopień ryzyka (górnictwo, przemysł ciężki itp.):
poniżej 50 pracowników – co najmniej 1 osoba wyznaczona, poniżej 20 pracowników – co najmniej 1 osoba wyznaczona, poniżej 50 pracowników – co najmniej 1 osoba wyznaczona,
od 50 do 100 pracowników – co najmniej 1 ratownik, od 20 do 100 pracowników – co najmniej 1 ratownik na każde 50 zatrudnionych, od 5 do 50 pracowników – co najmniej 1 ratownik,
powyżej 100 pracowników – dodatkowo 1 ratownik na każde 100 zatrudnionych osób. powyżej 100 pracowników – dodatkowo 1 ratownik na każde 100 zatrudnionych. powyżej 50 pracowników – dodatkowo 1 ratownik na każde 50 zatrudnionych.
Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników. Kurs pierwszej pomocy w firmie.

Wyznaczyć pracownika do udzielania pierwszej pomocy w firmie to jedno. Przeszkolić pracownika z pierwszej pomocy to drugie.

Jedno bez drugiego nie funkcjonuje. Nie możemy wyznaczać pracownika w miejscu pracy do udzielania pierwszej pomocy, jeżeli nie jest on z pierwszej pomocy przeszkolony. Zatem jak szkolić pracowników z pierwszej pomocy? Należy zorganizować szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy. Do tematu szkolenia pracowników z pierwszej pomocy należy podejść bardzo rzetelnie. Szukając na rynku firmy, która przeprowadzi kurs pierwszej pomocy dla pracowników w firmie kierujmy się kilkoma aspektami, gdzie cena takiego szkolenia dla pracownika firmy będzie ostatnim z wyznaczników.

W niniejszym artykule podpowiadamy zatem jak zorganizować szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy? I czym kierować się wybierając firmę, która takie szkolenia zorganizuje.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Pierwsza pomoc w firmie.
Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników. Kurs pierwszej pomocy w firmie.

Wybieramy firmę, która zorganizuje nam profesjonalne szkolenie z pierwszej pomocy w firmie.

Przechodzimy do działania i wybieramy firmę, która zorganizuje nam profesjonalne szkolenie z pierwszej pomocy w firmie.

GOTOWI DO RATOWANNIA – profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników firm i instytucji! Szkolenia pracowników z pierwszej pomocy Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Szkolenia z pierwszej pomocy w firmie Wrocław. I na tym moglibyśmy poprzestać ?, ale ten artykuł to poradnik a nie reklama ? Zatem do rzeczy!

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników. Kurs pierwszej pomocy w firmie.

Czy szkolenia z pierwszej pomocy prowadzone są w siedzibie firmy klienta? czy może należy na takie szkolenia przyjechać z pracownikami?

Opcja pierwsza wskazuje od razu na dużą elastyczność firmy szkoleniowej. Jako pracodawca nie tracimy cennego czasu ani środków na delegowanie pracowników na szkolenie. Zatem firma szkoląca pracowników z pierwszej pomocy organizując takie szkolenie u klienta w siedzibie firmy odciąża nas niejako z dodatkowych kosztów. Opcja druga. Delegujemy pracowników do siedziby firmy szkolącej z pierwszej pomocy.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników. Kurs pierwszej pomocy w firmie.

Program szkolenia pracowników z pierwszej pomocy.

To drugi z najważniejszych aspektów organizacji szkolenia z pierwszej pomocy w firmie. Poza podstawowymi aspektami powinien zawsze zawierać obszary charakterystyczne dla danej firmy czy instytucji. Zatem takie szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników musi niejako zostać uszyte pod firmę, w której się odbędzie. Inaczej będzie wyglądać nauka pierwszej pomocy dla pracowników małego biura, a inaczej dla pracowników ogromnej produkcji, jeszcze inaczej szkolenie z pierwszej pomocy dla firm gastronomicznych.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników. Kurs pierwszej pomocy w firmie.

Czas szkolenia pracowników z pierwszej pomocy.

Na tym nie warto oszczędzać. Im częściej szkolimy i im dłuższe jest szkolenie tym lepiej. Jeżeli jako pracodawca wychodzimy z założenia, że musimy przeszkolić np. 50 pracowników w 2 godziny – jest to błędne założenie! Nie ilość się liczy a jakość. W tym przypadku na szali stawiamy ludzkie życie a czasami i zdrowie. W przysłowiowe dwie godziny nie zrobimy dosłownie nic.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Pierwsza pomoc w firmie.
Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników. Kurs pierwszej pomocy w firmie.

Doświadczenie firmy szkoleniowej i jej instruktorów.

Szukajmy podwykonawców, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z pierwszej pomocy w firmach czy instytucjach. Dobrze, aby kadrę szkoleniową stanowiły osoby, które na co dzień mają kontakt z ratownictwem czy medycyną ratunkową. Wybieranie na „nauczyciela” pierwszej pomocy np. specjalisty BHP to naszym zdaniem droga do …

Warto również zwrócić uwagę na fakt, aby osoba, która będzie szkolić pracowników z pierwszej pomocy w naszej firmie nie tylko posiadała doświadczenie praktyczne oraz ogromny zasób wiedzy z dziedziny np. medycyny ratunkowej czy ogólnie ratownictwa. Musi być też doskonałym szkoleniowcem samym w sobie. Jak to sprawdzić? Wystarczy poszukać opinii o danej firmie i jej instruktorach.

Generalnie warto szukać firm, które prowadzą profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy w firmie i głównie to jest ich profil działalności. W strukturach takich firm pracują specjaliści najwyższej klasy. Najczęściej ratownicy czy ratownicy medyczni, którzy swoje doświadczenia zdobywają w boju. Na co dzień ratując ludzkie życie i zdrowie.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników. Kurs pierwszej pomocy w firmie.

Firma hybryda, szkolenia z pierwszej pomocy, bhp, wydarzenia firmowe i „kołczing” w bonusie. Czy to dobry kierunek?

Firmy, które zajmują się szkoleniami z pierwszej pomocy jednocześnie organizują szkolenia z …. (wstaw dowolne) wszystkiego – nie będą dla nas do końca dobrym wyborem. Medycyna ratunkowa to wąska wyspecjalizowana działka. Szukajmy zatem firm wyspecjalizowanych w nauce ratowania życia i zdrowia – po prostu.

Usługi komplementarne co prawda są ostatnio modne i mogą wydawać się atrakcyjne w pakiecie z nauką pierwszej pomocy, ale jest jedno … ale? Albo uczymy się jak ratować zdrowie i życie drugiego człowieka i na tym się w 100% skupiamy, albo robimy to po tzw. „łepkach” i robimy to gdzieś pomiędzy nauką o pozytywnej energii i wibracjach a odnalezieniem własnego zen w przestrzeni biurowej ?

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników. Kurs pierwszej pomocy w firmie.

Sprzęt, zaplecze szkoleniowe do nauki pierwszej pomocy, warunki szkoleń oraz atmosfera samego szkolenia.

Szukając firmy, która zorganizuje kurs pierwszej pomocy w firmie koniecznie musimy dopytać o te aspekty. Czy i jaki sprzęt szkoleniowy będzie wykorzystywany podczas nauki pierwszej pomocy pracowników. Czy będą to np. zaawansowane fantomy do ćwiczeń z natychmiastową informację zwrotną dla kursanta? Czy może fantomy do nauki resuscytacji w wersji podstawowej?

Dopytajmy też jakie dodatkowe środki czy wyposażenie będzie dostępne dla kursantów i w jakiej ilość? Czy będą to np. rękawiczki jednorazowe, środki opatrunkowe, czy inny niezbędny sprzęt podczas kursu pierwszej pomocy w firmie? Ważny aspekt to również standard prowadzenia takiego szkolenia. Czy firma prowadzi je według wytycznych ogólnoświatowych organizacji takich Jak ERC, AHA, ILCOR, ITLS czy może według własnego autorskiego programu? Między innymi te pytania musimy zadać firmie, którą będziemy wybierać.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Pierwsza pomoc w firmie.
Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników. Kurs pierwszej pomocy w firmie.

Szkolenie z pierwszej pomocy w firmie teoria czy praktyka? Szkolenie zdalne czy stacjonarne? Jak podejść do tematu samego szkolenia?

Szkolenie z pierwszej pomocy w firmie teoria czy praktyka? Stare powiedzenie brzmi „teoria, teorią a praktyka praktyką” Życia i zdrowia drugiego człowieka nie da się ratować teoretycznie. Zatem … ćwiczenia, ćwiczenia, raz jeszcze ćwiczenia. Praktyka! Na tym powinniśmy się skupić w wyborze firmy szkoleniowej. Jeżeli w ofercie szkolenia z pierwszej pomocy dla firm mamy symulacje, sytuacje pozorowane, scenariusze ćwiczeniowe, ćwiczenia algorytmów itp. wskazuje to na firmę, która „wie co robi”.

Przypominamy. Kursantów należy przygotować na potencjalne sytuacje kryzysowe. A sytuacje pierwszo pomocowe niewątpliwie w takim przygotowaniu pomagają! Nie da się „teoretycznie” i z przysłowiowej „prezentacji” nauczyć tamowania masywnego krwotoku, taki algorytm postępowania trzeba przećwiczyć wiele razy.

Szkolenia z pierwszej pomocy odbywające się zdalnie, on-line, czysto teoretycznie możemy wsadzić między bajki. Takie szkolenia to szkolenia dla tzw. „papieru”. Papier przyjmie wszystko, kiedy jednak zderzamy z realną sytuacją i świat wywraca się do góry nogami, musimy wiedzieć jak ratować drugą osobę, jak opanować stres i emocje, jak poruszać się sprawnie po ratowniczym algorytmie a szkolenie teoretyczne nas po prostu do tego nie przygotuje.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników. Kurs pierwszej pomocy w firmie.

Szkolenie z pierwszej pomocy w firmie – koszty?

Niewątpliwie to ważny aspekt całej układanki. Musimy oczywiście zebrać z rynku kilka ofert w celu ich porównania. Na pewno koszty będą uzależnione od kilku czynników, między innymi od miejsca szkolenia – duże miasto wojewódzkie czy małe miasteczko? Na koszty wpłynie również czas samego szkolenia i jego program. Im bardziej rozbudowane szkolenie czy program wyspecyfikowany pod daną firmę, tym cena będzie się zmieniać.  Firmy wyspecjalizowane w szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników będą również brać pod uwagę skalę szkolenia – czy szkolenie odbywać będzie się dla małej grupy pracowników czy całego zakładu pracy?

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników. Kurs pierwszej pomocy w firmie.

Szkolenie z pierwszej pomocy w firmie a BHP?

Częstą praktyką w organizowaniu kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy jest łączenie go w ramach szkolenia z BHP. To dobre podejście, jeżeli szkolenia robimy rozłącznie. Czyli, najpierw szkolenie z BHP, później dedykowane szkolenie z pierwszej pomocy w firmie. Doświadczenie pokazuje, że łączenie wszystkiego w jedną całość odbija się na jakości szkolenia, czy to z BHP czy z pierwszej pomocy.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Pierwsza pomoc w firmie.
Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników. Kurs pierwszej pomocy w firmie.

Podsumowując. Czy szkolimy pracowników firmy z pierwszej pomocy i jak?

Tak! Szkolimy! Jest to nasz obowiązek. Jak zorganizować kurs pierwszej pomocy w firmie? Mamy nadzieję, że ten krótki poradnik nieco ułatwi nam jako pracodawcom podejmowanie odpowiednich decyzji w wyborze firmy szkoleniowej oraz samej organizacji takiego szkolenia.

Wirtualna kawa dla ratownika? Czemu nie! Naszego ratowniczego bloga tworzymy z ogromną pasją i zaangażowaniem, wkładamy w nasze materiały dużo pracy starając się, by były one rzetelne. Co najważniejsze, abyś dzięki temu co właśnie czytasz wiedział lub wiedziała, jak udzielić pierwszej pomocy drugiej osobie, kiedy zajdzie taka potrzeba. Jeśli chcesz, możesz w zamian podarować nam wirtualną kawę. Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy! 

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Z ratowniczymi pozdrowieniami,
GOTOWI DO RATOWANIA