Wpisz szukane słowa, pomożemy znaleźć to czego szukasz

Jakich informacji szukasz?

Stowarzyszenie Gotowi Do Ratowania. Kurs z pierwszej pomocy Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm Wrocław.

Stowarzyszenie GOTOWI DO RATOWANIA

Ratujemy i uczymy ratować.

Nasza misja .

Misja społeczna, polegająca na edukacji społeczeństwa w zakresie działań pierwszo – pomocowych, bezpłatnej nauce pierwszej
pomocy, edukacji w zakresie bezpieczeństwa oraz promocji zdrowia.

Stowarzyszenie GOTOWI DO RATOWANIA

Dlaczego to robimy? Ponieważ wierzymy, że dzięki naszym działaniom, zaangażowaniu i ogromnej pasji, w projekcie GOTOWI DO RATOWANIA ``REAGUJE. RATUJĘ. POMAGAM.`` każdy odkryje w sobie potrzebę niesienia pomocy poszkodowanemu, kiedy zajdzie taka konieczność. A dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym podczas szkoleń, spotkań, akcji wraz z zespołem GOTOWYCH DO RATOWANIA – każdy będzie mógł powiedzieć o sobie z dumą „wiem jak ratować ludzkie życie i zdrowie”

Kurs pierwszej pomocy Wrocław

Kim jesteśmy?

Ratownikami, Instruktorami Europejskiej Rady Resuscytacji, Instruktorami pierwszej pomocy, pasjonatami medycyny ratunkowej.

Kurs pierwszej pomocy Wrocław

Nasza misja?

Misja społeczna, polegająca na edukacji społeczeństwa w zakresie działań pierwszo – pomocowych, bezpieczeństwa oraz promocji zdrowia.

Gotowi Do Ratowania

Stowarzyszenie

Działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie: promocji edukacji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.

GOTOWI DO RATOWANIA

``Ratujemy i uczymy ratować``

Stowarzyszenie GOTOWI DO RATOWANIA powstało aby szerzyć inicjatywę społeczną polegającą na bezpłatnej edukacji i nauce społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa oraz promocji zdrowia. To również realizacja naszych pasji związanych z medycyną ratunkową. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, ucząc każdego, tak aby ludzie wiedzieli jak ratować życie i zdrowie innego człowieka, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Zadaliśmy pytanie

``Dlaczego ludzie nie udzielają pierwszej pomocy? lub udzielają jej tak rzadko ?``

Odpowiedzi było wiele, przyczyn tego stanu tez, ale najczęściej słyszeliśmy: „nie wiem jak, nie potrafię, nie pamiętam ... boje się! ” Postanowiliśmy zatem wziąć sprawy w swoje ratownicze ręce i tak powstało Stowarzyszenie GOTOWI DO RATOWANIA wraz z projektem społecznym ``REAGUJĘ. RATUJĘ. POMAGAM``

Stowarzyszenie Gotowi Do Ratowania

Działamy lokalnie! Myślimy globalnie!

Stowarzyszenie oraz projekt społeczny ``REAGUJĘ. RATUJE. POMAGAM.`` obejmuje swoimi dzianiami głównie województwo dolnośląskie.

Na dzień dzisiejszy, głównym obszarem działań Stowarzyszenia GOTOWI DO RATOWANIA wraz z projektem ``REAGUJĘ. RATUJĘ. POMAGAM.`` jest województwo dolnośląskie. Niezależnie od Państwa lokalizacji prosimy jednak każdorazowo o kontakt. Dla naszej ekipy rzeczy niemożliwe nie istnieją. Działamy lokalnie, ale zawsze myślimy globalnie!

Stowarzyszenie Gotowi Do Ratowania

Cele i środki działania .

Celem działania Stowarzyszenia jest działalność na rzecz dobra publicznego, głównie w zakresie:

 

ochrony zdrowia


promocji i edukacji w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa


edukacji w zakresie pierwszej pomocy oraz organizacji i przeprowadzania szkoleń, warsztatów, spotkań w w/w zakresie, prowadzenia lub wspierania kampanii społecznych w/w zakresie


ratownictwa i ochrony ludności


pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą


pomocy społecznej, w szczególności osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin


przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym


działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego


działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży


działalności charytatywnej


rozwoju gospodarki, szczególnie propagowanie i wsparcie inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu

promocji i organizacji wolontariatu

Stowarzyszenie realizuje swoje
między innymi cele poprzez:

 

pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych dla realizacji celów Stowarzyszenia


edukację w zakresie pierwszej pomocy, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz organizację i przeprowadzanie szkoleń, warsztatów, spotkań, imprez w/w zakresie, prowadzenie lub wspieranie kampanii społecznych w/w zakresie


prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie promocji ochrony zdrowia i bezpieczeństwa


współpracę i wspieranie organizacji z wszelkimi osobami oraz podmiotami prowadzącymi zbieżne działania do działań Stowarzyszenia


występowanie z wnioskiem i opiniami do właściwych władz


działania z zakresu ratowania, ochrony zdrowia i życia osób w sytuacjach zagrożenia


organizację manewrów, ćwiczeń, pokazów, szkoleń ratowniczych


organizowanie imprez rekreacyjnych, turystycznych, sportowych, szkoleniowych, kulturalnych oraz wypoczynku w zakresie promocji ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

propagowanie, organizowanie i wsparcie inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu w aspektach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

Wspieraj społeczny projekt bezpłatnej nauki pierwszej pomocy!

Współtwórz z nami misję społeczną!

Stale rozwijamy nasz społeczny projekt „REAGUJĘ. RATUJĘ. POMAGAM”. Intensyfikujemy nasze działania, tak aby móc uczyć pierwszej pomocy jeszcze większą ilość społeczeństwa. Aby tego dokonać musimy inwestować w sprzęt i materiały szkoleniowe oraz edukacyjne. Zakupujemy je ze środków własnych oraz darowizn. Sprzęt, umożliwia ćwiczenie pierwszej pomocy każdemu, szczególnie dzieciom i młodzieży. Środki pomagają nam organizować bezpłatne warsztaty. Dzięki Państwa wsparciu mamy większe możliwości szkoleniowe, co za tym idzie więcej osób nauczy się ratować życie i zdrowie!

Możesz również wesprzeć nasze działania
przekazując darowiznę przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia:

PL 74160014621825968860000001
Bank BNP PARIBAS
Wpisując w tytule przelewu: “Darowizna na cele statutowe”

Projekty, współpraca, wsparcie

Nasze działania .

“REAGUJĘ. RATUJĘ. POMAGAM.”

Celem projektu jest przygotowanie społeczeństwa do przeprowadzenia pierwszo-pomocowej akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia drugiego człowieka. Dzięki cyklicznym warsztatom, spotkaniom, kursom, szkoleniom organizowanym w ramach projektu ludzie nauczą się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy i jak zadbać o bezpieczeństwo własne jak i swoich bliskich. Projekt “REAGUJĘ. RATUJĘ. POMAGAM.” to inicjatywa społeczna stowarzyszenia GOTOWI DO RATOWANIA, polegająca na bezpłatnej edukacji i nauce społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa oraz promocji zdrowia.

“REAGUJĘ. RATUJĘ. POMAGAM.” Mali ratownicy mają super moce!

Celem projektu skierowanego do szkół i przedszkoli jest wyrobienie odpowiednich postaw u dzieci i młodzieży oraz przygotowanie do natychmiastowego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia drugiego człowieka. Dzięki organizowanym cyklicznie w ramach projektu warsztatom dzieci i młodzież uczą się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, jak zadbać o bezpieczeństwo własne, jak prawidłowo reagować i wezwać pomoc.

“REAGUJĘ. RATUJĘ. POMAGAM.” Świadomy rodzic, bezpieczne dziecko

Celem projektu skierowanego do rodziców i opiekunów dzieci  jest przygotowanie ich do natychmiastowego i w pełni profesjonalnego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia dziecka. Dzięki cyklicznym szkoleniom organizowanym w ramach projektu rodzicie i opiekunowie dzieci uczą się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu pediatrycznemu oraz jak zadbać o bezpieczeństwo własne jak i swoich bliskich.

Współpraca z nami.

Jeżeli działasz w organizacji pozarządowej, NGO/OPP, non-profit, stowarzyszeniu, prowadzisz projekty społeczne i inne działania na rzecz dobra publicznego, zbieżne z działalnością Stowarzyszenia GOTOWI DO RATOWANIA. Zapraszamy do współpracy! Jesteśmy dla Ciebie! 

Potrzebujesz wsparcia?

Jeżeli chcesz i masz pomysł na aktywizację społeczności lokalnej, chcesz wdrożyć któryś z naszych projektów u siebie, chcesz podjąć współpracę w zakresie wspólnych działań czy po prostu potrzebujesz wsparcia zbieżnego z celami i działaniami Stowarzyszenia GOTOWI DO RATOWANIA. Zapraszamy do kontaktu! Jesteśmy dla Ciebie! 

Wesprzyj społeczny program bezpłatnej nauki pierwszej pomocy!

Współtwórz z nami misję społeczną! Jeżeli chcesz wesprzeć projekt “REAGUJĘ. RATUJĘ. POMAGAM.” możesz to zrobić na kilka sposobów.

  • Przekazując darowiznę przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia:

PL 74160014621825968860000001
Bank BNP PARIBAS

Wpisując w tytule przelewu: “Darowizna na cele statutowe”

Dla firm, instytucji i organizacji. Zostań naszym partnerem!

Społeczna odpowiedzialność biznesu! Polityka odpowiedzialności społecznej, to nie koszt a inwestycja! Nowoczesna firma powinna nie tylko dbać o wielkość zysków i kreować swój wizerunek wyłącznie w oparciu o sukcesy rynkowe. Bardzo istotne w budowaniu przez nią strategii wizerunkowej są przedsięwzięcia podejmowane w obszarach odpowiedzialności społecznej.

  • Wsparcie programu i współpraca z nami to wymierny zysk i bezpośrednie korzyści dla Twojej firmy lub instytucji.
  • Dzięki wsparciu naszego programu budujesz wizerunek firmy czy instytucji jako odpowiedzialnej społecznie.
  • Wspierając nasz program jako firma czy instytucja w jeszcze prostszy sposób przyciągniesz wartościowych pracowników.
  • Poprzez wsparcie naszego programu bezpośrednio wpływasz na wzrost poziomu bezpieczeństwa w społeczności jak i wśród własnych pracowników.
  • Poniesiemy wartości Twojej marki w świat.
  • Przygotujemy dla Ciebie dedykowane materiały, które posłużą komunikacji Twojej marki jako partnera programu “REAGUJĘ. RATUJĘ. POMAGAM”.
  • W podziękowaniu za udzielone wsparcie naszego programu zorganizujemy dla Ciebie i Twoich pracowników dedykowane profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy.

Zostań naszym partnerem .

Buduj wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie!

Polityka odpowiedzialności społecznej, to nie koszt a inwestycja! Nowoczesna firma powinna nie tylko dbać o wielkość zysków i kreować swój wizerunek wyłącznie w oparciu o sukcesy rynkowe. Bardzo istotne w budowaniu przez nią strategii wizerunkowej są przedsięwzięcia podejmowane w obszarach odpowiedzialności społecznej.Wsparcie programu i współpraca z nami to wymierny zysk i bezpośrednie korzyści dla Twojej firmy lub instytucji.

Skontaktuj się z nami .

Partnerzy projektu ``REAGUJĘ. RATUJĘ. POMAGAM.``

Partnerzy .

Wspierają projekt i pomagają w niesieniu misji GOTOWYCH DO RATOWANIA
210

Przeprowadzonych Szkoleń

1200

Godzin szkoleniowych

1100

Przeszkolonych osób

Gotowi Do Ratowania

Aktualności .

Stowarzyszenie GOTOWI DO RATOWANIA

REGON: 383311163
NIP: 8961587045

Konto Bankowe Stowarzyszenia: PL 74160014621825968860000001, Bank BNP PARIBAS

Regulamin STOWARZYSZENIE GOTOWI DO RATOWANIA