Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław darmowy kurs pierwszej pomocy Wrocław pierwsza pomoc szkolenie dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie GOTOWI DO RATOWANIA

Uczymy jak ratować życie i zdrowie. Promujemy bezpieczeństwo.

GOTOWI DO RATOWANIA

Stowarzyszenie

Dlaczego to robimy?

Ponieważ wierzymy, że dzięki naszym działaniom, zaangażowaniu i ogromnej pasji, każdy odkryje w sobie potrzebę niesienia pomocy poszkodowanemu, kiedy zajdzie taka konieczność. A dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym podczas szkoleń, spotkań, akcji wraz z zespołem GOTOWYCH DO RATOWANIA – każdy będzie mógł powiedzieć o sobie z dumą „wiem jak ratować ludzkie życie i zdrowie”

Nasza

Misja .

To misja społeczna, polegająca na edukacji społeczeństwa w zakresie nauki pierwszej pomocy, działań ratunkowych, oraz edukacji w zakresie bezpieczeństwa i promocji zdrowia.

Działalność .

``REAGUJ. RATUJ. POMAGAJ``

Działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie promocji edukacji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz ratownictwa i ochrony ludności. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, ucząc każdego, tak aby ludzie wiedzieli jak ratować życie i zdrowie innego człowieka, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Dlaczego ?

Zadaliśmy pytanie ``dlaczego ludzie nie udzielają pierwszej pomocy, lub udzielają jej tak rzadko?``

Odpowiedzi było wiele, przyczyn tego stanu tez, ale najczęściej słyszeliśmy: „nie wiem jak, nie potrafię, nie pamiętam ... boje się! ” Postanowiliśmy zatem wziąć sprawy w swoje ratownicze ręce i tak powstało Stowarzyszenie GOTOWI DO RATOWANIA wraz z projektem społecznym ``REAGUJĘ. RATUJĘ. POMAGAM``

Stowarzyszenie GOTOWI DO RATOWANIA

Cele i środki działania .

Celem działania stowarzyszenia jest działalność
na rzecz dobra publicznego, głównie w zakresie:

 

ochrony zdrowia


promocji i edukacji w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa


edukacji w zakresie pierwszej pomocy oraz organizacji i przeprowadzania szkoleń, warsztatów, spotkań w w/w zakresie, prowadzenia lub wspierania kampanii społecznych w/w zakresie


ratownictwa i ochrony ludności


pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą


pomocy społecznej, w szczególności osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin


przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym


działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego


działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży


działalności charytatywnej


rozwoju gospodarki, szczególnie propagowanie i wsparcie inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu

promocji i organizacji wolontariatu

Stowarzyszenie realizuje swoje
cele między innymi poprzez:

 

pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych dla realizacji celów Stowarzyszenia


edukację w zakresie pierwszej pomocy, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz organizację i przeprowadzanie szkoleń, warsztatów, spotkań, imprez w/w zakresie, prowadzenie lub wspieranie kampanii społecznych w/w zakresie


prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie promocji ochrony zdrowia i bezpieczeństwa


współpracę i wspieranie organizacji z wszelkimi osobami oraz podmiotami prowadzącymi zbieżne działania do działań Stowarzyszenia


występowanie z wnioskiem i opiniami do właściwych władz


działania z zakresu ratowania, ochrony zdrowia i życia osób w sytuacjach zagrożenia


organizację manewrów, ćwiczeń, pokazów, szkoleń ratowniczych


organizowanie imprez rekreacyjnych, turystycznych, sportowych, szkoleniowych, kulturalnych oraz wypoczynku w zakresie promocji ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

propagowanie, organizowanie i wsparcie inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu w aspektach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

Wspieraj !

Społeczny projekt bezpłatnej nauki pierwszej pomocy.

Stale rozwijamy nasz społeczny projekt „REAGUJĘ. RATUJĘ. POMAGAM”. Intensyfikujemy nasze działania, tak aby móc uczyć pierwszej pomocy jeszcze większą ilość osób. Aby tego dokonać musimy stale inwestować w sprzęt i materiały szkoleniowe oraz edukacyjne. Umożliwiają one ćwiczenie pierwszej pomocy każdemu, szczególnie dzieciom i młodzieży. Zebrane środki i darowizny pomagają nam organizować bezpłatne szkolenia. Dzięki Państwa wsparciu mamy większe możliwości szkoleniowe, co za tym idzie więcej osób nauczy się ratować życie i zdrowie!

Możesz również wesprzeć nasze działania przekazując darowiznę przelewem
na konto bankowe stowarzyszenia (Bank BNP PARIBAS):

PL 74160014621825968860000001

wpisując w tytule przelewu: “Darowizna na cele statutowe”
Projekty, współpraca, wsparcie

Nasze działania .

„REAGUJĘ. RATUJĘ. POMAGAM.”

Celem projektu jest przygotowanie społeczeństwa do przeprowadzenia pierwszo-pomocowej akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia drugiego człowieka. Dzięki cyklicznym warsztatom, spotkaniom, kursom, szkoleniom organizowanym w ramach projektu ludzie nauczą się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy i jak zadbać o bezpieczeństwo własne jak i swoich bliskich. Projekt „REAGUJĘ. RATUJĘ. POMAGAM.” to inicjatywa społeczna stowarzyszenia GOTOWI DO RATOWANIA, polegająca na bezpłatnej edukacji i nauce społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa oraz promocji zdrowia.

„REAGUJĘ. RATUJĘ. POMAGAM.” Mali ratownicy mają super moce!

Celem projektu skierowanego do szkół i przedszkoli jest wyrobienie odpowiednich postaw u dzieci i młodzieży oraz przygotowanie do natychmiastowego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia drugiego człowieka. Dzięki organizowanym cyklicznie w ramach projektu warsztatom dzieci i młodzież uczą się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, jak zadbać o bezpieczeństwo własne, jak prawidłowo reagować i wezwać pomoc.

„REAGUJĘ. RATUJĘ. POMAGAM.” Świadomy rodzic, bezpieczne dziecko

Celem projektu skierowanego do rodziców i opiekunów dzieci  jest przygotowanie ich do natychmiastowego i w pełni profesjonalnego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia dziecka. Dzięki cyklicznym szkoleniom organizowanym w ramach projektu rodzicie i opiekunowie dzieci uczą się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu pediatrycznemu oraz jak zadbać o bezpieczeństwo własne jak i swoich bliskich.

WESPRZYJ SPOŁECZNY PROGRAM NAUKI PIERWSZEJ POMOCY!

Współtwórz z nami misję społeczną! Jeżeli chcesz wesprzeć projekt “REAGUJĘ. RATUJĘ. POMAGAM.” możesz to zrobić na kilka sposobów.

Dla firm, instytucji i organizacji. Zostań naszym partnerem!

Społeczna odpowiedzialność biznesu! Polityka odpowiedzialności społecznej, to nie koszt a inwestycja! Nowoczesna firma powinna nie tylko dbać o wielkość zysków i kreować swój wizerunek wyłącznie w oparciu o sukcesy rynkowe. Bardzo istotne w budowaniu przez nią strategii wizerunkowej są przedsięwzięcia podejmowane w obszarach odpowiedzialności społecznej.

 • Wsparcie programu i współpraca z nami to wymierny zysk i bezpośrednie korzyści dla Twojej firmy lub instytucji.
 • Dzięki wsparciu naszego programu budujesz wizerunek firmy czy instytucji jako odpowiedzialnej społecznie.
 • Wspierając nasz program jako firma czy instytucja w jeszcze prostszy sposób przyciągniesz wartościowych pracowników.
 • Poprzez wsparcie naszego programu bezpośrednio wpływasz na wzrost poziomu bezpieczeństwa w społeczności jak i wśród własnych pracowników.
 • Poniesiemy wartości Twojej marki w świat.
 • Przygotujemy dla Ciebie dedykowane materiały, które posłużą komunikacji Twojej marki jako partnera programu „REAGUJĘ. RATUJĘ. POMAGAM”.
 • W podziękowaniu za udzielone wsparcie naszego programu zorganizujemy dla Ciebie i Twoich pracowników dedykowane profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy.

Współpraca z nami.

Jeżeli działasz w organizacji pozarządowej, NGO/OPP, non-profit, stowarzyszeniu, prowadzisz projekty społeczne i inne działania na rzecz dobra publicznego, zbieżne z działalnością Stowarzyszenia GOTOWI DO RATOWANIA. Zapraszamy do współpracy! Jesteśmy dla Ciebie! 

Potrzebujesz wsparcia?

Jeżeli chcesz i masz pomysł na aktywizację społeczności lokalnej, chcesz wdrożyć któryś z naszych projektów u siebie, chcesz podjąć współpracę w zakresie wspólnych działań czy po prostu potrzebujesz wsparcia zbieżnego z celami i działaniami Stowarzyszenia GOTOWI DO RATOWANIA. Zapraszamy do kontaktu! Jesteśmy dla Ciebie! 

Bezpłatne szkolenia i kursy z pierwszej pomocy! .

``REAGUJ. RATUJ. POMAGAJ`` to projekt stowarzyszenia GOTOWI DO RATOWANIA.
Stowarzyszenie

Kontakt .

Adres email: stowarzyszenie@gotowidoratowania.pl

Po otrzymaniu zapytania skontaktujemy się zwrotnie drogą emaliową na podany w zapytaniu adres.

  Wpisz imię i nazwisko (wymagane):

  Wpisz adres email (wymagane):

  Telefon kontaktowy (opcjonalnie):

  Kontakt w sprawie (wymagane):

  Stowarzyszenie GOTOWI DO RATOWANIA

  REGON: 383311163 NIP: 8961587045

  Konto Bankowe Stowarzyszenia: PL 74160014621825968860000001, Bank BNP PARIBAS

  Regulamin STOWARZYSZENIE GOTOWI DO RATOWANIA