Wpisz szukane słowa, pomożemy znaleźć to czego szukasz

Jakich informacji szukasz?

Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm Wrocław, kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy Wrocław
Dynamicznie. Zaskakująco. W pełni profesjonalnie! Koniec z nudą!

Pierwsza pomoc – szkolenia dla firm i instytucji

Kompleksowe szkolenia i kursy z pierwszej pomocy dla firm i instytucji.

Bezpieczna firma! Bezpieczny pracownik! .

Kompleksowe szkolenia i kursy z pierwszej pomocy dla firm i instytucji

W każdym miejscu pracy może dojść do zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi. Pamiętajmy, że na każdym pracodawcy leży obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa. Jako pracodawcy musimy zapewnić pracownikom swobodny dostęp do apteczek pierwszej pomocy oraz musimy wyznaczyć osoby odpowiedzialne do udzielania pierwszej pomocy. Pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Kompleksowe kursy i szkolenia z pierwszej pomocy dla firm, który organizujemy przeznaczone są dla pracowników wyznaczonych w firmie do udzielania pierwszej pomocy, oraz dla wszystkich chętnych, którzy chcą posiąść tą ważną wiedzę i umiejętności.

Koniec z nudą! Pełna petarda! Dynamiczne, energetyczne, zaskakująco!

Jak szkolimy? 80 % ćwiczeń, 20% teorii. Na szkoleniach i kursach z pierwszej pomocy dla firm skupiamy się w głównej mierze na ćwiczeniach, symulacjach i pozoracjach zdarzeń .

Kursanci nigdy do końca nie wiedzą czego mogą się spodziewać i co może ich zaskoczyć w sytuacjach, z którymi się zmierzą. Najpierw uczymy, jak opanować stres i emocje, później uczymy kursantów jak poruszać się w algorytmach ratowniczych. Jesteśmy ratownikami, znamy się na tej robocie, przygotowujemy ludzi do zmierzenia się z trudnymi sytuacjami, tak aby mogli powiedzieć z dumą „wiem, jak uratować ludzkie życie i zdrowie”.

Liczy się jakość nie ilość.

Małe Grupy .

Szkolenie prowadzimy dla dowolnej ilości uczestników, jednak ćwiczenia przeprowadzamy w małych 6-10 osobowych grupach.

Program kursu budowany jest każdorazowo i indywidualnie w zależności od profilu działalności firmy. W programie uwzględniamy zawsze zagadnienia, które opieramy o najczęściej występujące w pracy wypadki i zagrożenia. Kursanci ćwiczą wspólnie ze sobą w różnych konfiguracjach. W parach, w zespołach, w grupach. W trakcie naszych szkoleń nastawiamy się głównie na trening pracy zespołowej.

Profesjonaliści w 100%

Zaplecze .

Do dyspozycji kursantów oddajemy zaawansowany sprzęt szkoleniowy. Wszystko po to aby jak najbardziej odwzorować realne sytuacje.

Zaawansowane fantomy do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej z symulacją krążenia, symulacją oddechu, drożności dróg oddechowych. Treningowe defibrylatory AED. Kamizelki do treningu postępowania w niedrożności dróg oddechowych. W pełni wyposażone apteczki, torby i plecaki ratownicze, oraz dodatkowy sprzęt szkoleniowy i symulacyjny w zależności od charakterystyki i profilu działalności firmy. Wszystko po to, aby szkolenie i kurs pierwszej pomocy w firmie był jak najbardziej efektywny.

Zostań naszym partnerem. Niech pracownicy twojej firmy będą GOTOWI DO RATOWANIA. Zorganizuj własnym współpracownikom profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy dostosowane indywidualnie do potrzeb twojego biznesu, a w twojej firmie czy instytucji wzrośnie poziom bezpieczeństwa wśród współpracowników.

Partnerstwo z GOTOWYMI DO RATOWANIA i organizacja cyklicznych szkoleń z pierwszej pomocy to również świetny sposób na integrację i budowanie relacji wśród pracowników, nie wspominając o budowaniu wizerunku twojej firmy jako odpowiedzialnej społecznie! .

Profesjonalne szkolenia i kursy z pierwszej pomocy dla firm.

Bezpieczna firma .

Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm i instytucji

Celem szkolenia pracowników z pierwszej pomocy jest przygotowanie ich do przeprowadzenia akcji ratunkowej w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia. Dzięki szkoleniu z pierwszej pomocy pracownicy firm i instytucji nauczą się, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy oraz jak zadbać o bezpieczeństwo własne jak i osób w najbliższym otoczeniu.

Umiejętności, które zdobędzie pracownik po szkoleniu z pierwszej pomocy dla firm .

Po szkoleniu pracownik będzie między innymi potrafił:

Ocenić stan poszkodowanego, prawidło wezwać pomoc, wykonać prawidłowo pozycję bezpieczną, ocenić podstawowe parametry życiowe, wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, użyć defibrylatora AED, właściwie postępować przy zadławieniu, zaopatrywać złamania, zwichnięcia, skręcenia, zranienia, krwotoki, postępować w wybranych stanach nagłych. To tylko wybrane aspekty, które pracownicy wyniosą po szkoleniach z GOTOWYMI DO RATOWANIA.

Gotowi Do Ratowania

Program .

Czas szkolenia ustalany jest indywidualnie w zależności od ilości pracowników. Standardowy czas prezentowanego poniżej szkolenia wynosi maksymalnie do 8 godzin zegarowych.

Program kursu budowany jest każdorazowo indywidualnie w zależności od profilu działalności firmy. Nigdy nie szkolimy szablonowo i zawsze dostosowujemy się do potrzeb naszego klienta. Poniżej prezentujemy „standardowy program szkolenia” oraz ćwiczeń.

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:

charakterystyka pierwszej pomocy


aspekty prawne pierwszej pomocy


wsparcie psychologiczne i komunikacja z poszkodowanym


łańcuch przeżycia

2. Ocena stanu poszkodowanego, sytuacji i miejsca zdarzenia:

bezpieczeństwo: własne, poszkodowanego, świadków zdarzenia


prawidłowe wezwanie pomocy


ocena i kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu poszkodowanego


ocena obrażeń i szybkie badanie urazowe poszkodowanego

3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa osoby dorosłej:

postępowanie z osobą nieprzytomną


przyczyny zatrzymania krążenia


resuscytacja krążeniowo-oddechowa

4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED):

PAD - program powszechnego dostępu do defibrylacji


zasada działania i użycie AED


algorytmy postępowania BLS/AED

5. Wybrane stany nagłe:

omdlenie


udar mózgu


ostry zespół wieńcowy (zawał serca)

epilepsja

ciało obce w drogach oddechowych

hipoglikemia, hiperglikemia


anafilaksja


wstrząs


porażenie prądem

6. Urazy i krwotoki:

tamowanie i zaopatrywanie krwotoków, ran szarpanych, zmiażdżeń, amputacji


opatrywanie ran i zranień


oparzenia


złamania, zwichnięcia, skręcenia

Ćwiczenia:

wezwanie pomocy


ocena poszkodowanego


pozycja boczna


resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej


użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego


zaopatrywanie i tamowanie ran oraz krwotoków


zaopatrywanie urazów, złamań, zwichnięć, skręceń, oparzeń


ewakuacja i transport poszkodowanego

Dodatkowo zawsze podczas ćwiczeń wprowadzamy różne scenariusze symulacyjne z wysokim stopniem odwzorowania realiów zdarzenia.  Jest zaskakująco i dynamicznie!

Po odbyciu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia kursu, wykaz programu szkolenia oraz wszelkie niezbędne materiały edukacyjne w formie papierowej oraz elektronicznej. Dokumenty potwierdzają zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Po szkoleniu sporządzamy również protokół z przeprowadzonego szkolenia, który zawiera imienną listę kursantów oraz omówionych i przećwiczonych tematów.

Nasze doświadczenie .

Kim jesteśmy? Ratownikami medycznymi, Instruktorami Europejskiej Rady Resuscytacji, Instruktorami pierwszej pomocy, Ratownikami, pasjonatami medycyny ratunkowej.

Nasze doświadczenie zdobywaliśmy w różnych warunkach ratując ludzkie życie i zdrowie na terenie kraju jak i zagranicą. Jesteśmy profesjonalistami! Jesteśmy dumni z tego co robimy! Niesiemy misję społeczną ratowania życia i zdrowia ludzkiego.Zawsze i wszędzie. 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.Jesteśmy GOTOWI DO RATOWANIA!

210

Przeprowadzonych Szkoleń

1200

Godzin szkoleniowych

1100

Przeszkolonych osób

Oni są gotowi do ratowania

Zaufali nam .

Wiedzą, jak ratować ludzkie życie i zdrowie. Pomagają w niesieniu misji GOTOWYCH DO RATOWANIA

Zapytaj o szkolenie z pierwszej pomocy dla firm i instytucji .

Gotowi Do Ratowania

Pozostałe szkolenia .

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc. Szkolenia podstawowe.

Podstawy pierwszej pomocy.

4 godzinny kurs podstawowy dla osób chcących poznać podstawowe zagadnienia pierwszo pomocowe.

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc. Szkolenia rozbudowane.

Rozbudowane szkolenie z pierwszej pomocy.

8 godzinny rozbudowany kurs pierwszej pomocy dla osób chcących poznać zagadnienia pierwszo pomocowe.

Szkolenia z pierwszej pomocy pediatrycznej Wrocław, kurs pierwszej pomocy pediatrycznej

Pierwsza pomoc pediatryczna.

Dla rodziców i opiekunów dzieci.

6 godzinny kurs pierwszej pomocy pediatrycznej dla rodziców i opiekunów dzieci.

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Pokazy i wydarzenia.

Pokazy i szkolenia z pierwszej pomocy.

Szkolenia i pokazy z pierwszej pomocy podczas wydarzeń.

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc. Dla dzieci i młodzieży.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży.

Szkolenia i pokazy z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm Wrocław, kurs pierwszej pomocy dla firm

Szkolenia dla firm i instytucji.

Zaawansowane kursy pierwszej pomocy dla firm i instytucji.

Podstawowe i zaawansowane kursy pierwszej pomocy dla firm i instytucji.

Szkolenie dla firm Wrocław, kurs pierwszej pomocy dla firm Wrocław, kurs pierwszej pomocy, szkolenie z pierwszej pomocy Wrocław, pierwsza pomoc Wrocław, szkolenie z pierwszej pomocy dla firm. Szkolenia i kursy z pierwszej pomocy dla firmy i instytucji. Pierwsza pomoc w firmie Wrocław. Kurs pierwsza pomoc w firmie Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu. Pierwsza pomoc w biurze. Pierwsza pomoc w sektorze HORECA. Pierwsza pomoc w komunikacji i transporcie. Pierwsza pomoc w przemyśle i budownictwie.