Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Szkolenie z pierwszej pomocy Wrocław kurs pierwszej pomocy pierwsza pomoc Wrocław szkolenie dla firm z pierwszej pomocy Wrocław

Kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu

Zapisz się na kurs z pierwszej pomocy we Wrocławiu

Kurs pierwszej pomocy Wrocław

Ratuj życie !

Wyobraź sobie o ile świat byłby bezpieczniejszy, gdyby każdy człowiek znał podstawy udzielania pierwszej pomocy – co więcej, nie bał się reagować, kiedy ludzkie zdrowie i życie jest zagrożone! Zapraszamy na kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu! Naucz się jak ratować ludzkie życie i zdrowie! Dołącz we Wrocławiu do GOTOWYCH DO RATOWANIA.

Kurs pierwszej pomocy Wrocław .

Podstawowe i zaawansowane kursy pierwszej pomocy we Wrocławiu.

Celem kursu pierwszej pomocy we Wrocławiu jest przygotowanie do natychmiastowego i profesjonalnego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia. Dzięki kursom z pierwszej pomocy we Wrocławiu nauczysz się, jak prawidłowo udzielić pomocy i jak zadbać o bezpieczeństwo własne jak i twoich bliskich.

Umiejętności, które zdobędziesz .

Odbywając kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu nauczysz się:

Ocenić stan poszkodowanego, prawidło wezwać pomoc, wykonać prawidłowo pozycję bezpieczną, ocenić podstawowe parametry życiowe, wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, użyć defibrylatora AED, właściwie postępować przy zadławieniu oraz stanach nagłych, udzielać pomocy w urazach i krwotokach. To tylko niektóre z wybranych aspektów pierwszej pomocy, których w praktyczny sposób nauczysz się na kursie pierwszej pomocy we Wrocławiu.

Małe grupy!

Kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu przeprowadzamy w małych 10-12 osobowych grupach.

Kursy pierwszej pomocy we Wrocławiu prowadzimy dla dowolnej ilości uczestników, jednak ćwiczenia przeprowadzamy w małych grupach. Skupiamy się na wysokiej jakości ćwiczeniach i na bieżąco przekazywanej informacji zwrotnej do kursanta.

Zobacz kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu

Profesjonaliści w 100%! Nasze zaplecze szkoleniowe.

Decydując się na kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu do twojej dyspozycji oddajemy zaawansowany sprzęt szkoleniowy. Wszystko po to, aby jak najbardziej odwzorować realne sytuacje i skutecznie przeprowadzić ćwiczenia praktyczne.

 

Zaawansowane fantomy do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej z symulacją krążenia, symulacją oddechu, drożności dróg oddechowych. Pełnowymiarowe fantomy urazowe, treningowe defibrylatory AED, kamizelki do treningu postępowania w niedrożności dróg oddechowych. W pełni wyposażone apteczki, torby i plecaki ratownicze, oraz dodatkowy sprzęt szkoleniowy i symulacyjny. Wszystko po to, aby kurs pierwszej pomocy Wrocław był jak najbardziej efektywny.

 

Zobacz zaplecze szkoleniowe, którego używamy na kurs pierwszej pomocy Wrocław

Oferta kursu pierwszej pomocy we Wrocławiu

Kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu realizujemy dla firm, instytucji, osób indywidualnych, dla rodziców, dla każdego.

 

Kursy z pierwszej pomocy Wrocław dedykowane są dla każdego zainteresowanego chcącego w sposób praktyczny zdobyć wiedza jak udzielać pierwszej pomocy i jak ratować życie i zdrowie drugiego człowieka kiedy będzie ono zagrożone. Kursy pierwszej pomocy we Wrocławiu dedykujemy między innymi dla:

Firm i instytucji;

– kurs pierwszej pomocy Wrocław dla firmy
– kurs pierwszej pomocy Wrocław dla pracowników
– kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu dla instytucji

Dla osób indywidualnych;

– kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu, szkolenie indywidualne i grupowe
– kurs pierwszej pomocy  we Wrocławiu, kurs pierwszej pomocy dla rodziców i opiekunów dzieci
– wrocławski kurs pierwszej pomocy dla każdego
– kurs pierwszej pomocy dla dzieci we Wrocławiu
– kurs pierwszej pomocy dla kierowców we Wrocławiu

Doskonała atmosfera! Kursanci muszą czuć się dobrze.

Kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu to przede wszystkim doskonała atmosfera!

 

Doskonała atmosfera, na tym nam zależy! Kursy z pierwszej pomocy we Wrocławiu prowadzimy na tzw. “luzie“. Ma być ciekawie, interesująco, dynamicznie i jak najbardziej efektywnie. Dbamy o komfort uczestników zarówno fizyczny jak i psychiczny. Atmosfera jest bardzo ważna, pomaga w przyswajaniu wiedzy oraz w realizacji postawionych przed kursantami zadań – ćwiczeń. Wszystko po to, aby szkolenie było jak najbardziej efektywne. Nastawiamy się na trening pracy zespołowej i na integrację kursantów podczas realizacji wspólnych działań.

 

Zobacz kursy z pierwszej pomocy we Wrocławiu

Co zyskasz realizując kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu?

Przede wszystkim będziesz świetnie przygotowany lub przygotowana do udzielenia pierwszej pomocy!

 

Realizując kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu nauczysz się w sposób praktyczny, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy oraz jak zadbać o bezpieczeństwo własne jak i osób w najbliższym otoczeniu. Dodatkowo kurs z pierwszej pomocy Wrocław to świetny trening pracy zespołowej i sposób na integrację. Kurs pierwszej pomocy Wrocław przygotuje cię w 100% na zmierzenie się z sytuacjami stresującymi, pozwoli ci być gotowym na odnalezienie się w tych sytuacjach, szybką i sprawną organizację i najważniejsze efektywne udzielenie pierwszej pomocy drugiemu człowiekowi kiedy jego życie lub zdrowie będzie zagrożone.

Jak wyglądają nasze kursy z pierwszej pomocy?

Kurs pierwszej pomocy Wrocław .

Zobacz jak wyglądają nasze kursy pierwszej pomocy.
Podstawowe i zaawansowane szkolenia z pierwszej pomocy we Wrocławiu

Kurs pierwszej pomocy Wrocław. Program szkolenia .

Czas trwania kursu w zależności od jego rodzaju : około 4-8h zegarowych

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:

charakterystyka pierwszej pomocy


aspekty prawne pierwszej pomocy


wsparcie psychologiczne i komunikacja z poszkodowanym


łańcuch przeżycia

2. Ocena stanu poszkodowanego, sytuacji i miejsca zdarzenia:

bezpieczeństwo: własne, poszkodowanego, świadków zdarzenia


prawidłowe wezwanie pomocy


ocena i kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu poszkodowanego


ocena obrażeń i szybkie badanie urazowe poszkodowanego

3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa osoby dorosłej:

postępowanie z osobą nieprzytomną


przyczyny zatrzymania krążenia


resuscytacja krążeniowo-oddechowa

4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED):

PAD - program powszechnego dostępu do defibrylacji


zasada działania i użycie AED


algorytmy postępowania BLS/AED

 „Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2021”

nowe wytyczne i rekomendacje ERC 2021

5. Wybrane stany nagłe:

omdlenie


udar mózgu


ostry zespół wieńcowy (zawał serca)


epilepsja


ciało obce w drogach oddechowych


hipoglikemia, hiperglikemia


anafilaksja


wstrząs


porażenie prądem

6. Urazy i krwotoki:

tamowanie i zaopatrywanie krwotoków, ran szarpanych, zmiażdżeń, amputacji


opatrywanie ran i zranień


oparzenia


złamania, zwichnięcia, skręcenia

Ćwiczenia:

wezwanie pomocy


ocena poszkodowanego


pozycja boczna


resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej


użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego


zaopatrywanie i tamowanie ran oraz krwotoków


zaopatrywanie urazów, złamań, zwichnięć, skręceń, oparzeń


ewakuacja i transport poszkodowanego

podczas ćwiczeń wprowadzamy różne scenariusze symulacyjne z wysokim stopniem odwzorowania realiów zdarzenia.

Bezpieczeństwo kursantów!

Kurs pierwszej p0omocy Wrocław to zawsze reżim sanitarny. Na naszych kursach to podstawa bezpieczeństwa nas jak i naszych kursantów. Zawsze dbaliśmy i będziemy dbać o zachowanie najwyższego stopnia ochrony obecnych na szkoleniach osób. Do dyspozycji kursantów są środki ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek jednorazowych, gogli, przyłbic, masek jednorazowych, fartuchów ochronnych, płynów do dezynfekcji.

Pracujemy w grupach 10-12 osób na jednym szkoleniu. Kursanci pracują na wyznaczonych stanowiskach szkoleniowych. Zachowujemy odpowiednią odległość pomiędzy stanowiskami. Każdorazowo zmieniamy środki ochrony indywidualnej, dezynfekujemy sprzęt szkoleniowy, a nasi instruktorzy dbają o zachowanie standardów bezpieczeństwa. Szkolenia zawsze prowadzone są w wysokim reżimie sanitarnym i z zachowaniem rygorystycznych zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Kus pierwszej pomocy Wrocław

Certyfikat.

Po odbyciu szkolenia, każdy uczestnik kursu pierwszej pomocy we Wrocławiu otrzymuje imienny certyfikat ukończenia kursu w wersji polskiej jak i angielskiej. Certyfikat opatrzony jest indywidualnym numerem ewidencyjnym. Na certyfikacie umieszczone zostają między innymi informacje o rodzaju odbytego kursu z pierwszej pomocy, wykaz programowy kursu z pierwszej pomocy oraz czas kursu.

Kursanci kończąc kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu otrzymują również wszelkie niezbędne materiały edukacyjne w formie drukowanej oraz indywidualny dostęp do bazy wiedzy online. Po kursie pierwszej pomocy sporządzamy również protokół z przeprowadzonego kursu, który zawiera imienną listę kursantów oraz omówionych i przećwiczonych tematów.

Wybierz szkolenia z pierwszej pomocy we Wrocławiu

Kurs pierwszej pierwszej pomocy Wrocław .

Zobacz czego nauczysz się na Wrocławskich kursach z pierwszej pomocy.
Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm instytucji Wrocław kurs pierwszej pomocy dla firm Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław

Kurs z pierwszej pomocy dla firm i instytucji Wrocław.

Kursy i szkolenia z pierwszej pomocy dla firm i instytucji.

Podstawowe i zaawansowane kursy oraz szkolenia z pierwszej pomocy dla firm i instytucji.

Szkolenie z pierwszej pomocy zaawansowane Wrocław kurs pierwszej pomocy

Rozbudowany kursy pierwszej pomocy we Wrocławiu.

Pierwsza pomoc kurs zaawansowany.

8-16 godzinny rozbudowany kurs pierwszej pomocy.

Szkolenie z pierwszej pomocy podstawowe Wrocław kurs pierwszej pomocy

Podstawowy kursy pierwszej pomocy we Wrocławiu.

Podstawy udzielania pierwszej pomocy.

4-8 godzinny kurs dla osób chcących poznać podstawowe zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy.

Szkolenie z pierwszej pomocy pediatrycznej Wrocław kurs pierwszej pomocy dla rodziców i opiekunów dzieci

Kurs pierwszej pomocy pediatrycznej we Wrocławiu.

Pierwsza pomoc pediatryczna dzieciom.

4-8 godzinny kurs dla opiekunów i rodziców dzieci.

Szkolenie z pierwszej pomocy pokazy i wydarzenia Wrocław kurs pierwszej pomocy podczas wydarzeń

Pokazy, szkolenia, kursy pierwszej pomocy Wrocław.

Pierwsza pomoc pokazy i wydarzenia.

Szkolenia, kursy i pokazy z pierwszej pomocy podczas wydarzeń.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla kierowców motocyklistów Wrocław kurs pierwszej pomocy kierowca Wrocław. Pierwsza pomoc Wrocław kierowcy.

Kurs z pierwszej pomocy dla kierowców Wrocław.

Kursy i szkolenia dla kierowców oraz motocyklistów.

Naucz się udzielać pierwszej pomocy w wypadkach drogowych.

szkolenia pierwsza pomoc w firmie Wrocław kurs pierwszej pomocy dla pracowników firm we Wrocławiu pierwsza pomoc BHP Wrocław kursy pierwszej pomocy szkolenia z pierwszej pomocy dolnośląskie

Kurs z pierwszej pomocy BHP Wrocław.

Kursy i szkolenia z pierwszej pomocy dla firm i instytucji.

Kursy i szkolenia z pierwszej pomocy wsparcie służb BHP

szkolenia pierwsza pomoc online w firmie Wrocław kurs pierwszej pomocy przez internet dla pracowników firm we Wrocławiu pierwsza pomoc BHP Wrocław kursy pierwszej pomocy szkolenia z pierwszej pomocy dolnośląskie webinaria online pierwsza pomoc

Kursy pierwszej pomocy Wrocław - online.

Pierwsza pomoc kursy online.

Szkolenie z pierwszej pomocy przez internet.

szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży Wrocław kurs pierwszej pomocy dla dzieci Wrocław szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław kurs pierwsza pomoc dla dzieci

Kurs pierwszej pomocy dla dzieci Wrocław.

Pierwsza pomoc dla dzieci i młodzieży.

``Mali ratownicy`` uczą udzielać się pierwszej pomocy.

Kurs pierwsza pomoc Wrocław

Kontakt .

Po otrzymaniu zapytania skontaktujemy się zwrotnie drogą emaliową na podany w zapytaniu adres i przekażemy wszelkie niezbędne informacje dot. szkolenia.

    Wpisz imię i nazwisko (wymagane):

    Wpisz adres email (wymagane):

    Telefon kontaktowy (opcjonalnie):

    Kontakt w sprawie (wymagane):

    Obszar działalności szkoleniowej GOTOWI DO RATOWANIA obejmuje województwo dolnośląskie. Prowadzimy kursy i szkolenia z pierwszej pomocy we Wrocławiu. Zorganizujemy dla Was szkolenie z pierwszej pomocy we Wrocławiu lub kurs z pierwszej pomocy Wrocław. Prowadzimy również kursy pierwszej pomocy dla firm Wrocław, oraz szkolenia dla firm z pierwszej pomocy we Wrocławiu