Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Pierwsza pomoc w miejscu pracy. Udzielenie pierwszej pomocy pracownikom. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Kurs pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław.

Pierwsza pomocy w miejscu pracy. Jak udzielić pierwszej pomocy w firmie?

Uwaga! 18+ w art. znajdują się treści drastyczne przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych.

Pierwsza pomoc.

Pierwsza pomocy w miejscu pracy. Jak udzielić pierwszej pomocy?

Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy leży na każdym z nas. Niezależnie do tego czy jesteśmy w miejscu pracy, na ulicy czy w domu. Litera prawa jasno mówi, co musimy w tym zakresie zrobić. Reguluje to nie tylko zapis w Kodeksie Karnym, również przepisy o ruchu drogowym, czy Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Pierwsza pomoc w miejscu pracy. Udzielenie pierwszej pomocy pracownikom. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Kurs pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław.

Udzielenie pierwszej pomocy w miejscu pracy. Źródło: Zdjęcie ilustracyjne.

Z racji powyższych będziemy udzielać pierwszej pomocy każdemu, ponieważ tak stanowi litera prawa. Będziemy też udzielać pierwszej pomoc, ponieważ, i to najważniejsze -powinniśmy dbać o siebie nawzajem, nie być obojętnym w stosunku co do drugiego człowieka.

W miejscu pracy, w zakładzie pracy, w biurze czy w każdej innej lokalizacji, w której wykonujemy pracę również mamy obowiązki związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Szereg przepisów reguluje ten temat, niektóre wynikając z zapisów BHP, niektóre z P.POŻ, niektóre są wewnętrznymi uregulowaniami danej organizacji, instytucji czy firmy. Również na naszych pracodawcach leży obowiązek zabezpieczenia nas jako pracowników. W firmie musi znajdować się odpowiednia ilość apteczek pierwszej pomocy czy punktów, w których ta pomoc zostanie nam udzielona.

Również w zależności od wielości danej firm i ilości zatrudnionych w niej pracowników, musi zostać wyznaczona odpowiednia ich ilość. Pracownicy, którzy odbyli kurs pierwszej pomocy w firmie zostaną wyznaczeni do jej udzielenia w razie wypadku. Jak zatem udzielać pierwszej pomocy w firmie, instytucji, zakładzie pracy czy biurze? Dokładnie tak samo jak w każdej innej sytuacji. Różnice w udzielaniu pierwszej pomocy mogą występować w zależności od charakterystyki miejsca pracy, ale w ogólnym ujęciu algorytmy, według których udzielamy pierwszej pomocy są tożsame.

Pierwsza pomoc.

Statystyki wypadków w pracy. Do czego wyjeżdżają lub wylatują najczęściej Zespoły Ratownictwa Medycznego.

W miejscu naszej pracy obowiązują odpowiednie przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy. Jako pracownicy przechodzimy regularne szkolenia na których uczymy się zasad bezpieczeństwa i zachowania się w syt. niebezpiecznych. Finalnie i na szczęście wyjazdy lub wyloty według statystyk do wypadków w miejscu pracy stanowią mniejszość procentową. Interwencje zespołów ratownictwa w miejscu pracy stanowią nieco ponad 2%(1).

W 2022 roku Zespoły ratownictwa medycznego zrealizowały pra-wie 3,1 mln wyjazdów/wylotów na miejsce zdarzenia,
w tym nieco ponad 2% stanowiły wyjazdy czy wyloty do miejsc pracy, w których doszło do wypadku. (1)

Według statystyk na rok 2022 nieco ponad 2% (1) wyjazdów ZRM (Zespół Ratownictwa Medycznego) czy wylotów HEMS (LPR) stanowiły wyjazdy/wyloty do miejsc pracy.

Pierwsza pomoc w domu. Udzielenie pierwszej pomocy domownikom. Kurs pierwszej pomocy Wrocław.

Wykres 1. Struktura wyjazdów/wylotów zespołów ratownictwa medycznego według miejsc zdarzenia w 2022 r.(1)

Pierwsza pomoc.

Co powoduje najczęściej wypadki w pracy?

Co powoduje najczęściej wypadki w miejscu pracy? W 90% niestety sami ludzi i ich nieodpowiednie zachowanie. Jako pracownicy nie przestrzegamy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zachowujemy się do tego rutynowo. Mniejszy udział procentowy, jeżeli chodzi o wypadkowość mają same czynniki materialne (np. zły stan narzędzi czy materiałów lub nieodpowiednie posługiwanie się nimi). Podsumowując – pracujemy rutynowo, nie przestrzegamy przepisów jako pracownicy, i nieodpowiedzialnie się zachowujemy, narażając się tym samym niepotrzebnie na ryzyko wypadku w pracy. Dlatego tak ważne są okresowe szkolenia BHP i przestrzeganie przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy, oraz ich kontrola.

Pierwsza pomoc w miejscu pracy. Udzielenie pierwszej pomocy pracownikom. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Kurs pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław.

Od lewej: Wypadek w pracy, najechanie przyczepy na stopę pracownika (2). Amputacja palca spowodowana pracami z użyciem wiertarki (3). 

Pierwsza pomoc.

Zawody niebezpieczne i obszary w pracy, w których najczęściej dochodzi do wypadków w miejscu pracy.

Czy możemy mówić o mniej lub bardziej niebezpiecznych zawodach w kontekście wypadkowość? Oczywiście, że tak. To naturalne, że w obszarze budowalnym ryzyko wypadku jest większe niż w firmie usługowej czy w biurze, ale z racji naszego doświadczenia jako ratowników medycznych udzielających pomocy poszkodowanym w miejscu pracy nieco spłaszczylibyśmy ten podział ryzyka. Pisząc wprost – tak samo w biurze i tak samo na budowie możemy mieć do czynienia z np. poszkodowanym z ciężkimi urazami, które zagrażają jego życiu lub zdrowiu. W pierwszym przypadku może to być pracownik, który wypadł z rusztowania, w drugim może to być pracownik, który upadł ze schodów.

Oczywiście niektóre zawody będą zawodami wyższego ryzyka a niektóre mniejszego ryzyka, jeżeli chodzi o wypadkowość, ale tak jak piszemy – do wypadku może dojść w każdym miejscu pracy. Poniżej wyszczególnimy nieco ogólnie kilka obszarów zawodowych w podziale na zagrożenia jakie niosą. Pisząc wprost, co się może wydarzyć w jakiej pracy i jakie mogą być tego skutki.

Wypadek na budowie.

W tym obszarze najczęściej mamy do czynienia z poszkodowanymi urazowymi. Złotym standardem z obszaru budowalnego są złamania, zwichnięcia, skręcenia czy stłuczenia. Drugą bardzo popularną formą obrażeń są rany, zranienia, krwotoki. Bardzo często możemy też mieć do czynienia z obrażeniami wielonarządowymi czy tzw. multi-traumą. Ciała obce, amputacje, przebicia, zmiażdżenia czy upadki z wysokości powodujące poważne obrażenia nie nalezą również do rzadkości wśród poszkodowanych pracowników budów, którym udzielana jest pomoc.

Dlatego tak ważnym jest, aby w obszarze budowalnym w miejscu pracy posiadać doskonale wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy lub wiele apteczek pierwszej pomocy, których wyposażenie w głównej mierze koncentruje się na zabezpieczeniu urazów i krwotoków. Najważniejsza kwestia to przeszkolenie pracowników z udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy. Kurs pierwszej pomocy dla pracowników to podstawa w tak niebezpiecznej pracy.

Wypadek w biurze.

W biurze najczęściej dochodzi do mniej poważnych incydentów związanych z urazami. Nie są najczęściej tak poważne jak np. na budowach, ale tu możemy również spodziewać się obrażeń takich jak złamania, zwichnięcia czy skręcenia. Częstymi obrażeniami są zranienia, stłuczenia, drobniejsze skaleczenia. W obszarze biurowym prym, jeżeli chodzi o pomoc poszkodowanym wiodą za to stany nagłe takie jak omdlenia, ogólne złe samopoczucie, stany kardiologiczne takie jak ostry zespół wieńcowy, zawał, duszności, dławice piersiowe, epilepsje, udar mózgu i dodatkowo wszystko to co wynika z chorób przewlekłych pracowników.

Jak w każdym obszarze tutaj możemy mieć do czynienia z zagrożeniem życia i zdrowia w postaci nagłego zatrzymania krążenia. Dlatego tak ważnym jest, aby w firmie posiadać nie tylko pracowniczą apteczkę pierwszej pomocy, ale i automatyczny defibrylator (AED), który zabezpiecza pracowników na wypadek tego stanu. Im więcej osób w jednym miejscu i czasie w danym biurze, na piętrze czy w budynku tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia NZK (nagłe zatrzymanie krążenia). Pisząc wprost im większa firma, im więcej pracowników tym bardziej wskazane jest posiadanie na miejscu defibrylatora.

Pierwsza pomoc w miejscu pracy. Udzielenie pierwszej pomocy pracownikom. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Kurs pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław.

Od lewej. Ciało obce w ranie, palce przebite gwoździarką (4), rana cięta dłoni spowodowana piłą tarczową (5).

Wypadek w firmie produkcyjnej.

Firmy produkcyjne to mix wszystkich możliwych wypadków co za tym idzie stanów nagłych czy obrażeń wynikających z urazów. Tutaj pracownicy również najczęściej mają kontakt z różnymi maszynami produkcyjnymi zatem są narażeni na obrażenia wynikające z syt. związanych z w/w. Poza różnego rodzaju stanami nagłymi, w firmach produkcyjnych najczęściej mamy do czynienia z urazami takimi jak złamania, zmiażdżenia, krwotoki, poparzenia, rany, ciała obce itp. Tutaj również niezmiernie ważnym jest posiadanie odpowiedniej ilości apteczek pierwszej pomocy ukierunkowanych na aspekt urazowy. Podstawą jest przeszkolenie pracowników w firmie z pierwszej pomocy. Kurs pierwszej pomocy w firmie to must-have.

Wypadek w instytucji.

Czego możemy spodziewać się w tym obszarze? Tego samego co w obszarze biurowym z tą różnicą, że w instytucjach przebywają najczęściej petenci, którzy są tam obsługiwani. Zatem dochodzi nam wszystko co mogą ze sobą „przynieść” w postaci chorób przewlekłych i nagłego pogorszenia się ich stanu zdrowia. W instytucjach możemy się również spodziewać poszkodowanych potrzebujących pomocy w związku z urazami takimi jak złamania, zwichnięcia, skręcenia, drobniejsze skaleczenia. W końcu każdy może potknąć się czy upaść ze schodów.

Prym będą jednak wiodły rożne stany nagłe tj. omdlenia, zasłabnięcia, epilepsje, zawały serca, problemy z drastycznym spadkiem czy wzrostem glikemii, nadciśnienie itp. Tym bardziej w instytucjach ze względu na duże rotacje ludzi w określonym czasie niezbędnym jest posiadanie defibrylatora (AED, automatyczny defibrylator zewnętrzny) oraz apteczki pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc.

Na co powinniśmy uważać w miejscu pracy, aby uniknąć wypadku.

Aby uniknąć wypadku w miejscu pracy powinniśmy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Tak jak pisaliśmy na wstępie, to właśnie nieodpowiednie zachowanie pracowników w miejscu pracy jest najczęstszą przyczyną wypadków. Drugi aspekt to rutyna w pracy. Wielokrotnie to właśnie ona jest przyczyną wypadku. Należy zatem na siebie po prostu uważać, zdrowy rozsądek w wykonywanych codziennie czynnościach oraz czujność. Mówi się również, że pośpiech zabija i to niestety jest prawda. Pracodawcy bezwzględnie powinni mieć to na uwadze narzucając coraz szybsze tempo pracy czy śrubując normy wykonywania jakiś czynności.

Wirtualna kawa dla ratownika? Czemu nie! Naszego ratowniczego bloga tworzymy z ogromną pasją i zaangażowaniem, wkładamy w nasze materiały dużo pracy starając się, by były one rzetelne. Co najważniejsze, abyś dzięki temu co właśnie czytasz wiedział lub wiedziała, jak udzielić pierwszej pomocy drugiej osobie, kiedy zajdzie taka potrzeba. Jeśli chcesz, możesz w zamian podarować nam wirtualną kawę. Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy! 

Postaw nam kawę na buycoffee.to
Pierwsza pomoc.

Jak przygotować się do udzielenia pierwszej pomocy w miejscu pracy?

Podstawa do udzielenia pierwszej pomocy w miejscu pracy to wyznaczeni i przeszkoleni do tego pracownicy. Kurs pierwszej pomocy w firmie jest obowiązkiem każdego pracodawcy, tak samo jak wyznaczenie pracowników do jej udzielenia. Im częstsze szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników, które ugruntują nabytą wcześniej wiedze tym lepiej. Kurs pierwszej pomocy w firmie raz na dwa lata to zdecydowanie za mało. Po pół roku od ostatniego szkolenie nie będziemy już wiedzieć jak się odnaleźć w syt. Drugim ważnym aspektem jest sprzęt, dzięki któremu udzielimy pierwszej pomocy w firmie. Tu przepisy jasno mówią, ile apteczek zakładowych (apteczek pierwszej pomocy) powinniśmy posiadać w firmie i jakie one powinny być (norma wyposażenia).

Z doświadczenia napiszemy też, że nie warto oszczędzać ani na szkoleniach czy kursach ani na apteczkach a to niestety częsty jeszcze proceder w wielu firmach. Taka pisaliśmy powyżej zdrowy rozsądek nakazuje również pracodawcy zakup defibrylatora, który zabezpieczy pracowników firmy jak i odwiedzających firmę gości czy petentów.

Pierwsza pomoc.

Jak udzielić pierwszej pomocy w miejscu pracy?

Jak udzielamy pierwszej pomocy w firmie? Tak samo jak w każdym innym miejscu. Algorytmy nie różnią się od siebie, zatem RKO będziemy tak samo prowadzić na budowie jak i w biurze. Tamować masywny krwotok będziemy tak samo w instytucji jak i w domu.Atak epilepsji (padaczka) będziemy tak samo zabezpieczać w firmie produkcyjnej jak i na ulicy. Trzeba tylko wiedzieć jak udzielić tej pierwszej pomocy i odpowiednio wcześniej ją wyćwiczyć na kursie czy szkoleniu z pierwszej pomocy w firmie.

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników!

Skontaktuj się z nami!

Chcesz zorganizować kurs pierwszej pomocy w firmie? Masz pytania? Potrzebujesz pomocy w wyborze kursu? Skontaktuj się z nami!

  Wpisz imię i nazwisko (wymagane):

  Wpisz adres email (wymagane):

  Telefon kontaktowy (wymagane):

  Kontakt w sprawie (wymagane):

  Z ratowniczymi pozdrowieniami,
  GOTOWI DO RATOWANIA

  Piśmiennictwo/źródła:


  (1) Główny Urząd Statystyczny. „Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2022 roku”
  stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/pomoc-dorazna-i-ratownictwo-medyczne-w-2022-roku,14,7.html

  (2) medizzy.com/feed/38485142

  (3) medizzy.com/feed/3926833

  (4) medizzy.com/feed/3642272

  (5) medizzy.com/feed/5215085