Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Z czym na SOR. Kiedy udajemy się na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Z czym na SOR?

Z czym na SOR?

Kiedy wybieramy się na Szpitalny Oddział Ratunkowy?

Kiedy Ty czekasz na korytarzu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w tym czasie, za zamkniętymi drzwiami po drugiej stronie zawsze toczy się walka o czyjeś życie.

Z czym na SOR. Kiedy udajemy się na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Obraz “po stoczonej walce” o życie i zdrowie pacjenta. Zdjęcie: Oddział ratunkowy, obszar nazywany “trauma bay”. Temple University Hospital. Philadelphia. Źródło: https://www.nytimes.com/

Z czym na SOR?

Z czym możemy udać się na SOR? Co to w ogóle jest i jak funkcjonuje Szpitalny Oddział Ratunkowy? Jak wygląda TRIAGE, czyli ratunkowa segregacja medyczna? Kto na SORze nie powinien w ogóle się znaleźć? Dlaczego oczekujemy na SORach godzinę lub godzin dwanaście?

Szpitalne oddziały ratunkowe to definicja nam (nie) znana. Niby sprawa oczywista, czym są, dla kogo są przeznaczone i jak funkcjonują SORy? Jednak … chyba nie do końca, ponieważ spora cześć pacjentów trafia na SOR … a nie powinna w ogóle się tam znaleźć. Pacjenci znajdują się tam czasami z braku wiedzy, czasami, ponieważ nie mają wsparcia w tzw. podstawowej czy specjalistycznej opiece zdrowotnej a czasami z premedytacją. Zatem, “co to jest” SOR, czyli Szpitalny Oddział Ratunkowy?

Z czym na SOR. Kiedy udajemy się na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Szpitalny Oddział Ratunkowy. Wejście i podjazd dla ambulansów. Zdjęcie: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu. Źródło: http://www.szpital.elblag.pl/

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) to jednostka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, która udziela pomocy pacjentowi w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego a świadczenia opieki zdrowotnej, których udziela SOR, polegają na:

Wstępnej ocenie stanu zdrowia pacjenta.

Leczeniu niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych.

Przekazaniu pacjenta do dalszego leczenia np. na oddziałach szpitalnych.

Świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) udzielone są  w trybie nagłym pacjentowi znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Tyle i … aż tyle!

Z czym na SOR. Kiedy udajemy się na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych najczęściej z urazami wielonarządowymi. Po wstępnych interwencjach, pierwszej pomocy i medycznych czynnościach ratunkowych trafiają na SORy. Stan takich poszkodowanych to stan nagły zagrożenia zdrowotnego.  Zdjęcie: Wypadek w Królewie (gm.Stare Pole). Źródło: tvmalbork.pl/KP PSP Malbork. Źródło: http://www.tvmalbork.pl/

Z czym na SOR?

Co to jest stan nagłego zagrożenia zdrowotnego?

Zgodnie z założeniami organizacyjnymi systemu ratownictwa medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego powinny zgłaszać się wyłącznie osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym. Taki stan polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia. Nagłe zagrożenie zdrowotne może być spowodowane ciężkim urazem, w konsekwencji ciężkimi, rozległymi, mnogimi obrażeniami ciała doznanymi np:

W wypadku komunikacyjnym,

W wypadku w szkole.

W sporcie.

Po upadku z wysokości itp.

Z czym na SOR. Kiedy udajemy się na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Poszkodowani w wypadkach z ciężkimi obrażeniami ciała. Po wstępnych interwencjach, pierwszej pomocy i medycznych czynnościach ratunkowych trafiają na SORy. Stan takich poszkodowanych to stan nagły zagrożenia zdrowotnego. Od lewej. Pozoracja rany szarpanej uda, z masywnym krwotokiem, przygotowana na potrzeby szkoleń z pierwszej pomocy. Amputacja urazowa dłoni – symulacja i ćwiczeń z pierwszej pomocy. Źródło: www.gotowidoratowania.pl materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocykursy pierwszej pomocy dla firm Wrocław.

Nagłe zagrożenie zdrowotne może być również spowodowane nagłym, szkodliwym wpływem środowiska, najczęstszą przyczyną mogą być:

Niska lub wysoka temperatura.

Ogień lub pożar.

Wyładowanie atmosferyczne.

Pogryzienie, ukąszenie, użądlenie prowadzące np. do ostre reakcji anafilaktycznej organizmu

Podtopienie, tonięcie, utonięcie.

Prąd elektryczny.

Promieniowanie, skażenie, epidemia.

czyli są to np. pacjenci w stanie zagrożenia życia takim jak: hipotermia, hipertermia, rozlegle poparzeni, uczuleni na jad błonkoskrzydłych (we wstrząsie anafilaktycznym), wystawieni na skażenia chemiczne, biologiczne itd.

Nagłe zagrożenie zdrowotne może być również spowodowane ostrym zatruciem, powodowanym najczęściej lekami, środkami chemicznymi, gazami, używkami, pokarmami itp. Stan zagrożenia może wynikać również ze względu na nagłe zachorowanie tym samym zaburzenie funkcjo życiowych – spowodowane to może być nagłą chorobą układu krążenia, układu oddechowego, centralnego układu nerwowego, przewodu pokarmowego lub ostrą infekcją a przejawia się najczęściej:

Nagłym bólem w klatce piersiowej.

Nagłymi zaburzeniami rytmu serca.

Nagłą dusznością.

Agresją spowodowaną chorobą psychiczną, dokonaną próbą samobójczą.

Nagłym gwałtownym porodem.

Nagłą wysoką gorączką.

Nagłym silnym krwawieniem z dróg rodnych.

Masywnym krwawieniem z przewodu pokarmowego.

Nagłym bólem brzucha.

Nagłymi zaburzeniami widzenia, słuchu, czucia, mowy.

Nagłym silnym bólem głowy.

Nagłą utratą przytomności lub zaburzeniami świadomości.

Napadami drgawek

...itp.

Jak widzimy w większości określeń występuje słowo NAGLE. Nagle oznacza w nieoczekiwany i gwałtowny sposób.  Zatem “nagły ból w klatce piersiowej” nie oznacza bólu, który odczuwamy od wielu dni. W takim przypadku, powinniśmy być już od dawna pod kontrolą lekarza specjalisty i w dopiero razie nagłego pogorszenia stanu naszego zdrowia powinniśmy trafić na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Zatem jeśli znalazłeś się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. miałeś wypadek, uraz, zatrucie lub nagle zachorowałeś SOR to miejsce, gdzie zostanie udzielona Ci natychmiastowa pomoc jako poszkodowanemu-pacjentowi. W takim wypadku nie potrzebujesz skierowania, nie obowiązuje również rejonizacja.

Z czym na SOR?

SOR. Co dzieje się dalej?

Po zdiagnozowaniu i ustabilizowaniu funkcji życiowych pacjent:

Zostanie przekazywany do dalszego leczenia do oddziału, który zajmuje się leczeniem danej jednostki chorobowej.

Lub w razie potrzeby zostanie przekazany do dalszego leczenia szpitalnego w innej specjalistycznej placówce, wówczas SOR zapewnia też transport sanitarny.

Z czym na SOR?

Strefa czerwona. Tu się ratuje życie! Struktura Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Z czym na SOR. Kiedy udajemy się na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Szpitalny Oddział Ratunkowy. Szpital Ostrów Wielkopolski. Źródło: https://www.powiat-ostrowski.pl

Szpitalny Oddział Ratunkowy musi być idealnie pracującym i idealnie zsynchronizowanym mechanizmem, w którym wyspecjalizowane, doświadczone zespoły poruszają się i współpracują według ściśle określonych zasad. Liczy się czas, doświadczenie i profesjonalizm. Tu ratuje się życie. Jak wyglądają poszczególne obszary wchodzące w skład oddziału:

 

Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć.
To tu przeprowadza się wstępną ocenę osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, dokonuje się ratowniczej segregacji medycznej tzw. TRIAGE, rejestruje i przyjmuje. Również w tym miejscu podejmowane są decyzje o transporcie pacjenta do innych części oddziału lub szpitala.

 

Obszar resuscytacyjno-zabiegowy.
W tym obszarze monitoruje się i podtrzymuje funkcje życiowe pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, prowadzi się resuscytację krążeniowo-oddechowo-mózgową, resuscytację około urazową, wykonuje się diagnostykę podstawowego zakresu i wstępne leczenie urazów. Obszar ten rozpoczyna tzw. strefę czerwoną – strefę, w której ratuje się życie.

Z czym na SOR. Kiedy udajemy się na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Szpitalny Oddział Ratunkowy. Szpital Powiatowy w Zawierciu. Źródło: http://szpitalzawiercie.pl/szpitalny-oddzial-ratunkowy-sor.htm

Obszar wstępnej intensywnej terapii.
W tym obszarze monitoruje się i podtrzymuje funkcje życiowe, prowadzi resuscytacje krążeniowo-oddechowo-mózgową, wykonuje się pełny zakres wczesnej diagnostyki i wstępne leczenie, prowadzi resuscytacje płynową, leczy ból, wstępnie leczy zatrucia, opracowuje chirurgicznie rany i drobne urazy.

 

Obszar terapii natychmiastowej.
To obszar, gdzie znajdują się sala zabiegowa, sala opatrunków gipsowych.

 

Obszar obserwacji.
To obszar, gdzie stale monitoruje się pacjentów.

Z czym na SOR. Kiedy udajemy się na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Szpitalny Oddział Ratunkowy. Szpital Powiatowy w Zawierciu. Źródło: http://szpitalzawiercie.pl/szpitalny-oddzial-ratunkowy-sor.htm

Obszar konsultacyjny.
W tym obszarze przeprowadza się badania lekarskie i konsultacje specjalistyczne.

 

Pozostałe obszary to obszar stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, jeżeli oddział ma w swojej strukturze zespoły ratownictwa medycznego, oraz zaplecze administracyjno-gospodarcze.

Z czym na SOR?

Kiedy nie powinniśmy zgłaszać się na SOR?

Z czym na SOR. Kiedy udajemy się na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Szpitalny oddział ratunkowy to nie przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej ani przychodnia specjalistyczna. Jeżeli Twój stan zdrowia drastycznie się nie pogorszył (nagle) i nie jest to stan zagrażający bezpośrednio zdrowiu i życiu, Szpitalny Oddział Ratunkowy nie powinien być miejscem docelowym, do którego się udajesz. Tym bardziej nie powinien być dla Ciebie miejscem docelowym, jeżeli:

Twój stan trwa od wielu dni, jesteś np. przewlekle chory pod kontrolą lekarza POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna).

Nie jest to stan zagrażający Twojemu życiu lub zdrowiu.

Chcesz uzyskać poradę ogólnolekarską, poradę specjalistyczną, psychologiczną, receptę, powtórzenie recepty, zwolnienie lekarskie.

Zmienić opatrunek, wykonać iniekcję, zdjąć szwy, opatrunki gipsowe itp. wykonać badania dodatkowe, konsultacji specjalistycznych itp.

Wykonać badania w zastępstwie jednostek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), … usunąć kleszcza, masz gorączkę 37 stopni, jesteś przeziębiony...

Z czym na SOR. Kiedy udajemy się na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Plakat kampanii informacyjnej “SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE” Śląska Izba Lekarska. Źródło: https://www.facebook.com/SlaskaIzbaLekarskaMlodziLekarze/

Z czym na SOR?

Przychodzę na SOR, ponieważ szybko zrobię badania, przychodzę, ponieważ odesłał mnie …

To bardzo mylne i bardzo złe podejście.  Jeżeli stan pacjenta czy poszkodowanego nie jest stanem bezpośredniego zagrożeniem życia czy zdrowia, i jest to pacjent, który według dalszych procedur nie powinien w ogóle znaleźć się na SORze – zostanie on odesłany do jednostki podstawowej opieki zdrowotnej dyżurującej w rejonie.

Jeżeli pojawimy się na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z premedytacją w celu uzyskania szybkiej diagnostyki czy zrobienia badań, ponieważ do specjalisty musimy czekać miesiąc, do tego wyolbrzymiając nasze objawy – na wstępną ocenę i kompleksową diagnostykę zostanie poświęcony czas … bądźmy świadomi, że czas jaki zostanie poświęcony na diagnostykę osoby, która w ogóle nie powinna się znaleźć na SORze … odbieramy osobom, których życie i zdrowie jest zagrożone! Być może ten czas, odbierzemy dziecku, które tak bardzo go potrzebuje, dziecku, którego życie i zdrowie jest zagrożone.

Z czym na SOR. Kiedy udajemy się na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Plakat kampanii informacyjnej “SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE” Śląska Izba Lekarska. Źródło: https://www.facebook.com/SlaskaIzbaLekarskaMlodziLekarze/

Zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych najbardziej obciążonym dużą liczbą pacjentów jest obszar konsultacyjno – obserwacyjny. Z tego powodu czas oczekiwania pacjenta, zarówno na badanie lekarskie, wykonanie niezbędnej diagnostyki i podjęcie końcowych decyzji jest w tym obszarze najdłuższy. Może to być czas kilku lub nawet kilkunastu godzin. Duży wpływ na wydłużenie tego czasu mają te osoby, które zgłaszają się do Oddziału Ratunkowego bez istotnie ważnej potrzeby – zwiększając niepotrzebnie tłum oczekujących.

Bardzo często zdarza się, że ponad połowa, a czasami nawet 70% pacjentów przybywających na Szpitalny Oddział Ratunkowy, to pacjenci, którzy nie wymagają żadnych pilnych interwencji, a ich zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Z czym na SOR?

Jeżeli nie na SOR to gdzie?

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Jeśli nagle zachorujesz albo Twój stan zdrowia się pogorszy, ale nie jest to stan zagrażający Twojemu życiu lub zdrowiu, skorzystaj z pomocy w poradni nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Możesz tam uzyskać pomoc od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia oraz przez całą dobę w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Z czym na SOR. Kiedy udajemy się na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

NiŚOZ. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie. Źródło: http://www.spwsz.szczecin.pl/news/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna 

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ) każdy ubezpieczony pacjent powinien uzyskać pomoc lekarską w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia (uwaga: nie jest to stan nagłego zagrożenia zdrowotnego). Opieka udzielana jest pacjentom poza godzinami pracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych jakie wynikają wyłącznie z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Wykaz placówek i szczegółowe informacje: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/

Z czym na SOR?

Zrozumieć TRIAGE. Na czym polega medyczna segregacja ratunkowa. Kto ma pierwszeństwo?

O kolejności przyjęć pacjentów nie decyduje kolejność zgłoszenia na SOR, a stan zdrowia, który weryfikowany jest przez wykwalifikowany personel medyczny. Pacjent, który zostaje przywieziony ambulansem przez Zespół Ratownictwa Medycznego, również przechodzi weryfikacje i to, że został przywieziony nie oznacza, że ma pierwszeństwo.

 

Ratunkowa segregacja medyczna (tzw. TRIAGE) zgłaszających się pacjentów – to procedura medyczna stosowana z powodzeniem na całym świecie w większości oddziałów ratunkowych. Polega ona na przyporządkowaniu pacjenta do jednej z grup pilności udzielenia pomocy (w zależności od stanu zdrowia, w jakim znajduje się pacjent).

Celem tej procedury jest zapewnienie przepływu pacjentów przez Szpitalny Oddział Ratunkowy, ponieważ w sytuacji ograniczonego zasobu kadr i środków nie jest możliwe udzielenie pomocy „jednoczasowo” wszystkim osobom zgłaszającym się w danym momencie. W ciągu doby na największe Szpitalne Oddziały Ratunkowe dociera nawet do kilkuset pacjentów!

Z czym na SOR. Kiedy udajemy się na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Pabianickie Centrum Medyczne. Szpitalny Oddział Ratunkowy. Źródło: https://epainfo.pl/

TRIAGE umożliwia zatem wyodrębnienie pacjentów, którym pomocy należy udzielić natychmiast od tych, którym pomoc może zostać udzielona w trybie odroczonym. UWAGA! Dokonana przez doświadczonego ratownika medycznego lub pielęgniarkę kategoryzacja pacjentów nie ma na celu kwalifikacji lub dyskwalifikacji do przyjęcia w SOR – ma natomiast ustalić kolejność w oczekiwaniu danego pacjenta na pierwszy kontakt z lekarzem, co zmniejsza ryzyko zbyt późnej reakcji ze strony personelu oddziału w stosunku do pacjentów wymagających interwencji pilnej.

Z czym na SOR?

TRIAGE w praktyce.

Najcięższym przypadkom, których życie jest zagrożone, przydzielany jest kolor czerwony. Dalej, mniej pilne przypadki to kolor pomarańczowy, następnie żółty, zielony i niebieski. Dwa ostatnie oznaczają pacjenta, który nie wymaga szybkiej interwencji, a czas oczekiwania może wynosić nawet 4 – 8  godzin.

MTS czyli Manchester Triage System:

czerwony – pomoc natychmiastowa (bez oczekiwania na lekarza);
pomarańczowy – pomoc bardzo pilna (czas oczekiwania na badanie przez lekarza do 10 minut);
żółty – pomoc pilna (czas oczekiwania na badanie przez lekarza do 60 minut);
zielony – pomoc odroczona (czas oczekiwania na badanie przez lekarza do 120 minut);
niebieski – pacjent wyczekujący (czas oczekiwania na badanie przez lekarza do 240 minut).

Z czym na SOR. Kiedy udajemy się na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Tablica informacyjna oznaczenia kategorii kwalifikowania pacjentów. USK w Białymstoku. Źródło: https://przedsiebiorczepodlasie.pl/

Z czym na SOR?

Czas się wydłuża – dalej czekam? Mija 4 godzina!

Trafiasz na SOR. Otrzymujesz informacje, że będziesz czekał około 4 godzin. Mijają 4 godziny i dostajesz informacje, że będziesz oczekiwał dłużej. Dlaczego? Ponieważ po tym jak dotarłeś na SOR, Zespół Ratownictwa Medycznego przywiózł dziecko z wypadku, które doznało urazów wielonarządowych i umiera. Za zamkniętymi drzwiami obszaru resuscytacyjno-zabiegowego trwa walka o jego życie, jest w stanie krytycznym i wymaga natychmiastowych, pilnych interwencji, które uratują mu życie. Zatem wszystkie ręce zespołu “na pokład”, w tym lekarza, który miał zając się Twoim przypadkiem.

Tym samym, Twój czas oczekiwania może się wydłużyć.  Mijają kolejne godziny, dostajesz kolejną informację, czas oczekiwania się wydłuży! Dlaczego? Ponieważ z tego samego wypadku, Zespół Ratownictwa Medycznego przywiózł mamę dziecka … Należy być zatem świadomym, że czas oczekiwania pacjentów wyczekujących czy odroczonych może się zmieniać w zależności od danej sytuacji na SORze i ilości pacjentów sklasyfikowanych jako “czerwony”.

Pacjent o najwyższym stopniu zagrożenia (grupa czerwona) znajdzie się w obszarze resuscytacyjno – zabiegowym, gdzie poddany będzie zaawansowanym czynnościom reanimacyjnym. Czynności te muszą być podjęte w trybie natychmiastowym i dlatego ci pacjenci stanowią priorytet wobec innych.

Z czym na SOR. Kiedy udajemy się na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Pamiętaj! Kiedy Ty czekasz na korytarzu oddziału ratunkowego, w tym czasie, za zamkniętymi drzwiami po drugiej stronie zawsze toczy się walka o czyjeś życie. Obszar tzw. “trauma room” po skończonej walce o życie i zdrowie pacjenta. Zdjęcie: Oddział ratunkowy w jednym ze szpitali w Izraelu. Źródło: https://www.facebook.com/MeddyBear.Net

Z czym na SOR?

Przykład. Jak to wygląda i czego należy się spodziewać po przybyciu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?

Wobec osoby, która zostanie przywieziona przez Zespół Ratownictwa Medycznego lub zgłosi się samodzielnie, rozwinięte zostaną poniższe działania:

1. TRIAGE, czyli ratunkowa segregacja medyczna mająca na celu potwierdzenie lub wykluczenie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ocena, rejestracja dokumentacja. Jeżeli u osoby zgłaszającej się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego nagłe zagrożenie zdrowotne zostanie wykluczone, przekierowuje się ją do jednostki podstawowej opieki zdrowotnej dyżurującej w rejonie.

2. W razie potwierdzenia nagłego zagrożenia zdrowotnego oceniony będzie stopień jego ciężkości. Może on być określany (według systemu MTS)  jako: ciężki (kolor czerwony), bardzo pilny (pomarańczowy) pilny (kolor żółty) lub lżejszy i odroczony (kolor zielony i dalej niebieski). W zależności od stopnia ciężkości nagłego zagrożenia zdrowotnego pacjent przekierowany będzie do odpowiedniego obszaru zadaniowego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Pacjent o najwyższym stopniu zagrożenia (grupa czerwona) znajdzie się w obszarze resuscytacyjno – zabiegowym, gdzie poddany będzie zaawansowanym czynnościom reanimacyjnym. Czynności te muszą być podjęte w trybie natychmiastowym i dlatego ci pacjenci stanowią priorytet wobec innych.

3. U osób z “umiarkowanym stopniem zagrożenia” (np. grupa żółta), podjęte będą najpilniejsze procedury. Może to być mp. doraźne leczenie obrażenia, jak np. zaopatrzenie rany, unieruchomienie złamanej kończyny lub wspomaganie oddechu, farmakologiczne wspomaganie krążenia itp.

4. Pacjenci o najniższym stopniu zagrożenia (grupa zielona i dalej niebieska), przekierowani będą najczęściej do obszaru konsultacyjno – obserwacyjnego. W obszarze tym, ocenę ich stanu zdrowia przeprowadzi lekarz dyżurny Oddziału Ratunkowego. W razie potrzeby wykonana zostanie w trybie doraźnym diagnostyka. W razie konieczności dokonana będzie konsultacja specjalistyczna. O ile będzie to konieczne – pacjent zostanie położony na sali obserwacyjnej, na czas niezbędny do dalszej oceny jego stanu zdrowia.

Powyższy schemat jest przykładem. Należy pamiętać, że specyfika/charakterystyka działania każdego SORu jest inna i procedury postępowania mogą być oczywiście różne.

Z czym na SOR?

WAŻNE! Gdzie znajdę informacje o SORach i NiŚOZ, które udzielą mi pomocy?

Informacje o podmiotach w danej miejscowości, które świadczą pomoc lekarską w ramach SOR oraz NiŚOZ można znaleźć na portalu Narodowego Funduszu Zdrowia: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/ w zakładce Nagła pomoc doraźna.

Wirtualna kawa dla ratownika? Czemu nie! Naszego ratowniczego bloga tworzymy z ogromną pasją i zaangażowaniem, wkładamy w nasze materiały dużo pracy starając się, by były one rzetelne. Co najważniejsze, abyś dzięki temu co właśnie czytasz wiedział lub wiedziała, jak udzielić pierwszej pomocy drugiej osobie, kiedy zajdzie taka potrzeba. Jeśli chcesz, możesz w zamian podarować nam wirtualną kawę. Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy! 

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Z ratowniczymi pozdrowieniami,
GOTOWI DO RATOWANIA

Wirtualna kawa dla ratownika? Czemu nie! Naszego ratowniczego bloga tworzymy z ogromną pasją i zaangażowaniem, wkładamy w nasze materiały dużo pracy starając się, by były one rzetelne. Co najważniejsze, abyś dzięki temu co właśnie czytasz wiedział lub wiedziała, jak udzielić pierwszej pomocy drugiej osobie, kiedy zajdzie taka potrzeba. Jeśli chcesz, możesz w zamian podarować nam wirtualną kawę. Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy! 

Postaw nam kawę na buycoffee.to