Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy Wrocław

Czy warto w firmie zbudować zespół ratowników? Szkolenie pracowników z pierwszej pomocy.

Szkolenie pracowników firmy z pierwszej pomocy.

Czy warto w firmie zbudować zespół ratowników? Szkolenie pracowników z pierwszej pomocy.

Jako pracodawcy w myśl art. 209 Kodeksu pracy jesteśmy obowiązani zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w miejscu pracy oraz wyznaczyć pracowników do udzielania takiej pomocy. Zatem musimy zapewnić bezpieczeństwo pracownikom firmy, których zatrudniamy. Planując takie działania musimy dostosować  je do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz do rodzaju i poziomu występujących w nim zagrożeń.

 

Mając na uwadze powyższe jako pracodawcy podejmujemy zatem decyzję o liczbie pracowników, których wyznaczamy do udzielania pierwszej pomocy, a także sposobie ich przeszkolenia (kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy) oraz rodzaju wyposażenia jakie musi znaleźć się na terenie naszego zakładu pracy (firmowe apteczki pierwszej pomocy lub punkty pierwszej pomocy w firmie).

 

Co ważne wyznaczenie pracownika do pełnienia wspomnianej funkcji nie wymaga zmiany jego zakresu obowiązków, tym samym nie musimy uzyskiwać zgody pracownika na powierzenie jemu tego rodzaju obowiązków. Ale czy takie formalne podejście jest dobre? Naszym zdaniem zdecydowanie nie. Dlaczego?

Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy Wrocław

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy Wyznaczenie pracownika do pełnienia funkcji osoby odpowiedzialnej za udzielenie pierwszej pomocy w firmie nie wymaga zmiany jego zakresu obowiązków, tym samym nie musimy uzyskiwać zgody pracownika na powierzenie jemu tego rodzaju obowiązków.

Z naszego wieloletniego doświadczenia w szkoleniu pracowników firm z pierwszej pomocy jasno wynika kilka rzeczy. Przede wszystkim pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy w firmie wtłaczani są w tą rolę niejako na siłę – to pierwszy problem. Osobiście zawsze sugerujemy pracodawcom, aby skonsultowali wcześniej przyszła rolę i powierzane obowiązki właśnie z pracownikami. Za skutkuje to po prostu lepszym odnalezieniem się w tej roli osoby, lub osób, które potencjalnie będą udzielać pierwszej pomocy w firmie. Nie każdy bowiem ma odpowiednie predyspozycje do prowadzenia takich działań i nie każdy się w tym odnajdzie w 100%. Zatem zawsze warto przedyskutować temat z pracownikami i podejść do tego z tzw. „głową” Kolejny problem, naszym zdaniem zdecydowanie poważniejszy – to traktowanie tematu kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy po macoszemu.

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy.

Szkolenie z pierwszej pomocy w ramach BHP?

Z naszego doświadczenia wynika, że najczęściej takie szkolenie (w ramach szkolenia BHP) jest niestety szkoleniem fikcyjnym, odbywającym się tylko i wyłącznie teoretycznie podczas spotkania z służbami BHP w zakładzie pracy. W praktyce jest to niestety szkolenie „wirtualne”, nie praktyczne, krótka wzmianka o obowiązku udzielenia pierwszej pomocy w firmie i na tym się kończy. W praktyce takie podejście jest bardzo złe i najczęściej kończy się źle, kiedy dochodzi do jakiegoś poważniejszego zdarzenia, np. wypadku na terenie zakładu pracy.

 

Przypominamy również, że BHP-owcy, specjaliści od bezpieczeństwa i higieny pracy, w większości przypadków nie maja kompetencji, aby szkolić pracowników z udzielania pierwszej pomocy, tym bardziej nie są w stanie zorganizować szkolenia dla pracowników z pierwszej pomocy z prawdziwego zdarzenia. Sam kurs pierwszej pomocy w firmie musi być pełnowymiarowym i przede wszystkim praktycznym. Nie można nauczyć ludzi udzielania pierwszej pomocy poprzez wyświetlenie kilku slajdów podczas spotkania i poprzez krótkie omówienie podstawowych algorytmów ratunkowych. Finalnie, w czasie sytuacji, kiedy taki pracownik będzie udzielał pierwszej pomocy, najzwyczajniej w świecie nie poradzi sobie, a mówimy przecież o ratowaniu ludzkiego życia czy zdrowia. Jak zatem zorganizować temat udzielania pierwszej pomocy w firmie w poprawny sposób?

Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy Wrocław BHP pierwsza pomoc

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy. Jak zorganizować temat udzielania pierwszej pomocy w firmie w poprawny sposób? Czy warto robić to w ramach spotkania BHP?

Szkolenie pracowników firmy z pierwszej pomocy.

Firmowy zespół ratowników na pokładzie!

Do szkolenia pracowników z pierwszej pomocy w firmie musimy podejść poważnie. Z jednej strony obligują nas do tego przepisy prawa pracy, z drugiej strony bezpieczeństwo pracowników naszej firmy jest w naszych rękach. Finalnie jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia na terenie naszego zakładu pracy mamy sytuację związaną  z ratowaniem zdrowia i życia człowieka i to życie i zdrowie musi zostać uratowane, a pracownicy, którzy będą udzielać pierwszej pomocy musza wiedzieć jak zrobić do dobrze i jak odpowiednio „kupić czas dla poszkodowanego” do czasu przyjazdu służb ratunkowych.

 

Dobrym podejściem w kontekście zapewniania bezpieczeństwa pracownikom w firmie jest koncepcja zbudowania firmowego zespołu ratunkowego. Niezależenie do wielkości firmy i typu jej działalności w firmie zawsze zostaną wyznaczone osoby do udzielania pierwszej pomocy, i zawsze zapewnimy im odpowiednie środki do działania – obliguje nas do tego prawo, zatem warto z tych właśnie osób zbudować firmowy zespół ratunkowy.

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy.

Pracownicy, którzy wiedzą jak udzielać pierwszej pomocy.

Budując zespół pracowników odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy w firmie stawiamy przede wszystkim na cykliczne szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników. Taki kurs pierwszej pomocy w firmie organizujemy minimum dwa razy w roku dla wybranej grupy osób. Kurs pierwszej pomocy dla pracowników powinien być kursem praktycznym, podczas którego pracownicy na szkoleniu z pierwszej pomocy w firmie przećwiczą różne scenariusze udzielania pierwszej pomocy, zapoznają się z aktualnymi wytycznymi i algorytmami i ugruntują wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc szkolenie pracowników Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firmy Wrocław.

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy we Wrocławiu. Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników OLYMPUS Business Services. Materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA.

Najważniejszy naszym zdaniem aspekt takich szkoleń – poza szkoleniami praktycznymi to, przygotowanie pracownika mentalnie, na to czego może się spodziewać w realnej sytuacji pierwszo –pomocowej. Ratowanie zdrowia i życia człowieka i udzielanie mu pierwszej pomocy to sytuacje trudne i bardzo stresujące. Ćwiczenia pozwalają zatem obniżyć poziom tego stresu i odpowiednio przygotować osobę, które potencjalnie będzie udzielać pierwszej pomocy w firmie.

Szkolenie pracowników firmy z pierwszej pomocy.

Szkolenie pracowników z pierwszej pomocy to świetny sposób na integrację i wskazanie na społeczną odpowiedzialność biznesu.

Budując firmowy zespół ratowników i co najważniejsze szkoląc ich, zyskujemy dodatkowe narzędzia jako pracodawcy w kontekście budowania relacji w firmie. Kurs pierwszej pomocy dla firm to świetny sposób na integrację pracowników i budowanie poczucia dbania o pracownika. Szkolenie z pierwszej pomocy w firmie to swego rodzaju zaplecze dodatkowych benefitów dla pracowników. Zyskują przecież wiedzę i umiejętności, które nie tylko zostaną wykorzystane w pracy, ale również poza nią, np. w warunkach domowych. Stawiając na bezpieczeństwo pracownika wskazujemy też jasno, że działamy jako firma odpowiedzialna społecznie. Taka inwestycja jest bezcenna, ponieważ firmy, które angażują się społecznie jasno dają do zrozumienia, że nie zależy im tylko na działalności ekonomicznej ale społecznej i etycznej.

Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław Sposób na integrację pracowników Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy Wrocław Pierwsza pomoc benefity pracownicze

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy to świetny sposób na budowanie relacji wśród pracowników, poczucia bezpieczeństwa, i oferta dodatkowych benefitów.  

Stawiając na bezpieczeństwo pracownika wskazujemy też jasno, że działamy jako firma odpowiedzialna społecznie. Taka inwestycja jest bezcenna, ponieważ firmy, które angażują się społecznie jasno dają do zrozumienia, że nie zależy im tylko na działalności ekonomicznej ale społecznej i etycznej.

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy.

Jak szkolić pracowników firmy z pierwszej pomocy?

W praktyce budowanie takiego zespołu nie jest skomplikowanym procesem. W uproszczonym podejściu wygląda to w następujący sposób. Na wstępie dokonujemy audytu bezpieczeństwa pracowników w firmie i występujących w niej zagrożeń. Na tej podstawie planujemy ilość osób, która będziemy się cyklicznie szkolić. To Ci właśnie pracownicy trafiając na kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy utworzą firmowy zespół ratunkowy. Na takich szkoleniach poza „standardowymi” algorytmami i wytycznymi będą ćwiczyć konkretne scenariusze udzielania pierwszej pomocy z uwzględnieniem szczególnych zagrożeń wynikających z przeprowadzonego wcześniej audytu bezpieczeństwa.

 

Budując w firmie zespół osób, który w szybki i sprawny sposób będzie udzielał pierwszej pomocy poszkodowanym, budujemy niejako cały sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku. Firmowy zespół ratunkowy realizując cyklicznie szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników nie tylko ćwiczy scenariusze zgodnie z wynikającymi z audytu zagrożeniami, ale również utrwala obowiązujące procedury bezpieczeństwa.

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy we WrocławiuSzkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników Hegelmann Polska oddział Wrocław. Materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA. 

Kurs pierwszej pomocy dla firm.

Czy ta inwestycja się opłaca?

Wyznaczamy pracowników do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy, zapewniamy im ku temu środki, co najważniejsze – cyklicznie szkolimy ich z udzielania pierwszej pomocy i robimy to w profesjonalny sposób. Stawiamy zatem na jakość związaną z bezpieczeństwem w naszej firmie. Ponownie przypominamy, jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia czy wypadku na terenie zakładu pracy na szali mam ludzki życie i zdrowie. Czy taka inwestycja się opłaca? Jest bezcenna!

 

Koszty profesjonalnych szkoleń, audytów oraz wyposażenia pracowników w odpowiednie środki nie są duże, szczególnie w większych zakładach pracy czy firmach usługowych. W uproszczeniu – rachunek dla firmy, która  zatrudnia kilkadziesiąt osób i zdecyduje się na zbudowanie firmowego zespołu ratunkowego – na finale daje koszt kilkudziesięciu złotych na osobę w skali roku. Koszt dzienny zabezpieczenia pracownika wynosi zaledwie … kilka groszy! A wiec niewiele. Często koszty socjalne, np. zakupu firmowej kawy wielokrotnie przewyższają inwestycję w bezpieczeństwo.

 

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej dodatkowo zyskujemy na relacjach z zatrudnionymi pracownikami, budujemy poczucie bezpieczeństwa w firmie, oraz pracownicy otrzymują swego rodzaju benefit. Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy to również świetne narzędzie treningu pracy zespołowej, i doskonały sposób na integrację.

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników.

Przykłady firm, które postawiły na bezpieczeństwo.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów firm i instytucji, które postawiły na bezpieczeństwo szkoląc pracowników z pierwszej pomocy. Poniższe przykłady prezentują podejście wynikające nie tylko z obligujących przepisów prawa pracy czy zapisów BHP. Firmy te przy okazji realizacji szkoleń z pierwszej pomocy czy budowania całych programów związanych z bezpieczeństwem pracowników  stawiają na integrację, pracę zespołową, zapewniają dodatkowe benefity czy wychodzą z założenia działalności jako instytucje czy firmy odpowiedzialne społecznie.

Pierwsza pomoc szkolenie pracowników Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firmy Wrocław.

Olympus Sp. z o.o.

 

„Firma Olympus z pasją opracowuje inspirowane oczekiwaniami klientów rozwiązania dla branży medycznej, nauk przyrodniczych i urządzeń przemysłowych. Od ponad 100 lat jej starania skupiają się na tym, by czynić życie ludzi zdrowszym, bezpieczniejszym i bardziej spełnionym.„

 

W firmie zorganizowano cykl szkoleń z pierwszej pomocy dla kilkudziesięciu pracowników firmy. Postawiono na szkolenia praktyczne z uwzględnieniem występujących w firmie zagrożeń. Postawiono nie tylko na zabezpieczenie pracowników, ale przede wszystkim odwiedzających firmę gości.  W siedzibie Olympus Business Services Sp. z o.o. znajduje się automatyczny defibrylator zewnętrzny  – AED, który zabezpiecza pracowników firmy i osób odwiedzających w kontekście syt. związanych z nagłym zatrzymaniem krążenia – NZK.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm kurs pierwszej pomocy dla firm Wrocław pierwsza pomoc szkolenie Wrocław

TRANS.EU Group S.A.

 

„Trans.eu Group S.A. jest polską firmą technologiczną powstałą w 2004 roku. Spółka tworzy oprogramowanie wspomagające branżę transportową i logistyczną. Firma działa na terenie całej Europy, a także Turcji i Kazachstanu. Posiada biura w 12 krajach. Grupa Trans.eu to także ubezpieczenia transportowe, faktoring dla przewoźników, karty paliwowe oraz usługi prawne. Zatrudniamy ponad 500 osób.”

 

W spółce zorganizowany cały program szkolenia pierwszej pomocy dla pracowników firmy. Przeszkolono z pierwszej pomocy w sposób praktyczny blisko sto osób. W firmie (w dwóch lokalizacjach) znajdują się również dwa defibrylatory zewnętrzne – AED, które zabezpieczają pracowników i odwiedzających gości w kontekście nagłego zatrzymania krążenia – NZK.

Hegelmann Sp. z o.o.

 

„Grupa Hegelmann to firma logistyczna dysponująca ponad 19 placówkami i zatrudniająca w całej Europie łącznie 2 500 pracowników. Do zakresu usług firmy należą transport ciężki, transport materiałów niebezpiecznych jak również transport w zakresie ładunków kompletnych i częściowych.”

 

We wrocławskim oddziale firmy w sposób praktyczny przeszkolono kilkadziesiąt osób z zakresu udzielania pierwszej pomocy pracownikom firmy jak i osobom odwiedzającym. Postawiono na szkolenia praktyczne z uwzględnieniem występujących w firmie zagrożeń.

Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy we WrocławiuSzkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników Krajowej Szkoły Skarbowej filia Wrocław. Zobacz relację ze szkolenia. Materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA.

Krajowa Szkoła Skarbowości oddział Wrocław.

 

„Misją Krajowej Szkoły Skarbowości jest kształcenie i rozwój do służby publicznej w skarbowości. Krajowa Szkoła Skarbowości objęła dotychczasowy potencjał zgromadzony w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów.„

 

We wrocławskiej filii KSS zorganizowano szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników. Celem praktycznych szkoleń z pierwszej pomocy było przygotowanie pracowników do w pełni profesjonalnego zorganizowania akcji ratunkowych i udzielania pierwszej pomocy nie tylko kolegom i koleżankom, ale przede wszystkim odwiedzającym gościom.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm Wrocław.

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy we WrocławiuSzkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników Agencji Mienia Wojskowego oddział Wrocław. Zobacz relację ze szkolenia. Materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA.

Agencja Mienia Wojskowego oddział Wrocław.

 

„Agencja Mienia Wojskowego jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Status prawny oraz zakres jej kompetencji określa ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia Wojskowego”

 

Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu postawił na cykl praktyczny szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników oddziału. W serii szkoleń przeszkolono kilkudziesięciu pracowników. Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy obejmował kilkudniowe szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Pierwsza pomoc w firmie.

Wirtualna kawa dla ratownika? Czemu nie! Naszego ratowniczego bloga tworzymy z ogromną pasją i zaangażowaniem, wkładamy w nasze materiały dużo pracy starając się, by były one rzetelne. Co najważniejsze, abyś dzięki temu co właśnie czytasz wiedział lub wiedziała, jak udzielić pierwszej pomocy drugiej osobie, kiedy zajdzie taka potrzeba. Jeśli chcesz, możesz w zamian podarować nam wirtualną kawę. Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy! 

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Z ratowniczymi pozdrowieniami,
GOTOWI DO RATOWANIA