Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Szkolenie z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży pokazy i wydarzenia Wrocław kurs pierwszej pomocy Bezpłatny kurs pierwszej pomocy Wrocław

Pierwsza pomoc – szkolenia dla dzieci i młodzieży

Mali ratownicy mają super moce!

Uwaga

Informacja !

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że na ostatni kwartał 2023 roku zakończyliśmy planowanie projektów w ramach szkoleń z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach. Ponowny start szkoleń przewidujemy na pierwszy kwartał 2024 roku. Dziękujemy za zainteresowanie i zaangażowanie!
Mają super moce!

Mali ratownicy !

To najczęściej My - osoby dorosłe mamy „opór” przed podjęciem akcji ratunkowej w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.
Dzieci „mają” zupełnie odwrotnie! Entuzjastycznie i odważnie podchodzą do tematu ratowania drugiego człowieka. Mają tą SUPER MOC! Wspieraj, zatem dziecko od najmłodszych lat, kształtuj jego postawy w temacie pomagania drugiemu człowiekowi, ponieważ to dobro powróci kiedyś ze zdwojoną siłą.

Pierwsza pomoc .

Szkolenie dla dzieci i młodzieży.

Celem szkolenia jest wyrobienie odpowiednich postaw u dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do natychmiastowego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia poszkodowanego. Dzięki szkoleniu dzieci i młodzież uczą się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, jak zadbać o bezpieczeństwo własne, jak prawidłowo reagować i wezwać pomoc.

Umiejętności, które zdobywają dzieci i młodzież .

Po szkoleniu dzieci i młodzież będę między innymi potrafiły:

Zadbać o bezpieczeństwo własne, ocenić stan poszkodowanego, prawidło wezwać pomoc, wykonać prawidłowo pozycję boczną, ocenić podstawowe parametry życiowe, wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, użyć defibrylatora AED, właściwie postępować przy zadławieniu, zaopatrywać złamania, zwichnięcia, skręcenia, zranienia, krwotoki, postępować w wybranych stanach nagłych.

grupy

Szkolne i przedszkolne

Szkolenie prowadzimy dla dowolnej ilości uczestników. Najczęściej dla jednej grupy dzieci (jednorazowo) w wieku przedszkolnym lub szkolnym (od 6 lat wzwyż). Staramy się nie łączyć grup, tak aby każde z dzieci miało czas na dokładnie przećwiczenie wszystkich działań. Podczas szkolenia zawsze obecni są rodzice, wychowawcy lub opiekunowie grupy, którzy również biorą aktywny udział w zajęciach. Każdorazowo dzieci oraz młodzież w wieku szkolnym otrzymują dyplomy „małych ratowników” oraz materiały edukacyjne dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. W grupach młodszych wykorzystujemy również pomoce dydaktyczne takie jak: kolorowanki, misie, zabawki czy plansze edukacyjne.

wyposażenie i ...

zaplecze szkoleniowe

W zależności od wieku dzieci każdorazowo kształtujemy dedykowany pod spotkanie program. Najczęściej podczas naszych spotkań korzystamy z następujących pomocy: fantomy do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej z symulacją krążenia, symulacją oddechu, drożności dróg oddechowych dziecka i osoby dorosłej, treningowe AED (w przypadku zajęć z młodzieżą), kamizelki do treningu postępowania w niedrożności dróg oddechowych. Do dyspozycji dzieci są również środki opatrunkowe, w pełni wyposażone torby i plecaki ratownicze, dodatkowy sprzęt najczęściej wykorzystywany w pracy Ratownika Medycznego.

Pierwsza pomoc szkolenie dla dzieci i młodzieży

Program szkolenia .

Czas trwania szkolenia ustalamy indywidualnie

Program każdorazowo dostosowywany jest do grupy i wieku dzieci. Poniżej prezentujemy standardowy program szkolenia oraz ćwiczeń.

 

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:

Bezpieczeństwo własne, w szkole, w przedszkolu, w domu, na placu zabaw ...


motywacja do udzielania pierwszej pomocy

2. Ocena stanu poszkodowanego, sytuacji i miejsca zdarzenia:

bezpieczeństwo: własne, poszkodowanego, świadków zdarzenia


prawidłowe wezwanie pomocy


ocena i kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu poszkodowanego

3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa osoby dorosłej jak i dziecka:

postępowanie z osobą nieprzytomną


resuscytacja krążeniowo-oddechowa

4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED):

PAD - program powszechnego dostępu do defibrylacji


zasada działania i użycie AED

algorytmy postępowania BLS/AED

5. Wybrane stany nagłe:

omdlenie


epilepsja


ciało obce w drogach oddechowych

6. Urazy i krwotoki:

tamowanie krwotoków


opatrywanie ran i zranień


oparzenia


złamania, zwichnięcia, skręcenia

Ćwiczenia:

wezwanie pomocy


ocena poszkodowanego


pozycja boczna


resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej


użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego


postępowanie przy zadławieniu i w wybranych stanach nagłych


zaopatrywanie i tamowanie ran oraz krwotoków


zaopatrywanie urazów, złamań, zwichnięć, skręceń, oparzeń

BLOK DODATKOWY. „Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2021”

nowe wytyczne i rekomendacje ERC 2021

Po szkoleniu:

Każde z dzieci otrzymuje dyplom “mały ratownik”, materiały edukacyjne w formie drukowanej, książeczki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy, przypinki, naklejki ratownicze itp.

Bezpieczeństwo kursantów!

Reżim sanitarny na naszych szkoleniach to podstawa bezpieczeństwa nas jak i naszych kursantów. Zawsze dbaliśmy i będziemy dbać o zachowanie najwyższego stopnia ochrony obecnych na szkoleniach osób. Do dyspozycji kursantów są środki ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek jednorazowych, gogli, przyłbic, masek jednorazowych, fartuchów ochronnych, płynów do dezynfekcji.

Pracujemy w grupach do 10 osób na jednym szkoleniu. Kursanci pracują na wyznaczonych stanowiskach szkoleniowych. Zachowujemy odpowiednią odległość pomiędzy stanowiskami. Każdorazowo zmieniamy środki ochrony indywidualnej, dezynfekujemy sprzęt szkoleniowy, a nasi instruktorzy dbają o zachowanie standardów bezpieczeństwa. Szkolenia zawsze prowadzone są w wysokim reżimie sanitarnym i z zachowaniem rygorystycznych zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Nasze szkolenia z pierwszej pomocy

Kursy pierwszej pomocy .

Zobacz czego nauczysz się na szkoleniach z pierwszej pomocy z zespołem GOTOWYCH DO RATOWANIA.
Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm instytucji Wrocław kurs pierwszej pomocy dla firm Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław

Kurs pierwszej pomocy dla firm i instytucji.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firm i instytucji.

Podstawowe i zaawansowane kursy z pierwszej pomocy dla firm i instytucji.

szkolenia pierwsza pomoc w firmie Wrocław kurs pierwszej pomocy dla pracowników firm we Wrocławiu pierwsza pomoc BHP Wrocław kursy z pierwszej pomocy szkolenia z pierwszej pomocy dolnośląskie

Kurs z pierwszej pomocy - wsparcie służb BHP.

Kursy z pierwszej pomocy dla firm i instytucji.

Szkolenie z pierwszej pomocy - wsparcie służb BHP

Wydarzenie safety day w firmie, kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław, wydarzenie firmowe pierwsza pomoc, bezpieczeństwo pracowników Wrocław, kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu

Eventy “Health & Safety Day”

Firmowy dzień z pierwszą pomocą.

Integracja dla bezpieczeństwa.

Szkolenie z pierwszej pomocy podstawowe Wrocław kurs pierwszej pomocy

Podstawowy kurs z pierwszej pomocy dla każdego.

Podstawy udzielania pierwszej pomocy.

4-8 godzinne szkolenie z pierwszej pomocy dla osób chcących poznać podstawowe zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy.

Szkolenie z pierwszej pomocy zaawansowane Wrocław kurs pierwszej pomocy

Zaawansowany kurs z pierwszej pomocy dla każdego.

Zaawansowane kursy i szkolenia z pierwszej pomocy.

8-16 godzinny kurs pierwszej pomocy.

kurs z pierwszej pomocy we Wrocłąwiu kursy i szkolenia z pierwszej pomocy dla rodziców, kurs pierwszej poomcy dla kierowców, szkolenie z pierwszej pomocy Wrocław, Wrocławki kurs pierwszej pomocy, indywidualne szkolenie z pierwszej pomocy

Zobacz wszystkie kursy i szkolenia z pierwszej pomocy.

Kursy i szkolenia z pierwszej pomocy dla każdego.

Dla rodziców, dla kierowców, dla dzieci, indywidualne ...

Szkolenie z pierwszej pomocy pediatrycznej Wrocław kurs pierwszej pomocy dla rodziców i opiekunów dzieci

Kurs pierwszej pomocy pediatrycznej dla rodziców.

Pierwsza pomoc pediatryczna. Szkolenie z pierwszej pomocy.

4-8 godzinne szkolenie dla opiekunów i rodziców dzieci.

szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży Wrocław kurs pierwszej pomocy dla dzieci Wrocław szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław kurs pierwsza pomoc dla dzieci

Kurs pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży.

``Mali ratownicy`` uczą udzielać się pierwszej pomocy.

szkolenia pierwsza pomoc online w firmie Wrocław kurs pierwszej pomocy przez internet dla pracowników firm we Wrocławiu pierwsza pomoc BHP Wrocław kursy pierwszej pomocy szkolenia z pierwszej pomocy dolnośląskie webinaria online pierwsza pomoc

Kursy pierwszej pomocy online.

Pierwsza pomoc kursy online.

Kurs pierwszej pomocy przez internet.