Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

  /    /    /    /    /  Szkolenie z pierwszej pomocy dla kadry ZSP Bielany Wrocławskie

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Unicef w Bielanach Wrocławskich

Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Unicef w Bielanach Wrocławskich po raz kolejny szkoli kadrę pracowników i nauczycieli stawiając bezpieczeństwo uczących się w szkole dzieci na pierwszym miejscu. Dla kadry nauczycieli oraz dla pracowników ZSP im. Unicef poprowadziliśmy ponownie serię szkoleń z pierwszej pomocy, na których uczestnicy zdobywali wiedzę praktyczną między innymi w następujących aspektach:

Jak opanować stres i emocje w sytuacji pierwszo-pomocowej


Jak skutecznie komunikować się z poszkodowanym oraz otoczeniem


Jak oceniać stan poszkodowanego - poszkodowany przytomny i nieprzytomny, poszkodowany urazowy, poszkodowany dorosły oraz pediatryczny


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, osoby dorosłe oraz dzieci


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z AED, automatyczna defibrylacja


Pierwsza pomoc w urazach, między innymi w złamaniach, skręceniach, zwichnięciach

Pierwsza pomoc w masywnych krwotokach, krwawieniach, zranieniach itp.


Częściowa i całkowita niedrożność dróg oddechowych - jak udzielić pierwszej pomocy


Pierwsza pomoc w wybranych stanach nagłych.


Aktualizacje wytycznych ERC 2021


Komunikacja w zespole


Komunikacja z poszkodowanym pediatrycznym


Pierwsza pomoc w sytuacjach szczególnych w szkolenie i w przedszkolu


Pierwsza pomoc pediatryczna

Dla kogo:

Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Unicef w Bielanach Wrocławskich

Gdzie:

Wrocław

Data: