Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

  /    /    /    /    /  Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników Lasów Państwowych Nadleśnictwo Milicz

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników Lasów Państwowych Nadleśnictwo Milicz.

Po raz kolejny zrealizowaliśmy praktyczne szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników Nadleśnictwa Milicz, na którym uczestnicy szkolenia zdobywali wiedzę praktyczną między innymi w następujących aspektach udzielania pierwszej pomocy:

Jak opanować stres i emocje w sytuacji pierwszo-pomocowej


Jak skutecznie komunikować się z poszkodowanym oraz otoczeniem


Jak oceniać stan poszkodowanego - poszkodowany przytomny i nieprzytomny, poszkodowany urazowy, poszkodowany dorosły oraz pediatryczny


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z AED, automatyczna defibrylacja


Pierwsza pomoc w urazach, między innymi w złamaniach, skręceniach, zwichnięciach

Pierwsza pomoc w masywnych krwotokach, krwawieniach, zranieniach itp.


Częściowa i całkowita niedrożność dróg oddechowych - jak udzielić pierwszej pomocy


Pierwsza pomoc w wybranych stanach nagłych.


Aktualizacje wytycznych ERC 2021


Komunikacja w zespole


Pierwsza pomoc w sytuacjach szczególnych

Dla kogo:

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz

Gdzie:

Milicz

Data: