Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Kurs pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży – program “Zdrowa Misja ’23” szkoły podstawowe.

We współpracy z wrocławską Fundacją “Polskie Dzieci” w ramach współorganizowanego przez miasto Wrocław programu “Zdrowa misja” zrealizowaliśmy cykl szkoleń z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich. W kursie pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży bierze udział ponad 100 osób, które w ramach praktycznych szkoleń zdobywają wiedzę w następujących aspektach:

Jak opanować stres i emocje w sytuacji pierwszo-pomocowej


Jak skutecznie komunikować się z poszkodowanym oraz otoczeniem


Jak oceniać stan poszkodowanego - poszkodowany przytomny i nieprzytomny, poszkodowany urazowy


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z AED, automatyczna defibrylacja


Pierwsza pomoc w urazach, między innymi w złamaniach, skręceniach, zwichnięciach

Pierwsza pomoc w masywnych krwotokach, krwawieniach, zranieniach itp.


Częściowa i całkowita niedrożność dróg oddechowych - jak udzielić pierwszej pomocy


Pierwsza pomoc w wybranych stanach nagłych.


Aktualizacje wytycznych ERC 2021


Komunikacja w zespole


Pierwsza pomoc w sytuacjach szczególnych

Dla kogo:

Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wrocławiu

Gdzie:

Wrocław

Rodzaj:

Kurs pierwszej pomocy dla dzieci, kurs pierwszej pomocy Wrocław, szkolenie z pierwszej pomocy dla młodzieży.

Data: