Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

  /    /    /    /  Kurs pierwszej pomocy Wrocław dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

Kolejna instytucja, która obdarzyła zaufaniem zespół medyczny GOTOWYCH DO RATOWANIA to Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu. Dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu zorganizowaliśmy cykl szkoleń z pierwszej pomocy. Kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu zaowocował nabyciem w sposób praktyczny wiedzy przez uczestników szkolenia m.in. w następujących aspektach udzielania pierwszej pomocy:

Jak opanować stres i emocje w sytuacji pierwszo-pomocowej


Jak skutecznie komunikować się z poszkodowanym oraz otoczeniem


Jak oceniać stan poszkodowanego - poszkodowany przytomny i nieprzytomny, poszkodowany urazowy


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z AED, automatyczna defibrylacja


Pierwsza pomoc w urazach, między innymi w złamaniach, skręceniach, zwichnięciach

Pierwsza pomoc w masywnych krwotokach, krwawieniach, zranieniach itp.


Częściowa i całkowita niedrożność dróg oddechowych - jak udzielić pierwszej pomocy


Pierwsza pomoc w wybranych stanach nagłych.


Aktualizacje wytycznych ERC 2021


Komunikacja w zespole


Pierwsza pomoc w sytuacjach szczególnych

Dla kogo:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

Gdzie:

Wrocław

Rodzaj:

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy, kurs pierwszej pomocy Wrocław, szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników instytucji.

Data: