Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Dla zespołu RST Software zrealizowaliśmy serię zaawansowanych szkoleń z pierwszej pomocy. Pierwsza odsłona dotyczyła tematu wakacyjnej pierwszej pomocy, druga odsłona szkolenia dotyczyła aspektów nagłych zatrzymań krążenia, resuscytacji krążeniowo-oddechowej i automatycznej defibrylacji (BLS/AED). Praktyczne szkolenia i kursy z pierwszej pomocy, na których uczestnicy zdobywali wiedzę obejmowały między innymi następujące aspekty udzielania pierwszej pomocy:

Jak opanować stres i emocje w sytuacji pierwszo-pomocowej


Jak skutecznie komunikować się z poszkodowanym oraz otoczeniem


Jak oceniać stan poszkodowanego - poszkodowany przytomny i nieprzytomny


Jak skutecznie współpracować w zespole podczas udzielania pierwszej pomocy


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osoby dorosłej


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z AED, automatyczna defibrylacja

title_color=”” title_size=””]

Pierwsza pomoc w wybranych stanach nagłych.


Aktualizacje wytycznych ERC 2021


Pierwsza pomoc w sytuacjach szczególnych


Wakacyjna pierwsza pomoc


Źródło zdjęć: www.facebook.com/RSTkariera

Dla kogo:

RST Software Wrocław

Gdzie:

Wrocław

Rodzaj:

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy, kurs pierwszej pomocy Wrocław, szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników.

Data: