Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Kurs pierwszej pomocy Wrocław dla E.Leclerc Wrocław

Dla pracowników E.Leclerc zrealizowaliśmy serię zaawansowanych szkoleń z pierwszej pomocy. Praktyczne kursy z pierwszej pomocy, na których uczestnicy zdobywali wiedzę obejmowały między innymi następujące aspekty udzielania pierwszej pomocy:

Jak opanować stres i emocje w sytuacji pierwszo-pomocowej


Jak skutecznie komunikować się z poszkodowanym oraz otoczeniem


Jak oceniać stan poszkodowanego - poszkodowany przytomny i nieprzytomny, poszkodowany urazowy


Jak skutecznie współpracować w zespole podczas udzielania pierwszej pomocy


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osoby dorosłej


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z AED, automatyczna defibrylacja


Pierwsza pomoc w urazach, między innymi w złamaniach, skręceniach, zwichnięciach, zmiażdżeniach

Pierwsza pomoc w masywnych krwotokach, krwawieniach, zranieniach, amputacjach itp.

 

Tamowanie masywnych krwotoków z wykorzystaniem dedykowanych specjalistycznych opatrunków

Częściowa i całkowita niedrożność dróg oddechowych


Pierwsza pomoc w wybranych stanach nagłych.


Aktualizacje wytycznych ERC 2021


Pierwsza pomoc w sytuacjach szczególnych


Ewakuacja poszkodowanych

Dla kogo:

E.Leclerc Wrocław

Gdzie:

Wrocław

Rodzaj:

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników firmy, kurs pierwszej pomocy Wrocław, szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników.

Data: