Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Wrocławska spółka technologiczna Trans.eu od wielu lat stawia na bezpieczeństwo swoich pracowników. Cyklicznie organizowane praktyczne szkolenia z pierwszej pomocy to jeden z licznych benefitów, do których pracownicy spółki maja dostęp i z których z wielkim zaangażowaniem korzystają. Dla zespołu Trans.eu poprowadziliśmy kurs pierwszej pomocy pediatrycznej, podczas którego uczestnicy w sposób praktyczny zdobywali wiedzę między innymi w następujących aspektach udzielania pierwszej pomocy:

Jak opanować stres i emocje w sytuacji pierwszo-pomocowej


Jak skutecznie komunikować się z poszkodowanym dzieckiem oraz z otoczeniem


Jak oceniać stan poszkodowanego dziecka - poszkodowany przytomny i nieprzytomny, poszkodowany urazowy


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z AED, automatyczna defibrylacja u dzieci


Pierwsza pomoc w urazach u dzieci, między innymi w złamaniach, skręceniach, zwichnięciach

Pierwsza pomoc w krwotokach, krwawieniach, zranieniach itp.


Częściowa i całkowita niedrożność dróg oddechowych u dzieci - jak udzielić pierwszej pomocy


Pierwsza pomoc w wybranych stanach nagłych u dzieci.


Aktualizacje wytycznych ERC 2021


Pierwsza pomoc w sytuacjach szczególnych

Dla kogo:

Trans.eu S.A.

Gdzie:

Wrocław

Rodzaj:

Kurs pierwszej pomocy pediatrycznej

Data: