Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Wrocławska spółka technologiczna Trans.eu od wielu lat stawia na bezpieczeństwo swoich pracowników. Cyklicznie organizowane praktyczne szkolenia z pierwszej pomocy to jeden z licznych benefitów, do których pracownicy spółki maja dostęp i z których z wielkim zaangażowaniem korzystają. Dla zespołu Trans.eu poprowadziliśmy kurs pierwszej pomocy, podczas którego uczestnicy w sposób praktyczny zdobywali wiedzę między innymi w następujących aspektach udzielania pierwszej pomocy:

Jak opanować stres i emocje w sytuacji pierwszo-pomocowej


Jak skutecznie komunikować się z poszkodowanym oraz otoczeniem


Jak oceniać stan poszkodowanego - poszkodowany przytomny i nieprzytomny, poszkodowany urazowy


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z AED, automatyczna defibrylacja


Pierwsza pomoc w urazach, między innymi w złamaniach, skręceniach, zwichnięciach

Pierwsza pomoc w masywnych krwotokach, krwawieniach, zranieniach itp.


Częściowa i całkowita niedrożność dróg oddechowych - jak udzielić pierwszej pomocy


Pierwsza pomoc w wybranych stanach nagłych.


Aktualizacje wytycznych ERC 2021


Komunikacja w zespole


Pierwsza pomoc w sytuacjach szczególnych

Dla kogo:

Trans.eu S.A.

Gdzie:

Wrocław

Rodzaj:

Kurs pierwszej pomocy

Data: