Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Unicef w Bielanach Wrocławskich w gronie klientów GOTOWI DO RATOWANIA

Do grona klientów GOTOYCH DO RATOWANIA dołącza Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Unicef w Bielanach Wrocławskich

Kolejnym już klientem, który będzie organizował serię szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Unicef w Bielanach Wrocławskich

Wspólnie podczas szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników ZSP w Bielanach Wrocławskich zrealizujemy kurs przygotowujący pracowników szkoły na każdą ewentualność udzielenia pierwszej pomocy. Jak zawsze postawimy na szkolenia praktyczne, w ramach których zrealizujemy między innymi następujące aspekty kursu pierwszej pomocy:

  • Ocena stanu poszkodowanego, sytuacji i miejsca zdarzenia
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  • Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED)
  • Pierwsza pomoc w stanach nagłych
  • Pierwsza pomoc w urazach i obrażeniach

Dziękujemy za zaufanie!

Wszystkich zainteresowanych zorganizowaniem szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy Wrocław lub kurs pierwszej pomocy w firmie we Wrocławiu zapraszamy do kontaktu oraz zapoznania się z ofertą szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników.

Z ratowniczymi pozdrowieniami,
GOTOWI DO RATOWANIA