Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Pierwsza pomoc w udarze mózgu, udar mózgu, udar, szkolenie z pierwszej pomocy Wrocław kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu

Światowy Dzień Udaru Mózgu

Rokrocznie 29 dnia października obchodzimy Światowy Dzień Udaru Mózgu. Dzień ten został ustanowiony w 2006 roku z inicjatywy Światowej Organizację Udaru Mózgu (World Stroke Organization) w celu uświadomienia społeczeństwu, jak udar mózgu jest niesłychanie groźnym zjawiskiem.

 

W Polsce co roku na udar zapada około 90 tysięcy osób. Według statystyk udar jest trzecią najczęstszą przyczyną śmierci i pierwszą przyczyną trwałej niepełnosprawności Polaków po 40. roku życia. W temacie inicjacji łańcucha przeżycia pacjentów z udarem, oraz udzielenia pierwszej pomocy, bardzo ważną rolę, jak nie najważniejszą odgrywają świadkowie zdarzenia oraz sam chory. Kluczowym w tym łańcuchu jest jak najszybsze rozpoznanie niepokojących objawów i nieopóźnianie wezwania Zespołu Ratownictwa Medycznego. W udarze mózgu liczy się CZAS. Niestety badania potwierdzają, że 33–50% chorych rozpoznaje własne objawy jako objawy udaru mózgu, to mniej niż 50% społeczeństwa. Co za tym idzie w rzeczywistości mniej niż 50% wzywa Zespół Ratownictwa Medycznego.

 Udar mózgu (UM) jest istotnym problemem społecznym, ponieważ niezmiennie pozostaje pierwszą z głównych przyczyn chorobowości i długotrwałej niesprawności oraz drugim pod względem częstości powodem zgonów. Na świecie na udar zapada około 17 milionów osób rocznie. W Polsce liczba ta wynosi około 90 tys. osób, śmiertelność dziewięćdziesięciodniową spowodowaną udarem niedokrwiennym ocenia się na 22%, a krwotokiem śródmózgowym — na 48%

za: Wytyczne postępowania w udarze mózgu, Polski Przegląd Neurologiczny 15(A):1-156 REKOMENDACJE I ZALECENIA EKSPERTÓW

Źródło: stopudarom.pl

W warunkach polskich blisko 65% chorych z udarem mózgu zwleka z wezwaniem pomocy medycznej i czyni to nie prędzej niż po upływie godziny od wystąpienia objawów.

za: Wytyczne postępowania w udarze mózgu, Polski Przegląd Neurologiczny 15(A):1-156 REKOMENDACJE I ZALECENIA EKSPERTÓW

Jak rozpoznać objawy udaru mózgu? Jak udzielić pierwszej pomocy? Akronim CZAS, FAST, MUR, UDAR – pomocne w rozpoznaniu udaru mózgu. Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie we wpisie:Udar mózgu – liczy się CZAS (czytaj)

Z ratowniczymi pozdrowieniami,
GOTOWI DO RATOWANIA