Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

kursy pierwszej pomocy, kurs pierwszej pomocy, kurs pierwszej pomocy Wrocław, szkolenie z pierwszej pomocy we Wrocławiu, kurs pierwszej pomocy w firmie, kurs pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław

Rzecznik Praw Obywatelskich. Stawiamy na bezpieczeństwo pracowników jak i petentów. Szkolenie z pierwszej pomocy we Wrocławiu.

Zostaliśmy obdarzeni zaufaniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich. To kolejna już instytucja w portfolio naszych klientów. We wrześniu zrealizujemy zatem kurs pierwszej pomocy we wrocławskim Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Do zadań RPO nalezą między innymi działania polegające na sprawdzeniu, czy prawa obywateli są szanowane przez instytucje państwowe. Bada czy działania urzędów i różnych instytucji wobec obywatela były zgodne z prawem. Analizuje też, czy urzędnicy, sądy, szpitale, szkoły i inne służby nie zaniedbały spraw zgłaszanych im przez ludzi.

– (https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/dzialalnosc-rzecznika-praw-obywatelskich)

Dla oddziału RPO zrealizujemy kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu. Jak zawsze postawimy na aspekt praktyczny, ćwiczenia, scenariusze i syt. pozorowane. Skupimy się na najczęściej występujących zagrożeniach, ponieważ w instytucji RPO stawia się nie tylko na bezpieczeństwo samych pracowników, ale również na bezpieczeństwo petentów tj. obywateli.

Dziękujemy za zaufanie!

Z ratowniczymi pozdrowieniami,
GOTOWI DO RATOWANIA

Chcesz dołączyć do grona klientów GOTOWYCH DO RATOWANIA?
Postaw na bezpieczeństwo! Skontaktuj się z nami.

 

Zorganizuj szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy we Wrocławiu! Kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu dla firm, instytucji i organizacji.