Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

  /    /    /  Szkolenie z pierwszej pomocy dla każdego. Kurs pierwszej pomocy. Wrocław

Kurs pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc szkolenie podstawowe. Wrocław.

25.07.20 we Wrocławiu przeprowadziliśmy stacjonarne szkolenia z pierwszej pomocy dla każdego. Kurs pierwszej pomocy – podstawy. Tematem szkoleń była pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia człowieka. Na szkoleniu z pierwszej pomocy we Wrocławiu, kursanci zdobywali wiedzę teoretyczną i przede wszystkim praktyczną w takich aspektach jak:

Jak opanować stres i emocje w sytuacji pierwszo-pomocowej

Jak komunikować się z poszkodowanym


Jak ocenić stan poszkodowanego


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z AED, automatyczna defibylacja


Jak przeprowadzić wywiad SAMPLE z poszkodowanym


Pierwsza pomoc w urazach, między innymi w złamaniach, oparzeniach, ranach, krwotokach itp.


Niedrożność dróg - jak udzielić pierwszej pomocy


Dodatkowe tematy, które poruszyliśmy to między innymi, jak poradzić sobie w przypadku użądlenia, pokąsania, pogryzienia itd.

Dla kogo:

Szkolenie stacjonarne z pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc dla każdego. Kurs pierwszej pomocy Wrocław.

Data: