Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

  /    /    /    /  Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy Azpiaran Wrocław

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników Azpiaran Grupo Polska

03.08.20 we Wrocławiu przeprowadziliśmy zaawansowane szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy Azpiaran Grupo Polska. Tematem szkoleń była pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Na szkoleniu z pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiu, kursanci zdobywali wiedzę teoretyczną i przede wszystkim praktyczną w takich aspektach jak:

Jak opanować stres i emocje w sytuacji pierwszo-pomocowej

Jak odpowiednio komunikować się z poszkodowanym


Jak ocenić stan poszkodowanego


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z AED, automatyczna defibylacja


Jak przeprowadzić wywiad SAMPLE z poszkodowanym


Pierwsza pomoc w urazach, między innymi w złamaniach, oparzeniach, ranach, krwotokach itp.


Niedrożność dróg oddechowych - jak udzielić pierwszej pomocy


Główną cześć szkolenia stanowiły ćwiczenia praktyczne

Dla kogo:

Azpiaran Grupo Polska

Data: