Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Pierwsza pomoc szkolenie pracowników Wrocław. Kurs pierwszej pomocy w firmie Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firmy Wrocław. Kurs z pierwszej pomocy dla pracowników firmy Wrocław.

Do grona klientów, którzy zaufałi GOTOWYM DO RATOWANIA dołącza Krajowa Izba Skarbowa (KAS).

Do grona klientów GOTOWYCH DO RATOWANIA dołącza KAS – Krajowa Izba Skarbowa.

Kolejnym już klientem, który będzie organizował serię szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników firmy jest Krajowa Izba Skarbowa, Krajowa Szkoła Skarbowości filia we Wrocławiu.

KAS [Krajowa Administracja Skarbowa] stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.

Wspólnie w serii szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników KAS Krajowej Szkoły Skarbowości filia we Wrocławiu zrealizujemy cykl szkoleń przygotowujących pracowników na każdą ewentualność udzielenia pierwszej pomocy kiedy ludzkie życie i zdrowie będzie zagrożone. Jak zawsze postawimy na szkolenia praktyczne, w ramach których zrealizujemy między innymi następujące aspekty kursu pierwszej pomocy:

  • Ocena stanu poszkodowanego, sytuacji i miejsca zdarzenia
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  • Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED)
  • Pierwsza pomoc w stanach nagłych
  • Pierwsza pomoc w urazach i obrażeniach

Dziękujemy za zaufanie!

Wszystkich zainteresowanych zorganizowaniem szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy Wrocław lub kurs pierwszej pomocy w firmie we Wrocławiu zapraszamy do kontaktu oraz zapoznania się z ofertą szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników

Z ratowniczymi pozdrowieniami,
GOTOWI DO RATOWANIA