Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY BĘDĄCEJ UCZESTNKIEM WEBINARIÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY BĘDĄCEJ UCZESTNKIEM WEBINARIÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest GOTOWI DO RATOWANIA Grzegorz Zmuda, z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. 1 Maja46A/15, 55-080 Kąty Wrocławskie, NIP: 651-155-54-98, RGON: 240375955. Adres e-mail do korespondencji: szkolenia@gotowidoratowania.pl

2) GOTOWI DO RATOWANIA Grzegorz Zmuda przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym na stronie https://gotowidoratowania.clickmeeting.com/ Zakres tych danych warunkuje możliwość wzięcia udziału w Webinariach organizowanych przez GOTOWI DO RATOWANIA Grzegorz Zmuda. Podstawowy zakres tych danych to: imię nazwisko (lub nick), adres e-mail.

3) GOTOWI DO RATOWANIA Grzegorz Zmuda przetwarza Twoje dane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia webinariów a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez GOTOWI DO RATOWANIA Grzegorz Zmuda działań na Twoje żądanie, jak również w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez GOTOWI DO RATOWANIA Grzegorz Zmuda ciążącego na GOTOWI DO RATOWANIA Grzegorz Zmuda obowiązku prawnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GOTOWI DO RATOWANIA Grzegorz Zmuda (tworzenia zestawień, analiz i statystyk)

4) GOTOWI DO RATOWANIA Grzegorz Zmuda jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami GOTOWI DO RATOWANIA Grzegorz Zmuda) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowej i należytej organizacji Webinariów, w szczególności ClickMeeting Sp. z o.o. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom GOTOWI DO RATOWANIA Grzegorz Zmuda na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy GOTOWI DO RATOWANIA Grzegorz Zmuda a Podwykonawcami GOTOWI DO RATOWANIA Grzegorz Zmuda.

5) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Webinariów w związku, z którymi Twoje dane osobowe są przetwarzane, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.

6) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

7) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.