Wpisz szukane słowa, pomożemy znaleźć to czego szukasz

Jakich informacji szukasz?

Image Alt

Wydarzenia i pokazy

Ratuj życie! .

Wyobraź sobie o ile świat byłby bezpieczniejszy, gdyby każdy człowiek znał podstawy udzielania pierwszej pomocy – co więcej, nie bał się reagować, kiedy ludzkie zdrowie i życie jest zagrożone! Pamiętajmy, że udzielenie pomocy potrzebującej osobie, to nie tylko nasz moralny, ale i prawny obowiązek. Na wszystkich wydarzeniach, na które zostajemy zaproszeni przekazujemy misję Gotowych Do Ratowania, polegająca na edukacji społeczeństwa w zakresie działań pierwszo – pomocowych oraz promocji zdrowia.

Kurs pierwszej pomocy Wrocław

Odwiedzający

Szkolenie w ramach wydarzenia, na którym jesteśmy obecni, prowadzimy dla każdego chętnego odwiedzającego nasze stanowisko. Edukujemy dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Ćwiczymy wspólnie - rodzice ratują dzieci, dzieci ratują rodziców 🙂 Nasze stanowiska może odwiedzić każdy od 5+ do 99 +.

Kurs pierwszej pomocy Wrocław

Sprzęt szkoleniowy

Fantomy do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej z symulacją krążenia, symulacją oddechu, drożności dróg oddechowych niemowlaka, dziecka, osoby dorosłej. Treningowe AED. Kamizelki do treningu postępowania w niedrożności dróg oddechowych. Środki opatrunkowe, w pełni wyposażone torby i plecaki ratownicze, dodatkowy sprzęt szkoleniowy i symulacyjny w zależności od charakterystyki wydarzenia, na którym się znajdujemy.

Pierwsza pomoc .

Szkolenie rozbudowane

Celem szkolenia jest przygotowanie do natychmiastowego i w pełni profesjonalnego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanego. Dzięki szkoleniu odwiedzający uczą się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy i jak zadbać o bezpieczeństwo własne jak i bliskich.

Umiejętności, które zdobywają odwiedzający .

Odwiedzający nasze stanowisko, po szkoleniu będzie między innymi potrafił:

Ocenić stan poszkodowanego, prawidło wezwać pomoc, wykonać prawidłowo pozycję boczną, ocenić podstawowe parametry życiowe, wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, użyć defibrylatora AED, właściwie postępować przy zadławieniu, zaopatrywać złamania, zwichnięcia, skręcenia, zranienia, krwotoki, postępować w wybranych stanach nagłych.

Gotowi Do Ratowania

Program .

Czas trwania szkolenia uzależniony od charakteru wydarzenia

Program każdorazowo dostosowywany jest do charakteru wydarzenia, w którym bierzemy udział. Poniżej prezentujemy standardowy program szkolenia oraz ćwiczeń.

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:

charakterystyka pierwszej pomocy


aspekty prawne pierwszej pomocy


wsparcie psychologiczne i komunikacja z poszkodowanym


łańcuch przeżycia

2. Ocena stanu poszkodowanego, sytuacji i miejsca zdarzenia:

bezpieczeństwo: własne, poszkodowanego, świadków zdarzenia


prawidłowe wezwanie pomocy


ocena i kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu poszkodowanego


ocena obrażeń i szybkie badanie urazowe poszkodowanego

3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa osoby dorosłej:

postępowanie z osobą nieprzytomną


przyczyny zatrzymania krążenia


resuscytacja krążeniowo-oddechowa

4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED):

PAD - program powszechnego dostępu do defibrylacji


zasada działania i użycie AED

algorytmy postępowania BLS/AED

5. Wybrane stany nagłe:

omdlenie


udar mózgu


ostry zespół wieńcowy (zawał serca)


epilepsja


ciało obce w drogach oddechowych


hipoglikemia, hiperglikemia


anafilaksja


wstrząs

6. Urazy i krwotoki:

tamowanie krwotoków


opatrywanie ran i zranień


oparzenia


złamania, zwichnięcia, skręcenia

Ćwiczenia:

wezwanie pomocy


ocena poszkodowanego


pozycja boczna


resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej


użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego


postępowanie przy zadławieniu i w wybranych stanach nagłych


zaopatrywanie i tamowanie ran oraz krwotoków


zaopatrywanie urazów, złamań, zwichnięć, skręceń, oparzeń

ewakuacja i transport poszkodowanego

Zapisz się na szkolenie .

Gotowi Do Ratowania

Pozostałe szkolenia .

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc. Szkolenia podstawowe.

Podstawy pierwszej pomocy.

4 godzinny kurs podstawowy dla osób chcących poznać podstawowe zagadnienia pierwszo pomocowe.

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc. Szkolenia rozbudowane.

Rozbudowane szkolenie z pierwszej pomocy.

8 godzinny rozbudowany kurs pierwszej pomocy dla osób chcących poznać zagadnienia pierwszo pomocowe.

Szkolenia z pierwszej pomocy pediatrycznej Wrocław, kurs pierwszej pomocy pediatrycznej

Pierwsza pomoc pediatryczna.

Dla rodziców i opiekunów dzieci.

6 godzinny kurs pierwszej pomocy pediatrycznej dla rodziców i opiekunów dzieci.

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Pokazy i wydarzenia.

Pokazy i szkolenia z pierwszej pomocy.

Szkolenia i pokazy z pierwszej pomocy podczas wydarzeń.

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc. Dla dzieci i młodzieży.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży.

Szkolenia i pokazy z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm Wrocław, kurs pierwszej pomocy dla firm

Szkolenia dla firm i instytucji.

Zaawansowane kursy pierwszej pomocy dla firm i instytucji.

Podstawowe i zaawansowane kursy pierwszej pomocy dla firm i instytucji.