Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu. Szkolenie z pierwszej pomocy Wrocław.

Szkolenia z pierwszej pomocy we Wrocławiu za nami. Kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu.

Kolejne szkolenia z pierwszej pomocy we Wrocławiu za nami. Szkolenia z pierwszej pomocy dla rodziców oraz kurs pierwszej pomocy – podstawy. Dla każedego!

22 sierpnia we Wrocławiu odbyły się kolejne szkolenie z serii “Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia dziecka”oraz “Pierwsza pomoc dla każdego – podstawy” Szkolenia przeznaczone były dla rodziców i opiekunów dzieci oraz dla każdego chętnego chcącego posiąść wiedzę i umiejętności dot. ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka.

Rodzicie i opiekunowie dzieci w głównej mierze w praktyczny sposób ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy dzieciom. W programie szkolenie między innymi:

 • Jak opanować stres i emocje w sytuacji pierwszo-pomocowej
 • Jak komunikować się z poszkodowanym pediatrycznym
 • Jak ocenić stan poszkodowanego dziecka
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci
 • Pierwsza pomoc w urazach u dzieci, między innymi w złamaniach, oparzeniach, ranach, krwotokach itp.
 • Niedrożność dróg oddechowych u dzieci, jak udzielić pierwszej pomocy
 • Pierwsza pomoc w stanach nagłych u dzieci, między innymi w gorączce, drgawkach, dreszczach, bezdechy, hiper i hipotermii
 • Dodatkowe tematy, które poruszyliśmy to między innymi, jak poradzić sobie w przypadku użądlenia, pokąsania, pogryzienia itd.

W drugiej części dnia szkoleniowego wraz z grupą kurantów realizowaliśmy szkolenie z pierwszej pomocy w wersji podstawowej. W programie szkolenia między innymi:

 • Pierwsza pomoc w dobie SARS-CoV-2
 • Podstawy udzielania pierwszej pomocy
 • Ocena stanu poszkodowanego, sytuacji i miejsca zdarzenia
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Pierwsza pomoc w urazach, między innymi w złamaniach, oparzeniach, ranach, krwotokach itp.
 • Pierwsza pomoc w niedrożność dróg oddechowych
 • Pierwsza pomoc w wybranych stanach nagłych
 • Automatyczna defibrylacja – defibrylator AED
 • Komunikacja z poszkodowanym
 • Wywiad SAMPLE

Zapraszamy do krótkiego podsumowania ze szkolenia pediatrycznego – pierwsza pomoc dla rodziców i opiekunów dzieci:
https://www.gotowidoratowania.pl/zrealizowane-szkolenia-z-pierwszej-pomocy/szkolenie-z-pierwszej-pediatrycznej-wroclaw-22-08-20/ 

Zapraszamy do krótkiego podsumowania ze szkolenia – pierwsza pomoc dla każdego:
https://www.gotowidoratowania.pl/zrealizowane-szkolenia-z-pierwszej-pomocy/szkolenie-z-pierwszej-podstawy-wroclaw-22-08-20/

Chcesz zapisać się na szkolenie z pierwszej pomocy pediatrycznej? Kurs pierwszej pomocy dla rodziców we Wrocławiu? lub kurs pierwszej pomocy Wrocław , szkolenie z pierwszej pomocy we Wrocławiu zapraszamy do kontaktu!

Z ratowniczymi pozdrowieniami,
GOTOWI DO RATOWANIA