Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Szkolenie z pierwszej pomocy dla Seniora. Kurs pierwszej pomocy Senior. Wrocław szkolenie pierwsza pomoc, kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla seniorów za nami

Kolejne szkolenia z pierwszej pomocy za nami. Tym razem kursantami byli seniorzy z Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich.

26.08.20 w powiatowym Klubie Seniora w Kątach Wrocławskich przeprowadziliśmy stacjonarne szkolenie z pierwszej pomocy dla grupy seniorów. Był to kurs podstawowy oraz pokazy i działalność edukacyjna związana z bezpieczeństwem oraz zdrowiem seniora. Tematem szkoleń była pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  • Pierwsza pomoc w dobie SARS-CoV-2
  • Podstawy udzielania pierwszej pomocy
  • Ocena stanu poszkodowanego, sytuacji i miejsca zdarzenia
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  • Pierwsza pomoc w urazach, między innymi w złamaniach, oparzeniach, ranach, krwotokach itp.
  • Pierwsza pomoc w niedrożność dróg oddechowych
  • Pierwsza pomoc w wybranych stanach nagłych
  • Automatyczna defibrylacja – defibrylator AED
  • Komunikacja z poszkodowanym
  • Wywiad SAMPLE

Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich rozpoczął swoją działalność dnia 1 marca 2019 r. i funkcjonuje w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Działania Klubu skierowane są do osób zamieszkałych na terenie Powiatu Wrocławskiego, które ukończyły 60. rok życia i są nieaktywne zawodowo. Praca Powiatowego Klubu Seniora ukierunkowana jest na motywowanie seniorów do czynności samopomocowych, tworzenie nowych więzi, przeciwdziałanie marginalizacji i rosnącej przepaści międzypokoleniowej oraz w celu podejmowania przez osoby starsze aktywności twórczej, kulturalnej i społecznej.

Zapraszamy do krótkiego podsumowania ze szkolenia:
https://www.gotowidoratowania.pl/zrealizowane-szkolenia-z-pierwszej-pomocy/szkolenie-z-pierwszej-senior-plus/

Chcesz zapisać się na szkolenie z pierwszej pomocy pediatrycznej? Kurs pierwszej pomocy dla rodziców we Wrocławiu? lub kurs pierwszej pomocy Wrocław , szkolenie z pierwszej pomocy we Wrocławiu zapraszamy do kontaktu!

Z ratowniczymi pozdrowieniami,
GOTOWI DO RATOWANIA