Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Kurs pierwszej pomocy, szkolenie z pierwszej pomocy

Projekt „Zdrowa Misja”. Kursy pierwszej pomocy.

Projekt „Zdrowa Misja”. Kursy pierwszej pomocy wśród licealistów.

W ramach programu „Zdrowa Misja” zorganizowanego z inicjatywy Fundacja Polskie Dzieci przeprowadziliśmy szkolenia z pierwszej pomocy wśród młodzieży – uczniów wrocławskich liceów. Bisko trzydziestu licealistów w praktycznych sposób uczyło się, jak udzielać pierwszej pomocy, między innymi w następujących jej aspektach: oceny stanu poszkodowanego, jego przytomności, oddechu, rozpoznawania wybranych stanów nagłych, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, użycia automatycznego defibrylatora, pierwszej pomocy w obrażeniach takich jak złamania, zwichnięcie, skręcenia, krwotoki.

Dziękujemy za zaufanie!

Z ratowniczymi pozdrowieniami,
GOTOWI DO RATOWANIA