Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Uraz głowy pierwsza pomoc, szkolenie z pierwszej pomocy Wrocław kurs pierwszej pomocy dla pracowników we Wrocławiu szkolenie z pierwszej pomocy dla firm

Urazy głowy – obrażenia, objawy i powikłania. Pierwsza pomoc w urazach głowy.

Uraz głowy, pierwsza pomoc.

Urazy głowy – obrażenia, objawy i powikłania. Pierwsza pomoc w urazach głowy.

Urazy powodujące obrażenia głowy wymagają od nas zawsze szczególnego postępowania w działaniach pierwszo-pomocowych, później specjalistycznej opieki w działaniach Zespołów Ratownictwa Medycznego i ostatecznie opieki medycznej. W każdym przypadku, począwszy od powierzchownych ran skóry głowy, skończywszy na ciężkich obrażeniach czaszki musimy działać szybko, skutecznie i przede wszystkim wiedzieć jak udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej z urazem głowy.

Nie zawsze rozległość widocznego urazu głowy jest równoznaczna ze stopniem uszkodzenia struktur znajdujących się wewnątrz – mówiąc wprost nie zawsze mózg zostaje uszkodzony. Ranom głowy zazwyczaj towarzyszą znaczne krwawienia, sprawiające wrażenie poważnego urazu. Jednak większość zranień głowy to obrażenia lekkie, powierzchowne, które nie prowadzą do obrażeń wewnętrznych. Do poważnych uszkodzeń mózgu natomiast może dojść bez widocznych na powłokach czaszki ran np. podczas upadku z wysokości na twarde podłoże, czy w wyniku uderzenia tępym narzędziem.

Uraz głowy pierwsza pomoc, szkolenie z pierwszej pomocy Wrocław kurs pierwszej pomocy dla pracowników we Wrocławiu szkolenie z pierwszej pomocy dla firm

Urazowe uszkodzenie mózgu (ang. traumatic brain injury, TBI) zwane również urazem wewnątrzczaszkowym – uszkodzenie mózgu na skutek działania zewnętrznej siły (urazu). Uszkodzenia można klasyfikować ze względu na ostrość obrażeń, mechanizm powstania (zamknięte np. wskutek uderzenia, lub otwarte np. rana postrzałowa), lub inne czynniki (np. lokalizacje urazu bądź obszar obrażeń).

Do najbardziej niebezpiecznych obrażeń głowy należą te, którym wcześniej lub później towarzyszą objawy takie jak zaburzenia przytomności, świadomości, dezorientacja itp. Może to świadczyć o obrażeniach mózgu, a to stan bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. O obrażeniach mózgu mogą świadczyć również pojawiające się objawy takie jak nudności, ból głowy, zawroty, drgawki, niesymetryczne źrenice, przykurcze ciała itp. Stany te wymagają natychmiastowej hospitalizacji najczęściej na oddziałach neurologii, neurochirurgii.

Uraz głowy, pierwsza pomoc.

Podział obrażeń mózgu

Urazy głowy dzieli się na otwarte i zamknięte, w zależności od tego czy mózgowie miało kontakt z otoczeniem czy też nie. Uszkodzenia samego mózgu dzielimy również na dwie kategorie tj. pierwotne i wtórne.

 

Do pierwotnych uszkodzeń mózgu należą uszkodzenia tkanki mózgowej wynikające z bezpośredniego działania urazu. Dochodzi do nich np. wskutek działań urazów tępych, w wyniku działania zewnętrznych sił na powierzchnię czaszki lub wskutek ruchu mózgu wewnątrz czaszki. Obrażenia pierwotne mózgu możemy minimalizować poprzez właściwą ochronę głowy np. poprzez stosowanie kasków ochraniających podczas uprawiania sportów, czy odpowiednie zabezpieczenia kierowców i pasażerów w środkach pojazdów.

 

Wtórne obrażenia mózgu powstają w wyniku niedotlenienia tkanki mózgowej lub niewłaściwego przepływy płynów ustrojowych (głównie krwi) przez mózg. Skutkuje to różnego rodzaju zaburzeniami np. obrzękiem mózgu lub zwiększonym ciśnieniem wenątrzczaszkowym. Obrażenia wtórne mózgu są następstwem urazów pierwotnych.

Istnieją rozliczne obrażenia mózgu, do najbardziej niebezpiecznych należą krwiaki i krwawienia wewnątrzczaszkowe, śródmózgowe, podpajęczynówkowe, niedotlenienie mózgu spowodowane np. zatrzymaniem krążenia, tonięciem, niedrożnością dróg oddechowych, stłuczenia mózgu czy mniej niebezpieczne takie jak wstrząśnienia mózgu.

Uraz głowy pierwsza pomoc, szkolenie z pierwszej pomocy Wrocław kurs pierwszej pomocy dla pracowników we Wrocławiu szkolenie z pierwszej pomocy dla firm

Obrażenia głowy spowodowane, od lewej: uraz powstały w wyniku kopnięcia konia w twarz poszkodowanej, obrażenia spowodowane upadkiem z roweru (bez zabezpieczenia w postaci kasku).

Uraz głowy, pierwsza pomoc.

Urazy głowy.

Na głowę składa się: twarz, skóra owłosiona głowy, czaszka, mózgowie. Urazy mogą dotyczyć każdej z tych części. Kiedy „leje się krew” mamy najczęściej do czynienia z obrażeniami tkanki miękkiej twarzy, która jest bardzo dobrze unaczyniona. Do takich obrażeń dochodzi wskutek otarć, zadrapań czy większych ran, które mogą doprowadzić do wstrząsu krwotocznego czy niedrożności dróg oddechowych.

 

Obrażenia głowy to również obrażenia czaszki czy twarzoczaszki takie jak złamania kości nosa czy kości twarzoczaszki. Mogą być niebezpieczne dla życia i zdrowia, ponieważ mogą powodować zaburzenia drożności dróg oddechowych. Do obrażeń głowy zaliczamy również obrażenia oka, które najczęściej nie powodują bezpośredniego zagrożenia życia, ale mogą prowadzić do trwałej niepełnosprawności.

Uraz głowy pierwsza pomoc, szkolenie z pierwszej pomocy Wrocław kurs pierwszej pomocy dla pracowników we Wrocławiu szkolenie z pierwszej pomocy dla firm

Urazy powodujące obrażenia głowy.

kursy pierwszej pomocy, kurs pierwszej pomocy, kurs pierwszej pomocy Wrocław, szkolenie z pierwszej pomocy we Wrocławiu, kurs pierwszej pomocy w firmie, kurs pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław


Wirtualna kawa dla ratownika? Czemu nie!

Naszego ratowniczego bloga tworzymy z ogromną pasją i zaangażowaniem, wkładamy w nasze materiały dużo pracy starając się, by były one rzetelne. Co najważniejsze, abyś dzięki temu co właśnie czytasz wiedział lub wiedziała, jak udzielić pierwszej pomocy drugiej osobie, kiedy zajdzie taka potrzeba.
Jeśli chcesz, możesz w zamian podarować nam wirtualną kawę.
Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy! 

Postaw nam kawę na buycoffee.to
Uraz głowy, pierwsza pomoc.

U kogo będziemy podejrzewać uraz głowy?

U każdego poszkodowanego należy podejrzewać uraz czaszkowo-mózgowy w następujących przypadkach:

upadku z wysokości

znalezieniu poszkodowanego, który jest nieprzytomny

po zadziałaniu tępego urazu (uderzenia)

przy skokach do wody (szczególnie płytkiej)

przy rażeniu piorunem lub porażeniu prądem

przy uszkodzeniach zabezpieczeń głowy, takich jak np. kask lub niewystarczających zabezpieczeniach

przy uprawianiu sportów obciążonych wysoką urazowością

Uraz głowy, pierwsza pomoc.

Pierwsza pomoc w urazie głowy.

1.  Zadbaj o własne bezpieczeństwo, oceń miejsce zdarzenia, jeżeli to możliwe dowiedź się jak najwięcej o mechanizmie urazu. Jeżeli poszkodowany jest przytomny – zbierz jak najwięcej informacji dotyczących mechanizmu urazu, ewentualnej utraty przytomności i czasu utrzymywania się zaburzeń świadomości, współistniejących chorób. Stan poszkodowanego może gwałtownie się pogorszyć i informacje zebrane przez świadka zdarzenia mogą mieć kluczowe znaczenie dla czynności ratunkowych podejmowanych przez Zespół Ratownictwa Medycznego.

 

2.  Oceń stan świadomości poszkodowanego według schematu AVPU, dokonaj oceny stanu poszkodowanego według schematu ABCD, jeżeli widzisz krwawienia działaj zgodnie ze schematem CABC, najpierw tamuj krwotoki.

Jeżeli tamujemy krwotoki związane z ranami głowy wykonujemy miejscowy ucisk oraz wykorzystujemy opatrunki osłonowe. Nigdy nie stosujemy opatrunków uciskowych zbudowanych z bandaży elastycznych i gaz. Grozi to doprowadzeniem do wtórnych obrażeń czaszki w przypadku złamanych jej kości.

PRZYPOMNIENIE

3.  Załóż, że u każdego poszkodowanego z urazem głowy, zmienionym stanem świadomości doszło do obrażeń kręgosłupa szyjnego. Zatem staraj się o ile to możliwe nie przemieszczać poszkodowanych oraz stabilizować ręcznie głowę. Przemieszczaj poszkodowanego tylko w przypadku potrzeby szybkiej ewakuacji wynikającej z bezpośredniego zagrożenia, np. pożar i inne nagłe niebezpieczeństwo zagrażające życiu i zdrowiu ratowanego oraz ratującego.

 

Jeżeli jesteś sam:

 

Uklęknij za głową poszkodowanego, opierając łokcie o podłoże, chwyć za głowę poszkodowanego oburącz w okolicach skroniowych, wykonując jednocześnie lekki naciąg w osi długiej ciała (trzymaj pewnie i stabilnie, nie dokonując żadnych ruchów rotacyjnych). W tej pozycji możesz jednocześnie udrożnić drogi oddechowe, wykonując wysunięcie żuchwy bez odginania głowy osoby poszkodowanej do tyłu.

 

Inny sposób stabilizacji kręgosłupa szyjnego – stabilizuj głowę poszkodowanego umieszczając ją pomiędzy swoimi kolanami. Jeżeli masz taką możliwość, możesz również przyłożyć z obu stron głowy poszkodowanego dostępne materiały np. zwinięte koce, ubrania, ręczniki itp. w celu jej stabilizacji.

 

Jeżeli jest dwóch ratowników, masz kogoś do pomocy:

 

Jedna z ratujących osób przez cały czas stabilizuje głowę i szyję i jednocześnie udrażnia drogi oddechowe, a druga prowadzi czynności ratownicze, pierwszo-pomocowe.

Ręczna stabilizacja głowy i kręgosłupa, uraz głowy pierwsza pomoc, szkolenie z pierwszej pomocy Wrocław kurs pierwszej pomocy dla pracowników we Wrocławiu szkolenie z pierwszej pomocy dla firm
Ręczna stabilizacja głowy i kręgosłupa, uraz głowy pierwsza pomoc, szkolenie z pierwszej pomocy Wrocław kurs pierwszej pomocy dla pracowników we Wrocławiu szkolenie z pierwszej pomocy dla firm

Ręczna stabilizacja (odcinka szyjnego) głowy. 

4.  Po ocenie stanu świadomości poszkodowanego AVPU oraz cenie ABC (drożność dróg oddechowych, oddech, krwotoki) wezwij Zespół Ratownictwa Medycznego, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś (112 lub 999). W przypadku braku prawidłowego oddechu rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową. Staraj się podczas oceny oddechu i udrażniania dróg oddechowych stosować manewr wysunięcia żuchwy i unikaj odchylenia głowy metodą czoło-żuchwa.

Wysunięcie żuchwy u poszkodowanego, udrożnienie dróg oddechowych, uraz głowy pierwsza pomoc, szkolenie z pierwszej pomocy Wrocław kurs pierwszej pomocy dla pracowników we Wrocławiu szkolenie z pierwszej pomocy dla firm

Manewr wysunięcia żuchwy w celu udrożnienia dróg oddechowych osoby poszkodowanej nieprzytomnej.

5.  Nie tamuj wycieku krwi lub płynu mózgowo-rdzeniowego z ucha. Grozi to wzrostem ciśnienia śródczaszkowego i może doprowadzić do obrzęku mózgu. Zastosuj na okolicę jałowy opatrunek.

6.  Widocznych, wystających odłamów kostnych nie wpychaj do środka i nie usuwaj przedmiotów przenikających do wnętrza czaszki – zabezpiecz je jałowym, nieuciskającym opatrunkiem.

7.  Ułóż nieprzytomnego poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, jeżeli nie ma podejrzenia o uszkodzenie kręgosłupa szyjnego i poszkodowany samodzielnie oddycha. Pamiętaj o stabilizacji głowy i odcinak szyjnego.

8.  Pamiętaj, aby dbać o komfort termiczny poszkodowanego oraz wsparcie psychiczne poszkodowanego.

Z ratowniczymi pozdrowieniami,
GOTOWI DO RATOWANIA

Źródła:

Europejska Rada Resuscytacji. Wytyczne COVID-19. Rozdział 8. Pierwsza pomoc.
https://prc.krakow.pl/ERC_Gaudlines/PL/ERC_covid19_pages_section8PL.pdf

Europejska Rada Resuscytacji. Wytyczne COVID-19. Rozdział 4. Podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci.
https://prc.krakow.pl/ERC_Gaudlines/PL/ERC_covid19_pages_section4PL.pdf

Europejska Rada Resuscytacji. Wytyczne COVID-19. Rozdział 2. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych.
https://prc.krakow.pl/ERC_Gaudlines/PL/ERC_covid19_pages_section2PL.pdf

ITLS International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach.
Praca zbiorowa, rok wydania 2017, wydawnictwo: MEDYCYNA PRAKTYCZNA

Medycyna Praktyczna – interna, uraz głowy, Autorzy: Jan Ciećkiewicz, Grzegorz Cebula
mp.pl https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.III.23.8.

Źródła zdjęć.
Materiały własne oraz google.com

Blog o pierwszej pomocy i ratownictwie.
https://www.gotowidoratowania.pl/blog-gotowych-do-ratowania/

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób dorosłych
https://www.gotowidoratowania.pl/resuscytacja-krazeniowo-ddechowa-osoba-dorosla/

Nagłe zatrzymanie krążenia.
https://www.gotowidoratowania.pl/nzk-nagle-zatrzymanie-krazenia/

Ocena stanu poszkodowanego w pierwszej pomoc.
https://www.gotowidoratowania.pl/abcde-ocena-stanu-poszkodowanego-w-pierwszej-pomocy/

Wywiad SAMPLE, jak przeprowadzić wywiad z poszkodowanym?
https://www.gotowidoratowania.pl/wywiad-sample-pierwsza-pomoc/