Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Pierwsza pomoc w ciąży, jak udzielić pierwszej pomocy kobiecie w ciąży, kurs pierwszej pomocy kobieta w ciąży Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy we Wrocławiu

Jak udzielić pierwszej pomocy kobiecie w ciąży?

Pierwsza pomoc kobiecie w ciąży.

Pierwsza pomoc kobiecie w ciąży.

Czy udzielanie pierwszej pomocy kobiecie w ciąży różni się jakoś w znaczący sposób od tradycyjnego podejścia? Jak wyglądają algorytmy ratunkowe (pierwszo – pomocowe) w przypadku takiej poszkodowanej? Czy musimy zwracać na coś szczególną uwagę udzielając pierwszej pomocy ciężarnej?

Choć większość działań pierwszo – pomocowych będzie wyglądała podobnie, i praktycznie (z drobnymi wyjątkami) niczym się one nie różnią od tradycyjnego podejścia, najważniejszy aspekt udzielania pierwszej pomocy kobiecie w ciąży to ratowanie … dwóch żyć. Musimy być świadomi faktu, że ratując przyszłą mamę ratujemy jednocześnie też dziecko. Zatem mamy „dwa organizmy w jednym” co znacząco wpływa na ich funkcjonowanie. W okresie ciąży w organizmie kobiety zachodzą zmiany fizjologiczne, co nie pozostaje bez znaczenia w postepowaniu pierwszo pomocowym i będzie w niektórych przypadkach miało wpływ na to jak i w jaki sposób będziemy udzielać pierwszej pomocy kobiecie w ciąży.

Pierwsza pomoc w ciąży, jak udzielić pierwszej pomocy kobiecie w ciąży, kurs pierwszej pomocy kobieta w ciąży Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy we Wrocławiu

Pierwsza pomoc kobiecie w ciąży. RKO, nagłe zatrzymanie krążenia, uraz kobiety w ciąży, krwotok u kobiety w ciąży, omdlenie kobiety w ciąży, omdlenie u kobiety w ciąży. Źródło: www.gotowidoratowania.pl materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy Wrocławkursy pierwszej pomocy

Zmiany fizjologicznych zachodzących w organizmie kobiety podczas ciąży jest wiele, te, które wpływają na to jak będziemy udzielać pierwszej pomocy kobiecie w ciąży, to przede wszystkim zmiany związane z układem krążenia. W obrębie układu krążenia zmiany związane są głównie ze zwiększeniem objętości krwi krążącej oraz pojemności minutowej serca, a także z poszerzeniem światła naczyń krwionośnych.  Udzielając pierwszej pomocy przyszłej mamie, będziemy zatem wprowadzać takie modyfikacje niektórych działań i czynności pierwszo – pomocowych, aby nie wpływać negatywnie na układ krążenia, wręcz go odciążać.

 

Kolejne zmiany fizjologiczne w organizmie ciężarnej związane są z układem oddechowym (zwiększa się pojemność oraz wentylacja płuc, tor oddechowy zmienia się z żebrowego na przeponowy, przepona unosi się ku górze itp.), choć nie wpływają bezpośrednio na nasze działania jako osób udzielających pierwszej pomocy, musimy być ich świadomi. Jedno i drugie tj. zmiany w układzie krążenia i zmiany w układzie oddechowym mają znaczący wpływ na samopoczucie przyszłych mam. Kobiety ciężarne łatwiej się męczą”, czują się gorzej, częściej dochodzi u nich do spadków ciśnienia, co za tym idzie do gorszego samopoczucia, słabości, omdleń itp.

 

Trzeba być również świadomym, że nie tylko same zmiany fizjologiczne w organizmach przyszłych mam, mogą powodować syt. w których potencjalnie będziemy udzielać im pierwszej pomocy. Kobiety będące w ciąży, tak jak każda inna osoba najzwyczajniej w świecie ulegają różnej maści urazom a w ich wyniku obrażeniom. Najbardziej prozaiczny powód to zmiana środka ciężkości ciała kobiety, co nie pozostaje bez znaczenia, ponieważ zwiększa prawdopodobieństwo upadków, zatem potencjalnych obrażeń takich jak; złamania, zwichnięcia, stłuczenia, skręcenia, zranienia, krwotoki i krwawienia itp.

Pierwsza pomoc kobiecie w ciąży.

Omdlenia u kobiety w ciąży, jak udzielić (pierwszej) pomocy?

Omdlenia, do których dochodzi u kobiety podczas ciąży, zazwyczaj mają charakter łagodny i przejściowy, udzielając w prawidłowy sposób pierwszej pomocy kobiecie w ciąży jesteśmy jej w stanie szybko i skutecznie pomóc w przypadku tego stanu. Do najczęstszych przyczyn omdleń u kobiet w ciąży należą zbyt małe stężenie cukru we krwi lub obniżone ciśnienie tętnicze, do rzadszych niedokrwistość lub zaburzenia elektrolitowe. Nie bez znaczenia dla stanu jakim jest omdlenie pozostaje również pozycja w jakiej znajduje się ciężarna. Leżenie ciężarnej na wznak może mieć na ten stan znaczący wpływ – o czym napiszemy w dalszej części artykułu.

 

Przypominamy czym jest omdlenie? Omdlenie to nic innego jak krótkotrwała, samoistnie ustępująca utrata przytomności, charakteryzująca się nagłym początkiem oraz szybkim i całkowitym powrotem świadomości. Do tego zdarzenia dochodzi w wyniku przemijającego uogólnionego zmniejszenia perfuzji mózgu tj. spadku ilości krwi, która dociera do mózgu lub spadku ilości tlenu do niego dostarczanego.

Jak udzielić pierwszej pomocy kobiecie w ciąży?

Jak udzielić pierwszej pomocy kobiecie w ciąży w przypadku omdlenia?

Obowiązuje nas ta sama zasada jak w przypadku każdego poszkodowanego, który stracił przytomność w sposób krótkotrwały tj. omdlał. Pierwsza zasada – musimy być pewni, że to omdlenie! Jeżeli jesteśmy świadkiem omdlenia, a osoba wykazuje jego objawy, czy wykazywała wcześniej objawy stanu przed omdleniowego (blada spocona “lepka” skóra, złe samopoczucie, dezorientacja, „duszno” „słabo”, mroczki przed oczyma, zachwiania równowagi) staramy się zminimalizować/złagodzić upadek poszkodowanego. Układamy go w pozycji leżącej, rozluźniamy ubrania, jeżeli mamy taką możliwość dbamy o dopływ świeżego powietrza (czasami, jeżeli mamy taką możliwość wyniesiemy poszkodowanego np. z dusznego pomieszczenia) oraz możemy unieść nogi lub nogami i ręce ku górze. Stosujemy pozycje dwu lub czterokończynową – unosimy nogi lub nogi i ręce ku górze. Taka pozycja powinna w miarę szybko pomóc osobie, która zemdlała, ponieważ krew powoli będzie spływać w okolice serca i centrum organizmu oraz mózgu.

Pierwsza pomoc w ciąży, jak udzielić pierwszej pomocy kobiecie w ciąży, kurs pierwszej pomocy kobieta w ciąży Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy we Wrocławiu

Omdlenia, do których dochodzi u kobiety podczas ciąży, zazwyczaj mają charakter łagodny i przejściowy, udzielając w prawidłowy sposób pierwszej pomocy kobiecie w ciąży jesteśmy jej w stanie szybko i skutecznie pomóc. Źródło: www.gotowidoratowania.pl GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy Wrocławkursy pierwszej pomocy

Jeżeli nie byliśmy świadkami omdlenia, nie jesteśmy tego pewni – zawsze najpierw oceniamy oddech i wcześniej stan przytomności. Być może to omdlenie jest Nagłym Zatrzymaniem Krążenia!

Zapoznaj się z materiałami dotyczącymi pierwszej pomocy w omdleniu:

Jeżeli chodzi o pomoc kobiecie w ciąży w przypadku omdlenia kluczowym aspektem i modyfikacją pozycji będzie rotowanie (przechylenie, przekręcenie) przyszłej mamy na jej lewą stronę. W każdych działaniach pierwszo – pomocowych u kobiet ciężarnych będziemy dokonywać tej modyfikacji, tj. układać lub rotować naszą poszkodowaną na jej lewej stronie.

Jak udzielić pierwszej pomocy kobiecie w ciąży.

Zawsze na lewą stronę. Zespół aortalno-kawalny.

Z tygodnia na tydzień, płód w macicy staje się coraz większy i cięższy, organizm dziecka stale się rozwija. Po 20 tygodniu ciąży, lub pisząc potocznie w tzw. „wysokich tygodniach” ciąży, kiedy ciężarna leży na wznak (na plecach) płód w macicy może (nie musi) uciskać żyłę główną dolną i aortę, która znajduje się pomiędzy tylną ścianą macicy a kręgosłupem (pis. w upr.).

Mówimy wtedy o zespole aortalno-kawalnym (zespole ucisku żyły głównej dolnej). Ucisk na żyłę główną dolną i aortę wpływa negatywnie na krążenie naszej poszkodowanej jak i na samo dziecko. Prowadzi do zmniejszenia objętości krwi dopływającej do serca, przez co obniża się rzut serca i ciśnienie tętnicze. Ucisk na aortę obniża przepływ krwi w krążeniu łożyskowym.

Pierwsza pomoc w ciąży, jak udzielić pierwszej pomocy kobiecie w ciąży, kurs pierwszej pomocy kobieta w ciąży Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy we Wrocławiu

Zespół aortalno-kawalny. Ucisk żyły głównej dolnej i aorty w sytuacji kiedy ciężarna leży na wznak. Źródło: www.gotowidoratowania.pl GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy Wrocławkursy pierwszej pomocy

We wszystkich działaniach pierwszo-pomocowych, jak również w działaniach Zespołów Ratownictwa Medycznego czy Zespołów Szpitalnych zapobiegamy tej sytuacji (przyp. uciskowi na żyłę dolną i aortę) układając, przechylając, przekręcając poszkodowaną będącą w ciąży na jej lewą stronę lub ręcznie przesuwamy macicę w tym kierunku. Udzielając pierwszej pomocy czy to w przypadku omdlenia, nagłego zatrzymania krążenia czy innych, które potencjalnie spowodują utratę przytomności i pozycję leżącą na wznak u kobiety ciężarnej – tę pozycję musimy zatem stosować zawsze.

Pierwsza pomoc w ciąży, jak udzielić pierwszej pomocy kobiecie w ciąży, kurs pierwszej pomocy kobieta w ciąży Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy we Wrocławiu

Udzielając pierwszej pomocy kobiecie w ciąży, w celu zapobiegania uciskowi żyły głównej dolnej i aorty, poszkodowaną będziemy zawsze układać na jej lewym boku lub dokonywać rotacji w lewą stronę podkładając np. pod biodra i plecy poszkodowanej zwinięty koc. Kąty odchylenia poszkodowanej od podłoża  powinien wynosić od 15 do 30 stopni. Źródło: www.gotowidoratowania.pl materiały własne GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy Wrocławkursy pierwszej pomocy

Podpowiadamy: Każdej przytomnej kobiecie, której udzielamy pierwszej pomocy powinniśmy zadać pytanie, czy jest w ciąży. Jeżeli poszkodowaną jest kobieta w wieku rozrodczym, nie widać u niej „ciążowego brzuszka”, ale jest nieprzytomna – traktujemy ją zawsze jak ciężarną.

Jak zatem układać kobietę ciężarną podczas udzielania pierwszej pomocy? Podpowiadamy! Chcąc udzielić pierwszej pomocy kobiecie ciężarnej układamy ją zawsze na jej lewym boku. Poszkodowana powinna być ułożona pod kątem mniej niej więcej od 15 do 30 stopni od podłoża (w lewą stronę). Do zmiany pozycji ciężarnej możemy wykorzystać własne kolana, druga osobę, zwinięty koc, ubrania, wszystko to co sprawi, że uda nam się uzyskać rotację. W takiej pozycji prowadzimy nasze działania pierwszo – pomocowe.

Pierwsza pomoc kobiecie w ciąży.

Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa u kobiety w ciąży?

Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) u kobiety w ciąży nie różni się niczym od standardowego podejścia. Należy oczywiście pamiętać o ułożeniu (przekręceniu/zrotowani)  poszkodowanej w ciąży na jej lewą stronę i w takiej właśnie pozycji prowadzeniu uciśnięć klatki piersiowej lub uciśnięć wraz z oddechami zastępczymi. Obowiązuje ten sam algorytm jak u każdego innego poszkodowanego dorosłego w nagłym zatrzymania krążenia. 30 uciśnięć i 2 wdechy, tj. 30:2:30:2 … (lub same uciśnięcia klatki piersiowej bez żadnej przerwy) i tak do przyjazdu i zmiany nas przez służby ratunkowe. Jedyna drobna różnica to nieco wyższe ułożenie naszych rąk na środku klatki piersiowej kobiety ciężarnej. W „wysokiej ciąży” ręce będziemy przesuwać nieco bardziej ku górze mostka poszkodowanej.

kursy pierwszej pomocy, kurs pierwszej pomocy, kurs pierwszej pomocy Wrocław, szkolenie z pierwszej pomocy we Wrocławiu, kurs pierwszej pomocy w firmie, kurs pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław


Wirtualna kawa dla ratownika? Czemu nie!

Naszego ratowniczego bloga tworzymy z ogromną pasją i zaangażowaniem, wkładamy w nasze materiały dużo pracy starając się, by były one rzetelne. Co najważniejsze, abyś dzięki temu co właśnie czytasz wiedział lub wiedziała, jak udzielić pierwszej pomocy drugiej osobie, kiedy zajdzie taka potrzeba.
Jeśli chcesz, możesz w zamian podarować nam wirtualną kawę.
Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy! 

Postaw nam kawę na buycoffee.to
Jak udzielić pierwszej pomocy kobiecie w ciąży.

Automatyczny defibrylator a ciąża? Czy można używać AED u kobiety w ciąży?

AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) z powodzeniem i zupełnie bez żadnych odstępstw może i powinien być stosowany u kobiet ciężarnych w nagłym zatrzymaniu krążenia.

AED - automatyczny defibrylator zewnętrzny. Philips FRx.

AED – automatyczny defibrylator zewnętrzny. Philips FRx.

Zapoznaj się z materiałami dotyczącymi prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych wraz z użyciem AED:

Jak udzielić pierwszej pomocy kobiecie w ciąży.

Urazy i obrażenia u kobiety w ciąży. Jak udzielić pierwszej pomocy kobiecie w ciąży?

Dla Zespołów Ratownictwa Medycznego czy generalnie dla służb ratunkowych – kobiety ciężarne z obrażeniami ciała stanowią szczególne wyzwanie, ponieważ zakres działań dotyczy dwojga pacjentów – matki i płodu. Badania wskazują jako główną przyczynę urazów w okresie ciąży  – wypadki komunikacyjne (70%), później akty przemocy (11%) upadki (9%), inne urazy, pobicia i samobójstwa. Szacuje się, że ok. 6-7% kobiet w ciąży doznaje urazu. Najczęściej problem ten dotyczy kobiet w trzecim trymestrze ciąży.

 

W pierwszej pomocy związanej z obrażeniami u kobiet w ciąży wynikającymi z różnych urazów musimy zwracać szczególną uwagę jako świadkowie zdarzenia na wsparcie psychiczne poszkodowanej, odpowiednią komunikację z poszkodowaną jak i otoczeniem, będziemy też musieli umiejętnie zebrać informacje o stanie poszkodowanej i przekazać je służbom ratunkowym. Tak jak w przypadku każdego poszkodowanego urazowego tak i w przypadku poszkodowanej w ciąży urazy będziemy zaopatrywać w taki sam sposób. Tak samo będziemy stabilizować złamania, zwichnięcia czy skręcenia, tak samo będziemy tamować masywne krwotoki, tak samo zadbamy o termikę (komfort cieplny) poszkodowanej urazowej, w taki sam sposób zaopatrzymy zranienia, miejsca oparzenia i inne obrażenia.

 

Patrząc na dane statystyczne, 70% obrażeń jest wynikiem urazów związanych z wypadkami samochodowymi, zatem profilaktyka urazów kobiet w ciąży w szczególności powinna dotyczyć kwestii komunikacji samochodowej. Jazda z prawidłowo zapiętymi pasami bezpieczeństwa to warunek większej szansy przeżycia kobiety i dziecka. Dotyczy to wszystkich kobiet w każdym momencie ciąży. Pasy te powinny przylegać dobrze do ciała. Nie jest akceptowane luzowanie pasów pod pretekstem bycia w ciąży. Pas biodrowy powinien w takim wypadku znajdować się możliwie najniżej pod brzuchem.

Pierwsza pomoc w ciąży, jak udzielić pierwszej pomocy kobiecie w ciąży, kurs pierwszej pomocy kobieta w ciąży Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy we Wrocławiu

Jazda z prawidłowo zapiętymi pasami bezpieczeństwa to warunek większej szansy przeżycia kobiety i dziecka. Dotyczy to wszystkich kobiet w każdym momencie ciąży. Pasy te powinny przylegać dobrze do ciała. Nie jest akceptowane luzowanie pasów pod pretekstem bycia w ciąży. Pas biodrowy powinien w takim wypadku znajdować się możliwie najniżej pod brzuchem.

Jak udzielić pierwszej pomocy kobiecie w ciąży.

Całkowita i częściowa niedrożność dróg oddechowych u kobiety w ciąży.

Algorytm postępowania w całkowitej i częściowej niedrożności dróg oddechowych u kobiety w ciąży nie różni się znacząco od standardowego podejścia. W algorytmie dokonujemy jednak jednej modyfikacji – po pięciu uderzeniach w okolice międzyłopatkową w zamian za pięć uciśnięć nadbrzusza, których nie wykonamy z wiadomych przyczyn, wykonujemy pięć uciśnięć klatki piersiowej Obejmując poszkodowaną pod pachami, na wysokości mostka/klatki piersiowej).

 

Objawy niedrożności dróg oddechowych u kobiety w ciąży są takie same jak u każdego poszkodowanego w tym stanie, tj. zaślinione usta, zaczerwieniona lub sina twarz, załzawione oczy, problem z oddychaniem, czasami stridor (świst krtaniowy), lub kaszel „bezgłośny” (nieefektywny). W częściowej niedrożności dróg oddechowych – kaszel efektywny. Przypominamy, że w przypadku każdego poszkodowanego w tym stanie działania polegające na poklepywaniu po plecach czy unoszeniu rąk do góry – nie przynoszą żadnego efektu, wręcz mogą utrudniać pozbycie się ciała obcego z górnych dróg oddechowych.

Zapoznaj się z materiałami dotyczącymi pierwszej pomocy w zadławieniu:

Jak udzielić pierwszej pomocy kobiecie w ciąży.

Pozycja bezpieczna u kobiety w ciąży?

Układanie kobiety w ciąży do pozycji bezpiecznej, również nie różni się niczym od standardowego podejścia. Oczywiście musimy pamiętać o zasadzie „na lewą stronę” W przypadku kobiety nieprzytomnej, ale oddychającej (z zachowanym prawidłowym oddechem – 2 lub więcej oddechów na 10 sekund) układamy poszkodowaną na lewą stronę, pamiętając o odchyleniu głowy ku tyłowi i tym samym udrożnieniu jej dróg oddechowych. Naszą poszkodowaną monitorujemy (oddech) również z częstotliwością minimum co 2 minuty.

Zapoznaj się z materiałami dotyczącymi pozycji bocznej:

Z ratowniczymi pozdrowieniami,
GOTOWI DO RATOWANIA

kursy pierwszej pomocy, kurs pierwszej pomocy, kurs pierwszej pomocy Wrocław, szkolenie z pierwszej pomocy we Wrocławiu, kurs pierwszej pomocy w firmie, kurs pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław


Wirtualna kawa dla ratownika? Czemu nie!

Naszego ratowniczego bloga tworzymy z ogromną pasją i zaangażowaniem, wkładamy w nasze materiały dużo pracy starając się, by były one rzetelne. Co najważniejsze, abyś dzięki temu co właśnie czytasz wiedział lub wiedziała, jak udzielić pierwszej pomocy drugiej osobie, kiedy zajdzie taka potrzeba.
Jeśli chcesz, możesz w zamian podarować nam wirtualną kawę.
Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy! 

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Źródła:

 

Opisanych w artykule interwencji nauczysz się w praktyczny sposób wybierając się na nasz kurs pierwszej pomocy . Szkolenie z pierwszej pomocy z zespołem GOTOWI DO RATOWANIA pozwoli nabyć Ci praktyczne umiejętności i odnaleźć się w sytuacji związanej z pierwsza pomoc. Wiedza teoretyczna z zakresu pierwsza pomoc kurs, którą nabywasz musi być uzupełniana praktyką. Zapraszamy na szkolenia z pierwszej pomocy we Wrocławiu oraz kursy pierwszej pomocy.   

 

GOTOWI DO RATOWANIA to: szkolenia z pierwszej pomocy Wrocławszkolenia z pierwszej pomocy dla firm Wrocław. Działamy głównie na terenie województwa dolnośląskiego. Kursy z pierwszej pomocy dla firm we Wrocławiupierwsza pomoc szkolenia Wrocławkursy z pierwszej pomocy dla rodziców Wrocław, Prowadzimy zaawansowany kurs pierwszej pomocy Wrocławpodstawowy kurs pierwszej pomocy Wrocław kurs pierwszej pomocy szkolenie z pierwszej pomocy.