Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław, kurs pierwszej pomocy

National Stop The Bleed Month 2019

National Stop The Bleed Month 2019

Maj miesiącem akcji „National Stop The Bleed Month” 2019 Przyłączamy się! Gotowi Do Ratowania „National Stop The Bleed Month” 2019 Ratujemy i uczymy ratować!

Według danych WHO obrażenia ciała są jedną z wiodących przyczyn umieralności na świecie. Ostre krwawienie, będące efektem ciężkiego urazu w przebiegu mnogich obrażeń ciała są znaczną, przyczyną śmierci wynoszącą nawet do 40% zgonów.

Około połowa chorych z obrażeniami wielonarządowymi z powodu krwotoku zewnętrznego lub wewnętrznego umiera w okresie przedszpitalnym, a krwotoki są jedną z głównych przyczyn zgonów w Europie.

Z ratowniczymi pozdrowieniami,
Gotowi Do Ratowania