Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

  /    /    /  Pierwsza pomoc dla seniora. Szkolenie z pierwszej pomocy w Klubie Seniora – program SENIOR+

Kurs pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc szkolenie podstawowe oraz pokazy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oddział. Kąty Wrocławskie.

26.08.20 w powiatowym Klubie Seniora w Kątach Wrocławskich przeprowadziliśmy stacjonarne szkolenie z pierwszej pomocy dla grupy seniorów. Był to kurs podstawowy oraz pokazy i działalność edukacyjna związana z bezpieczeństwem oraz zdrowiem seniora. Tematem szkoleń była pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Na szkoleniu z pierwszej pomocy w Kątach Wrocławskich, seniorzy zdobywali wiedzę teoretyczną jak i praktyczną w takich aspektach jak:

Jak opanować stres i emocje w sytuacji pierwszo-pomocowej

Jak ocenić stan poszkodowanego


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Pierwsza pomoc w urazach oraz wybranych stanach nagłych

Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich rozpoczął swoją działalność dnia 1 marca 2019 r. i funkcjonuje w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Działania Klubu skierowane są do osób zamieszkałych na terenie Powiatu Wrocławskiego, które ukończyły 60. rok życia i są nieaktywne zawodowo. Praca Powiatowego Klubu Seniora ukierunkowana jest na motywowanie seniorów do czynności samopomocowych, tworzenie nowych więzi, przeciwdziałanie marginalizacji i rosnącej przepaści międzypokoleniowej oraz w celu podejmowania przez osoby starsze aktywności twórczej, kulturalnej i społecznej.
Klub stanowi dzienną formę wsparcia i liczy 30 miejsc. Zajęcia o charakterze kulturalnym, prozdrowotnym, rekreacyjnym, edukacyjnym i integracyjnym.

Dla kogo:

Szkolenie i pokazy pierwszej pomocy dla Seniora. PCPR Wrocław. Kąty Wrocławskie. Klub Seniora.

Data: