Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

  /    /    /    /  Szkolenie z pierwszej pomocy pediatrycznej. Kurs pierwszej pomocy dla rodziców i opiekunów dzieci. Wrocław

Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia dziecka. Szkolenie dla rodziców i opiekunów dzieci.

25.07.20 przeprowadziliśmy stacjonarne szkolenia dla grupy rodziców i opiekunów dzieci. Tematem szkoleń była pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia dziecka. Na szkoleniu z pierwszej pomocy pediatrycznej we Wrocławiu, rodzice i opiekunowie dzieci zdobywali wiedzę teoretyczną i przede wszystkim praktyczną w takich aspektach jak:

Jak opanować stres i emocje w sytuacji pierwszo-pomocowej

Jak komunikować się z poszkodowanym pediatrycznym


Jak ocenić stan poszkodowanego dziecka


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci


Pierwsza pomoc w urazach u dzieci, między innymi w złamaniach, oparzeniach, ranach, krwotokach itp.


Niedrożność dróg oddechowych u dzieci, jak udzielić pierwszej pomocy


Pierwsza pomoc w stanach nagłych u dzieci, między innymi w gorączce, drgawkach, dreszczach, bezdechy, hiper i hipotermii

Dodatkowe tematy, które poruszyliśmy to między innymi, jak poradzić sobie w przypadku użądlenia, pokąsania, pogryzienia itd.

Dla kogo:

Szkolenie stacjonarne dla rodziców i opiekunów dzieci. Kurs pierwszej pomocy dla rodziców Wrocław.

Data: