Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

  /    /    /    /  Szkolenie z pierwszej pomocy dla Nadleśnictwa Milicz

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników firmy Kolejna instytucja zaufała zespołowi GOTOWI DO RATOWANIA. To już druga seria szkolenia z pierwszej pomocy, którą przeprowadziliśmy dla pracowników Nadleśnictwa Milicz. Pracownicy nadleśnictwa w sposób praktyczny zdobywali wiedzę między innymi w  następujących aspekty udzielania pierwszej pomocy:

Jak opanować stres i emocje w sytuacji pierwszo-pomocowej


Jak skutecznie komunikować się z poszkodowanym oraz otoczeniem


Jak oceniać stan poszkodowanego - poszkodowany przytomny i nieprzytomny, poszkodowany urazowy


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z AED, automatyczna defibrylacja


Pierwsza pomoc w urazach, między innymi w złamaniach, skręceniach, zwichnięciach

Pierwsza pomoc w masywnych krwotokach, krwawieniach, zranieniach itp.


Częściowa i całkowita niedrożność dróg oddechowych - jak udzielić pierwszej pomocy


Pierwsza pomoc w wybranych stanach nagłych.


Aktualizacje wytycznych ERC 2021

Dla kogo:

Nadleśnictwo Milicz

Data: